Obrázok používateľa CEZ OKNO
História Anunnaki - Nephilimi - Tiamat 5. (UTAJOVANÉ DEJINY ZEME časť LXXIX.)

Tých udalostí, ktoré predchádzali stvoreniu človeka a vzájomnej nenávisti medzi týmito bratmi bolo podstatne viac. Predchádzala tomu napr. zrada ZU /ZU-AN/, alebo vzbura Ikiki/Igigi, ktorí už nechceli drieť v bani za bezohľadných podmienok. Ale to už je iný príbeh. Musím dodržať líniu tohto dokumentu vo forme jednoduchšej informovanosti a nie zbytočného odvádzania od jadra témy. Títo dvaja bratia však dostali do vienka samoľúbosť, ctižiadostivosť, extrémne sebavedomie, bezohľadnosť a chorobnú túžbu po moci. Anunnaki všeobecne bola agresívna a bojová civilizácia. Oni sú divokí, žiadostiví, incestní, krvilační, klamní, žiarliví a despotickí. Sú tiež mäsožraví a často kanibalistickí...

EN-KI a EN-LIL

V Indii bol "Nagase "had bohov a bohýň. V Južnej Amerike to bol Quetzalcoatl /operený had/. Celý svet uctieval hada pre jeho múdrosť, ale ironicky nikto poriadne nevedel čo, alebo kto ten had je! Prečo bol vybraný had? Pre jeho bystrosť, schopnosť prežiť v neľútostnom prostredí?

Jeho tvar pripomínajúci tok energie od chrbtice /kundalíny/ - na korunnú čakru, tretie oko. Jeho tvar pripomínajúci ľudskú DNA. Had zhodí kožu a je znovuzrodený. Had je šikovný. A možno preto, že prirodzene vštepoval opatrnosť a úctu u ľudí EN-KI bol naozaj had? Nie doslova. Mal veľa rôznych podôb.

Had u Anunnaki vždy predstavoval duchovnú múdrosť, život a uzdravenie. Prvé symboly hadov sú prisudzované EN-KI a potom Ninhursag. Avšak, príbeh kedy sa had stal symbolom zla začal vojnou medzi EN-KI a EN-LIL (neskôr známy pod menom „Michael“, alebo aj „Alah“). Bývaly doby, kedy si AN-U ctil EN-KI (kvôli jeho múdrosti a magickým schopnostiam) - bol jediný záchranca Anunnaki.V tých časoch AN-U volal svojho prvorodeného syna aj Lucifer – nositel svetla a nádeje pre Anunnaki.

Vzájomná nevraživosť týchto bratov sa neskôr odráža aj v príbehu Kaina a Ábela a vo všetkých príbehoch, kde bratia súperia o moc, protekciu a dedičnosť a v konečnom dôsledku sa to prenieslo aj na celé ľudstvo /dedičný hriech???/.

EN-LIL nikdy nemal trpezlivosť a súcit pre ľudí a ak sa mu naskytla príležitosť nakladal s ich existenciou svojrázne. Sodoma a Gomora ako jeden z príkladov.

Obr. V prostriedku obrázka jadrová strela?

Ďaľším príkladom by mohla byť veľká povodeň. Ale EN-KI (a tí, ktorí ho podporovali) podnikli rýchle kroky a oznámili Noahs/Noe/Utnapištim (tiež Uta-naištim, Atrachasís, Ziusudra, Zi-usudra) na blížiace sa nebezpečenstvo.

Atlantis tiež nebol obeťou potopy, bol potopený a zničený astronomickým úkazom – Anunnaki, ktorí experimentovali s technológiou zvuku. Anunnaki nemali v pláne zničenie Atlantis - proste sa prepočítali. Otvorili pri tom červiu dieru.

Bitka medzi bratmi pokračovala do doby tzv. pyramídových vojen a Exodu. Práca s caduceus bol tiež jeden z nástrojov Mojžiša. Mojžiš cez medeného hada často využíval jeho brata Árona, aby robil slávne zázraky. Tieto „zázraky“ robili medzi ľudmi počas Exodu, kedy Áron bol videný transformovať sa do hada. Aaron bol vysoký kňaz a cvičil sa v mágii. /Hádajte kto mu pri tých zázrakoch pomáhal :) Áno, uhádli ste :)/.

Mojžiš dostal inštrukcie od kolektívu hlavných Anunnaki (naučili Mojžiša abecedu). Nie je zaujímavé, že počas Exodu EN-KI prevzal oslovenie Jehova, YHWH a oslovenie Adonai začalo miznúť? To bolo v čase, keď EN-KI opustil Zem a Marduk sa stal vodcom rodiny. Rodina EN-LIL prevzala panstvo nad Sinajom (prevzaté od Ninhursag) a SIN, syn EN-LILa, bol jeho nový vládca. Jeho symbolom bol kosák mesiaca (ktorý sa stal symbolom pre islam).

Obr. Caduceus

Dedičstvo caduceus však žilo ďalej. Nisaba, jedna z dcér EN-KI, ho etablovala do symbolu "ankh".

V priebehu času a rôznych civilizácií v Indii, Amerike, Grécku, Egypte, vrátane veľkých mystických škôl a tajných spoločnosti bol ankh často používaný a premenovaný.

Symbol caduceus bol kód pre pokrvnú dedičskú líniu EN-KI. Z tohto symbolu moc hada bola prevedená na symbol draka, ktorý pokračoval v držaní vedomostí. Drak znamenal "božský".

Preto uvidíte tento symbol na rôznych oblúkoch a vchodoch do chrámov a kráľovských palácov. A to znamená nielen DNA spojenie s Anunnaki, ale aj „božskú dušu“ pochádzajúcu zo zdroja.


Ako čas postupoval civilizácia Sumerov klesala a transformovala sa do inej kultúry. Došlo k drvivej migrácii zo Sumeru do iných miest v Strednej Ázii. Migrujúce národy zašli aj do Indie, Ameriky, Afriky. Rozšírili sa všade. /K tejto migrácii by som rád dodal jednu informáciu. Nedávno čínsky vedci v snahe dokázať svetu, že sú úplne iné a vývojovo nezávislé etnikum, spravili sériu genetických testov za účelom zistenia genetického základu. Testovali vzorky 170 mužov z celej Ázie. Prišli k nie prekvapujúcemu záveru. Každý z týchto genetických testov mal jeden základný marker, z ktorého vzišli. Tento základný marker odkazoval na jediného spoločného predka - Homo Erektus. Majú ho všetci ľudia na celom svete/.

Sumeri stali sa známi ako Aryans. Roztratili sa po celej Ázii, do stepí Ruska a do severného indického subkontinentu. V Indii sa stretli s ľuďmi tmavšej pleti-Dravidians, ktorí boli plazie pozostatky z Lemurie. Dravidians boli vyhnaní do centrálnej a južnej časti Indie, zatiaľ čo Aryan-hybridy prevzali kontrolu nad severnou časťou a prenikli až do Himalájí. Aryan vodcovia sa stali sultáni. Sumeri tiež vytvorili Babyloniu.

Obr. Babylonský symbol pre Slnko, božstvo a Nibiru

Sumeri tiež prišli do oblasti Kaukazu, kde sa vyvinuli v rasu Khazars. Z Kaukazu sa ich ľudia šírili smerom na západ Európy a vyvíjali sa do Frankov, Cambrians a Germánskych národov. Tieto národnosti boli tiež manipulované rôznymi ďaľšími mimozemskými civilizáciami ako Antarians, Arkturiáni, Aldebarans, Tau Cetians a zvyškami Lyranov /Atlans/. Z Atlans sa nakoniec stali Kelti.

Pod vedenim Thovta/Ningishzidda, ktorého brat Marduk vyhnal z Egypta, Sumeri zašli až do Mesoameriky.

Ningishzidda, bol opísaný podľa symbolu okridleneho hada (ako sme si už povedali).

Babylónsky Hymnus nazvaný aj Chrámový chválospev okrem iného hovorí:

"Tvoj princ je princ, ktorého čistá ruka je vystretá, ktorého kvitnúce a bohaté vlasy stekajú po chrbte - pán Ningishzidda".

Obr. Ningishziddov znak a Ningishzidda v ľudskej podobe s rohatými hadmi omotanými okolo bedier

Teraz si môžeme vytvoriť zoznam niektorých súvisiacich udalostí:

• Sumerská civilizácia prekvitá okolo roku 3800 p.n.l

• Objavujú sa osady Mezopotámske a Egyptské /Africké, ako aj ľudí v Strednej Amerike okolo 3800 /3509 p.n.l

• Detronizácia Ningishzidda /Thota od Marduka/Ra a jeho vyhnanstvo s jeho nasledovníkmi z Egypta do Mesoameriky - vzostup boha Quetzalcoatl asi 3200/3150 p.n.l ako pomsta Mardukovi.

Narodenie prvého Mezoamerického kalendára v 3113 p.n.l

Samozrejme aj do Mezoameriky a Južnej Ameriky sa preniesla bratská nevraživosť a súperenie o nadvládu nad svetom. Jeden vystupoval ako boh Quetzalcoatl a druhý ako Viracocha.

Obr. Quetzalcoatl

Obr. Svietnik v Andách / Viracocha drží v rukách symbol Viracocha blesky a sekeru

Znak hada, alebo draka sa prelína všetkými civilizáciami, ktoré kedy boli na Zemi.

Sága rodu pánov z MU/Lemuria

• Aram Muru (Hadí Otec)

• Aram Mayu (Hadia Matka)

Legenda vraví, že tesne pred finálnym zničením Lemurie, Sanat Kumara, zakladateľ solárneho Bratstva poveril jeho dediča Aram Muru a 12 ďalších "Hadích pánov", aby záznamy a moc objektov Amaru preniesli do úschovy v rôznych častiach sveta. Tieto bytosti boli hybridné deti Anunnaki známe ako rasa/kmeň Ašer.

Táto skupina, alebo prstene /stočené hady/, ako boli volaní sa neskôr stali známi v našich dejinách ako zakladatelia genetickej línie, alebo klany s koreňmi siahajúcimi až k starším Bohom.

Tieto „prstene“ sú umiestnené v každej kultúre.

1. Nagase (Hady v Sanskrit) Indus (India).

2. Mayovia a ich prvý had kráľov, Caramaya a Naga Maya.

3. Neskôr Hadí králi Kukulcán a Quetzalcoatl, vytvorenie Itza Maya kultúry v Južnej Amerike.

4. Vzdušní Draci v Číne a zaujímavé je, že staroveký čínsky termín pre draka bol Naga.

5. Amarus a Con Ticci Viracocha - Peru.

6. Šošoni – hadí indiáni.

7. Zohar, alebo knihy Splendoru - boli originálne texty kabaly. Predtým kňaz kultu v Egypte, ktorý bol špeciálne vytvorený na to aby sa staral o Kráľov s titulom "Messah", alebo Krokodílych pánov, ktorí si tiež uplatňovali nárok na líniu ADAPA, alebo AMEN (Kráľ Slnka/ EN-KI). Egypťania, ktorí dohliadali na stavbu pyramíd boli nazývaní Naga...

8. Olmecovia pri návrate do severnej Afriky z územia Mayov.

9. Aztéci mali bohyňu Coatlicue, ktorá nosila sukne z hadov. Často bola vykresľovaná s dvomi dračími hlavami.

10. V Sumerskej mytológii rezonuje príbeh bohyne Tiamat a jej zúrivá snaha zničiť všetkých, kto ju napadnú. Nakoniec v bitke, ktorá sa konala na nebesiach Marduk zabil Tiamat. Potom z roztrhaného telo Tiamat vyrobil nebo a zem. A z dračej krvi Marduk stvoril človeka.

11. V nórčine Dračí Otec podzemného sveta je známy ako Nilfheim.

Iné Prstene nie sú známe a boli skôr zaradené k mýtom a legendám /aj keď v každej legende sa nájde zrnko pravdy ):)/

• V indiánskej mytológii Dakotov bola rada kňazov draka, ktorí boli po tisícky rokov kým ich zem nebola dobytá a ich vek neskončil. Ich rada podnecovala celé národy domorodcov k aktivácii niektorých starovekých obradov

• Methusala/Matuzalem mladík, ktorý patril do zoskupenia kňazov draka, za jeho vernú službu dostal extrémne dlhý život. Línia Melchisedechova, hovorilo sa

• Mýtický Merlyn, ktorému sa stal drak sprievodca v jeho dvadsiatich rokoch a pravdepodobne sa stal Dračím pánom. Jeho najsilnejšie kúzla čerpal zo zeme vlastnou životnou silou prostredníctvom symbiotického vzťahu s drakmi z podsvetia

• ... etc.

Anunnaki používali ľudí ako pracovníkov a na sexuálne služby po desiatky tisíc rokov. Toto sa nepáčilo Tiamat – matke Enkiho.

Vyčítala EN-KImu jeho nezvládnuteľnú povahu, sexuálne zneužívania /a to nielen ľudí, ale aj v rámci jeho najbližšej pokrvnej rodiny a z toho vyplývajúce nespočetné konflikty/, nezmyselnú vojnu s bratom... etc. V nastávajúcej hádke medzi nimi sa postavila Tiamat na stranu Enlila a začala ho podporovat. Enki bol zúrivý. Ale, keďže mal v láske a úcte svojho otca AN-U nechcel sa aj s ním rozhádať. V duchu však zúril a prisahal pomstu. Do tej doby vládol do istej miery medzi Drakoniáncami matriarchát. Enki sa však tradícii vzoprel a založil patriarchát.

Spustil formu kolektívneho ne-vedomia, ako veľký program Nibiru a v ten deň Anunnaki boli nadšení. "Vynikajúce" povedal AN-U. Je nám cťou, že ľudia na Zemi sa rozhodli pre proces používania mimozemského tela /astrál-strom života/, pretože to je zmysel karmy. Rôzne skupíny ľudí na Zemi sú nositeľmi vlastného archetypu kontroly od cudzincov... napr.:

• Briti (Nibiru)

• Francúzi (Orion)

• Bali (Plejády)

• Iračania (Nibiru)

• Egypťania (Sírius)

• Austrálčania /pôvodní/ (Centaurus)

EN-KI pri exode spustil 4D holografickú projekciu a objavil sa Mojžišovi a jeho stúpencom v hebrejskom tábore na Sinai ako obrovský vír ohňa. Mojžiš vyslovil slovo Aton-I /čo bolo jedno z mien Enkiho/ a vydesení ľudia z púšte ho pochopili ako Adonai (Pane). Títo ľudia predtým nemali žiadne kňazstvo a ani žiadne chrámy. Neskôr EN-KI trval na oslovení Jehova/Jahve, ktoré ukradol bratovi.

Mojžiš založil tradíciu slnečnej lodi v kostole a volal to "Archa dohovoru".

Na znamenie úcty k ATON/AMEN/EN-KI povedal svojich nasledovníkom, aby obetovali zvieratá.

Illuru/Enki však prišiel na jedinečný nápad. Panteón bohov bol už totiž tak veľký, že sa v tom pomaly nevyznali nielen ľudia, ale aj samotní Anunnaki.

EN-KI vynašiel duchovnú jadrovú bombu - monoteizmus - a cítil sa ako znovuzrodený!

Fundamentalizmus začal na Zemi - viera, ktorá umožňuje akékoľvek opatrenia na obranu určitého názoru bez ohľadu na to, aký je hrubý, násilný, neľudský, alebo duchovne obmedzený.

Otroctvo, prostitúcia, hierarchie, tajomstvo, vojna a misogýnie sú výsledky tohto prenosu energie viery.

EN-KI začal vojnu na základe ideológie, sexualita založená na využití orgánov, zneužívanie detí, idea založená na viere, že deti sú majetok. Začala sa kontrola nad svetom na základe poverenia cirkvi a štátu.

Zrodilo sa Kresťanstvo!

Enki genetickými manipuláciami a machináciami zrodil a zhromaždil armádu hybridov - /anjelov a démonov/ - a vydal sa na definitívne dobytie sveta metódou cukru a biča.

Zabíjanie je podporované v tomto svete. V skutočnosti sa svet vyžíva v krvi. Čo iné by sa dalo očakávať od ľudí, ktorí sú pod nadvládou krvilačných Anunnaki po tak dlhú dobu? A zabíjanie a násilie sa neobmedzuje iba na bojovanie. To sa deje v kultúrnej, politickej aj náboženskej oblasti. Anunnaki robili veľa krutých trikov na človeka, až ho zahnali k príliš násilnému správaniu. Anunnaki sa darí povzbudzovať človeka, aby zabíjal jeden druhého.

K dispozícii je kultúrne presvedčenie, že veci, ktoré sú postriekané krvou ľudských obetí budú posilnené. Základným predpokladom tohto presvedčenia pramení z pokusu uspokojiť "bohov".

Zdroj tohto typu myslenia pochádza od Anunnaki "bohov", ktorí podviedli ľudí v snahe poskytovať im ľudské obete. Nesmieme zabúdať na to, že sme pre nich len otroci.

Ľudská obeť je nielen existujúca a prevládajúca, aj keď často zahalená do kultúrno- prijateľnejšiej formy. Úplne najzrejmejší príklad ľudskej obete sú vojny.

Pýtam sa teda tak,

• prečo ľudia stále vzdávajú hold týmto krvilačným Anunnaki pseudo-bohom?

• prečo nie sú ľudia informovaní o podvodoch Anunnaki?

• prečo sa ľudia nechajú podvádzať zákernými falošnými správami od Anunnaki?

• prečo spoločnosť stále ctí ľudskú obeť?


• Európska Kráľovská spoločnosť má svoj podiel na Tajomstve Dračej spoločnosti, spoločnosti známej ako bratstvo Rex Deus. Rex Deus formálne vytvoril rímsky cisár Žigmund a je to priamy odkaz na Bloodline/Priamu pokrvnú líniu na Anunnaki. Je to príbeh o Templároch a spoločnosti PRIEURE de Sion, /ktorá predchádzala Rex Deus/, a jej účasti na obnovení potomkov Merovingian línie na posilnenie politickej moci. /V súčasnosti asi 10% všetkých obyvateľov Európy má priamu dedičskú líniu Dračej/Anunnaki krvi/. /Bližšie informácie o týchto skutočnostiach prinášam v dokumente s názvom „Manipulácia s ľudstvom“/.

• Odvolávali sa pri tom na pokrvnú príbuznosť Yeshua benYoseph, inak známeho aj ako Bloodline Svätého Grálu. Existujú záznamy, ktoré potvrdzujú skutočnosť, že je pokrvná príbuznosť medzi Yoseph z Arimatie a James, brat Ježiša/Sananda/Yesus, ktorí prišli do Glastonbury spolu s deťmi Ježiša a Magdalény.

• Jedna vec, ktorú je potrebné vziať do úvahy s príbehom Bloodline Svätého Grálu je, že existuje veľa historických dokumentov na podporu Ježišovej rodiny. Už to nie je otázka mýtu. Problém s tým mali len Európania. Problém, ktorý pokračoval od prvého príchodu Columba. Neexistuje nič mimo ich rozsah vnímania, okrem schválenej historickej viery. Viery, ktorá sa stala v priebehu storočí neprirodzenou.

• Skúmanie posvätných kníh Inkov a Mayov Chilam Balam, prinieslo informácie o Christos a prastarom bratstve. Posvätných kníh, ktoré boli spísané dávno pred príchodom Columbusa.

• Neexistuje žiadny historický duchovno/náboženský základ pre termín kresťan.

Tento termín bol vytvorený cisárom Tiberius Claudius Caesar Augustus Germanicus v Antiochii, keď potreboval názov pre skupinu zodpovednú za vzburu v Sýrii.

• Symbol ryby je veľmi starý a bol používaný po tisícročia po celom svete ako náboženský symbol. Symbol ryby bol vlastne symbol Pána rýb a vôd/Enki. Tento jednoduchý dizajn bolo ľahké kresliť a čoskoro ho začali používať stúpenci učenia apoštolov Yeshua Ha Mashiakh (Ježiš je Mesiáš) predtým, než bola stanovená oficiálna cirkev so sídlom v Antiochii.

Teraz si heslovite pripomeňme najdôležitejšie udalosti od príchodu Anunnaki cca 450.000 p.n.l. až po dnešok...

- pokračovanie –

Váš Dušan – hľadač informácií

Uverejnené s dovolením autora

Celý seriál "História Anunnaki - Nephilimi - Tiamat" nájdete postupne
na tejto adrese.


Svoje tipy do seriálu UTAJOVANÉ DEJINY ZEME môžete posielať
na redakčný mail.


Celý seriál "Utajované dejiny Zeme" nájdete postupne na tejto adrese.Súvisiace:

Výskum RNDr. Pavla Smutného
http://www.cez-okno.net/rubrika/rndr-pavel-smutny


marec 19, 2011 13:29 popoludní

 

 

Top