Obrázok používateľa CEZ OKNO
Editoriál: AKO TO FUNGUJE?

›› Minule sme sa venovali téme skôr z hľadiska „AKO SME SA TAM DOSTALI“ a sľúbil som, že sa pozrieme na to, „AKO Z TOHO VON“. Bude toho ale rozhodne viac než na jeden Editoriál...

Rozhovor Sáry a Dr. Nerudu pokračuje. Dozvedáme sa, že bytosti ako Anu, Marduk alebo Enki nie sú založené na časopriestore. Sú nekonečnými bytosťami. „Nemajú vek“. Vtip je v tom, že v skutočnosti sme nekonečnými bytosťami i my. Každý z nás.
Ibaže „funkčné implantáty ľudského rozhrania sú dokonale integrované vnútri ľudskej nádoby. Operujú bezšvíkovo. Tak jednoliato, že nevieme, že nie sú nami...“
Ďalej text pokračuje natoľko zhustenými informáciami, že bude najlepšie citovať ho doslovne a bez komentára. Dámy a páni, Dr. Neruda:Myslíme si, že naše myšlienky a emócie sú nami, že tento časopriestor je tým, kde naše myšlienky a emócie existujú. Tiež myšlienky na Boha, raj, peklo, dušu, majstrov, všetky tieto veci, sú časťami tohto programu. Sú zaintegrované jednak v dimenzii pozemskej úrovne, ale aj v posmrtnom živote. Posmrtný život je súčasťou podvodu.“
...

Ľudské vedomie je kľúčom k potlačeniu nekonečnej bytosti. Ľudské vedomie, alebo trojica vedomí, je zložená z troch interaktívnych vrstiev.
Prvá vrstva je kozmické vedomie alebo nevedomie a formuje spojenie medzi jednotlivým človekom a celým druhom. Táto vrstva je tým, čo umožňuje každému z nás vidieť to, čo vidia všetci, cítiť to, čo cítia všetci ostatní, vedieť, čo vie každý. Je to dokonalý spôsob, ako zjednotiť druh v oddelenosti prostredníctvom nevedomej mysle.
Ďalšou vrstvou vedomia je genetická myseľ ako ju nazývajú Tvorcovia Krídel; alebo podvedomie v prípade Sigmunda Freuda. To formuje spojenie medzi jedincom a jeho rodokmeňom alebo genetikou. Tu sa prejavujú pokrvné línie.
A potom existuje vedomá myseľ. Tá umožňuje jedinečné individuálne vnímanie a vyjadrovanie – to, čo väčšina z nás nazýva osobnosťou a charakterom, je vytvorené v tejto vrstve.“
...

To všetko bolo súčasťou návrhu – vytvoriť rôzne náboženské a ezoterické kulty, ktoré budú podporovať rozsiahlu hierarchiu a usporiadajú ľudskú rasu do vzťahu majster-žiak, a ďalej vytvoriť mnohovrstvový posmrtný život, ktorý odmení tých, ktorí veria a sú poslušní svojim bohom a majstrom.
Viete, celý princíp, ktorý je za celým týmto úsilím, sa môže zhrnúť do jedného slova: oddelenosť.“
...

„Ale, podľa Tvorcov Krídel to, čo je skutočné, je, že sme všetci predchnutí rovnosťou a jednotou – nie prostredníctvom nevedomej mysle, ktorá nás len zapája do oddelenosti, ale skôr prostredníctvom životnej esencie, ktorá je nami. A táto životná esencia je zvrchovaná a integrovaná – zjednotená. Je JA SOM MY SME. Nikto nie je hore, nikto dole. Nikto nie je lepší, nikto nie je podradný.“
...

„Bytosti, ktoré uväznili ľudstvo, navrhli svet, ktorému sme sa prispôsobovali po eóny vekov, a vyvíjali sa v ňom takým spôsobom, že sme sa v našom svete stratili. Závoje, ktoré na nás boli položené, sú nepriehľadné. Tak veľmi, aby si ľudia, fungujúci ako ľudské uniformy, neboli vedomí, že všetko okolo nich je iluzórne. Je to naprogramované realita, ktorá nie je skutočná.
Tvorcovia Krídel hovoria, že jednoducho všetko je zvuk, ktorý je holograficky usporiadaný tak, aby vyzeral skutočne.“
...

Každá osoba môže vystúpiť z ilúzie. Nie je tu žiadny majster. Žiadny boh nezostúpi a neurobí to za nás. Žiadni mimozemšťania, Nikto. Je to na každom z nás.“
...

„SOM znamená, že existujem teraz. V tento okamih. Nie v histórii alebo pamäti. Nie v žiadnom budúcom čase alebo cieli. Teraz!“
...

„Okrem toho existujú dve metódy, ktoré robia osvetlenie tejto ilúzie veľmi obtiažnou záležitosťou.“
...

Prvou je, že nevedomý systém mysle je vnútri všetkých. Je podobný poľu informácií, ku ktorému môže mať prístup každý. Môže ovplyvniť a nakaziť každého. Novátorská myšlienka môže byť odovzdaná iba malému počtu ľudí, ale chýba dostatočný vplyv, aby generovala hromadné prebudenie. Tak funguje nevedomá zotrvačnosť mysle.
Tou druhou – a ešte zhubnejšou – je, že funkčné implantáty sú naprogramované, a rovnako ako akýkoľvek iný program môžu byť upgradované alebo dokonca vypnuté.“
...

„... Tvorcovia Krídel hovoria, že skutočný svet je zvuk. Všetko je zvuk a rezonancie zvuku. Všetko, čo máme v našej ľudskej uniforme na vnímanie nášho vesmíru, je milióny rokov projektované tak, aby nás ladilo na tento hologram, a len na tento hologram.“
...

„... Každá ľudská bytosť bude nakoniec konfrontovaná s touto realitou. Tomu sa nemôžeme vyhnúť. Môžeme sa trápiť nad nedostatkom spravodlivosti alebo sa pýtať prečo, ale či vám to dáva zmysel, nemení nič na fakte, že žijeme vo svete naprojektovanej oddelenosti. Rozdeľuj a panuj.“
...

„... Ale vec sa má tak, že zmeniť, vystúpiť z tejto ilúzie, vyžaduje od každého z nás prebudenie a zostať prebudený. Nie je to o tom čítať slová, ktoré to zmenia; je to hlboká podstata nového správania, pretože toto správanie signalizuje, že naše vedomé vrstvy sú chápané ako oddelené od toho, kým naozaj sme. Musíme operovať ako JA SOM MY SME.
...

„Avšak hlavným bodom je, že všetko hustne. Stláča sa. Stláča sa z nejakého dôvodu: staré systémy sa naraz môžu rozpadnúť, keď hustota dosiahne istého kritického množstva. A to sa práve deje.“
...

„Všetko čo môžem povedať je, že Tvorcovia Krídel pre to majú názov SIN (angl. Sovereign Integral Network) alebo Sieť Zvrchovaného Zjednotenia. SIN je definíciou nového systému. Hovoria, že môže prísť v okamihu, keď nastanú správne podmienky...“
...

„Duša je poňatie alebo paradigma, ktorá sa stala súčasťou programu ľudskej reality. Duša je súčasťou teba, ktorá obsahuje všetky spomienky na tvoju existenciu ako Človeka 1.0 a Človeka 2.0. Pre väčšinu z nás je to ohromné skladisko – pre vedomý pracovný rámec ďaleko rozľahlejšie než s čím sa dokáže vysporiadať. Tak duša prechováva tieto informácie pre každú individuálnu bytosť.
Duša je paradigmou nekonečného vyjadrenia vnútri konečnej reality. Ale vy nemôžete byť nekonečnými v konečnej realite, pokiaľ je táto realita naprogramovanou realitou. Takže duša nie je životnou silou, ktorá poháňa ľudské vedomie. Tou je Zvrchované Zjednotenie. Tým je každý z nás, keď sme vyzlečení donaha z ilúzií, všetkých podvodov, všetkých obmedzení, všetkých závojov, všetkých funkčných implantátov – vrátane duše.
Je to predefinovanie ľudskej identity a prejavovanie sa ako JA SOM MY SME. Z ľudskej perspektívy, Tvorcovia Krídel nevidia ľudí ako menšie entity, ale jednoducho ako bytosti s počiatočným bodom, v ktorom boli uväznené. Nie je to odsúdenie, že sú ľudia bezcenní alebo zlí alebo hriešni alebo slabí či strádajúci. Ani jedna z týchto vecí. Ľudstvo potrebuje nový štart. Bod, v ktorom sa môže synchronizovať v jedinom uvedomení, a tým je vyjadrenie JA SOM MY SME. Žiť tieto slová ako svoje správanie.
...

„Každá individuálna bytosť je za to zodpovedná. Boh alebo Zdrojová Inteligencia nezostúpi dole z nebies a neopraví ľudské nedostatky alebo prekážky. Ľudia za ne musia prevziať zodpovednosť.“
...

„Nie je to ľahké. Tvorcovia Krídel píšu o cnostiach srdca ako o poňatí správania pre túto dobu, a o tom, ako tieto slová môžu byť aplikované a žité, nielen udržiavané v hlave ako vhodný koncept.“
...

„Ocenenie alebo vďačnosť, súcit, pokora, odpustenie, pochopenie a srdnatosť, čiže odvaha. Je to kombinácia „teraz“ – bytia v prítomnosti – a aplikácia týchto slov v správaní. Byť bezchybný v tejto praxi.“
...

„... Buďto podporujete jednotu a rovnosť, JA SOM MY SME, alebo podporujete oddelenosť a podvod, ktoré sú v našej realite tiež známe ako status quo.“
...

Nevedomá myseľ je dverami ku všetkým bytostiam. Tieto chovania smerujú von ku všetkým bytostiam. Podporujú vybudovanie Siete Zvrchovaného Zjednotenia Člověka 3.0, ktorá nahradí oddelené vedomie Človeka 2.0. Teda je to uplatnenie vloženého chovania, to znamená, že vložím tieto chovania do môjho „teraz“. Stanú sa paletou môjho výberu reakcie.
Druhou polovicou tejto rovnice je vzdorujúce chovanie, čo znamená odstránenie a ukončenie chovania, ktoré podporuje oddelenosť a klam. Je to aktívny odpor. Povedať ‘nie’ vášmu vlastnému chovaniu alebo chovaniu iných, bez odsudzovania.
Znovu opakujem, pokiaľ operujete vo vloženom alebo vo vzdorujúcom móde chovania, ovplyvňujete celok. Buďto podporujete jednotu a rovnosť, JA SOM MY SME, alebo podporujete oddelenosť a podvod, ktoré sú v našej realite také známe ako status quo.
Štartovací bod chovania alebo vyjadrovania je v „teraz“. Je to tvorivé nervové centrum. Každé jednotlivé „teraz“ je potenciálom k podpore jednoty a rovnosti v tomto svete a pomáha zrodeniu Človeka 3.0 a Siete Zvrchovaného Zjednotenia.“

Dr. Jamisson Neruda

Ďalšie otázky i odpovede nájdete na tejto adrese...

Zdroj: http://www.wingmakers.cz/texty/rozhovory_neruda/Rozhovor_Neruda_5.pdf

Oddýchnime si cez Sviatky od asi dosť náročnej hry na „ČO AK JE TO PRAVDA“ a prežime ich v Pokoji a Radosti. ›› Dočítania v Novom Roku, priatelia!

Sokol

vydavateľ a šéfredaktor
www.cez-okno.net


Tento článok z www.cez-okno.net môže byť šírený jedine celý, bez zmien a zadarmo, vrátane celej tejto poznámky (Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License)

Súvisiace:

Tvorcovia Krídel
http://www.cez-okno.net/rubrika/rubriky/tvorcovia-kridel

Nibiru (Marduk)
http://www.cez-okno.net/rubrika/rubriky/nibiru

Anunnaki
http://www.cez-okno.net/rubrika/anunnaki


december 06, 2014 00:56 dopoludnia
 • krát komentár

2 krát komentár

 1. Obrázok používateľa Raa
  Raajanuár 13, 2015 17:08 popoludní

  Komentár: 

  Ale toto všetko každý snď pozná, nie?

 2. Obrázok používateľa Mima
  Mimajanuár 14, 2015 00:27 dopoludnia

  Komentár: 

  Definuj, čo si predstavuješ pod pojmom "každý", no daj:)

 

 

Top