Obrázok používateľa CEZ OKNO
Herbicid Roundup od firmy Monsanto zabíjí vše živé?

Díky zahrádkaření (:-)) mám tu čest se seznámit s další oblastí masívního mediálního a reklamního lhaní a legální destrukce životního prostředí. Jde o oblast herbicidů, a zvláště o Roundup, nejrozšířenější světový herbicid od neblaze proslulé firmy Monsanto. Společnost Monsanto je vám asi dostatečně známa svým geneticky modifikovaným osivem, je o ní psáno i zde na blogu, i na jiných českých webech. Ve světě se proti ní zvedá hnutí odporu, někde úspěšně (např. Francie zakázala GMO), jinde nadějně. (Pozrite tiež http://www.cez-okno.net/rubrika/monsanto, pozn. red.)


Česko je v tomto jako obvykle několik dekád za opicemi. Nedávno byl v ČB rozhlase pořad, a tam se rozplývala jakási paní docentka nad vlastnostmi geneticky modifikovaného osiva, jaká je to spása zemědělství.
Roundup je v obchodech pro zahrádkáře všudypřítomný, halasně vychvalovaný, jak je bezpečný a dokonale biologicky odbouratelný. Běžní lidé tomu naprosto věří...
Přitom existují vědecké studie dokazující, že Roundup působí obrovské, možná nezvratné škody na životním prostředí...


Studie dokazují, že Roundup:
Kontaminuje pitnou vodu
Poškozuje DNA
Způsobuje neplodnost
Je karcinogenní a neurotoxický
Ničí buňky ledvin
Působí vrozené defekty novorozenců
Nachází se ve všech zkoumaných vzorcích moči v Německu
Umožňuje vznik superplevelů
Při vdechování ničí buňky krku a plic
Odkazy na tyto studie a články najdete níže
Doufám, že to aspoň někoho odradí, aby si stříkal Roundup na zahrádku, když už nemůžeme ovlivnit použití v zemědělské velkovýrobě

Několik článků z poslední doby:


Monsanto je vinno falešnou reklamou a vědeckým podvodem

http://bestmeal.info/monsanto/facts.shtml

Nejvyšší soud ve Francii rozhodl v r. 2009, že Monsanto lže ohledně bezpečnosti svého herbicidu Roundup. Soud potvrdil dřívější rozhodnutí, že Monsanto lživě propaguje svůj herbicid jako „biodegradabilní“ Herbicid Roundup zabíjí vše, co je organické. Osivo označené jako „Roundup Ready“ je geneticky modifikované osivo, které má odolnost vůči Roundupu – většinou tak, že obilí (kukuřice) je smíchána s bakterií BT (Bacillus thuringensis). Roundup FYI je vyráběn z Rockefellerova fosilního paliva, nafty. Roundupová osiva jsou kukuřice, sója, vojtěška, řepka a bavlník na olej ... pokud je v plechovce nebo kanystru, můžete se vsadit, že je to GMO.

Rozdíl mezi registrovaným složením a prodávanými směsmi

V listopadu 2009 obvinila francouzská skupina ochránců (MDRGF) Monsanto z toho, že v Roundupu používá chemikálií, které nebyly uvedeny v registraci, a žádala odstranění těchto produktů z trhu.

Falešná reklama

V r. 1996 bylo Monsanto obviněno z falešné a zavádějící reklamy na glyfosfátové produkty, a žalováno státem New York. Monsanto prohlašovalo, že jeho sprejovací herbicidy založené na glyfosfátu, včetně Roundupu, jsou bezpečnější než kuchyňská sůl a prakticky netoxické pro savce, ptáky a ryby.

Bojovníci za životní prostředí a práva spotřebitelů ve Francii podali žalobu v r. 2001 za to, že je Roundup prezentován jako biorozložitelný, a že půda po jeho použití zůstává čistá. V Evropské unii je glyfosfát, hlavní složka Roundapu, klasifikován jako „nebezpečný pro životní prostředí“, „toxický pro vodní organismy“. V lednu 2007 bylo Monsanto odsouzeno za falešnou reklamu. Výsledek byl potvrzen v r. 2009.

Vědecký podvod

Při dvou příležitostech přistihla EPA (Americký úřad pro ochranu životního prostředí) vědce vědomě falšující výsledky testů ve výzkumných laboratořích najatých Monsantem pro studium glyfosfátu. V prvním incidentu v Industrial Biotest Laboratories konstatovala EPA „běžné falšování dat“, takže bylo „obtížné důvěřovat vědecké čistotě studií, kde údajně brali vzorky z králičích děloh“. V druhém incidentu falšování výsledku testů v r. 1991 majitel laboratoře (Craven Labs) a tři zaměstnanci byli obviněni z dvaceti činů, majitel byl odsouzen na 5 let vězení a dostal pokutu 50 tisíc dolarů, laboratoř platila pokutu 15,5 miliónů dolarů a musela zaplatit náhrady ve výši 3,7 mil. dolarů. Craver Labs prováděly studie pro 262 společností vyrábějících pesticidy, včetně Monsanta.

Monsanto tvrdí, že studie byly opakovány, a že certifikát pro Roundup se nyní nezakládá na žádných studiích z Craven Labs ani IBT.

Herbicid Roundup od Monsanta působí poškození DNA

http://naturalsociety.com/monsantos-roundup-is-causing-dna-damage/

Mike Barett, NaturalSociety, 30. 3. 2012

Je důvod, proč se při aplikaci herbicidů nosí masky a na čerstvě postříkaných pozemcích jsou varovné cedulky – vystavení se herbicidům, jak je známo, působí závažné zdravotní komplikace.

Nedávno byl zveřejněn nový výzkum ukazující, že glyfosfát, hlavní aktivní součást nalézající se v herbicidu Roundup Ultra Max od Monsanto, působi poškození jak DNA, tak i buněk nacházejících se v ústech a v krku. Vzhledem k tomu, že vdechování herbicidů a ingrediencí jako glyfosfát je velmi běžné, již jen tento výzkum sám o sobě je dostačující k tomu, aby vyvolal obavy z těchto substancí, které jsou užívány v rozsáhlém měřítku.

Zpráva Institutu vědy ve společnosti praví http://www.i-sis.org.uk/Glyphosate_Toxic_to_Mouth_Cells.php:


... Verze glyfosfátu Roundup Ultra Max vytvořená společností Monsanto způsobila poškození buněk a DNA včetně chromozomálních abnormalit, a ve vyšších koncentracích buňky zabila. Je významné, že poškození DNA nastalo v koncentracích nižších nežli v těch, které jsou uváděny jako nutné pro poškození buněk, což napovídá, že poškození DNA bylo způsobeno přímo glyfosfátem, a nevzniklo jako nepřímý důsledek buněčné toxicity.

Výzkum přichází krátce poté, co bylo prokázáno, že všeobecně populární Roundup od Monsanta zabíjí lidské ledvinové buňky http://www.i-sis.org.uk/Bt_Toxin_Kills_Human_Kidney_Cells.php – a to i v malých dávkách. Vědci při výzkumu prokázali, že nejen Roundup, ale i „biopesticid“ Bt od Monsanta působí přímou toxicitou na lidské buňky. Zjistili, že pouhých 100 ppm (částic z miliónu) biopesticidu vede ke smrti buněk, zatímco Roundup zabil při jejich výzkumu polovinu buněčné populace v koncentraci pouze 57,2 ppm. Ukazuje se, že množství Roundupu, které může způsobit toto poškození, je 200krát nižší nežli zemědělské použití.

I když se domníváme, že k poškození Roundupem a glyfosfátem dojde pouze u těch, kteří ho rozprašují, Roundup může ve skutečnosti způsobit poškození miliónům lidí. Roundup je nejen rozprašován na potravu, kterou jíme, ale je také užíván nesčetnými domácnostmi jako běžný herbicidní prostředek. Roundup je tak rozšířen, že byl nalezen v 41% ze 140 vzorků podzemní vody testované ve španělské Katalánii http://www.greenmedinfo.com/article/glyphosate-despite-its-low-mobility-.... Ještě více znepokojující je, že podle nedávné německé studie byl zjištěn glyfosfát ve všech vzorcích testované moče v koncentracích 5 až 20krát větší než je limit pro pitnou vodu http://naturalsociety.com/monsantos-infertility-linked-roundup-found-in-....

Navzdory těmto hromadícím se důkazům Monsanto nadále prosazuje své zdraví poškozující výrobky na veřejnosti k osobnímu a komerčnímu použití.

Více informací (anglicky):

 1. Monsanto’s Carcinogenic Roundup Herbicide Contaminating Water Supply (Karcinogenní Roundup kontaminuje pitnou vodu)
 2. Monsanto’s Roundup is Killing Human Kidney Cells  (Roundup zabíjí lidské ledvinové buňky)
 3. Monsanto’s Infertility-Linked Roundup Found in All Urine Samples Tested  (Neplodnost je spojena s Roundupem. Byl nalezen ve všech testovaných vzorcích moči.
 4. Monsanto’s Roundup Shown to be Ravaging Butterfly Population  (Roundup decimuje populaci motýlů).
 5. Monsanto’s Best-Selling Herbicide Roundup Linked to Infertility  (Roundup je spjat s neplodností.)
 6. Monsanto’s Roundup Spawns Superweeds Consuming Over 120 Million Hectares  
 7. (Roundup rozšiřuje superplevely na více než 120 miliónů hektarů)

Čítaj viac: http://naturalsociety.com/monsantos-roundup-is-causing-dna-damage/#ixzz1...

Preklad: Orgonet

Zdroj: http://orgo-net.blogspot.com/


Súvisiace:

Monsanto
http://www.cez-okno.net/rubrika/monsanto


Sekcie: 
Štítky: 
apríl 20, 2012 17:22 popoludní
 • krát komentár

1 krát komentár

 1. Obrázok používateľa Anonym
  Anonymapríl 24, 2012 20:38 popoludní

  Komentár: 

  Videl som GMO odrodu kukurice pestovať aj u nás, ani neviem či je to legálne!

 

 

Top