Obrázok používateľa CEZ OKNO
Všichni za jednoho a jeden za všechny

Problematika metanu a úniky plynů mě ve velké míře zaměstnává již posledních několik let, zejména poté, co jsem napsala Nový pohled na černou smrt: vesmírné spojení. Dokonce jsem požádala redakci SOTT.net, aby měla oči otevřené ohledně novinek o čemkoli, co by mohlo souviset s úniky plynu. V databázi je docela velká sbírku, pokud budete chtít hledat. A teď, s posledními zprávami o roli metanu v gejzíru BP, kdy jsou zprávy s každým dnem horší a horší, jsem se začala pídit po údajích, o kterých vím že jsem o nich již psala, a po zjištění pár věcí, jsem přemýšlela nad tím jak zajímavé, že tato „matka všech gejzírů” může zplodit „matku všech bouří”. Za minutku pochopíte co mám na mysli!

Nejdříve si přečtěte tento článek, který je aktuálně na SOTT: Skutečné důsledky kolapsu mořského dna.

Všimněte si, že se v něm píše:

Mezi dva možné scénáře patří buď úplné zhroucení mořského dna právě nad vrtem Deepwater Horizon a jeho okolí, nebo částečné zhroucení v podobě sesuvu bahna na jedné straně vrtu.

V tomto článku, který jsem napsala již v roce 2007: Oheň a Led: Den poté je sbírka článků, která obsahuje jeden na téma Výbuch plynu na jezeře Nyos, Kamerun 1986, kde se dočteme:

Jezero Nyos je jedním ze tří světových jezer, o kterých je známo že jsou plná oxidu uhličitého – mezi zbylé dvě jezera patří jezero Monoun, které je o zhruba 100 km dále taktéž v Kamerunu, a jezero Kivu ve Rwandě. Dutina magmatu pod touto oblastí je hojným zdrojem oxidu uhličitého, který prosakuje dnem jezera, čímž nasycuje vody jezera Nyos odhadovanými 90 tunami CO2.

Jezero Nyos je termálně vrstvené, kdy vrstvy teplé a řidší vody podblíž hladiny plují na chladnějších a hustších vrstvách poblíž dna jezera. Během dlouhého časového období se prosakující oxid uhličítý u dna jezera v ohromném množství rozpouští ve studené vodě.

Většinu času, jezero je stabilní a CO2 v roztoku zůstává v nižších vrstvách. Časem se však voda se stává přesycený, a je-li událost, jako jsou zemětřesení nebo sopečné erupce nastane, velké množství CO2 může náhle přijít z roztoku.

Přestože v roce 1984 došlo u jezera Monoun k náhlému uvolnění CO2, které usmrtilo 37 místních obyvatel, podobná událost nebyla očekávána u jezera Nyos. Nicméně 21 srpna, 1986 došlo k sladkovodní erupci v jezeře Nyos, které odstartovalo náhlé uvolnění zhruba 1.6 milionu tun CO2. Plyn, který vytlačil všechen vzduch, se hnal směrem dolů dvěma nedalekými údolími a v okruhu 20km okolo jezera se udusilo 1 800 lidí, většinou vesničtí zemědělci, spolu s 3 500 tisícem dobytka. Asi 4 000 obyvatel z oblasti uprchlo, ale u mnohých z nich došlo ke vzniku respiračních potíží, popálenin a ochrnutí na následky plynu.

Není známo co spustilo tento katastrofický únik plynu. Většina geologů podezírá sesuv půdy, ale někteří věří že na dně jezera mohlo dojít k málému sopečnému výbuchu. Třetí možností je, že studený déšť který padal na jedné straně jezera, mohl způsobit převrácení. Ať už bylo příčinou cokoliv, při této události došlo k prudkému smíšení supernasycené hluboké vody s vyššími vrstvami jezera, při kterém změnšení tlaku dovolilo nahromaděnému CO2 uniknout z roztoku.

Věří se, že došlo k uvolnění až jednoho krychlového kilometru plynu. Protože CO2 je hustší než vzduch, plyn stékal po hornatém úbočí, na kterém jezero Nyos leží, směrem dolů dvěma přilehlými údolími ve vrstvách, které byly desítky metrů silné a které vytlačily vzduch, což udusilo všechny lidi a zvířata před tím, než se plyn mohl rozptýlit. Běžně modrá voda jezera se po uvolnění plynu změnila na tmavě červenou, zásluhou hlubinné vody bohaté na železo která vystoupala na povrch a která na vzduchu zoxidovala. Hladina jezera klesla asi o metr, což představuje objem uniklého plynu. Únik plynu asi rovněž vylil vodu z jezera. Stromy, které stály poblíž jezera, byly převrácené.

Situace u jezera Nyos se týkala jiného druhu plynu .... možná. V každém případě podobná událost s metanem by byla mnohem problematičtější.

Každopádně v tom článku, který jsem napsala v roce 2007, je mnoho, jež se vztahuje k současné situaci, především:

John Barnes, ve svém fiktivním románu, Mother of Storms (Matka bouří) popsal únik velkého množství metanu, který odstartuje světovou superbouři, která téměř zničí zemi:

Mother of Storms se odehrává zhruba třicet let v budoucnosti. OSN se stalo dominantní organizací a na začátku knihy americký prezident zoufale manévruje, aby zabránil další ztrátě suverinity ve prospěch OSN. OSN uskuteční jaderný nálet na utajené a nezákonné skladiště jaderných zbraní Sibiřské republiky, které jsou ukryty na dně Arktidy. Následkem výbuchů dojde k vypuštění ohromného množství metanu z metanových klatrátů, které se nacházely na dně. Metan způsobí téměř nezvladatelný skelníkový efekt, kdy světové teploty vyskočí o 10 stupňů F během několika měsíců.

Teplé a mokré oceány se stanou perfektní živnou půdou pro hurikány, ze kterých se rychle vyvinou co do počtu a délky trvání nebývale silné bouře.

Samozřejmě kdyby došlo k podobnému scénáři v současné době, byly by role obrácené než jak si to Barnes představoval: USA by provedly jaderný nálet, který by uvolnil metan, který by odstartoval světovou superbouři. Pravděpodobně pouze tímto způsobem by došlo k dostatečně velkému uvolnění metanu, které by bylo dostatečně rychlé aby způsobilo podobný následky.

Výše uvedené mě skutečně zaujalo. V knize Mother of Storms dojde k uvolnění metanu následkem jaderného výbuchu v Arktidě... no, zatím nebyly v Mexickém zálivu odpáleny žádné atomovky, ale vypadá to, že situace se vyvíjí dost podobně k tomu, co John Barnes popsal ve svém románu. Mimochodem, Barnes vycházel z řádného vědeckého výzkumu, tudíž jeho kniha stojí za přečtení, abyste měli představu o tom, co by se MOHLO stát!

Pak je tu otázka zemětřesení v Mexickém zálivu. Před několika lety jsem si všimala, že v zálivu došlo k neobvyklému zemětřesení a událost jsme archivovali na SOTT.net: zemětřesení o síle 5,2 přímo ve středu Mexického zálivu - předzvěst velkého zemětřesení v New Madridu? Přečtěte si to a přemýšlejte o tom.


Krátke VIDEO z History Channel o METÁNOVÝCH EXPLÓZIÁCH nájdete
na tejto adrese

I kdyby nedošlo k ničemu tak katastrofickému, musíme se vypořádat se zálivovým toxickým syndromem, který by mohl zabít a/nebo zmrzačit miliony.

Mnoho různých plynů, od kyseliny sírové po benzen, jsou uvolňovány do vzduchu v přibližně 4000 krát větším množství, než co je považováno pro člověka za bezpečné. V důsledku toho lidé vážně nemocní. Lidé budou otráveni a někteří bohužel zemřou. Už jsme v oblasti zálivu viděli výskyt problémů s dýcháním a nyní přicházejí zprávy až z Atlanty, Georgie. [...]

Kromě zničeně přírody, zabíjení zvířat a zničení pobřežní ekonomiky, bude mít ohromný únik ropy v Mexickém zálivu škodlivé psychologické a fyzické důsledky pro obyvatele pobřeží v zálivu, celý stát Florida, a teď to vypadá, že Georgie a celý zbytek jihovýchodních Spojených Států by mohl být ohrožen vzhledem k tomu, že již vidíme problémy u lidí v Atlantě. A to ani nemluvíme o nejhorším možném scénáři. [...]

Jiní se obávají masivní ztráty na životech prostřednictvím výbuchu metanu, který by vytvořil přílivovou vlnu, která by zničila celou Floridu a většinu zbytku regionu Mexického zálivu. V nejhorších scénářích je zahrnut toxický déšť, padající na desítky milionů lidí dále na sever od zálivu, jak se vítr a nebo hurikán vřítí do regionu. Jiní si myslí, že se celá oblast severního Atlantiku promění v černé a velmi mrtvé moře, a děsivých scénářů je mnohem mnohem víc, a jakémukoli vážnému čtenáři se udělá k smrti špatně od žaludku t toho, co bylo provedeno s naší planetou. Dovolili jsme korporátním kapitalistům udělat něco, co nelze vrátit zpět a to je smutné a vskutku tragické pro budoucnost našich dětí.

Vím, že všichni z nás jsou tak trochu otřeseni aktuálními událostmi. Je to opravdu děsivé a je k tomu dobrý důvod: být dnes naživu je nebezpečné. Podle Cs máme velmi málo času. A na základě toho, co vidíme se dít okolo změn klimatu, navíc s možnými účinky BP gejzíru na Floridě, potom „blížící se globální superbouře” již není tak šílenou myšlenkou. Mohlo by to být příští zimu, nebo zimu poté... a planeta by mohla být uvězněna v ledu dalších zhruba 10.000 let. My nevíme.

My ale VÍME, že příští rok bude ekonomicky tvrdý. Vidím neúrodu po celém světě v důsledku výkyvů počasí a ceny potravin šplhající do závratných výšek. Revoluce je také možná. Jedna věc je jistá, Florida bude místem ze kterého by se lidé měli dostat ven, protože situace je tam tak nestabilní.

Lidské bytosti byli schopny se vyvíjet pouze díky společenským vazbám. Důvěřovat ostatním se zdá být evoluční strategií, která nám dlouhou dobu dobře sloužila. V tom evolučním boji stál člověk proti „přírodnímu nepříteli”, životnímu prostředí, a všemu co obsahovalo. Měl k dispozici pouze svůj větší mozek, kterým kompenzoval svoji menší sílu a rychlost, a samozřejmě svoji sociální síť.

V dnešní době již nestojíme proti přírodnímu světu, tam venku, jako před zápásnickým partnerem, ale čelíme kultuře, která byla pomalu infiltrována a jejíž řízení převzali pathologičtí jedinci. Současně tento vnější svět, který byl zformován patologií, také představuje určitý patologický stav v normálních lidech - jejich neschopnost vidět patologii v jednotlivcích, kteří vypadají jako oni – dravec uvnitř druhu. Neschopnost lidstva to vidět, přizpůsobit se, znamená, že náš vnitřní svět, přenesen do nás z venku pomocí identifikace, se stal „nezávislou silou”, která je následně, prostřednictvím projekce, naším vlastním stvořením. Koneckonců jsou to normální lidé, ne patologičtí, kteří mají skutečnou moc, jako skupina, „vytvořit realitu”. Patalogičtí jedinci nás pouze ovlivňují - převážně ženy – tak, abysme si mysleli, že některé věci jsou normou a my pak jednáme podle toho, jak táhají za naše nitky.

Tato vnější realita, která má takový silný vliv na formování našeho charakteru a zaměření naší tvořivosti, se stala sama o sobě silou a my jsme vyzýváni stát se „novými bytostmi”, které se mohou evolučně přizpůsobit této měnící se situaci. Buď se staneme plně patologickými, v tom případě nebude žádný stres (cesta směrem ke „službě sobě”) [blog link], nebo se vrátíme k našim kořenům, přičemž sebou vezmeme znalosti o novém „soupeři”, které nám umožní obnovit naše společenské vazby a struktury a přežít mohutné změny, které jsou před námi.

Protože, realisticky, i když se žádný kataklyzmatický scénář vnějšího druhu nezhmotní, každý kdo alespoň trochu myslí vidí, že se zcela určitě řítíme do „střetu civilizací”, ačkoli to není vůbec to, co je propagováno. Je to střet normálních lidí s pathologickými a právě teď oni mají veškerá aktiva (které získali podvodem, vychytralostí, podváděním). I nejmírnější scénář budoucnosti není příjemný: změna klimatu a jeho dopady na lidstvo. Nevypadá to dobře.

Tento princip, že vnitřní svět je získán zvenčí pomocí identifikace, a pak následně, prostřednictvím projekce, změní vnější svět tak, aby ještě blíže odpovídal vnitřnímu světu, vyžaduje vážné zamyšlení. V podstatě se musíme vlastním úsilím dostat odsud a to tak, že proces otočíme: tváří v tvář odporu vnějšího světa musíme vytvořit vnitřní svět, který se následně stane dostatečně silným, EN MASSE, aby změnil vnější svět.

Tvůrčí jedinec musí být schopen vytvářet a rozvíjet své normy mimo identifikace vnějšího patologického světa. To znamená, nejjednodušeji vyjádřeno, docílení spojení s vyšším já tak, že tato část vědomě vede a řídí tvůrčí vůli i v rámci osobnosti. Důležitým faktorem zde je, že skupiny osob se musí dostat odsud tam – tady je falešná osobnost vytvořená v nás patologickým vnějším světem, tam je splynutí s vyšším já - tím, že se budou vědomě volit ty faktory, se kterými se bude identifikovat.

Musí to být skupinové úsilí.

Jediné řešení, které v tomto bodě vidím, je pro lidstvo sjednotit svá vědomí v probuzení a DĚLÁNÍ toho, co je třeba udělat ke zlepšení této situace, pokud je to možné, a projít touto hrůzou, kterou psychopati vytvořili na naší planetě. Velkou otázkou je: jak to udělat efektivně a účinně? Jinými slovy, něčím co opravdu funguje. Něco co opravdu dostane všichny na stejnou stránku, směřovat stejným směrem k pravdě... a odpověd kterou vidím, je sledovat to, co Cassiopaeans nastínili jako jedinou možnou cestu ven: zapojit se do praxe, která pomůže rychle vyčistit staré emocionální programy, které stojí v cestě jak účinné spolupráci tak i efektivnímu vidění a rozlišování: program Éiriú Eolas, který jsem vytvořila s pomocí Cassiopaeans. A ne, neprodávám to, ale pomůže nám hodně, pokud SI koupíte DVD. Můžeme jich potom víc vyrobit a rozdat. Ne, vlastně můžete sledovat celý program zdarma na EE internetových stránkách.

Tak, to je první věc na pořadu dne: vyčistit se. Druhá je pro celé lidstvo, aby se modlilo ve stejném „směru”. Pro to je modlitba duše, která je součástí programu EE, přesně navržena, aby vám pomohla se probudit. Dýchací cvičení v kombinaci s meditací a modlitbou, vám rychle pomůže dosáhnout toho stavu vědomí, který je nutný k tomu být schopen vidět neviditelné a vědět co musíš udělat spolu s ostatními.

Jak vysvětluji v úvodu videa EE, stres je celosvětová epidemie. Nemoc číslo jedna mezi dospělými na světě je deprese. Deprese je nejextrémnější forma stresu ve vašem nervovém systému.

Ale má to háček: stresová reakce je životně důležitá pro přežití v dobách nebezpečí. Problém nastává, když je zapnutá příliš silně, příliš často.

Samotná skutečnost, že naše stresová reakce je zcela mimo měřící stupnice nám říká, že naše těla nám sdělují něco o našem světě! Tam venku je nebezpečí, akorát se skrývá mezi námi v podobě pathologických jedinců! Jsme v neustálém stavu stresu, protože jsme ve stavu kognitivní disonance. Cítíme nebezpečí, ale nejsme schopni ho VIDĚT, protože jsme byli naprogramováni NEVIDĚT díky lžím a falešným konstruktům reality.

Kniha Jamese Surowieckiho, Moudrost davů (The Wisdom of Crowds) naznačuje, že více úhlů pohledů od jednotlivců s širokou škálu profilů, spíše než omezené pohledy odborníků nebo specialistů, mají zásadní význam pro dosažení informovaných rozhodnutí ohledně komplexních témat. Získání informací od širokého spektra lidí, je jako získávání vstupů z široké škály zařízení, jako mikroskopy, dalekohledy, lakmusový papír, testovače pevnosti, ultrazvukové přístroje, váhy a tak dále.

Zde, samozřejmě, nemluvíme o získávání mnoha EMOCIONÁLNÍCH pohledů, ale spíše vnímání a hodnocení společné Primární Reality - co je SKUTEČNĚ „tam venku“. I když se shodneme na tom, že existuje skutečná realita a ta je to co je, nikdo z nás nemá všezahrnující způsob vnímání, který by nám poskytl pochopení KAŽDÉHO ASPEKTU toho, co je tam venku.

Takže v tomto smyslu je skupina sama o sobě učitelem.

Ale k tomu, aby skupiny mohly někam směřovat, a nejen updadnout do entropie, musí existovat směr a v tomto smyslu tu musí být předvoj.

To je také odrazem skutečných evolučních společenských aktivit, že jsou tací kteří jsou průkopníky a jiní, kteří podporují a „hlídají záda” průkopníkům. Jakmile je cesta proražena a cíl dosažen, ostatní nejen že mají prospěch z úsilí průkopníka, ale také se pustí do organizování detailů nového prostředí a jeho stabilizování. Takže každý hraje roli a pokud je skupina pevná, všichni dorazí v podstatě společně.

Sečteno podtrženo: v této šlamastice jsme všichni společně a buď půjdeme ke dnu všichni, nebo naši loď dostaneme do přístavu, ale někdo musí být tím kdo koordinuje, jinak se budeme do nekonečna točit v kruzích, nikdo nebude zachraňovat, pádlovat nebo hodnotit proudy a znamení k určení směru. Vytvořila jsem EE program, kdy jej právě teď stovky, ne-li tisíce lidí praktikují a hlásí úžasné výsledky. Také jsem vytvořila právní organizaci na ochranu naší činnosti: ve světě řízeném psychopaty, je někdy třeba hrát podle jejich pravidel, abysme se vlastním úsilím dostali z jejich pasti: Fellowship of the Cosmic Mind [Bratrstvo Vesmírné mysli]. Můžete se stát členem a přidat se k tisícům dalších, kteří sdílejí informace, aby se vyčistili a probudili a kteří pracují kolineárním směrem pro transformaci našeho světa.

Jak jsem řekla, vyvinuli jsme se si navzájem důvěřovat - ale to bylo ve světě, ve které se dalo ostatním důvěřovat. Nyní žijeme v jiném světě. Podvodníci v našem světě vyvinuli způsoby, jak nás přimět abysme jim důvěřovali, ale díky našemu stresu víme, že jdeme špatným směrem, jsme ve smrtelném nebezpečí. Ale přesto abysme vůbec něčeho docíli, MUSÍME DŮVĚŘOVAT. A abysme přišli na to komu věřit, musíme se, opět, spolehnout na skupinové pozorování od mnoha pozorovatelů. A opět platí, že nemluvíme o získávání hodně EMOCIONÁLNÍCH názorů, ale spíše vnímání a hodnocení společné, Primární reality - co je SKUTEČNÉ „tam venku” a co podle všecho skutečně funguje, pro vysvětlená věcí a co má vnitřní konzistenci s postupem času.

Ti, kteří jsou schopni splnit tento úkol přestavby sociálních vazeb, na základě nových evolučních standardů, které zahrnují ve své rovnici vědomosti o patologii, se budou vyvíjet. Ti, kteří se nebudou vyvíjet zahynou.

Stručně řečeno, myslím si že Cassiopaeans mají pravdu: zbývá nán jen pár let, jestli vůbec. Opravdu potřebujeme dostat lidi do programu EE co nejdříve. Pokud jej v současné době neděláte, nebo se nepodílíte nějakým způsobem na jeho sdílení s ostatními, doufám že budete schopni začít cítit naléhavost situace. Jak jsem řekla dříve, nevidím nic důležitějších co by se teď mělo dělat, nejen pro potenciál sebe sama, ale také proto, že v nadcházejících časech bude zapotřebí probuzené a vědomé jádro lidí, aby poskytli vedení ztraceným ovcím.

Tak to vídím z místa kde právě sedím. Stojíme při sobě, padáme každý sám. Všichni za jednoho a jeden za všechny.

Laura Knight-Jadczyk

Zdroj: Na-severu.blogspot.com

september 17, 2010 12:50 popoludní

 

 

Top