Obrázok používateľa CEZ OKNO
Editoriál: ŠTUDIJNÁ SKUPINA TVORCOV KRÍDEL (Manifest)

Pre všetkých záujemcov o hlbšie Poznanie v deň Jarnej Rovnodennosti zakladáme ŠTUDIJNÚ SKUPINU TVORCOV KRÍDEL

Úvod

“V mytológiách o nich často nájdeme zaznamenané povesti. Mysticky okrídlené bytosti s takou inteligenciou a potenciálom, že ľudia popri nich vyzerajú ako myši. Tieto stvorenia môžu chytiť srdcia svojich ľudských koristí a priniesť ich k Bohu. Takto požehnaní ľudia už nikdy nebudú upadať a dokonca aj tí s nikdy nepobozkanými ústami spoznajú lásku takým spôsobom, že by im zamilovaní mohli závidieť.

Tieto okrídlené stvorenia boli považované za stvorenia z iného rádu existencie; nie za ľudské, zvieracie, nie z tejto zeme. Nikdy sa o nich neuvažovalo ako o súčasti ľudskej časovej línie. Tak ako opica bola súčasťou našej časovej línie v minulosti, tak tieto stvorenia božského osudu nikdy neboli obsiahnuté v našej časovej línii v budúcnosti. Ľudia by nikdy nemohli spieť k tak mocným výšinám – ich srdcia sú príliš potemnelé a zmätené. Ale čo keď tieto stvorenia boli ľuďmi? Čo keď boli nami – našim budúcim jástvom – a oni sa vrátili, hoci šetrne, do nášho času ako naši patróni a dobrodinci?

Pretože sú majstrami času, vkladajú niekedy sami seba do nášho sveta a hovoria o našej bájnej budúcnosti, kedy naše duše budú nezahalené a pošva tela bude obnovená v priezračnosti. Ich posvätné hlasy hovoria o konvergencii ľudstva do jediného bytia. Keď sa táto jednota prihodí, aj to najtemnejšie srdce bude očistené a všetko bude uvoľnené pre hľadanie najväčšieho dobra pre najväčší počet a tento počet bude jeden.

Tieto stvorenia neboli z iného rádu. Boli z iného času. Neboli to len okrídlené stvorenia, ktoré ovládali čas a priestor a keď tak činili, boli zahalené v mystickej prítomnosti mimo nášho vnímateľného sveta. Boli tiež našimi tvorcami... našimi stvoriteľmi. Stali sa známymi ako Tvorcovia Krídel – Wingmakers.

Ouroboros času nepožieral sám seba, ale sám seba viedol.

Tvorcovia Krídel boli nazývaní rôznymi menami, boli obsiahnutí v utajovaných hlasoch, vytriedení neochotnými teológmi, vyplienení zlými silami, ktoré chceli, aby vyzerali ako krehkí, zraniteľní voči rovnakým emóciám, ako máme my. To však nebola myšlienka mýtu. To bolo vytvorené lžou. Ľudstvo sa naťahovalo hore a nebo ťahalo dole a projektovalo svoje značné nedostatky do rôznych stvorení nebeských sfér. Tieto príbehy boli rozprávané toľkokrát, toľkými rôznymi spôsobmi, že sme čoskoro uverili, že lož je mýtom a mýtus je lžou.

Anjeli, ako bolo zapísané, boli poslami hierarchie tak ďalekosiahlej, tak vzdialene honosnej, že mohla komunikovať s ľudskými bytosťami len skrze anjelskych sprostredkovateľov. Anjeli boli poslami dobra a pritom žiaľ, ako bolo zapísané, boli zlí. Zlí, skorumpovaní a korumpovali. Malo sa za to, že Lucifer bol anjel. Tí padlí, keď padli, zostúpili pod ľudskú úroveň, žili v hlbokých tieňoch podsvetia, plní podvodu a bolestné pomsty. Ale to sú vymyslené opisy prekypujúce klamom, ktoré nemajú iný účel než prevod bohatstva.

Mýty o jedinom svete nie sú ničím než zrnkom piesku v nezmerných a nekonečných oceánoch časopriestoru. Sú vonkajším prejavom naivného strachu a záštitou lokálneho vesmíru tvoreného míľami a meraného rokmi. Pravdivé mýty, tie ktoré sa týkajú duše a jej stvoriteľa, tie sú post-ľudské, vštiepené do predľudského podvedomia. Nie sú vytvorené ľuďmi, ako o nich uvažujeme, ale Tvorcami Krídel. Našimi budúcimi jástvami.

Pole Tvorcov Krídel je stĺpec časopriestoru, ktorý je nezmerateľný. Jeho obvod prechádza dimenziami ako fraktál, ktorý vtkáva svoj obraz naprieč stále sa zväčšujúcim merítkom, až nakoniec mizne vo veľkostiach príliš veľkých na to, aby ich bolo možné pochopiť a príliš malých na to, aby sa dali vnímať.

Mýtus duše je fraktál. Jeho merítko je ďaleko za rozsahom oka mysle, je neviditeľný vo svojom zrodení i osude. Tvorcovia Krídel predkladajú metódu, prostredníctvom ktorej môže byť videná a zažívaná ľudská duša. Je to spôsob, ako kalibrovať fraktálový mýtus do viditeľného spektra. Je to spôsob, ako vidieť pod a nad hmotné škrupiny a priniesť to, čo je božské, k ľudským zmyslom. Táto metóda je známa ako Veľký Portál a pri nej žiadne popretie duše nemôže existovať. Tie sily, ktoré dušu až doteraz zakrývali, ktoré ju zametali pod koberce ticha a prekrucovania – pod tie rýdze pečate vedy, tie sily teraz budú presvedčené touto metódou, pretože tá je založená na vede a ty si jej vyslancom.”

* * * *

Zdroj: ›› James Mahu: SKLADATEĽ POČASIA – Mahdí sa objavuje; Kapitola 44 – Záchrana

›› www.wingmakers.cz

›› www.tvorcoviakridel.sk

Ja

Prajem si, aby ste poznali,

že láska vo vašom vnútri

je mojou vlastnou,

ktorú som do vás vložil,

keď ste sa rodili z ducha.

Ona definuje povahu

vašej jedinečnosti

pretože nie je žiadne vaše iné ja,

do ktorého by som ju vložil

rovnakým spôsobom.

Celé moje stvorenie

je takto zjednotené so mnou

a preto vzájomne prepojené

v bratstve jedinečných osobností -

každé je fragmentom celku,

ktorým som Ja.

Ste dokonalou,

nenahraditeľnou,

nenapodobiteľnou

podstatou, ktorú poznám

s väčšou jasnosťou,

než ktorékoľvek iné bytosti,

vás nevinímajúc.

Moja prítomnosť je nezávislá

na čase a priestore,

a práve tak, ako nemôžete ohraničiť nekonečno,

nemôžete ani ohraničiť moju lásku

k vám,

napriek našej

iluzórnej oddelenosti

Pamätajte:

Nie som od vás odlúčený

no vy ste na mne nezávislí.

Moja prítomnosť je portrétom

originálu vás pôvodných.

Ak upierate myseľ na mňa,

naplňte ju vyjadrením,

vašej najčistejšej lásky

a vaša myšlienka

bude v tej chvíli mojou.

Hovorte so mnou týmto spôsobom

a buďte si vedomí, že duchovný obsah

je prostriedkom vašej komunikácie.

V evolučných svetoch

ma budete nachádzať

prostredníctvom svojho Ja.

Objavte ma tam.

Spoznajte ma tam.

Znovu ma tam získajte.

Je to moja transcendencia,

kvôli ktorej sa zdám byť tak vzdialený a skrytý

a je to vaše zameranie na zbytočnosti

vášho sveta,

kvôli ktorému si neuvedomujete moju ponuku.

Toto je moja ponuka pre vás.

Prijmite ju do svojho najhlbšieho srdca

a precíťte ma tam.

Očakávam vás v nevýslovných túžbach

vašej ľudskej duše.

Zdroj: ›› www.wingmakers.com

Preklad: ›› tvorcoviakridel-wingmakers.estranky.sk

►VIAC

 

TvorcoviaKridel.sk
Skupina na Facebooku

Pridať sa do skupiny

WingMakers – Skoro tisíc stránok úvah vyzývavého multimediálneho obsahu, ktorý predstaví novú kozmológiu a budúcu víziu nášho vesmíru i nášho účelu v ňom. Zaručuje rozšírenie mysle každého, kto číta, počúva a hľadá v tejto prekvapujúcej zbierke filozofie, umenia, poézie, vedy, hudby integrovaný, viacúrovňový príbeh. Pôvod všetkého tohto materiálu je mystérium. Prenesené k verejnosti anonymne prameňom známym jednoducho ako James. Projekt Ancient Arrow (Staroveký Šíp) je rovnako tak duchovným odhalením, ako myseľ expandujúcim dobrodružstvom hlbokých objavov humánnosti na poliach metafyziky, kozmológie, psychológie a genetiky.

 

Sokol

zakladateľ a šéfredaktor
www.kemet.sk
www.cez-okno.net
www.spravycezokno.sk


Súvisiace:

Editoriál: TRHLINA V MÚRE
https://www.cez-okno.net/clanok/editorial-trhlina-v-mure

Editoriál: AKO TO FUNGUJE?
https://www.cez-okno.net/clanok/editorial-ako-to-funguje

Editoriál: JEDNO alebo OBE KRÍDLA?
https://www.cez-okno.net/clanok/editorial-jedno-alebo-obe-kridla

Tvorcovia Krídel
https://www.cez-okno.net/sekcia/tvorcovia-kridel


marec 20, 2019 22:58 popoludní

 

 

Top