Obrázok používateľa CEZ OKNO
História Anunnaki - Nephilimi - Tiamat 6. (UTAJOVANÉ DEJINY ZEME časť LXXX.)

"450.000 ~ na planéte Nibiru sa začne zhoršovať atmosféra. A nielen atmosféra, kráľovský majestát sa nachádza v zmätkoch. To všetko nakoniec viedlo ku kolonizácii Zeme."

"cca 445.000 ~ útek ALALU a jeho cesta z Nibiru na Zem. Objavenie bohatých ložísk zlata a iných drahých kovov. AN-U oprávňuje jeho syna EA (tj. ten, ktorého dom je voda) cestovať na siedmu planétu s cieľom overiť, že ALALU tvrdenia sú presné a pravdivé. Do šiestich dní od ich pristátia založenie Eridu v regióne, ktoré pomenovali E-din. Tu sa začala tradícia Hebrejských šiestich dní stvorenia."

Teraz si heslovite pripomeňme najdôležitejšie udalosti od príchodu Anunnaki cca 450.000 p.n.l. až po dnešok

450.000 ~ na planéte Nibiru sa začne zhoršovať atmosféra. A nielen atmosféra, kráľovský majestát sa nachádza v zmätkoch. To všetko nakoniec viedlo ku kolonizácii Zeme.

445.000 ~ ALALU bol z dôvodu vzbury vynechaný z delenia koristi a to ho hnevalo. Vyzval AN-U do druhého zápasu brániť svoju česť. AN-U súhlasil a zápasil s ALALU dlhší čas. Nakoniec ho porazil a pristúpil ho. Ale ako AN-U zdvihol nohu z padlého tela ALALU, ten sa zrazu zdvihol a odhryzol mu jeho mužskosť. AN-U prežil a vrátil sa na Nibiru aby sa liečil. ALALU bol vyhostený na planétu Lahm, kde nakoniec zomrel.

415.000 ~ NIN-HUR-SAG cestuje z Nibiru na Zem. Ako Chief Medical je jej poslaním reagovať na lekárske sťažnosti vyjadrené Anunnaki na Zemi.

415.000 - 100.000 ~ Komplex ôsmich miest v E-DIN je vytvorený a dokončený.

400.000 - 300.000 ~ Homo sapiens sapiens sa objaví na Zemi.

cca 300.000 ~ EN-KI a NIN-HUR-SAG vytvorili KHAWA, alebo TI-TI, ktorá sa neskôr stala známa ako Eva. Unikátna vec, ADAP/ADAM a KHAWA/EVA boli schopní sa po genetických manipuláciách reprodukovať.

cca 120.000 - 12.000 ~ posledná doba ľadová. Počas tohto obdobia boli zdokonalené a prepracované poľovnícke nástroje. Patria medzi ne oštepy, luky a šípy. V tomto období vzniká jaskynné umenie.

110.200 - 56.200 ~ ADAP bol vzatý na Nibiru spolu s niekoľkými svojimi príbuznými Nephilimi, DU-MU-ZI a NINGISHZIDDA. Predtým, než opustil Zem, EN-KI dal NINGISHZIDDA tablet obsahujúci opis stvorenia ADAP. AN-U dal ADAP pri jeho návrate na Zem semená, z ktorých bude pestovať obilie a klony oviec, ktoré by mohol chovať ako domácky dobytok.

cca 95.800 p.n.l Satio a jeho manželka Azura mali syna En-shi v hebrejskej tradícii známy ako Enos.

Enshi a jeho manželka, /jeho sestra/, Noam porodila syna Kunín. Kunín bol majster umenia tavenia a rafinácie zlatej rudy. Kunín a jeho manželka, /jeho nevlastná sestra/, MUA-LIT mali dieťa MA-LA-LU (tj. Ten, kto hrá). MA-LA-LU založil hebrejskú tzv. Mahalaleele tradíciu. MALALU a jeho manželka Dunn mali syna Irida (tj. On zo Sladkej Vody). Irida bol známy v hebrejskej tradícii ako Jared.

Irida mal za manželku BA-RA-KA, svoju neter. Narodil sa im syn ENKI-ME (tj. porozumenie). ME boli zakódované informácie v miniatúrnych objektoch o všetkých vedomostiach a aspektoch vedy Anunnaki. EN-KI mal mimoriadne sympatie k ENKI-ME a učil ho veci o Nibiru a nebu, ktoré učil predtým len ADAP. MAR-DUK potom ENKI-ME brával na cesty do vesmíru, okrem iného pristáli aj na Mesiaci a na Marse.

V hebrejskej tradícii je ENKI-ME známy ako Enoch.

ENKI-ME a jeho manželka, /jeho nevlastná sestra/, EDINNI mali troch synov. MA-TU-SHAL (tj. ten koho Svetlé Vody sú Zvýšené), RA-GIM a GAI-DAD. MA-TU-SHAL bol známy v hebrejskej tradícii ako Matuzalem.

MATUSHAL a jeho manželka EDNAT mali syna LU-MACH (tj. Mocný Muž), niekedy označovaný ako Ubartutu. LU-MACH bol známy pod menom Lámecha.

100.000 až 30.000 ~ Na Zemi sa zjavujú bytosti, ktoré sú klasifikované ako Homo sapiens neanderthalensis. Rozvoj človeka neandertálca podmienila aptácia na chladné prostredie. Niektoré kostry vykazovali známky zranení a následného uzdravenia, čo naznačuje, že o zraneného neandertálca sa ostatní starali buď v jeho rodine, alebo komunite. Neandertálci náhle zmizli asi 30.000 p.n.l.

100.000 až 30.000 ~ Anunnaki sa začínajú páriť s pozemšťanmi. Podľa hebrejskej Biblie (Genesis: Šiesta kapitola, verš štyri), "synovia Boží prišli k dcéram ľudským".

Deti narodené z týchto spojení sú niekedy označované ako Naphidem, alebo Watchers. Od týchto bytostí sa zrodil názov anjel. Ako veľa vecí nepochopených človekom, aj toto slovo sa stalo zdrojom omylov. Význam Gréckeho slova Angelos, od ktorého je odvodené anglické slovo angel/anjel, v skutočnosti znamená posol a nie éterickú, nadprirodzenú bytosť. Naphidem, ktorí čiastočne pochádzali z Nephilim, začali sa nadraďovať nad rasou, v prvých textoch označovanou ako Eljo. Nedorozumenia, ktoré vznikali medzi Naphidem a Eljo nakoniec prepukli do vojny, v ktorej bola rasa Eljo prakticky zničená.

Eljo bola rasa, /ako mnoho iných v tých dobách/, obrov, vytvorená nielen krížením Nephilimi a ľudí, ale aj genetickými pokusmi. Boli to bytosti napoly ľudia, napoly rôzne zvieratá.

77.000 ~ Ubartutu riadi Mesto Shuruppak. Je uvádzaný aj ako Lámecha, otec Utnapishtim /Ziusudra/Noah.

V skutočnosti však Ubartutu/Lámecha nebol biologickým otcom Noaha. Jeho biologickým otcom bol EN-KI.

Dieťaťu dali meno Ziusudra (tj. dlhé svetlé žiarivé dni) a Utnapishtim (tj. odľahčovanie). Ziusudra si vzal EMZARA a narodili sa im traja synovia.

40.000 ~ Homo erectus sa stále nachádza len v niektorých lokalitách, vrátane Jávy.

38.000 ~ Ako sa Anunnaki dlhšie zdržiavali na Zemi ich vlastný životný cyklus sa zrýchlil. Tiež začalo ubúdať kvapaliny, ktorá umožňovala ich dlhú životnosť. Elixír nebol pre nich na Zemi dostupný a preto sa ich životy rýchlo chýlili ku koncu. EN-LIL, EN-KI a NIN-HUR-SAG diskutovali o návrate na Nibiru.

30.000 až 20.000 ~ ľudstvo sa rozdelilo do štyroch rasových skupín:

1) Kaukazká - Súčasní Európania a Indovia, spolu s Hamitmi a Semitmi

2) Mongoloidná - Súčasní Ázijci a Indiáni

3) Australoidná - Austrálsky domorodci

4) Negroidná - Afrika

17.000 až 9.500 ~ niektorých druhy zvierat, psov a oviec - sú domestikované, pravdepodobne ako zdroj potravy.

13000 ~ Anunnaki sa dozvedia, že nabudúce, keď Nibiru prejde v blízkosti Zeme, môžu byť spustené obrovské prílivové vlny.

12.000 ~ Na Zemi zúri obrovská povodeň. Ako sa blížila Nibiru k Zemi, Zem sa začala triasť a blesky na oblohe svietili. Anunnaki nastúpili do vzducholodí a odštartovali do neba nad Zemou, odkiaľ mohli sledovať povodeň.

10.500 ~ povodeň končí a Anunnaki, na EN-LILove naliehanie, rozdelujú Zem do regiónov.

• Územie pri riekach Tigris a Euphrat, ktoré je dnes známe ako Irak, bolo pridelené EN-LIL a jeho deťom

• Polostrov Tilmun (tj. Zem rakiet), ktorý bude neskôr po tisícročia známy ako Saudská Arábia, je pridelený NIN-HUR-SAG

• Na západe, v údolí rieky Níl a krížom naprieč kontinentom, ktorý bude neskôr známy ako Afrika, prevzali kontrolu EN-KI, MAR-DUK a ich potomkovia

10.500 až 7.000 ~ EN-KI spolu s lojálnymi Anunnaki sa usadili pri Níle na mieste, ktoré o mnoho storočí neskôr bude známe ako Egypt. Pretože pozemky sú ploché a neboli tam žiadne prirodzené kopce vhodné na pristávací airport, Anunnaki vytvorili dva Vrcholy/Pyramídy. Boli navrhnuté NINGISHZIDDA. Najväčšia z týchto dvoch stavieb mala názov Ekur (tj. dom, ktorý ako hora je).

Vo vnútri Ekur boli komory a galérie, v ktorých boli uložené kryštály z Nibiru. Žiarivé kryštály slúžili ako maják pre prichádzajúce kozmické lode. Medzi dve pyramídy NINGISHZIDDA postavil pomník na poctu svojim dávnym predkom, ktorí prišli do nášho vesmíru ako prví /civilizácia Leonidas/. Niektoré zdroje však tvrdia, že NINGISHZIDDA použil na sochu svoju tvár :)

10.000 ~ Svetová populácia do tejto doby sa odhaduje na 5 miliónov ľudí.

9.780 ~ MAR-DUK/RA vládne nad Egyptom spolu s jeho synmi Asari (známy v egyptskej tradícii ako Osiris) a Satu (známy v egyptskej tradícii ako Seth).

9.330 ~ Satu /Seth pozýva Asari/Osiris na banket a tam dáva jeho bratovi otrávený nápoj. Keď Asari omdlel, dali ho do rakvi. Rakva bola pevne zatavená a hodená do mora.

9.000 až 8.500 ~ Založené mesto Jericho. Jericho bolo identifikované ako mesto kvôli jeho obranným múrom. To zahŕňalo desať akrov pôdy za jeho masívnymi kamennými múrmi.

8.970 ~ Koná sa prvá „pyramídová vojna“.

8.670 ~ Koná sa druhá „pyramídová vojna“. DU-MUZI najmladší syn EN-KI sa zamiloval do Inanny, dcéry NAN-NAR a vnučky EN-LIL. Ale ich láska je odsúdená k zániku, vojna medzi potomkami EN-LIL s potomkami EN-KI naberá na obrátkach. Použili pri nej aj kozmické lode s jadrovými zbraňami. Mnoho Anunnaki, Nephilimi a pozemšťanov bolo zabitých. Na základe týchto udalostí bolo rozhodnuté, že Enlilship (tj. kráľovský majestát) v údolí Nílu bude prevedený na NIN-URTA. To bolo počas obdobia založenia mesta Heliopolis /majákové mesto/.

6.500 ~ začína doba bronzová v oblasti Mezopotámie.

6.500 až 5.500 ~ rozvíja sa poľnohospodárstvo v Grécku a Bulharsku. Spoločenstvá sa objavujú pozdĺž Dunaja od 5.500 p.n.l.

6.250 až 5.400 ~ Català Huyuk je najväčším mestom v regióne, bežne známy ako Anatólia, ktorá sa nakoniec stane známou ako Turecko. To zahŕňalo asi tridsať dva akrov pôdy /1aker – cca 4.000m2/.

6.000 ~ V Ázii sa začína pestovať ryža v oblasti súčasného Thajska.

5.500 ~ Bavlna sa objavuje v údolí Indu.

5.000 až 2.500 ~ rozvoj poľnohospodárstva v Číne. Spracovanie drahých kameňov ako je napr. nefrit začína svoju éru.

4.500 ~ poľnohospodárstvo sa šíri do regiónu Nemecka a severozápadnej Európy.

4.004 ~ Tradičný hebrejský dátum stvorenia /a ďalší tradičný omyl :)/.

4.000 ~ Sumermi je vyvinutý pluh.

4.000 ~ pestovanie ryže sa šíri do oblasti delty Yangtze v súčasnej Číne.

4.000 až 3.000 ~ suchá klíma postihla severnú tretinu afrického kontinentu, tvorí sa púšť Sahara.

3.800 ~ V tomto čase AN-U prichádza posledný krát na Zem. Na počesť AN-U je postavené mesto Unug-Ki (tj. Uruk v akkadčine, ako Erech v hebrejskej Biblii).

Zem bola rozdelená do štyroch regiónov, v starostlivom vedení Anunnaki:

• Prvá oblasť zahŕňala krajinu, kde pred povodňou existoval E-din (tj. údolia riek Tigris a Eufrat - neskôr známe ako Sumer a Mezopotámia). Tu boli EN-LIL a jeho synovia pastieri pozemšťanov. Prvá oblasť bola tiež známa pod menom Ki-Engi (tj. krajina vznešených Watchers).

• Druhá oblasť zahŕňala dve krajiny v údolí Nílu - neskôr známe ako Egypt a Núbia). Tu boli EN-KI a jeho synovia pastieri pozemšťanov.

• Tretia oblasť zahŕňala krajinu na východ od prvého kraja (tj. údolie Indu). Tu bola Inanna pastierom pozemšťanov.

• Štvrtá oblasť zahŕňala krajinu na polostrove známom ako Miesto Chariots (Sinajský polostrov). Tu boli Anunnaki pastiermi pozemšťanov.

/Samozrejme dlho tento stav nevydržal a bojovali medzi sebou o územie toho druhého/.

3.760 ~ v Kishi bol po prvý krát prevedený kráľovský majestát na pozemšťana. Mesto Kishi bolo postavené špeciálne pre pozemšťanov. Meno Kishi znamenalo „mesto žezla“.

NIN-URTA vymenoval prvého ľudského kráľa.

3.500 až 2.500 ~ Sumeriánske mesta-štáty prekvitajú. Existuje zhruba dvanásť miest v Mezopotámii. Rozvoj kolesa je dôkaz inteligencie a zručnosti ľudí v štáte Sumer (tj. Sinear, Shumer).

3.372 ~ začína sa prvý deň Mayského kalendára.

cca 3.100 – 3.050 ~ NINGISHZIDDA/Thovt po hádke s MAR-DUK opúšťa údolie Nílu a so skupinou verných nasledovníkov cestuje po celej Zemi. Vo svojej novej domovine je známy ako NINGISHZIDDA - Okrídlený had.

3.100 ~ Kráľ Menes spája horný a dolný Egypt a zavádza pojem Pharaoh ako boh-kráľ. Jeho panovanie znamená koniec takmer 350 rokov chaosu v údolí Nílu. Jeho panovanie je prvou z tridsať jedna dynastií po dobu skoro dva a pol tisíc rokov.

2.760 ~ Gilgamesh sa vydáva na epickú púť.

2.686 až 2.160 ~ Imhotep stavia pyramídy v Sakkáre.

MAR-DUK /RA tvrdil, že kňazi sa prihovárali aby vyhlásil, že on, ako RA bol najstarší z neba, prvorodený, ktorý je na Zemi. Rozhodol, že kňazi by mali spievať piesne, v ktorých je on ako ten, komu sa nikto nevyrovná, veľký, jediný jeden Pán večnosti, vládca nad všetkými bohmi. MAR-DUK si potom privlastnil všetky atribúty a právomoci rôznych iných bohov - /celý tato :)/.

2.380 ~ Amorejčania z Arábie začali napádať a podmaňovať si regióny Sýrie, Palestíny a Mezopotámie.

2.371 až 2.316 ~ Sumerianské mestá-štáty sú jednotné pod vládou Amoreja SHARRY-Kin (tj. Sargon Veľký).

V snahe bojovať proti MAR-DUK a EN-KI pre celosvetovú nadvládu, EN-LIL určil dcéru pozemskému ženíchovi k ochrane svojich záujmov. Vybral si SHARRY-Kin (tj. Spravodlivý Regent).

2.305 ~ Terah/Tirhu/Tare syn Náchorov sa narodil v Ur Chaldejcov. Tare bude nakoniec otcom Abram (tj. Abraham, Abu-Ramu). Tare umrel cca 2.100 p.n.l vo veku 205 rokov.

Tirhu/Tare bol veštec a šiesta generácia Nibru-Ki kňazov. EN-LIL inštruoval jeho syna NAN-NAR stavať mesto v krajine medzi riekami Tigris a Eufrat, v ktorom Tirhu/Tare mal byť stanovený ako Priest-Princ.

2.200 ~ Doba bronzová začína v Írsku.

2.180 ~ Na konci VI dynastie sa stará ríša Egypta zrúti.

2.180 ~ MAR-DUK udrží nadvládu v hornom kráľovstve (tj. južný Egypt).

2.161 ~ Abram (tj. Abraham, Ibru-Um, Abu-Ramu) sa narodil.

2.100 ~ Amorejčania založili mesto Babylon.

2.090 ~ Podľa hebrejskej tradície približne vo veku sedemdesiatich rokov je Abram povolaný Bohom, ktorého on volá Jehowa opustiť Ur a cestovať do "krajiny, ktorú ti ukážem". Mal prekročiť rieku Eufrat a cestovať na juh do Kanaánu (tj. oblasť na juh od Sýrie, hraničiacej so Stredozemným morom).

2.076 ~ Niekoľko rokov potom čo boli v Kanaáne, Abram a jeho žena Sarah nemali žiadne deti. Sarah presvedčila Abram aby spal s egyptskou slúžkou Hagar, ktorá porodila chlapca. Dali mu meno Izmael.

2.061 ~ Nakoniec aj Abram a Sarah splodili syna /zrejme za výdatnej pomoci „boha“/, ktorého nazvali Izák.

2.024 ~ Miesto nebeských Chariots je zničené nukleárnymi zbraňami ako dôsledok pokračujúceho konfliktu medzi bratmi a ich rodinami. Zlý vietor ničí sumerskú civilizáciu.

Voda sa stala jedovatá a pôda sa stala neúrodná. Veľká sumerská civilizácia, prvá na svete bola zničená. Zo všetkých miest v regióne iba Babil/Babylon bol ušetrený.

2.000 ~ Hititi/Chetiti (tj. Indo-Európania) napadli Anatóliu a založili si tam vlastnú ríšu.

2.000 ~ je zostavený Sumeriánsky kráľovský zoznam. /Na požiadanie zašlem/.

1.800 ~ Shamshi-Hadad zakladá Asýrsku ríšu.

1.800 ~ Slávnostné strediská sa zakladajú v celom Peru.

1.760 ~ Jacob/Izrael vedie svoju rodinu a potomstvo do Egypta.

1.700 až 1.600 ~ v Ázii vládne dynastia Shang.

1.567 ~ Hyksósovia sú odrazení a Nová ríša vzniká v Egypte. Tá bude existovať až do 1.090 p.n.l. Je to obdobie kráľov bojovníkov Amenophis IV /Achnaton a Tutankhaten/Tutanchamon.

Prvý z menovaných začal uctievať boha menom Aten/Amun/Amen. /čo nebol nik iný ako EN-KI/.

1.550 až 1.500 ~ Aryans, ktorí vznikli v údolí Svat v regióne súčasného Pakistanu sa presunuli na východ a zničili Indus civilizáciu. Neskôr sa presunuli na východ od Gangy a odtiaľ na juh, kde ovládli celé centrum súčasnej Indie.

Aryans so sebou priniesli jedno z prvých náboženstiev, ktoré dodnes existuje: hinduizmus.

V Hinduistickom náboženstve celkovo vládne Brahma, ktorému pomáha Vishnu a Shiva. Je to prvý pokus Enkiho o ovládnutie sveta formou náboženstva. /Viac o tejto téme prinášam v dokumente s názvom „Náboženstvo najväčší podvod v dejinách ľudstva“/.

1.550 ~ mesto Jericho je zničené.

1.500 ~ je zostavený epický Babylónsky príbeh stvorenia Enum Elisha. Príbeh je neskôr hebrejskými pisármi použitý v knihe Genesis.

1.500 až 1-250 ~ Židia žijú v otroctve v Egypte.

1-450 ~ Zloženie vedas v starovekom jazyku sanskrt začína v údolí Indu. Védy sú piesne z hindského náboženstva.

1.400 ~ Prvý abecedný typ písma je rozvinutý Féničanmi.

1,240 ~ EN-KI kradne titul/identitu JAHWE/JSCHWSCH EN-LILovi počas exodu Izraelitov z Egypta. Židovské náboženstvo začína uctievať monoteistického boha Jahweh (tj. Jehova), a začne sa to paktom s Mojžišom.

1.200 ~ Hittite/Chetitská ríša sa zrútila.

1.200 ~ Gréci zničili mesto Trója.

1.200 až 400 ~ Civilizácia, /stale pod vedenim Thovta/, so zreteľom na vytváranie sociálnej hierarchie, obchodu a náboženstva sa rozmáha v Olmeca- mexické pobrežie Mexického zálivu, Zapotec v Monte Alban a Chavin Peru. Stavajú pyramídy podobné tým v Egypte.

1-166 ~ Ramesses III posledný veľký egyptský faraón zomiera. S jeho smrťou Egypt prechádza pod kontrolu líbyjských kráľov.

1.100 až 900 ~ je zostavený prvý čínsky slovník.

1.050 až 1.010 ~ Saul vládne v Izraeli.

1.027 ~ Dynastia Shang je zvrhnutá dynastiou Čou.

1.010 až 970 ~ Dávid vládne v Izraeli. Pod vládou Dávida, kráľa Judah sú zjednotené kmene obsahujúce dvanásť potomok línie Jacob/Izrael.

1.000 až 700 ~ Je zaznamenaná prítomnosť ľudí známych ako Arameans v regióne Asýrie. Ich zvláštny dialekt bude jazyk, v ktorom budú čoskoro napísané pôvodné hebrejské evanjeliá.

970 až 930 ~ Šalamún vládne v Izraeli.

930 ~ Po smrti kráľa Šalamúna sa izraelský národ rozdelí na Júdeu na juhu, s Jeruzalemom ako hlavným mestom a na Izrael na severe so Samáriou ako jeho hlavným mestom.

900 ~ Región Kush sa oddelí od Egypta aby sa stal nezávislým kráľovstvom.

810 ~ Féničania zakladajú mesto Kartágo na severnom pobreží Afriky v oblasti, ktorá sa stane známa ako Tunisko.

776 ~ Prvé olympijské hry v Grécku.

753 ~ založený Rím.

721 ~ Kráľovstvo Izrael je dobyté Asýrčanmi. Židia sú rozptýlení po celom Stredomorí.

609 ~ Asýrska ríša sa zrútila.

605 až 520 ~ Lao-Tse zakladateľ taoizmu žije počas tohto obdobia.

604 ~ Kráľ Nabuchodonozor II si robí nároky na trón Babylonu.

601 ~ Júdske kráľovstvo sa stáva vazalom Babylona.

581 ~ Kráľ Nabuchodonozor II napadne Palestínu a Jeruzalém horí.

563 až 483 ~ Siddhártha Gautama/Budha zakladateľ budhizmu žije počas tohto obdobia.

551 ~ narodil sa Konfucius.

550 ~ Arabi prichádzajú cez Červené more a usádzajú sa v celej Etiópii.

539 ~ Perzská ríša dobýva Babylon.

537 až 445 ~ Návrat Izraelitov do Judey.

202 ~ Kartágo je zničené Rimanmi.

100 ~ Opisy kníh Starého zákona z hebrejskej Biblie sú dokončené.

61 až 49 ~ Rímska armáda pod vládou Juliusa Caesara si podrobuje Španielsko a Gáliu.

4 ~ Yeshua/Ježiš prichádza do Judei a. ale to už je iný príbeh, v ktorom budem pokračovať v nasledujúcom dokumente...

- pokračovanie –

Váš Dušan – hľadač informácií

Uverejnené s dovolením autora

Celý seriál "História Anunnaki - Nephilimi - Tiamat" nájdete postupne
na tejto adrese.


Svoje tipy do seriálu UTAJOVANÉ DEJINY ZEME môžete posielať
na redakčný mail.


Celý seriál "Utajované dejiny Zeme" nájdete postupne na tejto adrese.Súvisiace:

Výskum RNDr. Pavla Smutného
http://www.cez-okno.net/rubrika/rndr-pavel-smutny


marec 26, 2011 16:47 popoludní
 • krát komentár

2 krát komentár

 1. Obrázok používateľa Anonym
  Anonymapríl 06, 2011 12:08 popoludní

  Komentár: 

  Chcela by som sa spýtať, odkiaľ autor čerpá o Annunaki???

 2. Obrázok používateľa PC
  PCapríl 07, 2011 12:32 popoludní

  Komentár: 

  Kde má autor třeba Slovany s jejich dávnou historií, prvním písmem a legendami o dávném severském domově? Ve všech autorem jmenovaných zemích je spousta památek, které ukazují na mnohem starší historii i na mnohem dřívější zpracování kovů a kamene. Veškerá známá historie ukazuje na vysokou vyspělost "původních prvních lidí" a jejich postupný úpadek a ne na jejich privitivismus. Ve všech starých národech jsou zachovány legendy o vyspělosti jejich původních osídlení a o různých katastrofách, které vedly k jejich vyhnání. Geologie i legendy nám ukazují, že došlo v lidských dějinách i k přesunu kontinentů, k převrácení zemské osy a k pádu velkých asteroidů, výzkum vesmíru zase ukazuje pozůstatky velké vesmírné války a na přítomnost hned celé řady mimozemských civilizací a tohle také řádně zasáhlo do naší historie a toto autor také naprosto ignoruje. Co neandrtálci?-jsou zmíněni, jako by nebyli, přitom i tito byli naši předchůdci a současníky 250 tisíc let! Čím dál více to vypadá, že měli nejméně stejně vyspělou kulturu jako my, že stavěli i celá města! Co legendy o zaniklých národech a státech na Sibiři a za polárním kruhem, co rasy na zaniklých kontinentech? -autor toto také naprosto ignoruje. Kdyby vycházel opravdu z nějakých seriózních zdrojů (třeba od Anunaki?), byly by všechny tyto informace jistě k dispozici. V podstatě tato časová škála vypadá jako z dnešních dávno překonaných školních osnov, jen tam autor přidal informace (jak jsou asi pravdivé?) o Anunaki a různé dohady a legendy. Tedy nelze mluvit o žádných seriózních informacích, ale zase jen o značně zastaralých a odbytých dohadech.

 

 

Top