Obrázok používateľa CEZ OKNO
Původ člověka III.

A stvoření světa za šest dní je pravda?
Jistě, ale délka dne u vás je úplně jiná, než délka dne u Boha :-) Tady vidíš, jaký nesmysl je snažit se vědecky vysvětlit vše. Ano, vědec řekne, že je to nesmysl. Jen proto, že věří, že fyzikální a chemické zákony v nějaké formě platí vždy a všude. Totéž délka života stovky let u patriarchů. Mnozí si myslí, že je to nesmysl nebo nějaký obraz jen proto, že vychází z předpokladu, že tehdejší fyzikální zákony měly stejnou platnost jako dnes. Vaše věda je velice omezená a strnulá, vychází se určitých šablon a konstant, které pokládá za dané, protože nemůže fyzicky dokázat skutečnosti, které nemůže svými nástroji změřit. Změřit může ovšem jen velmi malou část spektra. Podobné je to například i s faktem, kterým vědci předpokládají, že život ve vesmíru může existovat jen tam, kde je vzduch a voda. To je podobné jako věřit tomu, že to, co nemohu vnímat, slyšet a vidět nebo změřit přístroji, tak nemůže existovat.

Je-li Bůh láska, proč je tedy na světě tolik zla?

Protože původcem toho zla není Bůh, ale člověk. Lidé, kteří padli, byli obrazně řečeno vyhnáni z ráje. A mimo tento ráj je bohužel zlo - temné, poškozené světy, temné vesmíry. Vycházíš z předpokladu, že když je tedy Bůh láska, měl by i svět být ráj, ale nebereš do úvahy svobodnou vůli člověka a dědičný hřích. K tomu se ale dostaneme později, neboj. Když se svoji vlastní vinou dostaneš do nějaké šlamastiky nebo nedobré společnosti, můžeš schytat i mnoho facek a ran za to, zač ty sám osobně přímo nemůžeš. Dědičný hřích je princip kolektivní viny. V této společnosti zákony spravedlnosti, lásky a pravdy neplatí. Ty platí pouze v ráji, u Boha. Vy sice nejste v temných světech, aby ve vaší realitě nebylo žádné dobro, ale už jste se od rajských světů velmi vzdálili. Proto vás může ve vašem světě potkat mnoho zla, i když si to nezasloužíte. A naopak ti, kteří by si zasloužili trest, ujdou spravedlnosti.

To je tedy Boží spravedlnost?

Boží mlýny melou v mnohem delším horizontu než je několik desítek nebo stovek let. To je u Boha méně, než jedna vteřina. To je jako bys chtěl soudit obsah tlusté knihy podle odstavce jedné stránky. Tento váš život je jen krátká epizoda, další věta připsaná do knihy. Mnohým z vás je i několik milionů let. Když dítě udělá něco špatně s plným vědomím, ačkoli ho otec upozornil, že to dělat nemůže, co má otec udělat, když uvidí, jak si tím ublížil? Má přijít a okamžitě svoje dítě z toho vytáhnout? To by nebyl dobrý otec, dítě by se nepoučilo a stal by se z něj rozmazlený fracek. Naopak, nemůže dělat nic víc, než vyčkávat. Dává mu prostor, svobodnou vůli, protože už je to velké dítě, které se musí samo rozhodovat. On s ním nemůže jako otec manipulovat, ani mu pofoukávat každou bolístku. Bůh v člověku nevidí svoji loutku, oběť, rozmazlené dítě ani otroka. Člověk je pro Něho partnerem a spolupracovníkem. Až se k tomuto člověk dopracuje, vrátí se tím do otcova domu, otec ho přijme a bude mu věnovat ještě větší pozornost, než tomu, kdo se jeho radami vždy řídil, řečeno slovy Bible. Tak si každého rozhodnutí, kterým člověk uzná svoji vinu. Do té doby ho ale musí nechat se protloukat daleko mimo svůj dům s rajskou zahradou.

Existují chyby v evoluci?

Dévové, kteří řídí materiální evoluci nejsou dokonalé a neomylné bytosti. Ne každý dév je anděl, stejně jako ne každý člověk je Božím Synem, jako Kristus. Někdy probíhá i způsobem pokus-omyl. Pokud se ukáže, že je nějaký druh slepou a dále neživotaschopnou linií, vyhyne nebo je vyhuben. Každý hmotný svět má zcela jiné, specifické podmínky a těm je třeba vše podřídit, aby tu život mohl vzniknout a existovat. Tak byl vyhuben i ichtiosaurus nebo dinosauři. Nakonec tedy zvítězila na Zemi evoluce savců, na které byla založena evoluce člověka.

Byl ráj na Zemi?

Ráj byl předtím, než vznikly fyzické světy a nebyl vázán na konkrétní místo. Samozřejmě byl i na Zemi v dobách kdy vznikala a trval až do doby, než lidé podlehli padlým bytostem z vyšších světů, kteří je začali navštěvovat. Ti měli poměr s lidmi a jejich potomci založili civilizaci Atlantidy. Ta se zpočátku původnímu ráji stále ještě velmi podobala, ale pak se to zvrtlo. Rovnováha byla až příliš narušena. Pýcha člověka způsobila, že ji postupně zničil, rozpadla se a byla potopena při potopě světa. Potomci atlantů a pračlověka se pak před 12 000 lety spojili a založili první kultury starověku a vaší současnou civilizaci.

Kdy došlo k pádu člověka?

K prvnímu pádu, který měl za následek vznik astrálních a fyzických světů došlo pochopitelně ještě před vznikem vesmíru. K dalšímu pak asi půl miliardy let předtím, než na Zemi vznikl život a započala materiální evoluce. Ta zde vznikla právě následkem tohoto pádu člověka. Odehrál se podle vašeho datování asi před třemi miliardami let. Tam, kde lidé odpadnou od Boha a nechají se zlákat Satanem, padají současně do hmoty. Jejich ráj, jejich svět a jejich těla se začnou zhmotňovat a stejně k tomu došlo i na Zemi. Vesmír je od té doby bojištěm mezi silami světla a temnot.

Jak člověk vznikl?

Původ člověka je mimozemský i evoluční (pračlověk). To jsou pouze rozdílné vývojové proudy, které probíhaly na různých úrovních současně a jejich výsledkem je dnešní člověk. Nemýlí se ani náboženství a částečně ani Darwin. Je to pouze nepochopení z nedostatku poznání. Teprve časem, asi před padesáti tisíci lety se tyto vývojové proudy spojily.

Takže to je důvod rozdílnosti lidských ras?

Ano, přesně tak, každá má jiný původ. Černá je původní rasa pračlověka, ostatní pochází z civilizací světa před potopou, které se vyvíjely na vyšších úrovních, než fyzická. Člověk se nevyvinul pouze ze zvířat a ani v případě evolučního vývoje na Zemi (u pračlověka), tomu nebylo tak, že by hmota stvořila ducha, jak tvrdil Darwin. Hmota, fyzické tělo je pouze tím, co duchovi umožňuje evoluci – tedy pouhým nástrojem. Ze zvířete se nevyvine člověk, ale pouze lidský duch. Pokud zvolí negaci a pád, narodí se jako člověk – tedy inkarnuje se do lidského těla. Jinak ale pokračuje ve svém vývoji mimo fyzické světy. Zvířata a rostliny jsou pouze jednou z forem, jak se duchovní síla vyvíjí.

- pokračovanie -

Zdroj: Onen-svet.tode.cz


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

jún 02, 2011 23:11 popoludní

 

 

Top