Obrázok používateľa CEZ OKNO
Editoriál: TÍ, KTORÍ TVORIA Z DUŠE

Umenie s veľkým U vždy povznášalo. Ako je to možné?

Je verejným tajomstvom, že každý ozajstný Umelec čerpá inšpiráciu z vyšších sfér. Samozrejme nemám na mysli rôznych autorov moderného “umenia” v štýle “pokrčených drôtov a machúľ”. Pozrite si sochy a obrazy starých majstrov, pustite si Vivaldiho alebo Bacha a hneď bude jasnejšie o čom je reč. Spomenul som si na Beethovenov citát:

“Niet iného vznešeného poslania, než priblížiť sa Božskému vedeniu viac, než druhým ľuďom a potom šíriť božské lúče do ľudstva.”

Preto je Umenie pre nás také špeciálne. V nemom úžase a bázni stojíme pred dielami nadpozemsky krásnymi. Doslova sa kúpeme vo vyšších energiách, ktoré skutočné Diela sprostredkúvajú. Hovoria k nám veľmi špeciálnym jazykom, ktorému vlastne až tak úplne nerozumieme, ale akosi vnútorne cítime, že je to to pravé a naozaj hodnotné. Je vtedy oslovená priamo naša Duša?

“Symbolizmus je umelecké hnutie... Cieľom bolo zobrazovať veci, ktoré nemožno racionálne popísať (nálady, emócie, myšlienky, city atď.), Tj. zobraziť (nakresliť, popísať atp.) nezobraziteľné, snažili sa preniknúť k podstate skutočnosti – usilovali sa o vnímanie umenia všetkými piatimi zmyslami. K tomu im mal pomáhať symbol, ktorý sa mal stať prostredníkom medzi skutočným svetom a “svetom duše” a mal v náznaku odkrývať tajomstvo ukryté vo vnútri vecí. Symbol nebol priamym pomenovaním veci (problému, stavu atp.), ale len náznakom, sugesciou podstaty veci. ... Symbolisti verili, že umenie by malo chcieť zachytiť viac absolútnych právd, ktoré mohli byť sprístupnené len nepriamymi metódami.
Zdroj: ›› Wikipédia

“Symbolisti sa snažia zo slova urobiť magický kryštál, v ktorom je zoskupených čo najviac významov vrhajúcich na seba vzájomne oslnivé svetlá, zmysel vyplýva práve z tohoto zrkadlenia.”
Zdroj: ›› Wikipédia

“V mnohom nadväzujeme na prácu ›› Johna Anthonyho Westa, nezávislého egyptológa, ktorý je popredným predstaviteľom ›› Symbolistickej školy egyptológie. Symbolisti rozpoznávajú a interpretujú starovekú ›› Posvätnú vedu, ktorá je obzvlášť v odkaze starovekého Egypta kľúčová.
Zdroj: ›› Symbolistická škola starovekého Egypta


Stropný reliéf Chrámu v Dendere. Zdroj: ›› Wikipédia
›› VEĽKÝ OBRÁZOK

“Akonáhle myseľ uchopí nepochopiteľné pomocou symbolov – nech už matematických vzorcov, alebo jazyka Bohov – zaostrí šošovky psychológie na ohnisko neviditeľné osobnosti ľudskej duše, a na energetický systém, ktorý reguluje jej chovanie v bezčasových svetoch. V tom tkvie obtiažnosť novej psychológie: Je založená na sférach, kde nie je čas, a myseľ v nich je nemá a slepá.
Zdroj: ›› Filozofia Tvorcov Krídel: Komora č. 4

“Ani myseľ, ani duša nehovorí rovnakým jazykom, a preto musí myseľ vysvetľovať zmysel symbolu prostriedkami telepatie.”
Zdroj: ›› Filozofia Tvorcov Krídel: Komora č. 4

Asi netreba byť za každú cenu profesionálnym umelcom, renomovaným vedcom, ani nie je nutné byť odborníkom na dávne kultúry či stať sa nasledovníkom niektorého z veľkých svetových náboženstiev. Je mnoho Ciest. Ak vás zaujíma reč Duše a chcete jej lepšie rozumieť, ste na správnom mieste. Nájdete tu množstvo starostlivo vyberaných dát, ktoré Vám môžu pomôcť práve na tej Vašej individuálnej Ceste.

V dnešnom svete môže byť naozaj problém nájsť vlákna informácií skutočne hodnotných z hľadiska Duše. Hoci Je našou najozajstnejšou podstatou, svet akoby robil všetko pre to, aby sme na Ňu zabudli a ponúka len dlhé slepé uličky vedúce nikam, neraz nesúce iba Jej meno.

Pochopiť skutočné hodnoty a najmä žiť podľa nich môže byť bolestný proces. Často úmerne našej neochote pustiť a “nechať ísť” svoje obľúbené toxické postoje, vzorce chovania, myslenia a cítenia.

Tento portál je pre tých, ktorí chcú. Vždy bol. A môže každý, kto naozaj chce. Je to dôležitý predpoklad, nasleduje však množstvo práce na sebe samom pre dobro všetkých. Len aby ste vedeli, že sme v tom spolu. A môžeme si pomáhať..

“Bude to nezvratný objav ľudskej duše autoritatívnou vedou.”

Zdroj: ›› Filozofia Tvorcov Krídel: Komora č. 4

Obrazy v článku patria k ›› 24 Komorovým Obrazom Tvorcov Krídel pochádzajúcich z náleziska Ancient Arrow

 
SÝPKY SVETLA
Skupina na Facebooku

Pridať sa do skupiny

Zdieľanie cností Poznania i Spolutvorenie.. chcete prispieť do SÝPOK SVETLA?

 

Sokol

zakladateľ a šéfredaktor
www.spravycezokno.sk
www.cez-okno.net
www.kemet.sk


Súvisiace:

Editoriál: JEDNO alebo OBE KRÍDLA?
https://www.cez-okno.net/clanok/editorial-jedno-alebo-obe-kridla

6 cností srdca
https://www.cez-okno.net/rubrika/serial-6-cnosti-srdca

www.TVORCOVIA.sk


Autori: 
september 23, 2018 03:55 dopoludnia

 

 

Top