Obrázok používateľa CEZ OKNO
Editoriál: PREPOJENÝ VESMÍR

Žijeme skutočne v prelomovom, úžasnom období, v ktorom sa na nás nové objavy valia zo všetkých vedných odborov a veľké zmeny sú každodennom súčasťou ako ranný vtáčí spev. Tieto objavy zásadne menia náš pohľad na Vesmír a naše miesto v ňom. Tisícročná história Zeme a všetky súčasné i minulé učebnice sa musia pretvoriť a prepísať, aby mali naše deti a ich potomkovia potrebné vedomosti, nástroje na život krajší, plnší, kreatívnejší, bližší pravde a našej Vesmírnej – prepojenej podstate.

Nové archeologické nálezy a geologické štúdie nasvedčujú, že úlomky veľkej kométy vybuchli v zemskej atmosfére pred cca 12000-15000 rokmi a spôsobili koniec doby ľadovej. Veľké požiare, zemetrasenia, tsunami a masívne záplavy a potopy po celom svete, ktoré nasledovali, viedli k masívnej extinkcii asi polovice všetkých živočíšnych druhov na Zemi a pravdepodobne k zániku vyspelej civilizácie, známej ako „Atlantída“.


►Obr 1: Zmena globálnych teplôt v období Younger Dryas (mladšia dryas), pravdepodobne spôsobené úlomkami kométy

Pre jej prítomnosť už okrem zanechaných mýtov svedčia aj megalitické, astronomicky a kardinálne orientované stavby, kódujúce matematické konštanty ako napr. pyramída v Gunung Padang v Indonézii, obrovský megalitický komplex Gobekli Tepe v Turecku, Sfinga v Egypte či Pyramídy v Bosne. Všetky tieto stavby sa podľa štandardných metód datujú do obdobia minimálne 10000 rokov p.n.l a viac.

Trvalo asi 1200 rokov než sa podnebie ustálilo. Naši predkovia si však prešli peklom aké si ani nevieme predstaviť. Nehostinné podmienky, nestálosť podnebia, nedostatok potravy viedli k značnej redukcii počtu ľudí a ich rozosiatiu po celom zemskom povrchu.


►Obr. 2: Gobekli Tepe, Turecko, cca 10000 p.n.l, exkavácie stále prebiehajú
►Obr. 3: Gunung Paddang, Indonézia. V hĺbke 8-10 m datované na 10500 rokov p.n.l.

Múdrosť tejto vyspelej civilizácie sa však pravdepodobne zachovala a bola aj s pomocou mimozemských civilizácii šírená. „Bohovia Slnka“ prichádzajúci z hviezd, schopní letu, prinášajúci múdrosť (matematiku, písmo, inžinierstvo, astronómiu...) boli oslavovaní po celom svete ako nositelia civilizácie. Nasvedčujú tomu nespočetné mýty a legendy a o odovzdaní informácií svedčia nájdené staroveké mapy zobrazujúce napr. povrch Antarktídy bez ľadu, či mnohé stavby ako napr. Pyramídy v Gíze, Mezoamerike či Partenón v Grécku, všetky kódujú presne rozmery Zeme. V mnohých stavbách, maľbách a umení je taktiež zachovaná tzv. posvätná geometria či numerológia. A práve tá je dnešnou modernou fyzikou presne identifikovaná ako geometria popisujúca tvar a dynamiku zjednoteného a prepojeného fyzikálneho poľa, ktoré tvorí celú našu realitu. Táto geometria je kľúčom k pochopeniu gravitácie a jej ovládaniu. Očividne naši predkovia toho vedeli omnoho viac, ako sme si doteraz mysleli.


►Obr. 4: Kvet života alias fundamentálna geometria vákua či 2D symbol povrchu protónu (Turecko)

Podľa modernej fyziky je medzi nami všetkými priestor, ktorý je tvorený z nekonečného množstva energie, ktorá nás všetkých spája do jedného celku podobne ako neuróny v mozgu, či počítače v jednej sieti. Nemá preto zmysel hovoriť o izolovaných systémov a objektoch. Informácie v tomto prepojenom poli sa šíria okamžite ako v supervodiči, či supertekutej tekutine a sú navyše holografické, to znamená všetky dostupné z každého bodu priestoru. Dynamika tohto poľa vytvára gravitáciu ako aj elektromagnetizmus, zjednocuje kvantovú fyziku a teóriu relativity. Dôležité však je, že my sme súčasťou tohto spojeného poľa, komunikujeme s ním prostredníctvom našich skutkov, ale aj pomocou myšlienok a emócií. Sme v neustálom spojení, či už si to uvedomujeme alebo nie. Vesmír je ale v tomto novom modeli celý živý a vedomý. Naše vedomie je preto „len“ odrazom Vesmírneho vedomia. Ako vraví Nassim, sme ako malé antény naladené na určitú frekvenciu, časť tohto Vesmírneho vedomia a naše srdcia sú potenciometrom, ktorým môžeme príjem svojej „stanice“ doladiť, zosilniť a odstrániť šum.
https://www.youtube.com/watch?v=tbE5bVl8r2g


(R)evolučné poznatky sa šíria taktiež v biológii a medicíne. Vedný odbor ako epigenetika hovorí, že genetická informácia sa môže meniť už počas života jedinca, v závislosti od prostredia, v ktorom sa nachádza, ktorému sa vystavuje. Neplatí už preto, že sme obeťami našich génov.

Podobne existuje seriózna debata, že mikróby nespôsobujú ochorenia, nachádzajú sa v „chorom“ organizme, pretože v ňom majú umožnený rast vďaka pozmenenému vnútornému prostrediu a oslabenej imunite jedinca. Celá biosféra je ako symfónia, v ktorej každý jeden organizmus vrátané tých, ktoré považujeme za patogénne mikróby, hrá významnú a neoddeliteľnú rolu. Potvrdzuje to štúdium tzv. trofických kaskád, čo je krásne vysvetlená napríklad vo videu ►„Ako vlci zmenili toky riek“. Nie sme obeťami mikróbov, tie majú za úlohu rozložiť odumreté organizmy na základné prvky, aby boli dostupné pre ostatné živočíšne a rastlinné druhy.
https://www.youtube.com/watch?v=7E8DZYeMMiA


Prichádzajú tiež poznatky o tom, že ľudské telo je fraktálovým obrazom prepojeného Vesmíru a je rovnako významne prepojené zásadným spôsobom, o ktorom sa donedávna nevedelo. Každý živý organizmus produkuje laserové koherentné svetlo (biofotóny), ktoré sa následne prostredníctvom polovodivého väzivového spojiva šíri v celom organizme a sprostredkováva prenos informácií medzi všetkými bunkami. Dôležitá v tomto procese je samozrejme voda, ktorej počet molekúl tvorí 99% počtu všetkých molekúl v ľudskom tele. Voda sa však v ľudskom tele takmer výhradne nachádza v tzv. 4. skupenstve, je koherentná, usporiadaná a predstavuje tekutý kryštál, ktorého vlastnosti umožňujú komunikáciu medzi bunkami a komplexitu, ktorú v tele pozorujeme. Jej dekoherencia, ako je možno vidieť napr. pri magnetickej rezonancii, je možno zodpovedá za počiatok ochorenia či onkogenézy. Podľa nových poznatkov preto nie sme roboti, stroje z mäsa a kostí, ale úžasný energetický biokryštálový tok energie. Naša existencia nie je výsledkom akejsi náhody ale je výsledkom celého vesmírneho procesu.

V neposlednom rade spomeniem vedecky overený fenomén lucidného (vedomého) snenia, pomocou ktorého môžeme v našich snoch komunikovať so svojím podvedomím, vyliečiť sa, či zažiť neskutočné dobrodružstvá a učiť sa.

Medzitým NASA vyrobila tzv. EmDrive – beztryskový pohon, ktorý v podstate využíva túto nekonečnú energiu v priestore na pohon (a to bez potreby fosílnych palív či elektrickej energie). Viacero vedeckých skupín, vrátane nich aj ›› „Projekt Rezonancia“ na čele s Nassimom Harameinom, sa snažia vytvoriť antigravitačný stroj, ktorého princíp fungovania je nám teoreticky a fyzikálne známy. ›› Eugene Podkletnov, ›› Thomas Bearden, ›› Keshe foundation sú mená ľudí a organizácii, ktoré si odporúčam v tomto kontexte vyhľadať. Pochopenie zjednoteného poľa nám prináša aplikácie na každej jednej úrovni bytia. Je to úžasné. Prebieha nová renesancia! A naša generácia je jej súčasťou.


►Obr. 5: EmDrive

Popri tom sa mení náš (západnej kultúry) pohľad na výchovu detí a školstvo. Ľudia sa neboja prejaviť nové myšlienky, byť kreatívni a šíriť to, v čo veria.

A aj keď je možno mnoho z týchto informácii nových a doslova šokujúcich, tak čím viac sa o to budeš zaujímať, tým viac ti všetko začne dávať väčší zmysel, ako aj radosť zo života.

Sú to naozaj úžasné časy a my v komunite Nassima Harameina v Čechách a na Slovensku sme nadšení, že môžeme byť súčasťou tejto zmeny paradigmy a zdieľať s Vami tieto nové, úžasné informácie, ktoré nás všetkých zbližujú a posúvajú ďalej. Ďakujeme!

Michal Višňovský

Pridaj sa k nám na facebooku ›› Nassim Haramein Oficiální česká a slovenská komunita

Odporúčané:

FipaLive2 youtube kanál:
https://www.youtube.com/user/FipaLive2
http://www.resonance.is
http://www.joedubs.com
https://en.wikipedia.org/wiki/RF_resonant_cavity_thruster
https://en.wikipedia.org/wiki/Biophoton
https://sk.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6bekli_Tepe
https://en.wikipedia.org/wiki/Younger_Dryas
Štvrté skupenstvo vody, Gerald Pollack:
http://www.ezopress.sk/2014/10/zahadna-supervoda-h3o2-co-nam-vedci-dosud...
Illuminating Water and Life, Mae Wan Ho:
http://www.mdpi.com/1099-4300/16/9/4874/pdf


Tento článok z www.cez-okno.net môže byť šírený jedine celý, bez zmien a zadarmo, vrátane celej tejto poznámky (Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License)

Súvisiace:

Editoriál: NOVÁ VEDA?
http://www.cez-okno.net/clanok/editorial-nova-veda

Nová Veda
http://www.cez-okno.net/rubrika/nova-veda


december 13, 2015 02:04 dopoludnia

 

 

Top