Obrázok používateľa CEZ OKNO
Nad pojmami dobra a zla 1/2

Môžeme povedať, že existujú dve školy: škola dobra a škola zla. V škole dobra sa doporučuje odmietať všetko, čo je zlé, s nádejou, že keď takto budeme jednať, budeme zachránení. V škole zla bojujeme proti dobru a predstavujeme si, že sa nám ho podarí zničiť. V skutočnosti existuje ďaleko vyššia škola, vysoko nad školou dobra a zla, ktorá dokáže používať obe sily: využíva i zlo, avšak iba v homeopatických dávkach a k nádherným počinom; neodmieta nič, ale učí, ak zlo existuje, je to preto, že Boh umožňuje jeho existenciu, inak by už by už dávno zmizlo.

A naozaj: ak zlo existuje, je to preto, že Boh súhlasí s jeho existenciou, inak by bolo potrebné uznať, že sa mu nedarí premôcť silnejšieho nepriateľa, než je on, a nie je teda všemocným Pánom, ktorý riadi celý vesmír. Pokiaľ mu vo Stvorení niečo čelí, kto to teda stvoril? Iný Boh, silnejší, než je On sám? ... Mimochodom, práve tomu ľudia často verili. Hovorili si: „Ale čo je to za Boha, ktorý nie je všetkého schopný? Prečo nevie všetko, nedokáže robiť ani proroctvo ani zázraky, zatiaľčo ten Druhý toho schopný je ... Ideme teda za ním!“ Istým spôsobom uvažujú títo ľudia správne. Prečo slúžiť neschopnému, bezmocnému Bohu, keď všetky znalosti a dary prichádzajú od jeho protivníka, Diabla? A toto hovorila Cirkev! Niekto robil zázraky ... – bol to Diabol! Niektorí veriaci nikdy nepripustili, že by Boh mohol konať tieto zázraky: v ich predstave toho boh nebol schopný. Nemôžeme sa čudovať, že ľudia podpísali zmluvu so Satanom; veď to bolo logické! Tu vidíme, k čomu smerujeme, keď elita stratí kľúče k pravému poznaniu...

Poviete: „Áno, ale ak je Boh skutočne všemocný, prečo nás nepríde vyslobodiť z nášho utrpenia a nešťastia?“ Nemôže nám prísť pomôcť, pretože sme medzi Neho a seba umiestnili toľko bariér, toľko nepravdivých a svojvoľných myšlienok. V mysli ľudí panuje názor, že Boh je taký vzdialený a nedosiahnuteľný, že ich nepočuje, zatiaľčo Diabol je blízko, počuje ich a môže ich vypočuť. Skúste si urobiť prieskum a uvidíte, či ľudia naozaj takto rozmýšľajú: „Tento Boh, ktorého už tak dlho prosíme, je nedosiahnuteľný... hluchý... spí... Zatiaľčo Diabol je prebudený a príde hneď.“ Je to pravda, ľudia však nevedia, že to oni sami vytvorili túto vzdialenosť, prehĺbili medzi sebou a Bohom túto priepasť. V skutočnosti nám nie je žiadna iná bytosť tak blízka, žiadna nás nemiluje tak ako Boh a nikto nám nechce pomôcť tak ako On. My sa však musíme zbaviť všetkého, čo bráni tejto láske, aby prišla až k nám.

Spomínate si, ako som vám raz hovoril, že Slnko uvádza planéty do pohybu, vytvára vegetáciu a podnecuje epidémie, vojny a iné udalosti iba zmenou prúdov, ktoré vysiela, a je pritom bezmocné pred oknom so zatiahnutými záclonami... Pokiaľ ste zatiahli svoje záclony, môžete naliehavo prosiť tak dlho, ako chcete: „Vstúp, moje drahé slnko, príď ku mne, osvetli ma, si také krásne!“, a slnko odpovie: „Nemôžem... Nemôžem... Musíš roztiahnuť záclony.“ A my teraz očakávame, že Boh sám rozhrnie naše záclony! Ani náhodou. Aj keď riskujem, že to bude znieť ako svätokrádež, poviem vám: „Boh môže všetko, je však bezmocný pred vašimi zatiahnutými záclonami. Je na vás, aby ste ich roztiahli.“

V každom prípade nepredstavujte si, že ak Boh ponechal zlu manifestáciu vo svete, že to znamená, že ho nemôže premôcť a naviac potrebuje ľudí, aby mu pomohli, ako tomu verí mnoho kresťanov. Chápete, aká by to bola pomoc! Možno budete prekvapení, ale poviem vám, že zlo je nevyhnutné a dokonca nutné pre prácu prírody, pretože príroda ho vie používať. Je to ako v laboratóriách, kde potrebujeme jedy pre výrobu silných liekov. Zlo je jed, ktorý môže zabiť slabé a nevedomé, ale pre silných a inteligentných jedincov je univerzálnym liekom, lieči ich. Toto je filozofia tretej školy: používať zlo.

Všade sú informácie o tom, aby sa ľudia poučili a boli privedení k rozmýšľaniu. Prečo teda nevedia ťažkosti a skúšky využívať? Odo dneška by mal žiak na tomto probléme pracovať. Predstavte si, že chcete premôcť nepriateľa a netušíte, že v skutočnosti je vaším priateľom, ktorý sa pred vami nedokázal vyjadriť. Zabijete ho, tak ako sa to niekedy stáva. Najprv teda musíte študovať tohto „nepriateľa“, ktorý vás ruší: možno zistíte, že nie je až taký škodlivý a nepriateľský, a môže sa stať dokonca vaším priateľom.

Zlo pociťujeme ako nepriateľské sily. V skutočnosti sa k nám však nepriateľsky nechovajú; je to preto, že všetko, čo nám nevyhovuje, sa nám zdá byť nepriateľské. Ako nepovažovať elementy, ktoré nás paralyzujú, či otravujú, za škodlivé? Všetko, čo s nami nevybruje v harmónii, čo nám bráni v ceste, čo zatemňuje či mätie naše vedomie, vypadá ako náš nepriateľ. To je normálne. Je to však konečná situácia? Vôbec. Ak sa vám podarí zlo premeniť stane sa pre vás tento element priaznivou silou. Mám vám dať príklady?

Oheň, blesk, vodu a vietor človek považoval zo začiatku za nepriateľa, s ktorými bojoval, a v boji umieral. Odo dňa, keď človek začal všetky tieto sily krotiť, pochopil, že boli jeho nepriateľmi len preto, že ich nedokázal premôcť a využívať ich. Prečo teda nepochopiť, že v živote môžeme robiť to isté s využitím iných síl? V skutočnosti predstavuje zlo veľmi mocné sily, s ktorými nemáme dobré vzťahy, pretože nevieme, ako ich usmerniť. Isteže všetko, čo nedokážeme usmerňovať, nám môže iba škodiť. Elektrina predstavuje jeden z najlepších príkladov toho, čo človek môže urobiť, aby usmernil energiu, ktorá by ho v prírodnom stave stále ničila. Pozrite sa na všetky siete vodičov, tansformátory, stroje, tlačítka... Podarilo sa nám tak dobre ovládnuť elektrinu, že i dieťa ju môže kľudne používať.

Je to ľahké, je to jasné. Keď študujeme sily, ktoré máme vo zvyku považovať za zlé, povšimneme si, že zlé nie sú, pretože v prírode zlo neexistuje.

Pozrite sa, Zem je inteligentnejšia než ľudia: hádžeme na ňu všetky nečistoty, odpadky, a ona ich berie ako vzácnu hmotu, ktorú pretvára na rastliny, kvety a ovocie. A uhlie: ako sa stalo uhlím?... A ropa?... A drahé kamene?... Pokiaľ Zem a určití Zasvätenci vlastnia túto múdrosť, pokiaľ Boh vlastní túto múdrosť, pretože nechce zničiť zlo, prečo by sme ju nemohli vlastniť aj my? Po milióny rokov ľudia prosia: „Pane Bože, znič zlo!“ Boh sa však škriabe na hlave, usmieva sa a hovorí: „Chudáci! Až pochopia, že zlo je nevyhnutné, prestanú ma prosiť.“ Koľko do tej doby odznie modlitieb! Áno, musíme sa modliť, počúvajte však, čo musíme žiadať: „Pane Bože, nauč ma, ako si stvoril svet, ako si predstavuješ veci... Poskytni mi toto chápanie, túto múdrosť, túto inteligenciu, aby som sa mohol ako Ty nachádzať nad zlom, aby sa ma nedotýkalo a bol som schopný ho využívať pre realizáciu veľkých vecí.“ Koľko príkladov nám ukazuje, že to, čo je zlom pre jedného človeka, nemusí byť nutne zlom pre ostatných! Niektoré živočíchy neuveriteľne odolávajú ohňu, iné mrazu, jedu či nedostatku stravy. Iné živočíchy dokonca nezomrú, ak ich rozrežeme na polovicu... Názory, ktoré si ľudia vytvorili vo veci zla, nie sú univerzálne platné. Práve toto by som chcel, aby ste pochopili: sú to naše názor, naše predstavy, ale existujú iné bytosti, ktoré sa ku zlu vyjadrujú odlišne, pretože došli na taký stupeň vývoja, keď zlo vedia používať.

Mohol by som vám dať ešte toľko príkladov! Ak si nalejete vodu do žalúdka, je to dobre, ale pokiaľ ju nalejete do pľúc, je to zlé. Nadýchnite sa do vašich pľúc – to je v poriadku, avšak do žalúdku už to také dobré nebude. Je potrebné vyvodiť záver: Ak je niečo dobrom na jednom mieste, stáva sa zlom na mieste inom.

Človeku s nemocnými očami nerobí dobre svetlo; svetlo teda môže byť podľa ľudí rovnako dobré ako zlé. To tiež dokazuje, že ľudia nemôžu vedieť, čo je zlo, pokiaľ ho súdia podľa svojich slabostí a svojich nedokonalostí. Keď sa priblížia k dokonalosti, zmenia svoj názor. Z tohto dôvodu je názor obyčajných ľudí na zlo taký odlišný od názoru Zasvätencov a mudrcov; na tomto desivom aspekte, ktorý naháňa strach slabým, dokážu zasvätenci nájsť priaznivú silu, dokonca priateľa.

Vidieť zlo ako nepriateľa je tým najlepším spôsobom, ako sa oslabiť. Keď sa stretnete s nevýhodou, naučte sa ju brať ako základ, oporný bod, ktorý vám poskytne pevnosť a vytrvalosť pre vašu prácu. Keď ste šli na výlet do hôr, všimli ste si, že rôzne nerovnosti a kamene vám umožnili výstup? Ak si želáte, aby bol váš život hladký, bez hrbolcov, ako sa chcete dostať až na vrchol? A obzvlášť dôležité sú hrbolce pri zostupe; inak vás čaká pád! Našťastie hrbolce existujú a vďaka nim ste ešte živí. Neprajte si, aby bol váš život hladký, bez utrpenia, bez nepríjemností, bez smútku, bez nepriateľov, pretože by ste nemali čoho sa zachytiť, aby ste stúpali ďalej. Keď získate všetko, čo žiadate, máte ľahký, kľudný život s potešeniami a peniazmi, avšak vnútorne vám nič nezostane. Našťaste vás Nebesá neposlúchajú! Všetci si želajú žiť ľahko a v bohatstve a v skutočnosti nevedia, že túžia po svojom nešťastí.

Viem, že je ťažké prijať to, čo vám hovorím. Každý deň vám predstavujem nový aspekt tejto filozofie a niekedy ste trochu nešťastní, pretože tieto myšlienky sa nezhodujú s vašimi predstavami. Zbavte sa svojich predstáv a skúste sa zamyslieť nad tými mojimi a uvidíte výsledky! Vy si však trváte na svojom: “Chcem moc, peniaze, slávu, a aby bol zo mňa celý svet udivený…” Môj Bože, aké sú ľudské túžby! Jeden chce obchod s cukrovinkami, druhý kabaret alebo kadernícky salón… A všetky dievčatá a ženy, ktoré sa chcú stať filmovými herečkami či nejakou Miss, si želajú prechádzať sa po ulici s malým psíkom, aby sa pri nich občas zastavil nejaký muž a bol z ich psíka vo vytŕžení: “Ach, aký je krásny! Ach, aký je dobrý!” V skutočnosti však chce tento muž hovoriť s paničkou… a očakáva, že sa stane tiež jeho paňou! Keby sme len mohli vstúpiť do sŕdc mužov a žien, čo by sme tu našli! Buď by sme sa smiali… alebo plakali.

Omraam Mikhael Aivanhov

Pripravil Dušan Žilinec

exkluzívne.cez.okno


Všetky časti seriálu postupne nájdete na tejto adrese.

júl 08, 2011 15:20 popoludní

 

 

Top