Obrázok používateľa CEZ OKNO
História Anunnaki - Nephilimi - Tiamat 3. (UTAJOVANÉ DEJINY ZEME časť LXXVII.)

King-U veľa trpel. Stratil v prevrate jeho Vlajkovú loď a prišiel v bitke o druhú Smrtiacu loď. ZU-ZU spôsobil mnoho škôd a strát. Jeho ríša bola napadnutá! Budúcnosť deviateho sektoru bola v ohrození, ako aj jeho právo na trón. Vymyslel plán. Strata kontroly nad systémom deviateho sektoru, nad ťažbou drahých kovov a výrobou ťažkých kovov by mohla poskytnúť kráľovnej ARI- dôvod, aby sa vysporiadala s rebelom. ARI-Queens by netolerovala zasahovanie do tohto životne dôležitého odvetvia. Je zrejmé, že kráľ bude musieť konať rýchlo.

A to nebolo všetko, Princ EN-LIL tiež nútený utiecť, sa vrátil do kráľovského sídla v ASA-RRR. Predstavoval potenciálnu hrozbu a nemohol byť ignorovaný. King-U čelil riziku všade.

Ale skôr ako mohol konať SSS-T Queens si vyžiadala jeho prítomnosť v ARI-paláci.

King-U sa dostavil pred Queens, plán bol vypracovaný. Argumenty pripravené.

ARI-Queens počúvala mlčky čo King-U hovoril. Podľa jeho slov boli argumenty pre pokračovanie útokov na povstalcov. Po dokončení svojej reči sa King-U cítil istý.Aké však bolo jeho zdesenie, keď sa otočil, zbadal dvere senátu otvorené a rebel ZU-ZU vstúpil. King -U vyskočil na protest, ale bolo mu prikázané ticho sedieť.

ZU-ZU urobil jeho pozíciu jasnú. Vyhlásil, že je právoplatný kráľ árida a ľudia ho chcú. Systém nebol zničený, výroba kovov a zásobovanie životne dôležitými minerálnymi látkami mohlo pokračovať. Dohoda s jeho dedkom by bola splnená ..., ale bez prítomnosti King-U!

Queens dlho nepovedala ani slovo.

Ale po chvíli kráľovná vstala. Jej slová boli zákon. Občianska vojna, bez ohľadu na príčinu, spôsobila zničenie Tiamat, svet zásadného významu pre ASA-RRR a ARI-Ríšu. Životy miliónov ľudí boli ohrozené, zomrel bezpočet bojovníkov oboch systémov.

SSS-T Queens požadovala zastavenie nepriateľských akcií! Už žiadne ďalšie ničenie! Dohody s kráľom AL-AL prenesené na kráľa ZU-ZU platia aj naďalej! Vojna bola u konca!

King-U bol šokovaný. Rebelovi bolo povolené žiť! King-U bol rozzúrený. Príde deň, sľúbil, kedy slnečná sústava bude znovu súčasťou ASA-RRR Ríše.

A tak... zlatá éra ZU-ZU prekvitala, aj keď len na krátku dobu.

Krátko po tejto konfrontácii v T-SSS paláci sa ARI-Queens ocitla pred blížiacim sa prízrakom vojny s vekmi-starým nepriateľom. Bohužiaľ pre ZU-ZU, hrozba prišla zo susedného hviezdneho systému, nie ďaleko od jeho slnečnej sústavy.

Pri tejto hrozivej situácii, King-U zacítil šancu odstrániť rebela. Napadol mu argument pre odstránenie mladého kráľa ZU-ZU. Ak sa ZU-ZU vzbúril proti ASA-RRR ríši, prečo by sa nevzbúril proti T-SSS Queen s podporou ARI-nepriateľa? ARI-Queens mlčala a napokon súhlasila. Mali by pomáhať ASA-RRR King v jeho návrate do slnečnej sústavy, ktorú si podmanil ZU-ZU. King-U bol nadšený! T-SSS Queens a King-U zhromaždili armádu, akú nikdo predtým ešte nevidel.

Nebo Síriusu bolo preplnené Vojnovými loďami. Víťazstvo bolo napísané na nebesiach!

Kráľovi ZU-ZU bolo povedané, že bude mať diplomatický doprovod na ceste k jeho slnečnej sústave. Kým zistil, že ide o podvod bolo už príliš neskoro. Spolu s armádou mlčky dorazil na vonkajší okraj systému. Táto chyba mala fatálne následky pre kráľa a jeho mladú ríšu.

Bitka bola rýchla a rozhodná.

Invázne sily vkročili do slnečnej sústavy. IKIKI a BEH boli ohromení už len počtom ASA-RRR a ARI-vojnových lodí. V krátkej dobe sily obklopili planétu vojny. King-U vydal rozkazy k útoku, nedovolil brať žiadnych zajatcov. DAK-MU musí byť úplne zničené.

Kráľ ZU-ZU bol zajatý a odsúdený k návratu na hviezdu Síria za trest. Všetky povstalecké sily rebela ZU-ZU boli popravené. Celá populácia bola brutálne a kruto potrestaná... vinný, alebo nie.

Všetky stopy života od kráľa ZU-ZU boli zničené. Mestá a obce boli zrovnané so zemou, lesy zničené. Všetky formy života boli zničené. Bez zvierat a rastlín, ktoré dodávali kyslík zmizla atmosféra. Kedysi žijúca a prosperujúca planéta zomrela. Iba jej červený piesok zostal. Krvavo červený prach sa stal pomníkom strašného krviprelievania, v ktorom zahynuli miliardy.

King-U sa uľavilo. Zlý rebel bol porazený. ASA-RRR bola opäť obnovená a posilnila sa aj pozícia ARI-T SSS-Queens.

A zas bol pokoj na nejaký čas...

Zničenie sveta ZU-ZU bolo kompletné. Planéta Mars bola zničená na prach. Všetky stopy života boli zničené. Ľadové pláty sa tvorili takmer k rovníku, DAK-MU bol zmrazený. Tak isto aj jeho sestra DAK-A-MU (Venuša), bola premenená na vyprahnutú, spálenú krajinu so smrteľne jedovatými oceánmi.

Iba IRU, TARGALLU a BAR-BAR-U zostali relatívne nedotknuté.

Vzhľadom k tomu slová King-U boli jasné. Nariadil princovi EA (EN-KI) obnovu zdevastovaného systému.

A tak začali EN-KI a jeho posádka dobrovoľníkov Anunnaki pracovať na záchranných a obnovných prácach . Zvolené miesto pre začiatok malo dostatok vody a úrodnej pôdy. Štúdie odhalili ložiská drahých rúd. Bolo to logické miesto, kde začať.

Každý z členov posádky bol špeciálne vybraný pre jeho špeciálne zručnosti, alebo schopnosti.

Odmeny boli veľkorysé, nebezpečenstvo značné.

Prvá úloha bola výstavba základne. Bola postavená z kameňa, prirodzene odolná a ľahko dostupná.

Veľká kolízia, udalosť, ktorá stvorila tento svet (Nibiru), na ktorom stáli spôsobila, že planéta sa stala značne nestabilnou, čo spôsobovalo neustálu zmenu energetických dráh.

Ak chceli vytvoriť stabilné dodávky energie museli nájsť miesto, kde sa pretínalo šesť energetických línií. Tu na križovatke, Enki postavil veľký Energetický Dom, so zameraním na výrobu dostatočnej energie na chod stavebných strojov a zariadenia. Moc kryštálov, špeciálne pestovaných len pre tieto účely, mala miesto v energetickej komore.

Anunnaki však bolo málo, pracovali veľa. Anunnaki predniesli sťažnosť King-U, ale kráľ nechcel ani počuť o ich problémoch. Produkciu treba zvýšiť!

Anunnaki sa cítili prepracovaní a protestovali s hrozbou ukončenia svojej práce. Enki sľúbil zvýšenie odmeny. S nechuťou sa Anunnaki vrátili k ich práci.

Stavebné a banské posádky prešli na nižšiu spotrebu rezania svetlom a zvukovými vlnami. Ale nižšia spotreba znamená nižší výkon. Výroba sa spomalila a King-U mal obavy. V dobe plnej prevádzky bol schopný posielať zásielky zlata podľa plánu. Zlato bolo na čas posielané do ASA-RRR, iné drahé kovy boli poslané na BAR-BAR-u a TARGALLU do rafinérií. Dokonca aj KAKKAB SHANAMMA začal ukazovať známky života na povrchu.

Stavebné posádky ďalej rozširovali mesto a v strede sa rozprestieralo nádherné poľnohospodársko-biologické centrum, ktoré sa rýchlo stalo ústredným prvkom mesta.

Tiamat bol re-narodený! Ale nastal problém. Atmosféra na KAKKAB SHANAMMA (Urán) sa začala zhoršovať . To nakoniec viedlo ku kolonizácii KI/Eridu/Zem cca 450.000 rokov p.n.l. Trochu si teraz povieme niečo bližšie o tom, čo tejto kolonizácii predchádzalo:

Pred vekmi bolo obdobie veľa vojen a sporov. Napokon, keď bol dosiahnutý mier, vládnuci muž od severu si mal vziať vybranú ženu z juhu a ich prvorodený syn sa stal vodcom/kráľom zjednoteného Nibiru. Podľa tradície Anunnaki, tam bol začiatok .

Vymenovanie kráľovského majestátu Nibiru označovalo koniec starých časov a začiatok nových časov. Pravidlo Nibiru znelo vždy od prvorodeného... (tj Nebeská línia).

• Bol ustanovený majestát AN-KI (tj pevný základ) a AN-TU (tj vodca, ktorý je manžel).

• AN-KI zomrel bez dediča, a panovaním bol poverený jeho mladší brat AN-IB (tj jeden zo stredu).

• Jeho manželka NIN-IB (tj Lady IB) porodila syna AN-SHAR-GAL (tj princ, ktorý je najväčší z princov).

• AN-SHAR-GALovou manželkou bola KI-SHAR-GAL a narodil sa AN-SHAR.

• AN-SHAR si vzal KI-SHAR.

• AN-SHAR mal syna EN-SHAR, ktorého manželka bola NIN-SHAR.

• Ona porodila DU-URU , ktorý si vybral za manželku DA-URU.

• DA-URU nebola kráľovského rodu, ale skôr len kamarátka z detstva. Pár nemal žiadne svoje vlastné deti. Namiesto toho DA-URU našla cudzie dieťa pohodené pri bráne paláca a nechala si ho.

(nezdá sa Vám to povedomé?)

• DA-URU dala dieťatku meno LAHMA (tj sucho), ktorý nakoniec získal trón. Zobral si za manželku LAHAMA.

Za vlády AN-SHAR sopky, ktoré tak dlho držali atmosféru planéty, neboli už také aktívne ako predtým. Hovoríme samozrejme stále o Nibiru/Maldek.

Výsledok toho všetkého bol, že atmosféra sa začala trhať. Porušovanie atmosféry pokračovalo až do vlády LAHMA. Stav začínal byť kritický. Padli dva návrhy:

• jeden bol zhodiť zbrane teroru do sopiek, aby boli opäť aktívne

• druhý bol použiť na opravu atmosféry zlato zomleté na prach

LAHMA sa nevedel rozhodnúť, ktorá metóda by mala byť použitá na vyliečenie atmosféry Nibiru. Situácia bola stále zúfalá. Túto situáciu sa snažil využiť ALALU, (ktorého matka bola proste konkubína), syn ALAMA , syn AN-SHAR-GAL. Vyburcoval ľudí k povstaniu, cítil že majestát by mal patriť jemu podľa dedičského práva. ALALU vnikol do paláca a v súboji LAHMU zavraždil. ALALU sa potom vyhlásil kráľom.

Princ AN-U však predstúpil pred radu sedem sudcov a deklaroval, že on, nie ALALU by mal byť oprávneným nástupcom. Vystopoval jeho rodovú líniu v priamej línii vyššej ako ALULU a preto si robil nárok na kráľovský majestát. Pochádzajúc z AN-IB, potom cez syna AN-IB s dcérou EN-URU, najmladšieho syn AN-TU. EN-URU si zobral za manželku jeho nevlastnú sestru NIN-URU a narodil sa EN-AMA.

A potomok EN-AMA je AN-U. Sedem Sudcov vyzvalo ALALU a on urobil návrh AN-U. On, ALALU, bude na tróne, kým bude žiť a AN-U bude jeho nástupcom, ako aj jeho deti.

AN-U prijal návrh nemal inú možnosť, jeho pozícia bola zatiaľ ešte slabá. A tak zatiaľ slúžil ALALU.

Ale on nebol spokojný s tým, že by mal do konca života slúžiť ALALU. Takže po deviatich rokoch (tj Nibiru rokoch, alebo kompletné okruhy okolo Slnka), AN-U povstal proti ALALU. Zápasili spolu a AN-U zvíťazil. AN-U bol vyhlásený kráľom a ALALU utiekol. Ukradol kozmickú loď a vydal sa preč od Nibiru. Jeho cieľ bol Ki (Zem). A hoci to nemal v úmysle, objavil na Zemi drahé kovy vrátane zlata, ktoré mohli byť použité na opravu trhliny v atmosfére Nibiru.

A tak sme sa okľukou dostali ku kraľovaniu AN-U, jeho synov EA/EN-KI (tj ten, ktorého dom je voda) a EN-LIL (tj pán nad všetkou zemou) a osídleniu Zeme Anunnaki, čo bolo zhruba pred 450.000 rokmi p.n.l. a kde sa začal odvíjať dávny príbeh zrodenia ľudstva.

Nibiru bola známa ako šiesta planéta tejto slnečnej sústavy (tj 1. Gaga/Pluto ~ 2. IRU/Neptún ~ 3. KAKKAB SHANAMMA/Urán ~ 4. TAR-GALLO/Saturn ~ 5. BAR-BAR-U/Jupiter ~ 6. DAK-MU/Mars ~ 7. Ki/Zem ~ 8. DAK-A-MU/Venuša ~ 9. Mummy/Merkúr ~ nie presne v tomto poradí. Vtedy sa počítalo odzadu, čiže prvá planéta bola Gaga. Mimochodom, Pluto bolo predtým obežnicou Jupitera a po zániku Tiamat bolo vymrštené na svoju súčasnú dráhu. Tak isto aj Mesiac sa stal v tejto dobe obežnicou Zeme a nebol už právoplatnou planétou v SOL.

Anunnaki po príchode na Zem založili prvých 5 miest. E-RI-DU bolo založené ako jedno z prvých na Zemi. Ďaľšie boli BAD-TIBIRA, LA-RA-AK, SIP-PAR, SHU-RUP-PAK. Čiže niekoľko desaťtisíc rokov pred tým, než bolo založené Jericho, ktoré teraz vedci vydávaju za najstaršie mesto na svete (cca 10.000 rokov).

V rokoch 415.000 až 100.000 rokov p.n.l. ~ bol vytvorený a dokončený komplex ôsmich miest.

Mesto Eridu/Nippure/Nibru-ki bolo založené ako kontrolné vesmírne centrum a Sipparu bolo používané ako kozmodróm. Ďalšie mestá v areáli boli:

- Shuruppak zriadený ako zdravotné stredisko pre Nin-hur-sag

- Bad-Tibira zriadený ako priemyselné centrum pre tavenie a rafináciu zlata, ktoré sa ťažilo v Ab-zu/Afrika

- Laarsa/Laraak a Lagaš zriadené ako majáky pre prichádzajúce kozmické lode.

Ruka King-U bude vždy nad Eridu!

Názov ERIDU bol neskôr prebraný do všetkých jazykov sveta, vrátane Erde v nemčine, Erthe v stredovekej angličtine, Ertz v kurdskom jazyku, a Eretz v hebrejčine. Ďalej Erda (stará vysoká nemčina); Jordh (island); Airtha (gothic); Jordi (dánsko);

Princovi EA bol pridelený titul EN-KI: (Pán Eridu- pán Zeme). Zdevastovaný svet bolo treba znova oživiť!

EA geneticky manipuloval a vyrábal formy života zvierat a rastlín, ktoré by mohli vydržať v drsnom prostredí a jedovatom dusivom ovzduší na planéte. Atmosférické klimatizačné jednotky začali robiť vzduch dýchateľný a teplejší. Úsilie kniežaťa EA nebolo bez odmeny.

Jedna z jeho ambícií, zariadenie Centra pre biologické vedy, poľnohospodárstvo/biologické centrum, produkovalo hybridné druhy a hybridné stvorenia, ktoré mohli byť transplantované po celom svete.

Centrum sa stalo ENKIHO pýchou a radosťou... tzv. záhrada pre život.

Akonáhle planéta Eridu obživla, bolo zakázané aby planéty DAK-MU (Mars) a DAK-A-MU (Venuša) znovu priviedli k životu. AN-U rozhodol, že oba svety zostanú holé, mali slúžiť ako varovanie pre všetkých potenciálnych útočníkov.

Princ EN-LIL, jeho druhý syn, však znovu protestoval, že má byť tak ďaleko od kráľovského paláca ASA-RRR. To kráľa znepokojovalo. Najmenej čo teraz potreboval boli problémy medzi jeho synmi. A tak dostal nápad. Kráľ ASA-RRR dal Enkimu na starosti Eridu pre jeho genetické schopnosti. Princ EN-LIL dostal administratívnu kontrolu nad Eridu, slnečnou sústavou a všetkými planétami a mestami v nej. Tak by panstvo nad Eridu mohlo byť zdieľané! Týmto spôsobom AN-U veril, že by mohol aj naďalej udržať zlosť EN-LILa na uzde. Princ EN-KI zostal otrasený a nahnevaný. Všetky jeho snahy a úspechy boli ignorované, jeho miesto v ďalekej ríši bolo odstránené. V hnevu odišiel na Eridu/Zem. Pripojila sa k nemu jeho sestra, princezná NIN-HUR-SAG, tiež genetický vedec. Obaja začali s obnoveným úsilím vytvárať ďaľšie formy života na planéte Eridu. A v tomto úsilí NIN-HUR-SAG bude tvorcom hybridného tvora“, ktorý navždy zmení osud Eridu a jeho ASA-RRR Majstrov!

Dopyt po vyššej produkcii zapríčinil, že Anunnaki pracovali do úmoru. Izolovaní a vzdialení od svojej milovanej Nibiru zastavili prácu a štrajkovali. Napadli palác aj EN-LILa. Jeho život bol ohrozený. AN-U okamžite priletel na Eridu riešiť problém. Rebeli predniesli svoje požiadavky. A keďže nevidel v tom momente žiadne riešenie sedel mlčky.

Vidiac svoju príležitosť EN-KI vykročil dopredu. S princeznou NIN-HUR-SAG po jeho boku, princ navrhol svojmu Otcovi a zhromaždeniu jednoduché riešenie. Vďaka využitiu genetickej látky z ASA-RRR ľudí a genetických materiálov šeliem Eridu, budú vytvorené hybridné bytosti na ťažkú prácu.Tvory si udržia svoje prirodzené sily, ale aj získajú dostatok inteligencie na pochopenie príkazov. Úspech Lizard HN hybridných pracovníkov v podzemných baniach na ASA - RRR ukázal hodnotu takéhoto experimentu. Ostatné zhotovené beštie boli úspešné v špecializovaných úlohách napr.: SEMTECH-UR, napoly kôň, napoly ASA-RRR hybrid schopný niesť bremená na dlhé vzdialenosti, alebo silný ment-UR napoly býk, napoly ASA RRR s fenomenálnou silou. AN-U bol nápadom nadšený.

Ale EN-KI úplne vyhrané nemal. Pri pohľade na EN-LIL mu bolo jasné, že získal doživotného protivníka! Nepriateľstvo medzi týmito dvoma sa malo čoskoro rozhorieť plnou silou.

Princ EA pôvodne plánoval na využitie bunkového materiálu jedného z pánov Anunnaki, konkrétne zvolil EN-LIL. Na základe vzájomnej nevraživosti sa nakoniec pokusné bunky rozhodol nahradiť svojimi.

Čas na odkrytie pravej identity šelmy raz príde, a potom už bude neskoro niečo riešiť. Princ EA sa bude smiať posledný. Prototyp za prototypom bol testovaný. Šelma sa pomaly vyvíjala do inteligencie, bez straty sily. Hybrid známy ako ADAP/Adam, bol schopný a pripravený slúžiť svojim pánom.

Princ EN-LIL bol nešťastný z prvej šelmy. Nedôveroval ani temperamentu tvora, ani jeho bratovi. Zviera bolo nebezpečné, jeho ovládanie bolo diskutabilné. EN-LIL nariadil šelmu zlikvidovať.

EN-KI však neposlúchol. Bol to nakoniec jeho výtvor a sľúbil kráľovi AN-U tvora, ktorý bude vedieť pracovať v tvrdých podmienkach. A tak so svojou sestrou tajne vo svojich laboratóriách nielenže nezničili Adapa, ale genetickými pokusmi vytvorili ďaľšieho tvora, ktorému dali meno KHAWA/EVA.

EN-LIL, keď sa dozvedel o nedodržaní jeho stanovených príkazov bol besný od zúrivosti. Vydal okamžitý príkaz, že všetky pochybné stvorenia majú byť prísne potrestané a okamžite vyhodené z Life Centra. Princ EN-LIL nebude tolerovať žiadnu neposlušnosť! Aby sa zabránilo ďalším priestupkom, bol vydaný nový súbor prísnych príkazov pre zver ADAP na pobyt vo vnútri Life Centra. (Tu je ten odkaz na ono biblické vyhnanie z E-DIN/EDEN „raja“. Sumeriánske slovo E-DIN sa prekladá ako Domov spravodlivých. Inak niektoré zdroje hovoria o Edene, ako o tajomnej a bájnej krajine Dilm-ur. Túto krajinu umiestňujú do oblasti dnešného Bahrajnu.)

Teraz nachvíľu opustíme bratov EN-KI, EN-LIL a ich žabo-myšie vojny a pozrieme sa na genealógiu Anunnaki...

- pokračovanie –

Váš Dušan – hľadač informácií

Uverejnené s dovolením autora

Celý seriál "História Anunnaki - Nephilimi - Tiamat" nájdete postupne
na tejto adrese.


Svoje tipy do seriálu UTAJOVANÉ DEJINY ZEME môžete posielať
na redakčný mail.


Celý seriál "Utajované dejiny Zeme" nájdete postupne na tejto adrese.Súvisiace:

Výskum RNDr. Pavla Smutného
http://www.cez-okno.net/rubrika/rndr-pavel-smutny


marec 11, 2011 23:46 popoludní
  • krát komentár

1 krát komentár

  1. Obrázok používateľa Gepel
    Gepel október 23, 2020 17:58 popoludní

    Komentár: 

    Dobrý deň. Zaujímal by ma zdroj týchto textov. Je to az moc pozoruhodne presne preložené a moc detailné na skoro 400 000 rokov starú históriu. Boli pôvodne záznami od sumerov? Ďakujem

 

 

Top