Obrázok používateľa CEZ OKNO
Editoriál: SYMBOLISTICKÁ ŠKOLA STAROVEKÉHO EGYPTA (štvrtý krok ~ ŠTÚDIUM LITERATÚRY)

Pre všetkých záujemcov o hlbšie Poznanie pri príležitosti 5. výročia portálu KEMET.sk zakladáme SYMBOLISTICKÚ ŠKOLU STAROVEKÉHO EGYPTA

Postupne budeme zverejňovať ešte “zaostrenejšie” materiály, adekvátne Vášmu záujmu..

ŠTVRTÝ KROK

Študujeme vybrané materiály s vysokým transformačným potenciálom.

Alternatívne i tradičné.

Sme otvorení možným novým poznatkom a interpretáciám.

„Ezoterizmus by nemal byť chápaný ako rébus alebo tajné písmo, ale skôr ako „duch listu“ – t.j. takpovediac to, čo nemôže byť prepísané jasne nie preto, že by tu bola túžba ukryť to, ale kvôli nespôsobilosti „cerebrálneho“ intelektu pochopiť to.
Povaha prostriedkov zápisu tohto ezoterizmu, by teda bola taká, že sa zameria na schopnosti čitateľa. Ten ho bude čítať a rozumieť mu v závislosti na svojich vlastných schopnostiach, či už bežných alebo vyšších (intuícia, priestorové vízie). V podobenstve a architektúre skutočného chrámu každý uvidí, čo vidieť môže: pomôcku, estetiku, mýty a legendy, filozofické princípy, alebo víziu materiálnej a spirituálnej genézy. V prípade faraónskeho chrámu musíme vždy najprv skúšať presne určiť, aká téma je zdôraznená.“
Schwaller de Lubicz: „Chrám v človeku“ 1949

LITERATÚRA

SK/CZ

›› Chalil El Hakim: TAJEMSTVÍ PYRAMID


KNIHU bolo možné zakúpiť na tejto adrese


›› Erdogan Ercivan: ZAKÁZANÁ EGYPTOLOGIE


KNIHU bolo možné zakúpiť na tejto adrese


›› Murry Hope: SÍRIUS A SOUVISLOSTI


KNIHU bolo možné zakúpiť na tejto adrese


›› Thoth Atlanťan: SMARAGDOVÉ DOSKY

John Anthony West: ESOTERICKÝ EGYPT

1. časť:


KNIHU bolo možné zakúpiť na tejto adrese


2. časť:


KNIHU bolo možné zakúpiť na tejto adrese


Jaromír Kozák: HERMETISMUS


KNIHU bolo možné zakúpiť na tejto adrese


Jaromír Kozák: ETIOPSKÁ KNIHA MRTVÝCH


KNIHU bolo možné zakúpiť na tejto adrese


Jaromír Kozák: EGYPTSKÁ KNIHA MRTVÝCH

1. časť:


KNIHU bolo možné zakúpiť na tejto adrese


2. časť:


KNIHU bolo možné zakúpiť na tejto adrese


3. časť:


KNIHU bolo možné zakúpiť na tejto adrese


Jaromír Kozák: ANIHO PAPYRUS


KNIHU bolo možné zakúpiť na tejto adrese


Jaromír Kozák: EGYPTŠTINA – JAZYK BOHŮ


KNIHU bolo možné zakúpiť na tejto adrese


ENGLISH

Diela John Anthony West

(›› Wikipédia ENG):

›› John Anthony West & Jan Gerhard Toonder, The case for astrology, Quest Books, 1970
›› John Anthony West, Serpent in the Sky: The High Wisdom of Ancient Egypt, Quest Books, 1993
›› John Anthony West, The Traveler's Key to Ancient Egypt: A Guide to the Sacred Places of Ancient Egypt, Quest Books, 1996

Diela Schwaller de Lubicz

›› The Temple of Man
›› The Temple in Man: Sacred Architecture and the Perfect Ma
›› Sacred Science: The King of Pharaonic Theocracy
›› Symbol and the Symbolic: Ancient Egypt, Science, and the Evolution of Consciousness
›› The Egyptian Miracle: An Introduction to the Wisdom of the Temple
›› Esoterism and Symbol
›› A Study of Numbers: A Guide to the Constant Creation of the Universe
›› Nature Word

›› Isha Schwaller de Lubicz – diela v angličtine (manželka Schwallera de Lubicz)

›› Lucie Lamy – diela v angličtine (dcéra Schwallera de Lubicz)

Diela E. A. Wallis Budge

(›› Wikipédia ENG):

›› Online Books by E. A. Wallis Budge
›› Archive.org E. A. Wallis Budge
›› Gutenberg.org E. A. Wallis Budge

Diela William Matthew Flinders Petrie

(›› Wikipédia SK):

›› Online Books by W. M. Flinders Petrie
›› Archive.org W. M. Flinders Petrie
›› Gutenberg.org W. M. Flinders Petrie

 

KEMET.sk
Skupina na Facebooku

Pridať sa do skupiny

V Egypte odjakživa čerpali múdrosť a poučenie najväčšie osobnosti dejín
Jeho večný odkaz je stále živý, i my tak môžeme urobiť...

 

Sokol

zakladateľ a šéfredaktor
www.kemet.sk
www.cez-okno.net
www.spravycezokno.sk


5. výročie portálu KEMET.sk!
Na počesť výročia narodenia Abd'El Hakima Awyana, Strážcu pôvodných tradícií Egypta (26. 1.)5th anniversary KEMET.sk!
Nonprofit project www.KEMET.sk is dedicated to Abd'El Hakim Awyan's anniversary (26th January), keeper of the original Egypt's traditions


Súvisiace:

Ra: Púť Slnečného boha
http://www.kemet.sk/clanok/ra-put-slnecneho-boha

Editoriál: TANCUJÚC MOSTOM SIRAH
http://www.kemet.sk/clanok/editorial-tancujuc-mostom-sirah

Exkluzívny rozhovor so Sokolom, šéfredaktorom portálu KEMET.sk
http://www.kemet.sk/clanok/exkluzivny-rozhovor-so-sokolom-sefredaktorom-...

Editoriál: QUO VADIS EGYPTOLOGY?
http://www.kemet.sk/clanok/editorial-quo-vadis-egyptology

Symbolistická škola starovekého Egypta
http://www.kemet.sk/stitok/symbolisticka-skola-starovekeho-egypta


Autori: 
jún 10, 2019 01:45 dopoludnia

 

 

Top