Obrázok používateľa CEZ OKNO
Editoriál: MÔŽEME UVIDIEŤ HUDBU?

„Architektúra je skamenelá hudba“
Johann Wolfgang Goethe

›› Kymatika zviditeľňuje zvukové vlny a pomohla odhaliť, že Goetheho citát môže platiť doslova...

Prenesme sa v duchu do ›› Rosslynskej kaplnky v Edinburgu (Škótsko). „Zdobí ju veľké množstvo výtvarných prvkov,“ poviete si možno. Stuart Mitchell si však všimol, že sa niektoré prvky nápadne ponášajú na obrazce, ktoré vytvárajú tóny.

Presnejšie povedané, keď kovovú platňu necháte rozvibrovať určitými frekvenciami, soľ na nej sa zoskupuje do vzorov, ktoré sa plynule menia so stúpajúcim či klesajúcim tónom. Dal si tú prácu s nimi experimentovať dovtedy, kým nevytvárali ›› obrazce, aké sú vyobrazené v katedrále. Tak vzniklo ›› Roslynské moteto (ukážky je možné počuť ›› na tejto adrese).

›› Takže „dekoračný prvok“ ukrýval hudobnú partitúru naozaj neobvyklým spôsobom. ›› Koľko takých „dekorácií“, znejúcich jazykom vyššej vedy, môžeme v katedrálach nájsť?

Je naozaj prehnané tvrdiť, že naši dávni predkovia vedeli viac, než si vôbec dokážeme predstaviť?

A nie je práve toto dôvodom, prečo vidíme „len“ umenie a nie Vedu?

Pokiaľ sme konfrontovaní s jasnou geometriou, vieme pochopiť jej vzťahy na základe súčasných známych znalostí – keď vidíme náznak, vieme si domyslieť súvislosti. Čo ale v prípade, že sa jedná o nám už neznáme poznatky, takže nám neostáva nič iné, než sa kochať krásou architektúry?

Kdesi tu môžeme nájsť odpoveď, prečo dávni kamenári svoje znalosti tajili a prečo využívali zrejme neuveriteľne zhustenú symboliku. Čo by ste urobili, keby ste mali zabezpečiť uchovanie výnimočných znalostí predkov pre ďalšie generácie? Aby sa nestratili, no aby boli zrozumiteľné len pripravenému pokoleniu?

Gotické katedrály! Skvosty architektúry, alebo geniálne knižnice poznania?

Predsa oboje!

Vďaka Posvätnej geometrii, ktorá je prostredníkom i strážcom zároveň!

Aké tajomstvá ešte ukrývajú pamiatky vybudované podľa Jej zákonov?

P.S. Ak chcete „uvidieť svoju hudbu“ v reálnom čase, kliknite ›› na tento odkaz ;)

Sokol

vydavateľ a šéfredaktor
www.cez-okno.net
www.kemet.sk


Tento článok z www.cez-okno.net môže byť šírený jedine celý, bez zmien a zadarmo, vrátane celej tejto poznámky (Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License)

Súvisiace:

Kymatika
http://www.cez-okno.net/kymatika

Posvätná geometria
http://www.cez-okno.net/rubrika/rubriky/posvatna-geometria

Tajemství gotických katedrál
http://www.cez-okno.net/clanok/tajemstvi-gotickych-katedral


Autori: 
apríl 16, 2015 18:52 popoludní

 

 

Top