Obrázok používateľa CEZ OKNO
DUTÁ ZEM – AGARTHA: 3. William Reed: “Fantóm pólov”

Jeden z prvých spisovateľov, ktorý prezentoval teóriu, že Zem je dutá, s otvormi na svojich póloch, bol americký mysliteľ William Reed, autor knihy „Fantóm pólov,“ publikovanej v roku 1906. Táto kniha poskytuje vedecké dôkazy na základe správ arktických prieskumníkov, podporujúcich teóriu, že Zem je dutá, s otvormi na svojich póloch. Reed odhaduje, že kôra krajiny má hrúbku 800 míľ (1287 km), zatiaľ čo dutý vnútrajšok má priemer 6400 míľ (10300 km). Reed zhrnul túto revolučnú teóriu takto:

„Zem je dutá. Póly, tak dlho preskúmavané, sú fantómami. Majú otvory na severnom a južnom vrchole. V interiéri sú obrovské kontinenty, oceány, hory a rieky. Je tam rastlinný a živočíšny život a sú pravdepodobne osídlené na zemskom povrchu neznámymi rasami obyvateľov.“

Reed poukázal na to, že Zem nie je guľa, ale je sploštená na póloch, alebo skôr, začína sa splošťovať, ako sa blíži hypotetický severný a južný pól, ktoré v skutočnosti neexistujú, pretože sa tam nachádzajú otvory dutého vnútrajšku. Póly sú naozaj vo vzduchu, v strede polárnych otvorov a nie sú na ich povrchu, ako “rádoby objavy.”

Reed tvrdí, že póly nemôžu byť objavené, pretože Zem je dutá na svojich póloch, ktoré sú vo vzduchu, z dôvodu existencie polárnych otvorov vedúcich ku vnútru. Keď si prieskumníci mysleli že dosiahli pól, boli uvedení do omylu excentrickým správaním kompasu vo vysokých šírkach severu a juhu. Reed tvrdí, že sa to stalo v prípade Pearyho a Cooka, ani jeden z nich v skutočnosti nedosiahol severný pól, ako môžme neskôr uvidieť.

Od 70 do 75 stupňov severnej a južnej šírky Zeme začína krivka DOVNÚTRA. Pól je jednoducho vonkajší okraj magnetického kruhu okolo polárneho otvoru. Niekedy sa myslelo, že severný magnetický pól je bod v arktickom súostroví, čo bolo neskôr dokázané sovietskymi prieskumníkmi Arktídy čiarou približne 1000 míľ (1609 km) dlhou.

Avšak, ako bolo uvedené vyššie, namiesto rovnej línie tvorí okraj polárneho otvoru kruhová línia. Keď cestovateľ dosiahne jej okraj, dosiahne Severný magnetický pól a napriek tomu, že tam kompas bude vždy smerovať, v skutočnosti to nie je severný pól, aj keď je oklamaný tým, že si myslí že je, alebo že objavil pól spôsobený omylom svojho kompasu.

Keď človek dosiahne tento magnetický kruh (okraj polárneho otvoru), strelka kompasu ukáže nadol. To bolo pozorované mnohými arktickými prieskumníkmi, ktorí po dosiahnutí vysokých zemepisných šírok v blízkosti 90 stupňov, boli ohromený týmto nevysvetliteľným pôsobením kompasu a jeho tendenciou ukazovať zvislo nahor. (Oni boli vnútri polárneho otvoru a kompas ukázal na zemský severný magnetický pól, ktorý bol pozdĺž okraja tohto otvoru).

Vzhľadom k tomu, že sa Zem otočí okolo svojej osi, pohyb je gyroskopický, ako rotácia vrcholu. Vonkajší gyroskopický pól je magnetický okruh okraja polárneho otvoru. Za okrajom sa Zem splošťuje a zvažuje sa postupne smerom k jej dutému vnútrajšku.

Skutočný pól je presný stred otvoru na póloch, ktoré v skutočnosti neexistujú, a tí, ktorí tvrdili, že ich objavili, nepovedali pravdu, aj keď si mysleli, že povedali, pretože boli uvedený do omylu nepravidelnou akciou kompasu vo vysokých zemepisných šírkach. Z tohto dôvodu ani Cook ani Peary, ani žiaden iný prieskumník na svete nedosiahol severný alebo južný pól, a nikdy ani nedosiahne.

-pokračovanie-


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.


Zdroj: eiaktivity

Súvisiace:

Vnútorná Zem - Dutá Zem
http://www.cez-okno.net/rubrika/rubriky/duta-zem

Agharta
http://www.cez-okno.net/agharta


Autori: 
apríl 19, 2016 18:11 popoludní

 

 

Top