Obrázok používateľa CEZ OKNO
Edgar Cayce: POTRAVINY JAKO LÉK II.

Tato kniha nevznikla proto, že bych chtěl psát o výživě – na medicíně nás nikdy neučili o potravě, stravě a výživě, kromě případů, kdy jsme měli vědět, jakou nejvhodnější stravu doporučit pacientům. Kniha vznikla proto, že jsem si uvědomil podstatu zdravého rozumu obsaženou ve výkladech Edgara Cayce – a proto, že jsem cítil potřebu poskytnout zprávu o tom, co nazýváme výživa lidského těla během času stráveného na Zemi. Rozumný přístup by mohl být charakterizován lidovou moudrostí, jež říká: „Je-li to možné, nech to tak.“ To však není tzv. vědecký přístup. Spíš je to postoj k něčemu ve stylu: „To je samozřejmost. Pokračujme.“

CO TO JE – ROZUMNÉ STRAVOVÁNÍ?


Lékaři svým pacientům navrhují diety v zájmu léčení té které nemoci a v současnosti už skoro všichni souhlasí s názorem, že jistá specifická strava může chránit lidské tělo před rakovinou nebo nemocemi srdce (např. infarktem). Lidé dodržují dietu, aby zhubli, aby přibrali, udrželi si pěknou postavu nebo aby se uzdravili v případě nemoci.

Většina z nás o tom neuvažuje, ale skoro všichni dodržujeme nějakou dietu, ať už si to uvědomujeme nebo ne. Často je dieta založena na chuti, a ne na kontrole a výběru toho, co zkonzumujeme. Z tohoto pohledu nám zdravý rozum jednoznačně říká, že nemůžeme držet stejnou dietu jako šestiměsíční dítě nebo starý člověk. Stejně nemůžeme čekat, že žena vážící 50 kg bude jíst tak, jako její více než 100 kg manžel. Všichni dobře vědí, že čokoláda není právě nejlepší pro zdravou pleť, ale přesto ji mají rádi a konzumují ji. Naše podvědomí v důsledku toho, čemu říkáme chuť do jídla, tak vyhrává nad naším vědomím a nad našimi znalostmi. Zdravý rozum, podle Edgara Cayce, nejenom bere tyto samozřejmosti na vědomí, ale rozšiřuje obraz vykreslováním lidstva v různých odstínech. Každý z nás je především duchovní bytost. Každý byl v mysli Boha stvořen jako duše složená z ducha, mysli a vůle. Na zem jsme přišli jako tělo, mysl a duše, abychom hledali cestu tam, odkud jsme přišli.

Každý z nás byl na světě už mnohokrát, v jednom životě za druhým, objevujíc se duševně v jednom životě a zároveň se ztratíc v druhém.

Tak se v každém z nás utvořilo něco jako paměťová banka informací, zvyků, postojů a přesvědčení mezi miliardami jiných pozemských obyvatel.

To tedy dává smysl tomu, že je naše chuť naše, že naše postoje k tomu, co si myslíme o zdravé stravě, jsou také jedinečné. V našem podvědomí máme zabudovány chutě těch jídel, jež máme rádi. Říká se tomu zvyk, apetit. Jídla, která máme rádi, však nemusí být vždy ta, jež nám prospívají. Víme, že je to pravda, na základě vlastních zkušeností. Proto musíme sami najít, co je pro naše tělo výhodné, a vypracovat si stravovací návyky, abychom více-méně potlačili impulzy z našeho podvědomí.

To je „zdravý rozum“ podle Cayce. I mé osobní zkušenosti z medicínské praxe říkají, že je to praktické a užitečné. V jednom ze svých výkladů Cayce říká:

„Především – tělo je chrám, obal pro mysl a duši bytosti. Má své ctnosti, chyby, své slabosti a sílu. Je to celek – mentální i duševní, který s ohledem na jedinečnost Kristovy víry může očekávat, žít a může vědět, co je pro něho nejlepší…“ (1662-1)

Při využívání výkladů Cayceho pro vytvoření rozumné diety je důležité uvědomit si, že Cayce komunikoval přímo s podvědomím osob.

Dokud byl ve změněném stavu, sbíral informace tak, jako apoštol Jan, když psal knihu „Zjevení“. Cayce to vyzkoušel 9000x, vždy pod dohledem odpovědné osoby.

Vždy to bylo v souvislosti s osobním fyzicko-mentálně-duševním zjevem individuálně. Caycem doporučovaná dieta byla podmíněna i druhem nemoci nebo psychologickou nerovnováhou těla.

Lidské tělo viděl jako entitu v čase a prostoru s přicházející nemocí v důsledku toho, co ještě tělo nevidělo, nebo v důsledku „poruchy“ funkce těla, mysli nebo duše.

Jeho návrhy diety záleží na konkrétní osobě, pro kterou jsou určeny, nebo na problému, s kterým se tato osoba právě setkává. Tento problém je druhotný, protože strava nebyla nikdy považována za prvořadou. Tím je lidské bytí. Můžeme najít mnoho příkladů, na nichž bychom tuto koncepci mohli dokreslit. Zde je jedna z nich:

Mohl bych dostat speciální druh diety?

Jak je naznačeno, měla by to být všeobecně vyvážená strava, držící se daných varování a směřující k vytvoření rovnováhy, upřednostnění jistých druhů potravy. Nedovolte, aby se dieta stala vaším pánem. (2454-1)

Je velice důležité si uvědomit, že chorobný proces je spojen nebo vyvolán jistými stravovacími zvyky (jestliže se strava stala vaším pánem), které se zakořenily v podvědomí dané osoby. Cukrovka v dospělosti je příkladem toho, jak špatné stravovací zvyky negativně působí na lidský organizmus. Pak se dostavuje nepříznivý výsledek – nemoc. Jsou však i jiné problémy spojené s jídlem, ale neexistuje ani jedno tělo, ve kterém by nevznikly následky v důsledku chuťových zvyků těla. Cayce doporučoval, že je lepší si vědomě zvolit vhodnou dietu, než být hračkou chuti.

“…tělo by se nikdy nemělo dostat do situace, v níž nekontroluje chuť, ale chuť kontroluje celý systém…” (106-7)

S ohledem na Cayceho informace o vytváření zdravého nutričního programu si musíte uvědomit, že se jedná vždy o doporučení konkrétní osobě, jíž byl výklad určen. Z toho vyplývají určitá pravidla, návrhy a principy, podle nichž se můžete řídit a vytvořit si zdravý způsob stravování. Protože, jste-li čestný k sobě – bude vaše tělo pracovat pro vás!

PŘIROZENOST VAŠEHO TĚLA

Díváme-li se na lidské tělo, musíme říci, že při svém růstu se řídí jistým vzorem, nazvaným genetický kód. Ten stále ještě není zcela pochopen. Pro naše účely uvedu stručnou Cayceho interpretaci genetického kódu.

Nejzákladnější věcí, která je podstatou početí, je, že spermie a vajíčko spojí své faktory. Vzniká krvinkovitý zárodek, jenž je začátkem pineální žlázy. Z tohoto „zárodku“ se začíná formovat druh silového pole. Nebo – jak to pojmenoval Cayce – anténa, která se rozšiřuje ze zárodku a vytváří centrálu, z níž se dále vyvíjí celý lidský organizmus.

Vnější, věčné tělo, je ve skutečnosti energetický komplex jemné vibrace, kolem něhož jsou seskupeny atomy této dimenze do formy konkrétní osoby, ať už mne nebo tebe.

Zcela zformované tělo je pak strukturou energií. Proč je atom skutečnou nebo potenciální energií? Tělo je projevem duality, protože každý atom má pozitivní a negativní náboj. Tělo je v podstatě elektrický výtvor, v němž se každý pohyb i dech stávají elektrickým projevem nervového systému a různých tkaniv těla. V některých výkladech byl Cayce přesvědčen, že elektřina na zemi byla projevem Boha nebo tvořivých sil – ne sice Bohem samým, ale Jeho projevením:

…Síla v přírodě, nazvaná elektrickou nebo elektřinou, je stejná síla, kterou uctíváte jako Stvořitele nebo Boha… (1299-1)

…Jakákoliv elektřina nalézající se v člověku je to, co je silou boží. Člověk může v materiálním světě používat boží sílu, boží moc nebo elektřinu k tomu, aby dělal lidskou práci nebo aby se zničil… (3618-1)

Je-li toto pravda, pokud tyto síly Stvořitele námi procházejí, jsou si vědomy pohybu, přinejmenším na určitém stupni. Co se týče buněk našich těl, mají vlastní typ vědomí. V takovém případě je každý z nás ve vztahu s univerzálními silami a každým atomem těla. Díky silám stvoření jsme na jistém stupni v jistém spojení se všemi lidmi na zemi, a možná i s těmi na druhém světě.

Části našeho těla, jež nám dávají život – vnitřní orgány a subsystémy, jež mohou být stejně tak nazvány životu podobnými systémy mají svůj vlastní stupeň vědomí a musí spolupracovat s každým dalším subsystémem, a to v takovém pořádku, který přináší zdraví.

Znamená to, že orgány vylučování – plíce, ledviny, pokožka, játra a střevní trakt – musí být ve své činnosti vzájemně koordinovány! Plíce a horní střevní trakt jsou součástí asimilačního systému a musí své aktivity koordinovat.

Žlázy s vnitřním vylučováním (endokrinní) se také ovlivňují prostřednictvím svých vazeb s nervovým systémem, prostřednictvím hormonů, jež vylučují do krevního oběhu, a bezpochyby i prostřednictvím svých vlastních forem vědomí. To všechno v takové míře, jak jsou ovlivňovány jinými orgány a systémy.

Je to výjimečně příznivé pro nás, v našem současném stavu vývoje.

Tyto věci pracují v pořádku, i kdyby jim byla dána pouze poloviční příležitost k tomu, aby to dělaly, protože by bylo složité žít život, v němž bychom museli řídit tlukot srdce vědomím. Přemýšlejte o tom a oceníte způsob, jak úžasně tělo pracuje, aby nás udrželo živé a zdravé. Skutečně musíme spolupracovat se snahami, jež probíhají v našem těle.

Lymfatická soustava, podřízená tymusem (jedna z endokrinních žláz), je naším obranným systémem. Jestliže se tento systém naruší, nebudeme schopni bránit se nejen těžkým infekcím, ale ani běžnému nachlazení. Je to tzv. imunitní systém. Ta síla v našem těle, která se snaží odstranit jakýkoliv „objekt“ v těle, který je mu cizí. Imunitní systém, pracuje-li dobře, zabraňuje vniknutí cizích vetřelců do organizmu.

Naše lymfatické žlázy jsou však už oslabeny důsledkem prožívaných stresů, ale i nesprávnou výživou. Protože každá část těla má svou optimální hladinu pH (tedy acidity nebo alkality), je nezbytné udržovat v těle stálou acidobazickou rovnováhu. Je to stejně těžké, jako např. udržet celou dobu v harmonii deset nebo jedenáct dětí v rodině, protože každá část těla má svou elektricitu a acidoalkalickou povahu a samozřejmě vlastní vědomí.

Cayce se na potraviny díval z hlediska jejich vlivu na acidoalkalickou rovnováhu jednotlivých částí těla nebo z hlediska, že tělo nesnáší některé druhy potravin, jež v organizmu vytvářejí odpady, kyseliny nebo jedy. Jeho připomínky ke stravování byly spojeny s dvěma hodnotami – acidoalkalickou rovnováhou a potravinovými kombinacemi. Následující řádky dokazuje tyto názory:

Nějaká rada ohledně diety?

Jak je naznačeno, držte se víc toho, co je zásadité než kyselejší. Toho, co je přírodní, lépe stravitelné a co podporuje mízu a krev… (642-1)

V opačném případě dochází v těle k jiným procesům, jako je kvašení a fermentace. V těle se vytvořily nežádoucí podmínky způsobující vylučování sekretů z jater. To způsobuje nadměrné vytváření kyselin.

…Nižší část střevního traktu může být potom snadněji udržována v zásaditém stavu. Zabezpečte si tyto potravinové hodnoty a snažte se vytvořit pro tento systém vyrovnané podmínky. Přijímaná strava musí být zásaditá. Když se dostane do styku se žaludeční šťávou, stává se kyselou, ale při dalším trávení musí už proběhnout alkalická reakce. (294-113)

Zelenina a ovoce, kromě několika výjimek, jsou zásadité, zatímco maso, škrob a cukry jsou všeobecně kyselého charakteru. Tyto skutečnosti mají nesmírný význam pro zdraví.

Např. 51-leté ženě trpící kožními problémy a otylostí Cayce poradil tato pravidla léčivé diety:

…Správné stravování je při tomto onemocnění mimořádně důležité.

Nikdy nekombinujte obilniny a grapefruit nebo jiné citrusové plody nebo ananasovou šťávu v jednom jídle. Je nutné to dodržovat, protože společně vytvářejí v těle nepotřebné a neužitečné kyseliny, jež nasycují tělo. Kávu nebo čaj pijte raději bez mléka nebo šlehačky, protože v této kombinaci můžeme nalézt kyseliny (tanin, cikorii nebo přísady, jež jsou jinak pro zažívání cenné, ale narušují je, jsou-li kombinovány mimo tělo). I když mícháme mléko a kávu v jednom jídle, ale nepijeme je současně, žaludeční šťávy, jež jsou v ústech a v stinných žlázách, mění jejich činnost, takže potravinové hodnoty jsou odebírány z obou alimentárním kanálem…

…Vína konzumovaná jako jídlo jsou také užitečná pro tělo. Červené víno, sherry nebo portské nebo podobné druhy, konzumované s černým chlebem jako svačina, jsou výhodnější než káva nebo čaj, protože se z nich netloustne a nezpůsobují žaludeční kyseliny, ale pouze jsou-li užívány tímto způsobem, ne s jinými jídly!… (1073-1)

-pokračovanie-

Edgar Cayce, Wiliam McGarey

Z knihy POTRAVINY JAKO LÉK
S láskavým dovolením vydavateľstva Eko-konzult


KNIHU môžete objednať na tejto adrese


Zdroj: http://www.ekokonzult.com/


Všetky časti tohto seriálu postupne nájdete na tejto adrese.


Súvisiace:

Editoriál: EDGAR CAYCE
http://www.cez-okno.net/clanok/editorial-edgar-cayce


september 16, 2016 21:10 popoludní

 

 

Top