Obrázok používateľa CEZ OKNO
Egyptské hieroglyfy - Nový Južný Wales, Austrália! 3

Spisy historika Josephusa (1. st. n.l.) ponúkajú vlastné vysvetlenie biblického príbehu Šalamúna a Chírama, ktorí spoločne organizovali obchodnú výpravu do ďalekej krajiny Ofir. Vo svojej knihe píše, že cesta začala v prístave Ezion-Geber v Červenom mori, a viedla na ostrov Chryse – ďaleko na východe v Indickom oceáne. Podľa Starého zákona trvali obchodné cesty tri roky.


Immanuel Velikovsky vo svojej knihe „Svety v kolízii“ z r. 1950 uvádza, že mnoho mýtov, tradícií starovekých národov a kultúr, je založených na skutočných udalostiach, svetových globálnych katastrofách nebeského pôvodu, ktoré mali hlboký vplyv na životy, presvedčenie a písomnosti ranného ľudstva. Jeho kniha „Zem v hlbokej zmene“ predstavuje dokumentáciu mnohých globálnych katastrof prehistorických či menej dávnych období, na základe dôkazov získaných z kameňa a kostí. Tieto dôkazy z oblasti prírodných vied ukazujú, že veľké nepokoje, ktoré otriasli našim svetom, boli spôsobené vonkajšími silami mimo Zeme samotnej a sú zodpovedné za vzostupy a pády mnohých krajinných más po celom svete.

Podľa doktora Indickej archeológie Dr. K.C. Noriala vykonané archeologické prieskumy Indie napovedajú, že niet pochýb o tom, že staroveké mesto Dwarka na západnom pobreží Indie bolo kedysi veľmi prosperujúcim prístavným mestom, ktoré sa podieľalo na indicko–arabskom obchode. Pobrežné oblasti tohto starobylého miesta boli zatopené stúpajúcou morskou hladinou približne v r. 3067 p.n.l. Astrologické udalosti sú zaznamenané v Mahábhárate vrátane oných dvoch komét. Morskí archeológovia našli v Indii dostatok dôkazov na tvrdenie, že Mahábhárata nie je mýtus ale „História“. Staré mapy obchodných trás ukazujú cestu z Egypta cez Červené more, plavby na východ, do starovekého mesta Dwarka a ďalej na juhovýchod Indie. Indická a domorodá austrálska mytológia zachádza ešte ďalej než vačšina svetových civilizácií. Táto mapa zobrazuje juhovýchodnú Áziu pred poslednou dobou ľadovou 12000–8000 rokov p.n.l.


Pozri tiež: http://www.stellawheildon.com/2014/07/20/the-metaphor-of-the-ice-ages-in...
VIDEO►http://www.youtube.com/watch?v=nQZFS9Hij0Mk

Predložená správa zapísaná na Úrade Nového Južného Walesu v oblasti severného NJW“ cituje nasledovné - ´stojaca hromada, ktorá sa javí, že nenáleží nikomu... Fred Fordham bol učiteľom na základnej škole Brunswick Heads a počul miestny príbeh, že existovalo veľké obradné miesto, kde sa schádzali domorodci z ďaleka. Fred poslal svoje poznámky a nákresy, ale všetko sa mu vrátilo... vačšina tej korešpondecie a originálnych diel ešte stále existuje v údolí... Odpovede sú tam. Skrútená cesta bola hadom, znázornení boli aj klokan a emu, bolo prítomné slnko a celý rad slávnostných symbolov. Len jedna vec tam bola „nesprávna“, ktorá zdá sa Fredovi nerobila starosti. Celé rozmiestnenie, mená a všetko, pochádzalo zo starovekého Egypta – objavil sa tam boh slnka Ra a mnoho ďalších. Fred však nenašiel žiadnu oporu a druhá sv. vojna donútila ľudí myslieť na iné veci...´
Kolekcia AIATSIS – Význam kultúrneho dedičstva Ngarakwal (Nganduwal) aboriginskej moiety pre pláž Brunswick Head a okolie Tweed Coast – sopka Wollumbin od Stelly Wheildon http://trove.nla.gov.au/version/41283169az

Prof. Howard Carter v hrobke kráľa Tutanchamona v Egypte v roku 1922 objavil sadu zlatých bumerangov. Jedným z týchto bumerangov sa nachádzal v krabici aj s niekoľkými drevenými a vyrezávanými zo slonoviny a pozlátenými. Bola to príliš jemná práca na denné používanie a zakončenie je pre bumerang atypické. Nápis odkazuje na Tutanchamona ako „Boha, Pána dvoch krajín, ´Ra je Pán prejavovania´, Milovaného Ptahom, Tým, pre koho je Juh múrom“.

Gympie, zlatý dol v Austrálii, ktorý bol v nepretržitej prevádzke 60 rokov medzi (1867-1927) môže mať dávne spojenie s Egyptom. Produkcia predstavovala 116 ton zlata a hovorí sa, že zlato na pohrebnej maske Tutanchamona možno vysledovať do Gympie. Je tu tiež tajomná pyramída v Gympie, ktorej sa venujem v inom článku.

V Austrálii bolo odhalených mnoho starovekých artefaktov, kamenných sôch, egyptských mincí, starých vrakov, vrátane španielskych, holandských a čínskych lodí. Niektoré z týchto nálezov boli buď kritizované alebo zamlčané, pretože nie sú v súlade so status quo, pokiaľ ide o históriu pred Cookom. S rastúcimi dôkazmi sa javí rozhodne vierohodným, že starovekí Egypťania, Féničania, Španieli a ďalší navštívili austrálske brehy pred stovkami, ak nie pred tisíckami rokov.


Viac o starovekých lodiach na austrálskych brehoch viď http://www.stradbrokeislandgalleon.com/
Množstvo informácií a dôkazov nájdených v Austrálii nájdete na adrese http://www.awarenessquest.com/ (V súčasnosti prebieha rozsiahla rekonštrukcia týchto stránok, pozn. red.)

-koniec-

Sonya van Gelder, 23. júl 2014

http://www.ancientwisdomoftheancestors.com/kariong-glyphs

Preklad: Žaneta

Korektúry: Sokol

exkluzívne.cez.okno


Všetky časti nájdete na tejto adrese.

Súvisiace:

Seriál: Viac dôkazov o prítomnosti Egypťanov a Plejáďanov v Austrálii
http://www.cez-okno.net/rubrika/serial-viac-dokazov-o-pritomnosti-egypta...

Seriál: Prepísanie austrálskej histórie - Spojenie s Egyptom!
http://www.cez-okno.net/serial-prepisanie-australskej-historie-spojenie-...

VIDEO: Steven Strong: Starovekí Egypťania v Austrálii (?!)
http://www.cez-okno.net/clanok/archeologia/steven-strong-staroveki-egypt...


Sekcie: 
august 27, 2014 23:47 popoludní

 

 

Top