Obrázok používateľa CEZ OKNO
8 nových pravidiel peňazí od Roberta Kiyosakiho: „Prečo som pre vás napísal túto knihu“

V roku 1971 prezident Richard Nixon bez súhlasu Kongresu odpojil americký dolár od zlatého štandardu a zmenil peňažné pravidlá – nielen pre Spojené štáty, ale aj pre celý svet. Táto zmena bola jednou z celej série zmien vedúcich k našej súčasnej finančnej kríze, ktorá začala v roku 2007. Táto zmena vo svojom dôsledku umožnila Spojeným štátom začať tlačiť takmer neobmedzené množstvo peňazí a vytvoriť ľubovoľne veľký dlh. Je naša súčasná ekonomická kríza iba náhodou, izolovanou udalosťou, ktorá sama skončí? Niektorí hovoria, že áno. Ja hovorím, že nie.

Sú tí, ktorí sú dnes pri moci, schopní vyriešiť našu súčasnú ekonomickú krízu? Mnohí v to dúfajú, ale ja opäť i tu hovorím, že nie. Ako by bolo možné krízu vyriešiť, keď sú pri moci stále tí istí ľudia, ktorí krízu vytvorili – tie isté organizácie, ktoré z nej majú zisk? Problém je, že kríza rastie. Nie je pravda, že by sa, ako niektorí dúfajú, zmenšovala. V 80. rokoch sa vládne záchranné zásahy pohybovali v miliónoch. V 90. rokoch boli v miliardách. A dnes idú do biliónov.

Jednou z definícií krízy, ktorú rád používam, je „zmena, volajúca po prejavení“. Osobne sa nedomnievam, že by sa zmenili naši lídri. To teda znamená, že sa musíme zmeniť vy i ja.

Napriek tomu, že táto kniha pojednáva o sprisahaní, nie je mienená ako hon na čarodejnice ani ako obvinenie alebo výzva na odstúpenie. Ako všetci vieme, svet je plný sprisahaní, z ktorých niektoré sú neškodné, a iné nebezpečné. Kedykoľvek sa ide športový tým po polčase poradiť do šatne, jedná sa technicky o akt sprisahania proti súperovi. Všade tam, kde existuje vlastný záujem, je aj konšpirácia.

Kniha sa nazýva „Konšpirácia mocných a bohatých“ pretože ukazuje, ako bohatí kontrolujú prostredníctvom bánk, vlád a finančných trhov svetovú ekonomiku. Je vám asi jasné, že je to vec, ktorá sa odohráva po celé storočia a bude pokračovať tak dlho, pokiaľ človek bude chodiť po zemi.

Kniha je rozdelená na dve časti. Prvá časť sa zaoberá históriou sprisahania a ukazuje, ako tí veľmi bohatí začali ovládať svetový finančný a politický systém prostredníctvom peňažných tokov. Veľká časť modernej finančnej histórie sa točí okolo vzťahu medzi federálnou rezervnou bankou (ktorá nie je federálna, nemá žiadne rezervy ani v skutočnosti nie je bankou) a Ministerstvom financií USA. Prvá časť okrem iného pojednáva o tom, prečo veľké banky nikdy nekrachujú, prečo súčasťou nášho školského systému nie je finančné vzdelanie, prečo je ukladanie peňazí hlúposť, ako sa peniaze v priebehu času vyvíjali a prečo dnešné peniaze už nie sú skutočnými peniazmi, ale menou. V prvej časti sa taktiež vysvetľuje, prečo v roku 1974 Kongres zmenil zákon o zamestnancoch a prinútil pracujúcich investovať prostredníctvom penzijných fondov na burze a ako k tomu využíva také nástroje ako napríklad plán 401(k). Pretože pracujúci majú veľmi nízke alebo skôr žiadne finančné vzdelanie, penzijné fondy sú v skutočnosti prostriedkom ako z nás peniaze vytiahnuť. To je jeden z dôvodov, prečo ja osobne žiadny plán dôchodkového zabezpečenia nemám. Radšej dávam peniaze sám sebe, ako tým najbohatším, ktorí riadia toto vládou sponzorované sprisahanie.

Stručne by sa dalo povedať, že prvá časť pojednáva o histórii, pretože pochopenie histórie nám umožní sa lepšie pripraviť na budúcnosť a vidieť ju jasnejšie.

Druhá časť ukazuje, čo vy a ja môžeme urobiť so svojimi peniazmi – ako sprisahancov poraziť ich vlastnou hrou. Dozviete sa, prečo bohatí stále bohatnú, zatiaľ čo po nás požadujú, aby sme žili pod hranicou svojich možností. Dalo by sa jednoducho povedať, že bohatí sa stávajú bohatšími, pretože žijú podľa iných pravidiel. Staré pravidlá – tvrdo pracuj, šetri, kúp si dom, zbav sa dlhov a dlhodobo investuj do diverzifikovaného portfólia akcií, dlhopisov a otvorených fondov – sú pravidlami, ktoré udržiavajú ľudí vo finančnom zápase. Tieto staré peňažné pravidlá priviedli milióny ľudí do finančných problémov, spôsobili im obrovské straty na hnuteľnom a nehnuteľnom majetku aj na dôchodkových úsporách.


Táto kniha pojednáva aj o štyroch veciach, ktoré udržiavajú ľudí v chudobe:

- Dlhy

- Dane

- Inflácia

- Dôchodok

To sú sily, ktoré sprisahanci využívajú, aby nás oberali o peniaze. Pretože sami hrajú podľa iných pravidiel, vedia, ako sa tieto sily dajú využiť k zvýšeniu svojho majetku – zatiaľ čo tieto isté sily ostatných ochudobňujú. Ak chcete finančne zmeniť svoj život, budete si musieť zmeniť finančné pravidlá. To sa dá dosiahnuť iba zvýšením svojho finančného IQ – vlastným finančným vzdelaním. Finančné vzdelanie je nespravodlivou výhodou bohatých. To, že som mal bohatého otca, ktorý ma naučil všetko o peniazoch a vysvetlil mi ako fungujú, mi dalo nespravodlivú výhodu. Môj bohatý otec ma učil o daniach, dlhoch, inflácii a dôchodku a viedol ma k tomu, ako ich mám využiť pre svoj vlastný prospech. Už zamlada som sa naučil, akú hru s peniazmi hrajú bohatí.

Na konci knihy budete vedieť, prečo aj dnes, keď má toľko ľudí starosti o svoju finančnú budúcnosť, bohatí stále bohatnú. Dôležitejšie ale je, že budete tiež vedieť, ako sa pripraviť a ako si zabezpečiť vlastnú finančnú budúcnosť. Zvýšením svojho finančného vzdelania a zmenou peňažných pravidiel sa môžete naučiť využívať silu daní, dlhov, inflácie a dôchodkov tak, aby ste z nich mali zisk – a neboli už ich obeťou.

Mnoho ľudí čaká, že sa politické a finančné systémy sveta zmenia. Ja to považujem za stratu času. Podľa môjho názoru je ľahšie sa sám zmeniť, a nečakať na iných politikov a systém.


Máte pocit, že nadišiel čas, aby ste vzali správu nad svojimi peniazmi a stali sa pánom vlastnej finančnej budúcnosti? Je na čase zistiť, čo tí, ktorí ovládajú finančný svet nechcú, aby ste vedeli? Chcete, aby sa vám zjednodušili komplikované a mätúce finančné teórie a pojmy? Pokiaľ ste si na tieto otázky odpovedali – áno, potom je táto kniha pre vás.

V roku 1971 sa zmenili finančné pravidlá po tom, ako prezident Nixon odpojil americký dolár od zlatého štandardu, a dnešné peniaze už nie sú peniazmi. Preto prvé nové peňažné pravidlo znie – peniaze sú vedomosti.

Knihu som napísal pre všetkých, ktorí si chcú zvýšiť mieru finančného povedomia, pretože teraz nastáva čas prevziať kontrolu nad svojimi peniazmi a vlastnou finančnou budúcnosťou.

Zdroj: Robert T. Kiyosaki, Conspiracy of the Rich: The 8 New Rules of Money

http://www.richdad.com/conspiracy-of-the-rich/index.aspx


Preklad z češtiny: Dušan Žilinec

exkluzívne.cez.okno


KNIHU môžete zakúpiť na tejto adrese


Ďalšie príspevky Dušana Žilinca nájdete na tejto adrese,

a v jeho blogu.


júl 06, 2010 14:28 popoludní

 

 

Top