Obrázok používateľa CEZ OKNO
Editoriál: “NECH ŤA VÁKUUM SPREVÁDZA”

“Môže to znieť veľmi abstraktne až neuveriteľne, či nepredstaviteľne, avšak Nassim všetko matematicky a fyzikálne podložil a vďaka svojmu modelu bol schopný predpovedať, že uprostred každej galaxie nájdeme čiernu dieru, čo bolo samozrejme potvrdené, či úplne presnú hmotnosť a polomer protónu (čo sa zatiaľ nedarí štandardnému modelu) alebo vysvetliť tzv. vákuovú katastrofu, či silnú nukleárnu silu atď. Jeho model je jednoduchý, krásny, a čo viac – správny.”

Všetkých nás učili, že časopriestor sa podľa Einsteinovej teórie relativity vplyvom hmotnosti telies zakrivuje podobne ako povrch trampolíny pod vplyvom napr. bowlingovej gule položenej na jej povrchu, a že na úrovni čiernej diery je toto zakrivenie dokonca také veľké, že v jej prostriedku dosahuje nekonečnú veľkosť, t.j. tzv. bod singularity – bod nulového objemu, nekonečnej energie, hmotnosti a zakrivenia časopriestoru. Toto zakrivenie časopriestoru sa štandardne považuje za gravitačnú silu. Pozdĺž neho telesá “padajú” alebo “sú priťahované” podobne ako tenisová loptička, ktorá ak položená na povrch trampolíny padá pozdĺž jej zakriveného povrchu k veľkej bowlingovej guli v jej prostriedku. V Einsteinovom modeli však nebolo jasne definované čo je to “hmotnosť”, ktorá toto zakrivenie vytvára a nebolo vysvetlené, prečo všetko vo Vesmíre od atómu až po samotný Vesmír rotuje, má spin.

Nassim Haramein Einsteinov model rozvinul, uvedomil si, že všetko okolo nás je časopriestor, alebo v jeho modeli nazvané “vákuum”, ktoré sa v určitých špecifických intervaloch delí a vytvára, počas delenia má špecifickú dynamiku, ktorej súčasťou je nie je len zakrivenie, ale zároveň aj rozpínanie a rotácia. Pridal do Einsteinovho modelu spin a Koriolisov efekt. Výsledkom toho je, že namiesto 2D zakriveného povrchu trampolíny, vytvára časopriestor-vákum 3D dynamiku dvojitého toroidu či torusu zobrazeného na dole uvedenom obrázku a gravitácia je tok časopriestoru smerom do stredu, smerom do singularity a elektromagnetizmus je tok časopriestoru-vákua smerom od stredu, zo singularity.

Tieto dva deje sú preto navzájom späté a vytvárajú pre náš Vesmír spätnú väzbu. Samozrejme časopriestor-vákuum počas svojho toku taktiež rotuje, podobne ako povrch vody v umývadle po vytiahnutí zátky. Popravde vďaka Nassimovmu modelu môžeme celú realitu prirovnať k oceánu vody, ktorý analogicky zodpovedá časopriestoru-vákuu, ktoré v určitých bodoch “víri”, delí a vytvára určitú dynamiku, ktorú my vnímame ako atóm, kryštál, planétu, galaxiu atď.

Samozrejme ďalším krokom pre Nassima v tomto bode bolo nájdenie tohto špecifického vzťahu a pravidiel, na základe ktorých sa vákuum delí. Snažil sa nájsť kľúč k popísaniu vzťahov medzi jednotlivými deleniami či “vírmi” alebo dvojitými toroidmi vo vákuu. To sa mu nakoniec podarilo a výsledkom bol jeho ucelený fraktálno-holografický model Vesmíru, v ktorom sa vákuum fraktálne delí na stále menšie či väčšie v sebe uložené “víry”-dvojité toroidy, ktoré sú prepojené a navzájom holografické, to znamená, že každý z nich má informácie o všetkých ostatných víroch-dvojitých toroidoch vo vákuu.

Môže to znieť veľmi abstraktne až neuveriteľne, či nepredstaviteľne, avšak Nassim všetko matematicky a fyzikálne podložil a vďaka svojmu modelu bol schopný predpovedať, že uprostred každej galaxie nájdeme čiernu dieru, čo bolo samozrejme potvrdené, či úplne presnú hmotnosť a polomer protónu (čo sa zatiaľ nedarí štandardnému modelu) alebo vysvetliť tzv. vákuovú katastrofu, či silnú nukleárnu silu atď. Jeho model je jednoduchý, krásny, a čo viac – správny. Je čas, aby mu mainstreamová veda, začala venovať väčšiu pozornosť.

Ak vďaka nemu rozumieme, že všetko okolo nás je vákuum-časopriestor t.j. “oceán energie”, ktorý v určitých miestach podľa určitých pravidiel víri, tak “možno” sme schopní vytvoriť svoj vlastný “vír” vo vákuu a získať tak svoj vlastný a nekonečný zdroj gravitácie-antigravitácie, spinu, energie a elektromagnetizmu, čo by ponúklo riešenia tých najväčších problémov, ktorým v súčasnosti čelíme.

Je čas, aby sme si uvedomili, že sa plavíme v tomto oceáne “vody”, ktorého sme súčasťou, že všetko je navzájom prepojené, a že máme k informáciám a energii v tomto oceáne prístup.

“Nech ťa vákuum sprevádza”
Nassim Haramein

Viac informácií a fyzikálnych/matematických detailov viď ›› Nassimove vedecké články na resonance.is, či jeho ►prednášky na Youtube

Michal Višňovský

Zdroj: https://www.facebook.com/Nassim.Haramein.Czech.Slovak.Official/photos/a....

Viac na facebooku ›› Nassim Haramein Oficiální česká a slovenská komunita


Tento článok z www.cez-okno.net môže byť šírený jedine celý, bez zmien a zadarmo, vrátane celej tejto poznámky (Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License)

Súvisiace:

Seriál: Nová Veda Nassima Harameina
http://www.cez-okno.net/rubrika/serial-nova-veda-nassima-harameina


Sekcie: 
Štítky: 
apríl 24, 2016 19:58 popoludní

 

 

Top