Obrázok používateľa CEZ OKNO
SMARAGDOVÁ DOSKA XIII.: Kľúče Života a Smrti

Počúvaj, ó človeče, načúvaj múdrosti. Počúvaj Slovo, ktoré ťa naplní Životom. Počúvaj slovo, ktoré spúta temnotu. Počúvaj hlas, ktorý zaženie tmu.

Tajomstvá a múdrosť priniesol som svojim deťom; poznanie a silu zdedenú od starších. Nevieš, že všetko sa otvorí, keď nájdeš jednotu všetkého? V jednote budeš s Majstrami Mystéria, Premožiteľmi Smrti a Majstrami Života. Áno, dozvieš sa o kvete Amenti, rozkvete života, ktorý žiari v Sieňach. V Duchu dosiahneš tie Siene Amenti a prinesieš späť múdrosť, ktorá žije v Svetle. Vedz, že brána k moci je skrytá. Vedz, že brána k životu vedie cez smrť. Áno, cez smrť, ale nie cez smrť, ktorú poznáš, ale smrť, ktorá je život a oheň a Svetlo.

Túžiš poznať hĺbku, skryté tajomstvo? Pozri do svojho srdca, kde je poznanie pútané. Vedz, že v tebe tajomstvo je ukryté, zdroj všetkého života a zdroj všetkej smrti.

Počúvaj, ó človeče, kým hovorím tajomstvo, odhaľujem ti tajomstvo dávna.

Hlboko v srdci Zeme leží kvet, zdroj Ducha, ktorý viaže všetko do svojej formy. Pretože vedz, že Zem žije v tele ako ty si nažive v tebou samým tvorenej forme. Kvet Života je ako tvoje vlastné miesto Ducha a prúdi Zemou ako tvoj tečie cez tvoju formu; dávajúc zo života Zemi a jej deťom, obnovujúc Ducha z formy do formy. Toto je Duch, ktorý je formou tvojho tela, tvarujúceho a formujúceho do svojej formy.

Vedz, ó človeče, že tvoja forma je duálna, vyrovnaná v polarite, zatiaľ čo je tvorená vo svojej forme. Vedz, že ak tvoja Smrť sa rýchlo blíži, je to iba preto, že tvoja rovnováha je oslabená. Je to iba preto, lebo jeden pól sa stratil.

Vedz, že ak bude tvoje telo v dokonalej rovnováhe, nikdy nebude dotknuté prstom Smrti. Áno, dokonca nehoda sa môže priblížiť, keď sa rovnováha stratí. Ak si v rovnováhe vyváženosti, budeš žiť ďalej v čase a nezakúsiš Smrť. Vedz, že ty si vyrovnaný celok, existujúci kvôli svojej vyváženosti pólov. Ak je v tebe jeden pól stiahnutý nadol, rýchlo od teba odchádza rovnováha života. Potom k tebe prichádza studená Smrť, a zmena musí prísť do tvojho nevyváženého života.

Vedz, že tajomstvo života v Amenti je tajomstvo obnovenia rovnováhy pólov. Všetko, čo existuje, má formu a žije kvôli Duchu života v svojich póloch.

Nevidíš, že v Srdci Zeme je rovnováha všetkých vecí, ktoré existujú a majú bytie na jej tvári? Zdroj tvojho Ducha je priťahovaný zo Srdca Zeme, pretože vo svojej forme ty si v jednote so Zemou.

Keď sa naučíš udržať svoju vlastnú rovnováhu, potom sa priblížiš rovnováhe Zeme. Potom budeš existovať, kým Zem bude existovať, meniť svoju formu, len ak sa zmení aj Zem: Neokúsiš smrť, ale jednotu s touto planétou, udržiavajúc svoju formu, až kým všetko pominie.

Počúvaj, ó človeče, keď dávam tajomstvá tak, aby si ani ty neokúsil zmenu. Jednu hodinu každý deň budeš ležať s hlavou smerujúcou k miestu pozitívneho pólu (sever). Jednu hodinu každý deň bude tvoja hlava smerovať k miestu negatívneho pólu (juh). Zatiaľ čo je tvoja hlava smerom na sever, podrž svoje vedomie od hrude k hlave. A keď je tvoja hlava smerujúca na juh, podrž svoje myšlienky od hrude k nohám. Podrž ich v rovnováhe jeden krát v každých siedmych, a tvoja rovnováha si ponechá všetku svoju silu. Áno, ak budeš starý, tvoje telo sa osvieži a tvojou silou staneš sa akoby mladým. Toto je tajomstvo známe Majstrom, od ktorých dávala Smrť ruky preč. Nezanedbávaj nasledovanie cesty, ktorú som ti ukázal, pretože keď uplynú roky k stovke, zanedbanie bude znamenať príchod Smrti.

Počúvaj moje slová a nasleduj cestu. Udržiavaj svoju rovnováhu a ži ďalej.

Počúvaj, ó človeče, a načúvaj môjmu hlasu. Počúvaj múdrosť, ktorú ti dávam o Smrti. Keď budeš na konci svojej ustanovenej práce, ty smieš túžiť prejsť z tohoto života, prejsť na pláne, kde Slnká Rána žijú a existujú ako Deti Svetla. Prejsť bez bolesti a prejsť bez utrpenia na pláne, kde je večné Svetlo.

Najprv si ľahni a oddychuj hlavou smerom na východ. Zlož ruky na Zdroj svojho života (solar plexus). Umiestni svoje vedomie v mieste života. Rozkrúť ho a rozdeľ na sever a juh. Odošli časť smerom k severu. Odošli druhú von smerom k juhu. Uvoľni sa. Ďalej z tejto formy budú tvoje strieborné iskry lietať, stúpajúc a napredujúc k Slnku rána, splývajúc so Svetlom, v jednote s jeho zdrojom. Tam budú planúť, kým sa nevytvorí túžba. Potom sa vrátia na miesto vo forme. Vedz, ó človeče, že takto prechádzajú veľkolepé Duše, meniac sa podľa vlastnej vôle zo života do života. Takto vždy prechádza Vtelenie, dobrovoľná jeho smrť, keď bude vlastniť svoj život.

Počúvaj, ó človeče, pi z mojej múdrosti. Uč sa tajomstvu, ktoré je Majstrom Času. Uč sa, ako tí, ktorých nazývaš Majstrami, ktorí sú schopní si pamätať minulé životy. Veľkolepé je tajomstvo, avšak teraz ľahké pre majstra, poskytujúce ti ovládanie času. Keď k tebe smrť rýchlo pristupuje, neboj sa, ale vedz, že si majstrom Smrti. Uvoľni svoje telo, nevzdoruj napätiu. Umiestni v svojom srdci plameň Duše. Rýchlo potom preleť k sídlu trojuholníka. Zadrž na chvíľu, potom pohni sa k cieľu. Tento cieľ je miesto medzi tvojim obočím, miesto, kde pamäť života musí mať kontrolu. Zadrž svoj plameň tu v tvojom sídle mozgu, kým prsty smrti uchopia tvoju Dušu. Potom, ako prejdeš cez štádium premeny, istotne spomienky na život prejdú tiež. Potom bude minulosť v jednote s prítomnosťou. Potom bude spomienka na všetko uchovaná. Oslobodený ty budeš od všetkého úpadku. Veci z minulosti budú žiť v dnešku.

Človeče, počul si hlas mojej múdrosti. Nasleduj ma a budeš žiť veky, ako ja.

DOSLOVNÝ PREKLAD A INTERPRETÁCIA JEDNÉHO Z NAJSTAROBYLEJŠÍCH A NAJTAJNEJŠÍCH VEĽKOLEPÝCH DIEL STARODÁVNEJ MÚDROSTI

Preklad do angličtiny a interpretácia: Doreal

Zdroj: http://www.chapeltibet.cnchost.com/ct/Tablet13.html

© 2013 www.cez-okno.net

Preklad: Petra Zulu, Sokol

Korektúry: PH

Povolené je len zdieľanie linku na tento článok


PDF nájdete na tejto adrese

Súvisiace:

Egypt - Odhalenie
http://www.cez-okno.net/egypt-odhalenie


január 15, 2013 23:59 popoludní

 

 

Top