Obrázok používateľa CEZ OKNO
Začíná malá doba ledová?

Tuhá zima, která postihla většinu severní polokoule, je jenom počátkem globálního trendu k chladnějšímu počasí, které bude pravděpodobně trvat 20 – 30 let, říkají někteří z nejvýznamnějších světových vědců z oblasti klimatologie. Jejich předpovědi jsou založeny na analýze přirozených cyklů teploty vody v Pacifickém a Atlantickém oceánu a ohrožují některé nejsvětější pravdy zastánců globálního oteplování, jako například tu, že do léta 2013 bude severní pól bez ledu.

Podle Amerického národního centra pro výzkum sněhu v Coloradu se arktický mořský led zvětšil od r. 2007 o 409.000 čtverečních mil, tedy o 26%, a nemohou to popřít ani nejoddanější zastánci globálního oteplování. Tyto předpovědi vědců také zpochybňují standardní počítačové modely klimatu, které tvrdí, že oteplování na Zemi od r. 1900 bylo způsobeno výlučně lidmi a jejich emisemi skleníkových plynů, a bude dále pokračovat, pokud bude stoupat množství C02.

Říkají, že jejich zkoumání ukazuje, že většina oteplování byla způsobena oceánskými cykly, které byly v „režimu oteplování“, jako protiklad k předchozímu „chladnému režimu“. Toto zpochybnění široce rozšířeného názoru, že planeta je na pokraji nezvratné katastrofy, je tím větší, že tito vědci nemohou být označeni za „popírače“ globálního oteplování nebo za skeptiky.

Avšak obě hlavní politické strany v Británii nadále trvají na tom, že svět je ohrožen bezprostřední katastrofou, pokud nedojde k drastickému snížení CO2. Minulý týden, kdy Británie zamrzla, Ed Milband, tajemník pro změnu klimatu, tvrdil v parlamentním projevu, že byla definitivně ustanovena věda o globálním oteplování.

Mezi nejvýznamnějšími z těchto vědců je i profesor Mojib Latif, vedoucí člen IPCC (Mezinárodní komise OSN pro změny klimatu), která prosazuje téma člověkem způsobeného oteplování do mezinárodních politických jednání již od doby vzniku před 22 lety.

Profesor Latif, který vede výzkumný tým na renomovaném Leibnitzově institutu na Universitě v Kielu v Německu, vyvinul nové metody pro měření teploty oceánu 3.000 stop pod hladinou, kde začínají ochlazující i oteplující cykly. On i jeho kolegové předpověděli nový ochlazující trend v přednášce publikované v r. 2008 a upozornili na něj konferenci IPCC v Ženevě v minulém roce.

Včera večer řekl prof. Latif našim novinám: „Významný podíl oteplování, kterého jsme byli svědky od r. 1980 do r. 2000 a v dřívějších obdobích 20. století byl způsoben těmito cykly – možná až 50%. Nyní dochází ke zvratu, takže zimy, jako je letošní, se stanou pravděpodobnějšími. Léta budou také zřejmě chladnější, a to vše může trvat dvě desetiletí i déle.“

“Extrémní ústupy ledovců a mořského ledu, jichž jsme byli svědky, se zastaví. V současné době si globální oteplování dává přestávku, a možná dojde k ochlazování.“

Když v minulém týdnu zamrzla Evropa, Asie i Severní Amerika, konvenční vědci trvali na tom, že se jedná o pouhý malý výpadek bez dlouhodobého významu.

I když rekordně nízké teploty byly zaznamenány až na Kubě, kde bylo denní maximum na plážích, kde se normálně v zimě koupe, jen 4,5°C, BBC ujišťovala diváky, že toto období velkého chladu je pouze krátkodobým „počasím“, které nemá nic společného s „klimatem“ - to se stále otepluje.

Práce prof. Latifa a dalších vědců tento názor popírá.

Na jednu stranu je pravda, že současný chlad je produktem „arktické oscilace“ – modelu počasí, který se vyvíjí při obřím „zablokování“ oblastí vysokého tlaku v severních šířkách, které žene polární větry daleko na jih. (Tady pozor: zablokovalo se to samo nebo HAARPem? Pozn. Orgonet.; http://www.cez-okno.net/search/node/haarp pozn. red.)

Meteorologové říkají, že tento jev je nejsilnější za posledních nejméně 60 let.

Výsledkem je, že tryskové proudění – vítr ve vysokých výškách, který cirkuluje kolem zeměkoule od západu k východu a normálně tlačí série vlhkých, ale teplých atlantických níží přes Británii – nyní proudí nikoliv přes Lamanšský průliv, ale přes Gibraltarskou úžinu. (Tady taky pozor - denně vidíme na satelitních fotkách manipulace, které toto proudění ovlivňují! Pozn. Orgonet.)

Avšak podle prof. Latifa a jeho kolegů je tento obrat spojen s mnohem dlouhodobějšími posuny, které jsou známy jako pacifické a atlantické „multidekádní oscilace“ (MDOs).

Ale účinky se neomezují na severní polokouli. Prof. Anastasios Tsonis, vedoucí oboru Atmosférické vědy na Universitě ve Wisconsinu, nedávno ukázal, že tyto multidekádní oscilace se pohybují synchronizovaně po celé zeměkouli a náhle mění světové klima z „teplého režimu“ na „chladný režim“ a zpět ve dvaceti a třicetiletých cyklech.

„Napomáhají masívním přeskupením v dominantních modelech počasí,“ řekl včera, „a jejich posuny vysvětlují všechny významné změny ve světových teplotách během 20. a 21. století.

„Právě nyní tu máme takovou změnu a proto můžeme očekávat 20 až 30 let chladnějšího počasí.“

Prof. Tsonis řekl, že v letech 1915 – 1940 zde byl intenzívní teplý režim, který se odrazil ve vzestupu teplot.

Ale od r. 1940 až do konce 70. let, v posledním období chladného režimu, se svět ochladil, navzdory faktu, že úroveň CO2 v atmosféře se stále zvyšovala.

Mnohé z následků předchozího teplého režimu byly pozorovány také před 90. lety. Například v r. 1922 napsal Washington Post, že grónské ledovce rychle mizí, a arktickým tuleňům se zdá „voda příliš teplá“.

Washington Post udělal rozhovor s kapitánem Martinem Ingebirgstenem, který se plavil po 54 let po východním Arktiku. Ten řekl, že poprvé zaznamenal teplejší podmínky v roce 1918, a od té doby se stále oteplovalo. „Tam, kde dříve byly velké masy ledu, jsou nyní morény, naskupení hlíny a kamení. V mnoha místech, kde se ledovce předtím šířily až do moře, úplně zmizely.“

Jako výsledek zmizely druhy ryb, které předtím žily v těchto vodách, a mořský led za severním pobřežím Špicberk v Arktickém oceánu roztál. Teplý Golfský proud byl znatelný ještě pár stovek mil od pólu. Prof. Tsonis řekl, že jako kontrast bylo 56% povrchu Spojených Států pokryto minulý týden sněhem. „To se nestalo už po několik desítek let,“ zdůraznil. „Není správné říkat, že to byl jen výpadek. Chladnější zimy můžeme očekávat ještě po nějakou dobu.“ Připomněl, že ke konci posledního režimu chladu se světová média zabývala zejména strachem ze zamrznutí.

Například v r. 1974 magazín Time uveřejnil příběh zvaný „Další doba ledová“, kde se pravilo: „Možná je za to člověk nějak odpovědný – může to být výsledek farmaření nebo spalování uhlí, což stále více brání slunečnímu světlu, aby dosáhlo až na Zemi a ohřívalo ji.“

Prof. Tsonis řekl: „Možná se před rokem 2030 bude opět mluvit o době ledové, protože se MDO posunou ještě víde. Stejně jako prof. Latif, ani prof. Tsonis není „popíračem“ klimatické změny. Řekl, že existuje dodatečné oteplování „v pozadí“, způsobené lidskou aktivitou a skleníkovými plyny, které působí napříč cykly MDO.

Avšak dodal: „Nevěřím v katastrofické teorie. Člověkem způsobené oteplování je vyrovnáváno přírodními cykly, a já nemám důvěru v počítačové modely, které tvrdí, že pokud CO2 dosáhne určité úrovně, pak teploty a mořské hladiny stoupnou o odpovídající stupeň. „Na tyto modely se nelze spoléhat ani pokud jde o týdenní předpověď počasí, a oni je používají k předpovídání na stovky let.“

Prof. Tsonis řekl, že když publikoval svou práci ve vysoce respektovaném časopise Geographical Research Letters, byl zahrnut „nenávistnými emaily“. Dodal: „Lidé mě obviňovali z toho, že chci zničit klima, ale to, co mě zajímá, je pravda.“ Řekl, že také dostal nenávistné emaily od skeptiků klimatické změny, kteří ho obviňovali, že nezašel dost daleko, aby napadl teorii člověkem způsobeného oteplování.

Práce profesorů Latifa, Tsonise a jejich týmů nastoluje základní otázku: pokud část oteplení ve 20. Století nebyla způsobena CO2, ale MDO, jaká část tedy byla způsobena CO2? Tsonis neudává žádné číslo. Latif navrhuje, že by to mohlo být něco mezi 10 a 50%. Jiní kritikové ortodoxní oteplovací teorie říkají, že role MDO je ještě větší.

William Gray, emeritní profesor atmosférických věd na státní universitě Colorado řekl, že on se domníval, že skleníkové plyny mohly způsobit nějaké zvýšení teploty v pozadí, ale počítačové modely používané obhájci člověkem způsobeného oteplování tento efekt silně zveličily.

Podle prof. Graye tyto modely překrucují způsob, kterým funguje atmosféra. „Většina vzrůstu teploty od 70. do 90. let byla přirozená,“ řekl. „Velmi málo bylo způsobeno C02 – podle mého názoru jen něco mezi 5 a 10%.“

Ale ještě minulý týden ještě zastánci oteplování, kteří mají tuhý kořínek, stále odmítali připustit, že by MDO měly nějaký vliv.

V březnu 2000 dr. David Vinner, pozdější člen Jednotky pro výzkum klimatu na universitě East Anglia, orgánu, který je nyní vyšetřován pro notoricky známou aféru „Warmergate“ s uniklými emaily, řekl, že během několika let se sníh v Británii stane velmi vzácnou a vzrušující událostí, a že děti ani nebudou vědět, co sníh je.

Nyní je šéfem programu Britské rady s ročním rozpočtem 10 miliónů liber a má zvyšovat znalosti o globálním oteplování mezi mladými lidmi v zahraničí. Dr. Viner řekl minulý týden, že si stále stojí za svou předpovědí: „Máme teď tři týdny relativně chladného počasí, ale to nic nemění.“

„Tato zima je jen o trochu chladnější než je průměr, a já si stále myslím, že sníh se stane stále vzácnější událostí.“ Čím déle bude toto chladné období trvat, tím těžší bude přesvědčit veřejnost o tomto tvrzení.

David Rose, 10. 1. 2010

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-1242011/DAVID-ROSE-The-mi...

Preklad: Orgonet

Zdroj: Orgo-net.blogspot.com

Reklama:


Globálne otepľovanie je čoraz väčším problémom. Riešenia, ktoré v minulosti zneli bláznivo, sú dnes stále bližšie k tomu, aby sa zrealizovali, prináša správy portál VIT.
Sekcie: 
Rubriky: 
január 13, 2010 08:01 dopoludnia

 

 

Top