Obrázok používateľa CEZ OKNO
Dutá Zem 1

Naši predkovia sa ukrývali v jaskyniach už mnoho generácií predtým, než žili v domoch. Jaskynné kresby znázorňujú lov už od úsvitu času ako nemé svedectvá prvých ľudí, ktorí špekulovali o hlbokých skrýšach zeme. Niet sa prečo diviť, že myšlienky na život v podzemí sa vlečú stáročiami v pozadí ľudskej mysle.

História dutej Zeme

Nebola to vždy práve príjemná myšlienka. Obyvatelia jaskýň niekedy museli zápasiť o svoj domov s divokými zvieratami a obávať sa, že ešte ďalšie tvory sa vynoria z tmy zo zadnej časti jaskyne, ako sa často verilo. Možno preto sa druhý svet tak často spájal so smrťou a drakmi, Satanom a nadprirodzenom.

Ako sa ľudská myseľ vyvíjala a začala sa zaoberať myšlienkami o vesmíre, podzemie priťahuje toľko pozornosti ako hviezdy. Kým niektoré mýty osídlili nebo a vzdialené vrchy hôr bohmi, iné videli dutú zem pod sebou. Keď začala zemeguľa pomaly odhaľovať svoje tajomstvá, cestovatelia, ktorí hlásili objavy brán do podzemných svetov boli vystavení žiadostiam o vierohodné dôkazy rovnako ako tí, čo zvestovali udivujúce veci o svete za morom.

V tom čase úžasné tvrdenia viedli k vzniku mystérií o podzemných svetoch osídlených láskavými obrami, ale aj chladnými zlými škriatkami alebo starodávnymi plazmi. Aj dnes, keď je svet objavený, zmapovaný, prebádaný rôznymi sofistikovanými nástrojmi, istá časť neistoty zostala. Tma zo zadnej časti jaskyne nebola ešte celkom prekonaná. Skryté svety pod povrchom Zeme sa objavujú prevažne v antických mýtoch. Stredoázijskí budhisti hovoria o kráľovstve Agartha, ktoré tvorí labyrint podzemných chodieb. Útočisko obyvateľov zmiznutých kontinentov, Agartha, bola centrom intelektuálneho rastu a osvietenia. Jej svätý vodca sa stal kráľom sveta, ktorý, podľa jedného zo stúpencov, pozná všetky sily sveta a vie čítať všetky duše ľudstva a veľkú knihu ich osudov.

Legendárny kráľ Gilgameš mal mať dlhé rozhovory o podzemnom svete s duchom diablovho spoločníka. Gréci neustále rozmýšľali o hĺbkach Zeme, jeden z mýtov hovorí o tom, ako sa Orfeus márne pokúšal zachrániť svoju ženu Eurydiku od Hádesa. Básnik Homér opisoval podsvetie čakajúce sa svoje objavenie a filozof Platón napísal, že tam boli „tunely rovnako široké a úzke vo vnútri“ a v strede boh sediaci na „pupku sveta“. Egypťania verili v podzemné kráľovstvo pekla, a neskôr kresťania tam umiestnili peklo. Podľa niektorých mýtov Inkovia unikli prenasledujúcim španielskym dobyvateľom v hlbokých tuneloch, kam schovali svoje poklady, ktoré dodnes zostávajú tajomstvom.

(Fotofrafia astronóma 17. stor. Edmonda Halleyho. Drží diagram svojej teórie - "hypotéza, ktorá sa môže po storočiach dokázať, doplniť alebo odmietnuť.)

Aj keď veda ukončila dohady legiend vysvetlením sveta, na podzemie sa nezabudlo. Jedným z pionierov, ktorého závery viedli smerom dolu, bol významný anglický astronóm Edmond Halley, objaviteľ kométy, ktorá nesie jeho meno. V roku 1672, ešte ako študent, sa Halley začal zaujímať o zemský magnetizmus.

Halley zistil, že magnetický sever nebol vždy na rovnakom mieste. Porovnával výklady kompasu svoje a iných takmer po celom svete a objavil viacero známok chýb. Jedna z nich, miestne podmienky-ako náleziská magnetických minerálov, mohla spôsobiť, že kompas sa začal odchyľovať. Iná, že ihličie sa vychyľovalo smerom k zemi, bokom od horizontu do stupňa, ktorý korešpondoval so zemepisnou šírkou. A na rôznych stupňoch zemepisnej šírky sa zistenia kompasu líšili od skutočného magnetického severu odchýlkami, ktoré navigátori zmapovali a brali do úvahy. Ale skutočná záhada prišla vtedy, keď Halley podrobil skúmaniu výklady zaznamenané v časoch minulých: ukazovali, že výchylka - horizontálne odchýlenie, ktoré sa menilo podľa zemepisnej šírky, sa pomaly menila. Jediný spôsob, ako Halley mohol vysvetliť tento fenomén, bolo predpokladať existenciu viac než jedného magnetického poľa. Predpokladal, že Zem je dvojitá - vonkajšia vrstva a vnútorné jadro. Každý z glóbov, domnieval sa, má svoju vlastnú os, a svoje severné a južné magnetické póly, a tieto osi sa trochu nakláňajú jedna k druhej. Preto, vrátane malého rozdielu v rýchlosti rotácie, by toto mohlo spôsobovať zmagnetizovanie ihličia - hľadaním jedného alebo druhého pólu, teda pomalý posun umiestnenia magnetického severu. Neskôr keď Halley narazil na výklady, ktoré sa nedali vysvetliť jednou vnútornou zemou, pridal ďalšie dve, každá vo vnútri tej druhej, podobné súprave čínskych škatuliek. "Majú veľkosť približne ako Mars, Venuša a Merkúr" Halley oznámil Kráľovskej spoločnosti v Londýne v roku 1692.

Ako mnoho iných vedeckých teórií svojej doby, cítil aj Halley, že musí svoju novú teóriu „vopchať“ do náboženského rámca. Uvažoval, že keď Boh tvoril Zem, umiestnil na každú časť jej povrchu živé veci, musel tak učiniť aj s jej vnútornou časťou. Ale z tohto vzišiel ďalší problém, pretože sa zdalo samozrejmé, že k životu je potrebné svetlo. Halley naznačoval, že vnútorná atmosféra sama je svetelná a aurora borealis, alebo polárna žiara, je spôsobená únikom tejto žiarivej esencie cez tenkú kôru na severnom póle. V 18. storočí, vďaka iným objaviteľom, ktorí posunuli hranice poznania, bola Halleyho teória pozmenená, ale nie odmietnutá. Švajčiarsky matematik Leonhard Euler odmietol predstavu viacerých planét vo vnútri a nahradil ju jedným slnkom, ktoré, ako veril, poskytovalo teplo a svetlo pokročilej vnútrozemskej civilizácii. Neskôr, škótsky matematik Sir John Leslie vypočítal, že vo vnútri musia byť dve slnká, ktoré pomenoval Pluto a Proserpína.

Ale nebol to žiaden z európskych vedcov, kto ako prvý obrátil medzinárodnú pozornosť smerom k myšlienke sveta vo vnútri Zeme. Táto pocta smeruje k horkokrvnému Američanovi, vojakovi z povolania a mužovi akcie, zo štátu New Jersey.

Syn sudcu, John Cleeves Symmes, sa narodil v roku 1780 a meno dostal podľa strýka, ktorý slúžil v armáde počas americkej revolúcie. Dostal solídne základné vzdelanie a intenzívne sa zaujímal o prírodné vedy. V roku 1802 ako 22-ročný vstúpil do armády. Odvtedy bol Symmesov život nomádsky a turbulentný. V roku 1807 sa zúčastnil na dueli s oficierom, ktorý ho obvinil zo zlých mravov. Obaja muži boli zasiahnutí, no po vyliečení sa zo zranení sa z nich stali priatelia. Symmes bojoval odvážne proti Angličanom vo vojne v roku 1812.

Symmes viedol armádu v roku 1816 a založil obchodné stredisko v St. Louis. Tam, ešte s nejakými inými povinnosťami, sa oddal svojej životnej vášni pre štúdium prírodných vied. Symmesa fascinovali hlavne dohady o zemi a začal nadšene a s presvedčením vypracovávať teóriu, na ktorej základy prišiel už pred niekoľkými rokmi. Počiatkom roku 1818 bol Symmes pripravený podeliť sa o svoju teóriu s medzinárodným publikom. Urobil tak zaujímavým spôsobom. V liste adresovanom „Celému Svetu“, ktorý rozposlal politikom, učeným spoločnostiam, nakladateľom a hlavám štátov po celej Európe a Amerike, napísal:“Deklarujem, že Zem je dutá a obývateľná vo vnútri. Pozostáva z množstva pevných koncentrických sfér, jedna v druhej, a je otvorená na póloch alebo na 16 stupňoch. Prisahám sa svoj život a na svoju česť, že som pripravený preskúmať dutinu, ak ma svet podporí v tomto zámere“. Symmes ubezpečil čitateľov, že svoj objav doloží nasledujúcou publikáciou. Pre skeptikov vložil do listu aj svoj osobný charakterový posudok a svedectvo o svojej normálnosti (zdravom rozume), podpísané miestnym lekárom a podnikateľom. Takto Symmes požiadal "sto statočných mužov, dobre vybavených, začať na Sibíri počas jesene, so sobom a saňami, na ľade zamrznutého mora; verím, že nájdeme teplú a bohatú zem plnú vegetácie a zvierat, ak nie ľudskú spoločnosť. Až dosiahneme 82 stupňov severnej šírky, vrátime sa nasledujúcej jari."

Ale namiesto podpory a pomoci, ktorú Symmes požadoval, verejnosť odpovedala uštipačným výsmechom. Uznal, že jeho teória a opovážlivosť sa stali terčom posmechu v tlači a vedeckých kruhoch na celom svete.

Preklad a spracovanie: Izis

Čerpané z: Hollow-Earth.org

exkluzívne.cez.okno

marec 19, 2008 23:38 popoludní

 

 

Top