Obrázok používateľa CEZ OKNO
Elisabeth H A I C H: Den s jógou 2. Neděle - Sluneční síla

Sluneční síla je síla Božského Já. Jako je slunce středem, životodárným světlem a vládcem slunečního systému a svou zář šíří bez překážek všemi směry, tak také působí sluneční síla vesvém projevu jako duchovní světlo, absolutní sebedůvěra, sebejistota, správné umění vládnout - ale také tyranie - svobodomyslnost a zářící zdraví.

   Sebedůvěra je základním kamenem života. Zbav se jí a život se rozpadne.

Yesudian

*

Jsem pro pravdu. Pravda se nikdy nesmísí s klamem. A kdyby celý svět byl proti mně, nakonec musí zvítězit pravda.

Vivekananda

*

Přines světlo a zlo zmizí v okamžiku. Vybuduj svůj charakter a projev svou pravou podstatu, zářící, jasnou, věčně čistou a probuď ji v každém, koho potkáš.

Vivekananda

*

Člověk nekráčí z omylu k pravdě, nýbrž od pravdy k Pravdě, od nižší k vyšší pravdě.

Vivekananda

*

Jenom duševně omezení rozlišují: "To je můj přítel a to je můj nepřítel." Duchovně svobodný miluje všechny, jako slunce bez rozdílu svítí na užitečné rostliny i na plevel.

Lama

*

Světlo pravého bytí vyzařuje ze svého středu, osvěcuje celé tělo, tak jako slunce označuje celý svět ze středu slunečního systému.

Mahariši

*

Noc pokročila, den se přiblížil. Odložme tedy skutky temnosti a oblecme se ve zdroj světla.

Řím XIII,12

*

Všechno, co tě tělesně a duchovně oslabuje, působí jako jed. Není v tom život, nemůže to být pravdivé. Pravda posiluje, pravda je čistota, pravda je čisté poznání.

Vivekananda

*

Nezapomeň nikdy, že duch v tobě kraluje. Ty jsi duch a proto se chovej jako král.
Slunce neozařuje jen vrcholky hor, nýbrž také údolí. Právě tak září životem duchovní člověk, jeho oko vidí všechno od Boha až dolů ke stvoření.
Prostou pravdu unést vyžaduje často obrovskou sílu, neboť pravda váží více než cokoliv jiného na tomto světě.
Pravá přirozenost člověka je dokonalost. Její dokonalý výraz je dokonalé zdraví ducha a těla.
Musím hlásat nejvyšší? S ničím menším se nemohu spokojit. Sebeovládání znamená sebepoznání. Sebepoznání znamená vědomí Boží.

Yesudian

*

Nelpi na starých pověrách. Buď vždy otevřen novým pravdám.

Vivekananda

*

Pravda a nejvyšší láska se musí spojit, pak se žádná nemůže stát okovem.

Vivekananda

*

Pravda nezná žádný kompromis. Uč pravdu a nikdy nepromíjej pověru. Nesnižuj nikdy pravdu na úroveň posluchače.
Myslíš-li si, že jsi tělo, jsi oddělen od vesmíru. Věříš-li, že jsi duch, jsi jiskra věčného ohně. Věříš-li, že jsi Božské Já, jsi vším.

Vivekananda

*

Dokonalost není třeba dosahovat, neboť ona je už v nás. Nesmrtelnost a blaženost není třeba nabývat, neboť už je máme. Vždy nám náležely.
Vivekananda

*

Jsi-li spoután, zůstaneš spoután. Odvážíš-li se vyslovit, že jsi svoboden, máš svobodu v tom okamžiku.
Všechno, co říkáš, bude pravda. Můžeš říci člověku: "Buď požehnán!" a on bude požehnán. Je-li člověk nemocen a řekneš-li mu: "Buď zdráv!" bude zdráv.

Vivekananda

*

Sloužíš-li pravdě po mnoho let a neodchýlíš-li se od ní, budou lidé přesvědčeni o všem, co říkáš. Tak budeš lidem největším požehnáním, osvobodíš je z pout a pozdvihneš celý národ.
Svoboda není nic jiného než odstranění nevědomosti, a ta zmizí jen tehdy, když známe Já.

Vivekananda

*

Přinášejte hodně světla do světa! Světlo, přinášejte světlo!
Nechť světlo svítí u každého jednotlivce! Úkol není skončen, dokud se každý nestal tvůrcem. Přinášejte světlo chudým, přinášejte ještě více světla bohatým, neboť ti ho potřebují více než chudí. Přinášejte světlo neučeným, ale ještě více světla učeným, neboť ješitnost učenosti naší doby je obrovská. Noste světlo!
Přinášejte světlo všem!

Vivekananda

*

Nedokážeš věřit v Boha, nevěříš-li sám v sebe.

Vivekananda

*

Jsi Nekonečno, vesmír je v tobě. Pozoruj sám sebe a poslouchej hlas tvého pravého Já.

Satyakama

*

Všichni se rozlišujeme jeden od druhého. Avšak buďme jedno v Nejvyšším. Jak to dokázat? Ať je každý dokonalý v sobě.

Goethe

- pokračovanie -

Elisabeth H A I C H

(Ze třetího rozšířeného vydání z roku 1958, Verlag J. Fink, Stuttgart přeložil Karel Makoň)

Zdroj: Makoň.cz

november 01, 2009 23:28 popoludní
  • krát komentár

0 krát komentár

 

 

Top