Obrázok používateľa CEZ OKNO
Mexický záliv umírá

Je nám hluboce líto, že zveřejňujeme tuto zprávu. Nechceme brát takovou zodpovědnost na lehkou váhu, vzhledem k tomu, že důsledky níže uvedených pozorováni jsou tak ohromného významu, ze mají dalekosáhlé následky pro celou planetu. Skutečně, osud oceánů světa visí na vlásku, stejně tak jako budoucnost lidstva.

Mexický záliv se nenachází v izolaci, ve skutečnosti je propojen se sedmi moři. Tato zjištění zveřejňujeme proto, aby se světová společenství sešla k dalšímu zhodnocení této děsivé a naléhavé situace. Děláme to v naději, že se vyvolá odpovídající celosvětová odezva, která bude jednat v zájmu budoucích generací. Nejzákladnější odpovědností každé civilizace je opustit svůj svět v lepším stavu, než je ten, který jsme zdědili po svých předcích.

Po více než sedm měsíců probíhající činnosti Výboru pro sanaci ropného úniku v zálivu, můžeme nyní následující informace šířit s pravomocí a důvěrou těch, kteří důkladně prošetřili místo činu. Existuje mnoho článků o výzkumu, vyšetřující zprávy a podrobná odhalení, které jsou archivovány na následující internetové adrese. Zejména ty, které byly zveřejněny od srpna do listopadu, poskytují jedinečný soubor důkazů, mnohé z nich s naléhavou fotodokumentací, které zobrazují skutečný stav věcí v Prospektu Macondo v zálivu.

Obrazové důkazy vypráví celý příběh...

Obzvláště, že příběh BP není nic jiného, než firmou vytvořená iluze, síť z vykonstruovaných lží upředená ve spolupráci s americkou federální vládou a veřejnými sdělovacími prostředky. Naftařští magnáti, stejně jako vojensko průmyslový komplex byli nápomocni a podněcovali celý tento program a zamlžování informací, protože blízká budoucnost ropného průmyslu je v sázce, stejně tak jako budoucnost amerického impéria, které se roztahuje po celém světě a vyžaduje obrovské množství uhlovodíkového paliva.

Pravda by měla prosáknout na povrch a dostat se do masového vědomí, a to, že záliv se pomalu, ale jistě, naplňuje ropou a zemním plynem. Zajisté by se mnozí právem ptali na bezúhonnost a logičnost celé této spekulace , stejně tak jako samotného veškerého ropného průmyslu. A pak možná začne proces přechodu planety zcela pryč od uhlovodíkového paliva.

Různé obrázky, fotografie a diagramy, kterými jsou vyplněny mnohé stránky na výše uvedených webových stránkách, představují obrazovou evidenci o skutečném stavu věcí na mořském dně v okolí Prospektu Macondo v mississippském kaňonu, kde je umístěna centrální programová oblast severní části Mexického zálivu. Samotná dynamika dramatických změn a pokračující vývoj mořského dna byly zachyceny způsoby, jaké jen málokdo viděl. Tyto snímky nám otevřely dveře k pochopení skutečného stavu podložních geologických formací v souvislosti s různými studněmi vyvrtanými do Prospektu Macondo.

Přestože mnohé závěry mohou být pro laika zpočátku obtížně pochopitelné, pro cvičené oko to jsou ale zřejmé závěry, které jsou jednoduše výsledkem příčiny a následku. Jinými slovy, neexistují žádné pochybnosti kolem nejvážnějších geologických změn, ke kterým došlo a stále dochází, v oblasti okolo vrtu Macondo. Původní prekérní situace - 87 dnu tryskající vrt - byla nesmírně vážná a tak také byla pochopena světem, ale stávající situace se postupně zhoršuje.

Takže, jaký je současný celkový obraz. Prosím, přečtěte si komentář: An AUTOPSY of the BP Gulf Oil Well at the Macondo Prospect.

Jak diagramy ukazují, hornina kolem vrtu je zborcena. To nastalo vlivem vrtání v blízkosti přilehlého solného dómu a rovněž kvůli výbuchům plynu, které poškodily celistvost vrtného pláště, zatěsnění šachty, vrtné hlavy a základu kolem vrtné hlavy. Osmdesát sedm celých dní ohromným tlakem tryskající uhlovodíkový pramen jen pomohl k dalšímu poddolování celého vrtného systému. Konečně, když bylo vytvořeno víko a systém byl pod velkým tlakem uzavřen, přinutilo to vzlínající uhlovodík najít slabá místa v celém rozsáhlém systému a to odhalilo spoustu oslabení, trhlin a nezpevněných hornin, kterými mohly uhlovodíky procházet celou cestou až k mořskému dnu a do zálivu.

(1) Skalnatá ložiska v blízkosti solného dómu jsou velmi roztříštěná a propustná vlivem napětí a deformací, které se vyskytly v důsledku prorážení ropného pramene nahoru. (Per BK Lim, specialista na geologická rizika )

Jsou zde také zlomy, se kterými se musíme v tomto scénáři zabývat, a to jak hloubkové, tak i povrchové. V závislosti na aktuálních důležitých statistických údajích o výbuchu vrtu, zvláště na skutečné hloubce, počtu, umístění a závažnosti porušení v celém systému vrtu, tlaku v hlavě vrtu, stejně jako na typu a stavu geologických formací a vrstev do kterých bylo vrtáno, budou tyto zlomy výrazně promítnuty do budoucí stability celého regionu. Větší poškození mohou vytvořit daleko obrovitější možnosti pro uhlovodíky najít jejich cestu k mořskému dnu přes praskliny a štěrbiny, krátery a průrvy. Skutečnost je taková, že je mnoho úniků a prosaků skrz mořské dno, což je poměrně jasné z různých ROV - přímých přenosů z dálkově ovládaných vozítek, které jsou svědectvím toho, že geologické útvary podmořského dna jsou ve velkém chaosu a prochází jimi neslýchaný výtok.

* „Jakmile se ropa dostane do mělkých porušených zón, jsme v nekontrolovatelné situaci. Místo, kde většina ropy a zemního plynu vyvěrá, je na úpatí pohoří pevninského prahu, jak je znázorněno na obr. 134-1 v článku " BP nás pokračuje oslňovat svou neomezenou magií" (BP continues to dazzle us with their unlimited magic“ Objev WHOI 35 km dlouhé řeky ropy pochází z těchto úniků. Takže úniky budou převážně podél zlomů, které jsem označil na mělčině v "What is going on at West Sirius“ (Co se děje v západním Siriusu) a v neočekávaných sesuvech zlomů v hloubce (červená čára) na obr. 134-1“ (Per BK Lim - specialista na geologická rizika)

Prostě, jak špatná je situace?

Existují vlastně tři různě probíhající katastrofy, každá vážnější a náročnější než ta předchozí - což je třeba vzít do úvahy při posuzování děsivé zkázy Mexického zálivu způsobené ropným průmyslem.

I. Jediný vrt chrlící denně na 70. až 100.000 barelů ropy po dobu 87 dnů do Mexického zálivu v Prospektu Macondo spolu se dvěma menšími nezvládnutými vrty. (1 barel je 159 litrů)

II. Četné úniky a prosaky na ploše pět až deset čtverečních kilometrů kolem vrtu Macondo s celkovým únikem neznámého množství uhlovodíků unikajících denně do Mexického zálivu.

III. Bezpočet gejzírů a ropných výronů, úniků a prosaků napříč Mexickým zálivem, kde byly prováděny vrty po mnoho desetiletí s úhrnným únikem, který nelze ani odhadnout, ale zcela jistě přesahuje každý hrubý odhad, který by postačil na pomalé, ale trvalé, umírání Mexického zálivu.

Je to poslední scénář, kterému všichni čelíme, a na který zde není snadné ani zřejmé řešení. Popravdě řečeno, v současné době neexistuje technologie, ani strojní vybavení nebo zařízení na nápravu škod, se kterým by bylo počítáno v procesu vrtání v hlubinách moře, zvláště když bylo prováděno na špatném místě. Proto všude tam, kde ropa a zemní plyn našly místo úniku do Mexického zálivu mořským dnem, se budou tyto úniky a prosaky pouze zhoršovat. Zde je důvod proč:

Metan ve směsi se slanou vodou vytváří velmi silný korozivní prostředek. Pod vysokým tlakem najde každý možný bod úniku přes skalní útvary a usazeniny celou cestou až k mořskému dnu, kde najde jakékoliv místo výstupu, které je k dispozici. Čím déle a silněji protéká skrz porušené oblasti, což závisí na objemu, teplotě a tlaku zdroje uhlovodíku, tím více budou jeho korozivní účinky rozšiřovat, uvolňovat a zvětšovat kanály, praskliny a trhliny v celém podloží mořského dna, čímž se vytvoří krizová situace, kterou ani žádná věda, technologie nebo zařízení nemohou napravit.

Hrozivá realita dilema hydrátu metanového plynu

Prospekt Macondo je jen jedním z mnoha v oceánech celého světa, kde se nachází v mořském dně ložiska hydrátu metanu o vysokém tlaku a s nízkými teplotami. Stejně tak existují nesčetná úložiště a rozsáhlé rezervoáry sloučenin metanu ve vrstvách pod mořským dnem a to zejména spíše v povrchových geologických formacích, které jsou značně ovlivněny ropnými vrty, vrty na zemní plyn a těžební činností. Nepotřebujete mnoho fantazie k tomu, abyste pochopili, jak vzdouvající se uhlovodíky (velmi horká ropa a zemní plyn) rychle přeměňují zmrzlé hydráty na zemní plyn, což způsobuje nesčetné mikroposuny a jejich souhrnný účinek se promítne do větších makroposunů hornin, usazenin a dalších geologických formací.

Když zahrnete neustálé vypařování hydrátů a sloučenin metanu, obou jak v mořském dně, tak i ty roztroušené po celém povrchu mořského dna, do stávajícího scénáře, získáte situaci, kterou lze jen velice těžko napravit. S výslednými posuvy, usazováním se a přeskupováním celého terénu mořského dna a podkladové vrstvy, které se vyskytují v důsledku této dynamiky, nezbývá nám než situace, která se nebude lepšit ani za pomoci ještě agresivnější technologie a rušivých strojů.

Otázka: Kolikrát můžete zalévat cementem trhlinu mořského dna, která byla způsobena povrchovým zlomem po vrtání do starého sopečného bláta?

Odpověď: V pokusu o utěsnění ropných výronů ze zlomu se BP uchýlil k vysokotlaké injektáži. V podstatě je to jako tmelení trhlin ve skále injektáží cementovou směsí při vysokém tlaku. Dělá se to tak, že se vyvrtá díra do mělké skály a do ní se pumpuje řídká cementová malta. Kašovitá cementová směs prostoupí do trhlin a ošetří a zatěsní je. Nicméně zde to nefunguje, protože je zde plyn a ropa. Je to stejné, jako když chcete použít lepidlo. Nejdřív musíte očistit povrch, který chcete lepit, jinak to držet nebude a po několika dnech nebo týdnech se to nakonec odlepí. To je důvod, proč můžeme vidět několik vypálených kráterů, jak můžete vidět v mém článku – Je to skutečně poslední drama vrtu Macondo? - Per BK Lim, specialista na geologická rizika.

A stejně tak, jak chcete vyplnit nově vznikající zlomy na mořském dně, které jsou způsobeny hloubkovými narušeními vlivem slabé seismické aktivity a nebo, v horším případě, plnohodnotným zemětřesením?

Seismická aktivita v Mexickém zálivu a zaznamenaná zemětřesení v povodí Mississippi a okolí

Nyní se dostáváme k nejzávažnějšímu problému týkajícího se neúprosného vrtání pro těžbu ropy a zemního plyny po celém Mexickém zálivu. Výše uvedená mapa jasně ilustruje hustotu vrtání napříč zálivem od roku 2006. Stejně tak mapa níže ukazuje mimořádnou a rostoucí intenzitu této činnosti u samotného pobřeží Louisiany.

Následující mapa vypráví příběh, který si zaslouží pozornost každého obyvatele na pobřeží zálivu. Odkaz na video pod mapou ukazuje vývoj časové osy postupně stále hlubších vrtů, které byly vrtány v posledním desetiletí. Samozřejmě s většími hloubkami přichází mnohem větší rizika, neboť technologie a stroje nebyly úměrně zdokonalovány tak, aby vyhověly mimořádným požadavkům a nepředvídaným událostem tohoto spekulativního a nebezpečného podnikání.

* Ropné vrty v mořské vodě v hloubkách přes jeden kilometr a vedoucích od 4 500 m do 7 500 m přes zemskou kůru a plášť jsou považovány za extrémně nebezpečné. Alespoň těmi, kteří dosud neztratili mozek a zdravý selský rozum.


VIDEO nájdete na tejto adrese

Je důležité pochopit umístění a současné působení různých zlomů, které existují v celém zálivu a jak jsou napojeny na Novomadridskou zlomovou linii, stejně jako na ostatní velké zlomy v mnohem větší vzdálenosti. Zdá se, že v celé Louisianske oblasti a rovněž i v sousedních regionech sedíme na časované bombě, o čemž svědčí nebývalý počet zemětřesení, i když nízké úrovně. Vzájemný vztah mezi těmito zemětřeseními a seismickou aktivitou a významnějšími operacemi na Prospektu Macondo byl zmíněn v našich předchozích komentářích.

Otázkou zůstává, nakolik se Mexický záliv stal zranitelným, aby došlo ke skutečně katastrofické události, končící, jako následek podmořského zemětřesení, ohromujícím vzedmutím vod, které vytvoří přílivové vlny.

Není pochyb o tom, že neustálé vrtání mořského dna ropnými společnostmi a tvorba trhlin v geologických vrstvách pod mořským dnem vytvořilo podpůrné podmínky pro OBROVSKÉ nezamýšlené důsledky. Necháme na odbornících, aby provedli zhodnocení rizik, ale zcela jistě budou potřebovat moře červených praporků na označení toho, co naftaři udělali a stále dělají v Mexickém zálivu. Dále jsme hluboce znepokojeni tím, že pokud trvalé moratorium na veškeré nové ropné vrty a těžbu v Mexickém zálivu nebude urychleně postaveno do pozice nejvyšší naléhavosti, zůstane pobřežní obyvatelstvo ve velmi nejisté situaci.

Zhoršování krize v Mexickém zálivu je odrazem současného stavu na celém světě

Nyní zvažte následující scénář:

Naprosto stejná krizová situace, které jsme my všichni svědky v Mexickém zálivu, se děje všude, kdekoliv jsou budovány ropné vrty, v různých vodních soustavách křížem krážem celou planetou. Proto můžeme vynásobit katastrofu Prospektu Macondo třeba stokrát a stále se nepřiblížíme k dopadům, které tyto vytékání a vylévání ropy, úniky a prosaky mají po celém světě.

Možná, že únik ropy BP v zálivu byl mezní okamžik v novodobé historii, kdy všechny národy lidstva na světě jsou volány samotnou Matkou Zemí k opuštění modelu uhlovodíkového paliva. Konec konců, možná, že již nikdy nedostaneme další šanci.

http://www.facebook.com/pages/Transitioning-The-Planet-Away-From-The-Hydrocarbon-Fuel-Paradigm/154984831192787?v=wall&ref=ts

Dr. Tom Termotto

Autor je národním koordinátorem Výboru pro sanaci ropného úniku v zálivu

Článek The Gulf of Mexico is Dying vyšel 26. prosince na globalresearch.ca. Překlad Dagmar Vainová.

Zdroj: Zvědavec.org

Sekcie: 
február 09, 2011 13:26 popoludní
 • krát komentár

4 krát komentár

 1. Obrázok používateľa abc
  abcfebruár 09, 2011 19:24 popoludní

  Komentár: 

  Prečítal som si to a je to strašne komplikovane napísané. Nechápem vôbec aké hrozby hrozia mne, nešlo by to napísať aj pre obyčajného človeka stručne, výstižne a zadokumentovať dôkazy?

 2. Obrázok používateľa Anonym
  Anonymfebruár 09, 2011 22:40 popoludní

  Komentár: 

  Promiňte mi, co by se stalo, kdyby se tento objem ropy vylil např. při geologickém zlomu???? Ano, je to politovánihodné, že se to stalo, ale rovněž tak by se to mohlo stát díky přírodě při nějakém zemětřesení atd... v dějinách byly horší věci - Jinak souhlasím, je toho moc a co důkazy? Já taky můžu napsat, že jsem postiženej ropou ze zálivu a že ta ropa prší na Evropu..

 3. Obrázok používateľa Anonym
  Anonymfebruár 10, 2011 04:04 dopoludnia

  Komentár: 

  --pre anonym- predstav si,ze mas zlomenu nohu a pvedia ,ze mas bezat maraton-budes bezat?-odpoved je jasna-nie? tak isto prevrtany Mexicky zaliv uz asi dlho nevydrzi uspokojovat ego nenazrancov- a co ludia rybari,morske zivocichy?- rozmyslaj

 4. Obrázok používateľa Anonymous
  Anonymousfebruár 10, 2011 13:38 popoludní

  Komentár: 

  nebudu zde řešit článek jelikož s únikem ropy si příroda díky bakteriím umí poradit.

  Zajímavější a málo diskutovaná věc je spíš hloubka ložisek, jak se mohla ropa dostat do 7 km? Navíc se předpokládá, že některá ložiska mohou být i v 15-ti km a nemělo by jich být málo, ovšem z toho co prozatím víme není možné aby se taková ložiska za 4 mld. let vytvořila.
  Z toho může plynout sousta zajímavých věcí.
  1)Země je starší než jsme mysleli a stejně tak život.
  2)ropa nemusí být to za co jí pokládáme, stejně jako se na zemi dostala voda a život při planetárním bombardování, mohla se sem stejně dostat i ropa. Pokud to ještě trochu rozvedeme může být samotná ropa nositelem života.
  3)geologické procesy na zemi, mohou fungovat extrémně odlišně od dnešního pohledu vědy, v tom případě může být tedy země mladší než jsme mysleli

 

 

Top