Obrázok používateľa CEZ OKNO
Úvod k originálu výkladu Smaragdových dosiek

Na nasledujúcich stranách odhalím niektoré z mystérií, ktorých som sa až doteraz len jemne dotkol ja, alebo iní učitelia či študenti pravdy.

Ľudské hľadanie pochopenia zákonov, ktoré riadia život človeka, je nekonečné, ale za závojom, ktorý chráni vyššie plány pred ľudským zrakom, predsa vždy existovala pravda, pripravená na asimilovanie tých, ktorí zväčšili svoju víziu pri hľadaní pravdy obrátením sa vo svojom hľadaní dovnútra, nie na povrch.

V umlčaní materiálnych zmyslov leží kľúč k odhaleniu múdrosti. Ten, kto hovorí, nevie; ten, kto vie, mlčí. Najvyššia vedomosť je nevysloviteľná, pre svoju existenciu entity na cestách, ktoré presahujú všetky materiálne slová či symboly.

Všetky symboly sú len kľúče od dvier vedúcich k pravdám, a mnohokrát dvere nie sú otvorené, pretože kľúč vyzerá tak ohromne, že veci za ním nie sú očividné. Ak dokážeme pochopiť, že všetky kľúče, všetky materiálne symboly sú prejavmi, ale rozšíreniami veľkého zákona a pravdy, začneme rozvíjať víziu, ktorá nám umožní preniknúť za závoj.

Všetky veci vo všetkých vesmíroch sa pohybujú podľa zákona, a ten zákon, ktorý riadi pohyb planét, nie je viac nemenný, než zákon, ktorý riadi materiálne vyjadrenie človeka.

Jeden z najväčších zo všetkých Vesmírnych Zákonov je ten, ktorý je zodpovedný za vznik človeka ako hmotnej bytosti. Veľkolepým cieľom škôl mystérií všetkých čias je odhalenie pôsobenia Zákona, ktorý spája človeka fyzického s človekom duchovným. Spojovacie ohnivko medzi fyzickým a duchovným človekom je človek vzdelaný, pretože myseľ má hmotné a tiež nehmotné vlastnosti. Uchádzač o vyššie poznanie musí rozvíjať intelektuálnu stránku svojej prirodzenosti a tak posilniť možnosti sústredenia všetkých síl svojho bytia na a v rovine, po akej túži.

Veľkolepé hľadanie svetla, života a lásky v materiálnej rovine sa len začína. Jeho definitívne uskutočnenie, konečný cieľ je úplná jednota s vesmírnym vedomím. Základy v hmote sú prvým krokom; potom prichádza vyšší cieľ duchovného dosiahnutia.

Na nasledujúcich stránkach podám výklad Smaragdových dosiek a ich tajomstva, skrytého a ezoterického významu. V slovách Thotha sú ukryté mnohé významy, ktoré sa nezjavujú na povrchu. Prinesené Svetlo poznania rodiace sa na základe dosiek, otvorí mnoho nových oblastí na zamyslenie. “Čítaj a buď múdry” ale iba vtedy, keď svetlo tvojho vlastného vedomia prebudí hlboko uložené porozumenie, ktoré je vrodenou kvalitou duše.

V Trojnásobnom Svetle

Doreal

DOSLOVNÝ PREKLAD A INTERPRETÁCIA JEDNÉHO Z NAJSTAROBYLEJŠÍCH A NAJTAJNEJŠÍCH VEĽKOLEPÝCH DIEL STARODÁVNEJ MÚDROSTI

Zdroj: http://www.chapeltibet.cnchost.com/ct/Tablets.html#Intro

© 2012 www.cez-okno.net

Preklad: PH

Korektúry: Sokol

Povolené je len zdieľanie linku na tento článok


PDF nájdete na tejto adrese

Súvisiace:

Egypt - Odhalenie
http://www.cez-okno.net/egypt-odhalenie


Autori: 
december 09, 2012 00:38 dopoludnia
  • krát komentár

0 krát komentár

 

 

Top