Obrázok používateľa CEZ OKNO
Editoriál: EDGAR CAYCE

Spiaci prorok. To bolo prvé, čo som sa o tomto velikánovi dozvedel. Vzhľadom na jeho dielo by sa však patrilo napísať “Prebudený prorok.” Alebo skôr “Prebúdzajúci prorok”? Keď som sa zahĺbil do jeho kníh, ostal som v úžase. Neuveriteľný tok vhľadov a mimoriadne cenných informácií. Hej, je to jasnovidec. A to v našej dobe evokuje skôr skeptický postoj. Všetci predsa vieme, koľko je všade šarlatánov. Je však dobré poznamenať, že pravdepodobne ani jeden z armády skeptikov jasnovidný nie je. A čerpajú len z toho, čo sme sa ako ľudstvo naučili posledných niekoľko storočí. Zvláštne argumenty?

„Na Zemi nadišiel čas, kedy sa ľudia na celom svete budú chcieť dozvedieť viac o tajomstvách mysle i duše.“
Edgar Cayce

Áno, skúsme sa na celú vec pozrieť trochu inak. Pokiaľ sme uzavretí v množine poznatkov pomerne nedávnej doby, asi nemôžeme brať knihy Edgara Cayceho príliš vážne. Ak však vieme viac, než je bežné, dokážeme ich oceniť. Nebudem sa príliš rozpisovať, je určite lepšie tie knihy čítať než o nich básniť. Postupne Vám s láskavým dovolením vydavateľstva Eko-konzult predstavíme vybrané pasáže ›› v ukážkach na pokračovanie...

“Díváme-li se na věc z pozemského pohledu, pak je člověk trojjedinou bytostí toužící po štěstí a osvobození od různých utrpení. Potřebuje:
a) Zbavit se tělesných nemocí.
b) Oprostit se od duchovních či psychických potíží jako jsou strach, hněv, zlozvyky, komplexy méněcennosti, nedostatek iniciativy, sebedůvěry apod.
c) Vyléčit se z duševních chorob jako: lhostejnost, nedostatek cílů, duchovní domýšlivost a dogmatické smýšlení, nedůvěra, uspokojování se s materiálními věcmi a neznalost zákonů života a božského určení člověka.

Je mimořádně důležité, aby všem třem druhům postižení, mají-li být léčeny, nebo přesněji odvráceny, byla věnována stejná pozornost.

Většina lidí se soustředí na to, aby se oprostila od tělesných trampot, jelikož jsou viditelné a citlivé. Neví, že duševní nesoulad jako starosti, egoismus atd. a jejich duchovní slepota, božskému smyslu života protiřečí a jsou příčinami všeho utrpení!

Jakmile člověk zničí bakterie nesnášenlivosti, hněvu a strachu a svou duši osvobodí z pout nevědomosti, nebude tak snadno podléhat tělesným neduhům a materiální nouzi.”

Z knihy ZÁZRAK JMÉNEM MEDITACE


“Během svých studií na vyšší střední škole se Jerry zúčastnil víkendového semináře nazvaného „Příprava na budoucnost”. Jeho součástí byl i úkol popsat co možná nejdetailněji, co by chtěl dělat za dvacet let. Jerry tomuto úkolu věnoval značnou pozornost a s maximálním nasazením se snažil představit si svůj ideální den.

Účastníci semináře poté tyto svoje práce vložili do obálek, zapečetili je a schovali doma. Podivnou shodou náhod Jerry tuto obálku našel téměř přesně po dvaceti letech. Když si tuto svoji „starobylou" práci přečetl, byl překvapen, s jakou přesností svoji budoucnost odhadl, a nyní prožíval své původní sny.

O čem tento pravdivý příběh vypovídá?

Že Jerry byl jasnovidec a úspěšně předpověděl svoji budoucnost? Možná. Pravděpodobnější však je, že to, co se Jerrymu přihodilo, je ilustrací čehosi hlubšího a významnějšího. Principu, jenž se opakovaně vyskytoval ve výkladech Edgara Cayceho: Mysl je stavitel. Jinými slovy, s pomocí nesmírné síly své mysli jsi schopen utvářet svoji budoucnost, svoji situaci ve světě, to, čím jsi.”

Z knihy JAK SPRÁVNĚ ŽÍT


“Tato myšlenka byla za Cayceho života kontroverzní – a do jisté míry stále je, ačkoliv na poli medicíny v nahlížení na choroby, jejich příčiny a léčení došlo k zásadním změnám. Cayce však přidal další aspekt – myšlenku, že mnoho vážných tělesných potíží má kořeny v našich skutcích a postojích v dřívějších životech!”

Z knihy DIAGNOSTIKA KARMY


“Zem je místem potvrzení. Člověk na ní musí prokázat vývoj, jímž zatím prošel, tak jako ve vyšších duševních úrovních může ukázat svou cestu k dokonalosti, tam začne působit Milost odpuštění minulých hříchů. V té chvíli opouští zákon karmy.”

Z knihy TAJEMSTVÍ ZÁHAD


“Tato reinkarnace by tak spadala do období 10 000 let před n. l., což je doba značně vzdálená pro jakoukoliv duši. Avšak Edgar dále narazil na kontroverzní Atlantidu, již věda pokládá za jakousi legendu. Podle Edgara Cayceho byla tvořena třemi velkými zeměmi, ležícími v nynější oblasti Atlantského oceánu. Jejich obyvatelé disponovali velmi vyspělou technikou, včetně atomové energie, jež později přispěla k jejich zničení a k potopení Atlantidy. To však bylo postupné a tak se velké skupiny lidí přemístily do Jižní a Střední Ameriky, do severní Afriky a jedna skupina přežila jako Baskové.

Edgar Cayce o Atlantidě poskytl takové množství údajů, že by na jejich podkladě mohlo být napsáno několik knih. Momentálně se spokojme s konstatováním, že tato civilizace trvala dvě stě tisíc let – do doby 10 000 let před n. l.”

Z knihy TAJEMSTVÍ REINKARNACE


“Tato tvrzení vysvětlujeme tak, že někteří z původně duchovních tvorů nebo duší, které se materializovaly pro vlastní zábavu, se určitým způsobem chytily do pastí. Zneužitím tvořivých sil pro vlastní požitek, začaly podléhat zákonu příčiny a následku – a v něm jsou zahrnuty i zákony převtělení a karmy. Tito „Synové Belialu”, jak jsou nazýváni ve výkladech, pokračovali v sobeckém vykořisťování Země a jejích životních forem, až ztratili z dohledu svou skutečnou duchovní podstatu. To by mohl být skutečný pád člověka. Duše, která se tak svým sobectvím oddělila od Stvořitele, že ani po smrti není schopna pochopit svou podstatu, je vtahována zpět do svého výtvoru a to do pekla. Některé duše (Synové Zákona Jediného) si uvědomují své předurčení a pokoušejí se vytvořit prostředek (člověka), prostřednictvím jehož duše by mohli pochopit znovu svého Tvůrce. Domníváme se, že tyto pokusy vyvrcholily dávno po zničení Atlantidy v Kristovi, který se dobrovolně stal člověkem, aby ukázal lidem, kudy vede cesta domů.”

Z knihy TAJEMSTVÍ ATLANTIDY


“Sny se nikdy nemohou stát pro někoho skutečně důležitými, pokud se nezaznamenají, teda nezapíší na papír a neuchovají delší dobu. Podvědomá část naší mysli je jako učitel – nedáváte-li pozor, učitel si bude myslet, že doopravdy nemáte zájem a ze samotného snu získáte pouze velice málo nebo vůbec nic.

Když ale začnete s procesem pravidelného zaznamenávání svých snů, začne vážný vývoj vaší psychiky nebo samotné duše. Nevědomá část mysli se začíná otvírat vědomé části mysli a vy začnete vidět důležité záběry ze zážitků svého vlastního prožitého života. Můžete dostat varování o něčem, co se může stát v budoucnosti. Můžete dostat rady o tom, jak řešit situace, v nichž se octnete, nebo dostanete cenné rady týkající se vašich osobních vztahů. Můžete dostat pomoc při řešení svých finančních problémů nebo získat konkrétní řešení nebo návody jak pomoci příteli nebo milované osobě. To všechno spolu s informacemi, které můžete dostat o přijímané stravě, můžete použít v kterékoliv chvíli vašeho života.

Založte si zápisník snů a mějte ho vždy při ruce u postele s perem, abyste si mohli zapsat všechno, na co si vzpomenete a co se podle vás dá nazvat snovou nebo téměř snovou zkušeností. To vám pomůže začít. Pak si můžete přečíst některou z toho množství knih, které jsou o tomto problému dostupné, a stát se úspěšným a znalým vykladačem vlastních snů.”

Z knihy JAK LÉČIL EDGAR CAYCE


Večná otázka znie: „Aké myšlienky či činy majú skutočnú hodnotu? Odpoveď môže prísť iba zvnútra.“
Hľadanie Boha

Sokol

vydavateľ a šéfredaktor
www.cez-okno.net
www.kemet.sk


Tento článok z www.cez-okno.net môže byť šírený jedine celý, bez zmien a zadarmo, vrátane celej tejto poznámky (Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License)

Súvisiace:

EDGAR CAYCE Výber
http://www.cez-okno.net/rubrika/edgar-cayce-vyber


júl 11, 2016 11:50 dopoludnia

 

 

Top