Obrázok používateľa CEZ OKNO
Editoriál: SYMBOLISTICKÁ ŠKOLA STAROVEKÉHO EGYPTA (piaty krok ~ ŠTÚDIUM HIEROGLYFOV)

Pre všetkých záujemcov o hlbšie Poznanie pri príležitosti 5. výročia portálu KEMET.sk zakladáme SYMBOLISTICKÚ ŠKOLU STAROVEKÉHO EGYPTA

Postupne budeme zverejňovať ešte “zaostrenejšie” materiály, adekvátne Vášmu záujmu..

PIATY KROK

Štúdium hieroglyfického písma je Duchovnou cestou s veľkým D

„Většina symbolů, ať už filosofických nebo náboženských a hlavní světové filosofické idey skryty jsou ve své původní esenci v egyptských legendách a jejich symbolickém písmu, které vychází již z 5. tisíciletí před počátkem křesťanské chronologie. A tak poctivým studiem hieroglyfů možno současně studovati i kulturu a iniciační komplexy esoterismu egyptského, který jest klíčem ke skrytým prvkům všech náboženstev a mytologií pozdějších.“
›› Pierre de Lasenic: „Egyptské hieroglyfy a jejich filosofie“ 1935

„I v dnešných písmach môžeme nájsť nezmazateľné stopy vznešeného pôvodu. V tvaroch písmen odráža sa spoľahlivo obrys tvarov Hieroglyfov. Zjednodušovateľom písma podaril sa husársky kúsok – zatajili pred nami na dlhé veky fakty, ktoré by nás spoľahlivo viedli k hlbšiemu pochopeniu súvislostí, k holistickému mysleniu, ba až k skutočnému Poznaniu!“
›› Jedi: „Hieroglyfy, Runy alebo Bukvica?“

SK/CZ


Pierre de Lasenic: EGYPTSKÉ HIEROGLYFY A JEJICH FILOSOFIE


KNIHU je možné čítať na tejto adreseMark Collier a Bill Manley: JAK ČÍST EGYPTSKÉ HIEROGLYFY
Srozumitelná příručka pro samouky


KNIHU je možné zakúpiť na tejto adreseJaromír Kozák: ANIHO PAPYRUS


KNIHU bolo možné zakúpiť na tejto adreseJaromír Kozák: EGYPTŠTINA – JAZYK BOHŮ


KNIHU bolo možné zakúpiť na tejto adrese


ENGLISH

Egyptian hieroglyphs na Facebooku

›› Obdeň nové výrazy v hieroglyfoch s anglickým prekladom

STUDY HIEROGLYPHS ONLINE (GROUP)

›› Študijná skupina na Yahoo

ENG/HIEROGLYFICKÝ SLOVNÍK

›› Aplikácia do mobilu

GARDINEROV ZOZNAM

›› Aplikácia do mobilu

TEST ZNALOSTI HIEROGLYFOV

›› Aplikácia do mobilu

EDITOR HIEROGLYFOV

›› Program pre Váš počítač

ONLINE

›› Dictionary, Compose, Write, Name..

›› The lessons are designed to familiarize you with the hieroglyphic writing system of Middle Egyptian and teach you how to read Egyptian hieroglyphs

›› Hieroglyphs step by step

›› Ancient Egyptian scripts

›› ANCIENT EGYPTIAN CALLIGRAPHY

›› Ernest Alfred Wallis Budge: Easy Lessons in Egyptian Hieroglyphics with Sign List

›› Gardiner signlist

›› Dictionary of Middle Egyptian in Gardiner Classification Order

›› Dr. Gabor Toth: Middle Egyptian Grammar

›› Dr. Gabor Toth: Middle Egyptian Grammar EXERCISES

Diela E. A. Wallis Budge

(›› Wikipédia ENG):

›› An Egyptian hieroglyphic dictionary I.

›› An Egyptian hieroglyphic dictionary II.

›› Easy lessons in Egyptian hieroglyphics with sign list

›› Hieroglyphic vocabulary to the Theban recension of the Book of the dead

›› An Egyptian reading book for beginners

›› An Egyptian reading book

›› First steps in Egyptian: a book for beginners

›› Hieroglyphic vocabulary to the Theban recension of the Book of the dead: with an index to all the English equivalents of the Egyptian words

›› The chapters of Coming forth by day or The Theban recension of the Book of the dead, the Egyptian hieroglyphic text edited from numerous papyri

Diela William Matthew Flinders Petrie

(›› Wikipédia SK):

›› Two hieroglyphic papyri from Tanis ...

 

KEMET.sk
Skupina na Facebooku

Pridať sa do skupiny

V Egypte odjakživa čerpali múdrosť a poučenie najväčšie osobnosti dejín
Jeho večný odkaz je stále živý, i my tak môžeme urobiť...

 

Sokol

zakladateľ a šéfredaktor
www.kemet.sk
www.cez-okno.net
www.spravycezokno.sk


5. výročie portálu KEMET.sk!
Na počesť výročia narodenia Abd'El Hakima Awyana, Strážcu pôvodných tradícií Egypta (26. 1.)5th anniversary KEMET.sk!
Nonprofit project www.KEMET.sk is dedicated to Abd'El Hakim Awyan's anniversary (26th January), keeper of the original Egypt's traditions


Súvisiace:

Ako čítať hieroglyfy
http://www.kemet.sk/rubrika/ako-citat-hieroglyfy

Hieroglyfy
http://www.kemet.sk/hieroglyfy

Ra: Púť Slnečného boha
http://www.kemet.sk/clanok/ra-put-slnecneho-boha

Editoriál: TANCUJÚC MOSTOM SIRAH
http://www.kemet.sk/clanok/editorial-tancujuc-mostom-sirah

Exkluzívny rozhovor so Sokolom, šéfredaktorom portálu KEMET.sk
http://www.kemet.sk/clanok/exkluzivny-rozhovor-so-sokolom-sefredaktorom-...

Symbolistická škola starovekého Egypta
http://www.kemet.sk/stitok/symbolisticka-skola-starovekeho-egypta


Autori: 
august 06, 2019 23:31 popoludní

 

 

Top