Obrázok používateľa CEZ OKNO
Starobylý Egypt založili Indové

Starobylí Egypťané ve svých spisech popisují, „že přišli z jihu přes velké moře“, kterou nazývali „ země člunů“. Historici se domnívají, že onou zemí bylo Somálsko. Ale to nemůže být pravda z několika důvodů. Somálsko není oddělené od Afriky velkým mořem, navíc, druh zvířat a rostlin popsaných starobylými Egypťany se přesně shoduje s florou a faunou na jihozápadním pobřeží Indie (známé jako Malabar).

Na základě mnoha archeologických a antropologických důkazů je nesporné, že původ Egyptské civilizace můžeme najít v Indii! Starověcí černí Indové, známí jako „Dravidians“ (ve starověku je znali již Řekové a Egypťané je nazývali „Etiopané“), se postupně smísili s černými bratry v Africe. Sami starobylí Egypťané ve svých spisech popisují, že přijali civilizaci a kulturu Etiopanů.

Ve starověku existovaly dva druhy Etiopanů. Západní byli černí s vlasy jako koudel a hezkými rysy. Východní Etiopané pocházeli z Indie, byli také černí, měli hezké rysy, ale vyznačovali se rovnými vlasy. Oba národy, západní a východní, pocházejí z biblické otce Cush (také známý jako Bel nebo Belus) jenž byl pravnukem Noemovým a synem boha Hama. Ham, nazývaný také Khem, znamená „spáleny“, což mohlo souviset se Sluncem. Dravidianové pravděpodobně nejdříve emigrovali z Afriky do Indie, později se mnoho z nich vrátilo zpět do Afriky, kde založili starobylou Egyptskou civilizaci. Pro zájemce doporučujeme webové stránky s rozsáhlou historickou dokumentací a důkazem, že starověká Indie byla zdrojem dávné kultury a civilizace byl Egypt. (http://www.hinduwisdom.info/India_and_Egypt.htm).

Před napadením barbarským kavkazským národem Árijců, byla Indie složena hlavně z lidí černé rasy (Dravidianové, Védové, známí jako australoidé a negroidní lidé). Tato rasa se stala jako jedna ze čtyř, zakladatelem tzv.Údolních civilizací – kolébky světové civilizace. Pozn. red.: Název: „země člunů“ pochází zřejmě z tohoto období, kdy lidé obývali údolní toky velkých řek (Indus) a hlavní dopravou zde byly čluny a pramice.

Dnes je Indie obývána směsí Indo - Árijců na severu země a Dravidiany na jihu Indie. Védové obývají kopcovité oblasti Indie, Negroidní lidé žijí na pobřeží Andamanských a Nikobarských ostrovů.

Matematika pochází z Indie

Indie přispěla velkou měrou k rozvoji západní civilizace. Mnozí si neuvědomují, že matematika vznikla v Indii. Takzvané „Arabské“ číslice si zapůjčili Arabové od Indů. Nazývají se tak proto, že si Evropané vypůjčili matematiku od Arabů, a přitom ve skutečnosti vznikla v Indii. Bez desetinného systému, který vytvořila Indie, by byla západní věda a technologie nemožné. Staré římské číslice nebyly k těmto účelům dostačující. Arabové okopírovali mnoho vědeckých poznatků a matematiky z Indie a rozšiřovali je dál, na západ.

Původní Egypťané nebyli Arabové

Dnes je považován Egypt za arabský národ. Je to tím, že si Arabové podrobili Egypt již předloha stoletími a využili (zneužili) původní vzdělané lidi a jazyk, kulturu a Muslimské náboženství. Dnešní moderní Egypťané jsou skutečně potomky Arabů, Peršanů, Řeků a jiných afrických národů, kteří vstoupili do Egypta před staletími. Původními obyvateli Egypta byli ve skutečnosti Afričané, nebo černé (Negroidní) generace. Dlouho před Araby napadl a podrobil si Egypt slavný řecký historik Herodotus (je známý jako otec historie), který zem navštívil a napsal o Egypťanech: „ Mají spálenou kůži, ploché nosy, tlusté rty a vlasy jako koudel“.

Lidé si často kladou otázku, jak mohly všechny různobarevné rasy vzniknout pouze z jediného páru, Adama a Evy, a z Noema pak jeho tři synové, Ham, Shem a Japeth. Vypadá to tak, že každý z nich nesl různé geny a nakonec z nich vznikly různé rasy. Geneticky je to možné. Například evropská rasa vznikla dědičnými přenosem vlasů různých barev apod. Princip pro vznik všech barevných ras byl stejný. Ačkoliv vy ani já dnes nemáme v sobě geny potřebné pro vznik jiné rasy, Noemovi tři synové je v sobě měli.

V rozporu s obecným názorem, není černá kůže znakem méněcenné rasy nebo „prokletí“. Ham (který znamená „černý“) dostal jméno od svého otce dříve, než takový názor vznikl. Mimochodem, Noe nikdy „neproklínal“ Hama (protože byl „černý“), ale spíše jeho syna Canaana. A „proklínání černých“ nebylo nikdy věčné, trvalo vždy jen několik generací.

Černá kůže chrání před škodlivými účinky ultrafialového záření. Ve skutečnosti má každý člověk na zemi hnědou kůži. Hnědé kožní barvivo, které dodává celému tělu barvu se nazývá melanin. Bílí lidé mají nejmenší množství melaninu v kůži. To je důvod proč vypadají „bíle“. Jedině albíni (ti žádný melanin kvůli genetické vadě nemají), jsou čistě bílí a nejvíc jim škodí sluneční záření. Černá kůže je nejvhodnějším zabarvením pro lidi žijící v horkém podnebí.

Indie - Yaksha (trpaslík) obraz objevený v jeskyni
Egypt - Bes. Zobrazený jako deformovaný trpaslík

Podobnost čistě náhodná?

Peter Von Bohlen, (1796–1840) německý Indolog, přirovnával Indii se starověkým Egyptem. Byl přesvědčen o vzájemném starověkém spojení těchto dvou kultur. V indickém Bengálsku našel prvky lidového umění, jazyka a venkovské kultury, která je shodná s jejich egyptskými protějšky. Tato shoda nebyla doposud fakticky vysvětlena a nikdy nepodlehla vlivům Árijců, Mongolů nebo Dravidiánů. V Bengálsku můžeme najít podobnosti mezi místními jmény jako v Egyptě. Egyptský učenec El Mansouri poukázal na to, že tak jako v Egyptě, tak i v Indii jsou uctívány krávy, slunce, hadi a řeka.

Zdroj: WM MAGAZIN 75

Sekcie: 
august 15, 2010 23:02 popoludní
 • krát komentár

3 krát komentár

 1. Obrázok používateľa Ďuro
  Ďuroaugust 15, 2010 23:05 popoludní

  Komentár: 

  Snívajte s nami...

 2. Obrázok používateľa Milan
  Milanaugust 16, 2010 00:03 dopoludnia

  Komentár: 

  Presne tak. Trebalo by pozret tutoka

  Cely serial je vynikajuci...

  http://www.cez-okno.net/rubrika/rubriky/uvod-do-studia-hermetizmu

 3. Obrázok používateľa Lanoo
  Lanooaugust 16, 2010 00:18 dopoludnia

  Komentár: 

  Pasáže svedčiace o opaku z pera renomovaného egyptológa Jaromíra Kozáka:

  Pri čítaní hermetických filozofických textov si nemôžeme nepovšimnúť rôzne kultúrne vplyvy. To viedlo učencov od 17. storočia k hľadaniu ich pôvodu a dalo príčinu otázke, či pochádza hermetika z Egypta, z Grécka alebo z Iránu. Súčasné bádania i svedectvo samotných hermetických textov síce jasne ukazujú, že zemou pôvodu je jednoznačne Egypt, ale skôr než sa budeme zaoberať argumentami svedčiacimi v prospech takého záveru, pozrime sa v krátkosti na domnienky prisudzujúce hermetiku iným kultúram.

  I keď v 19. storočí sa veľa hovorilo o stykoch a nápadnej podobnosti medzi indickou a egyptskou kultúrou, v súčasnosti sa žiadny z historikov nezaoberá možnosťou stykov Indie a Egypta, aj keď Hérodotos a ďalší antickí autori rozprávajú o ťaženiach Sezostrisa, ktorý mal preniknúť až do Indie i Európy (Grécko, Thrákia) a Kolchidy v Ázii. Tieto správy donedávna nebral nikto vážne, pretože prevažoval názor, že k rozsiahlejším medzikultúrnym ovplyvneniam nemohlo dochádzať.

  Nové svetlo do problému vniesol až pomerne nedávny nález Mitrahinskej dosky, kde sú zaznamenané ťaženia Senvosreta I. a jeho syna Amenemheta II., ku ktorým došlo okolo roku 2000 pred Kristom. Z nich plynie, že si podrobili takmer celý Predný východ, Cyprus, väčšinu Malej Ázie, rozsiahle grécke územia, Thrákiu a že s najväčšou pravdepodobnosťou prenikli i do Kolchidy (severovýchodná časť čiernomorského pobrežia).

  Hérodotos, ktorý Kolchidu navštívil, tvrdí, že ešte v jeho dobe tam žili ľudia telesne pripomínajúci Egypťanov. I keď zatiaľ nemáme hmatateľný dôkaz, že Senvosret I. či niektorý z jeho nasledovníkov naozaj uskutočnili ťaženie do Indie, predsa existuje rad zaujímavých indícií pre takú domnienku.

  http://www.cez-okno.net/clanok/uvod-do-studia-hermetizmu-5

  Podobnosť Indie a Egypta je natoľko výrazná, že už v roku 1752 uvádzal P.E. Jablonski vo svojej knihe Pantheon egypgtiorum, že Egypťania získali svoju múdrosť od indických bráhmanov. V roku 1803 tvrdil Friedrich Schlegel v rovnakom duchu, že Egypt bol civilizovaný Indiou. Tieto názory však vychádzajú z dobového romantizmu a nemožnosti si predstaviť, že by to mohlo byť i naopak. O unáhlenosti takého súdu ostatne svedčí i to, že egyptské písmo v tej dobe ešte nebolo rozlúštené.

  http://www.cez-okno.net/clanok/uvod-do-studia-hermetizmu-6

  Takto sa mohla egyptská múdrosť rozšíriť do celého Grécka, Malej Ázie, Predného východu a Indie a z nej mohli prvky jej náuk preniknúť až do Číny. Napríklad objekty podobné egyptským obeliskom poznáme i z Tibetu. Tým by bolo pripravené podhubie, ktoré v 6. storočí pred Kr. začalo vydávať svoje plody.

  http://www.cez-okno.net/clanok/uvod-do-studia-hermetizmu-8

  10. Védy – zaslúžia si našu pozornosť nielen preto, že obsahujú vedecké údaje, ku ktorým sa západná veda až teraz prepracováva, ale i kvôli nápadnej podobnosti s hermetickými knihami. Nie je možné vylúčiť, že ich základom je egyptská múdrosť, ktorá mohla do Indie preniknúť s príchodom Senvosreta I. (asi 2000 pr. Kr.). Rovnako tak ako hermetická literatúra sú i védy rozčlenené do dvoch hlavných oblastí. Prvá je tvorená filozofickými pojednaniami (upanišády) a druhá náučnými a vedeckými textami.

  http://www.cez-okno.net/clanok/uvod-do-studia-hermetizmu-14

  http://www.jaromirkozak.org/

 

 

Top