Obrázok používateľa CEZ OKNO
Erdogan Ercivan: Patenty egyptských faraónov III. – PODZEMNÝ LABYRINT S TAJNÝMI KOMORAMI

Niektoré výskumy sa v okolí pyramíd v Gíze rozbehli už r. 1909. Pri vykopávkach sa objavila podzemná chodba v podobe dláždeného chodníka s dĺžkou 450 m, šírkou 22 m a s rôznymi odbočkami, vedúcimi na povrch. Iné odbočky spájali jednotlivé objekty popod zem. Klaus-Ulrich Groth, duisburský advokát a výskumník v oblasti pyramíd objavil túto informáciu v knihe Henriho S. Lewisa La Prophézie symbolique de la Grande Pyramide, ktorá bola vydaná len vo francúzštine. V nej sa píše:

„Objavili sme podzemné priestory, ktoré Egypťania používali pred 500 rokmi. Nachádzajú sa pod cestou a vedú od druhej pyramídy až po Sfingu. Umožňujú prejsť popod zem od Cheopsovej po Chefrenovu pyramídu. V týchto podzemných priestoroch sme objavili veľké množstvo šácht s hĺbkou vyše 38 m, priestranné komory a bočné komnaty."

Istý dánsky časopis uvádza rozhovor so Zahi Hawassom, v ktorom sa potvrdzuje existencia podzemných priestorov.

„Našiel som šachtu s hĺbkou 29 m, presne v strede medzi Chefrenovou pyramídou a Sfingou. Na jej dne, pokrytom vodou, sme našli hrobovú komoru s piliermi. V strede stál veľký sarkofág. Myslím, že ide o hrob boha Osirisa."

Ako ďalej uvádza tento riaditeľ egyptskej Správy pamiatok a celého komplexu v Gíze, vďačíme za zverejnenie týchto správ dánskej kráľovnej Margarete a kráľovi Gustavovi, ktorí počúvali prednášku Zahiho Hawassa v Kodani.

„Keď si kráľovná vypočula moju prednášku, prejavila taký rozhľad a záujem o egyptské dejiny, že som sa cítil povinný informovať Jej Výsosť o najnovších objavoch."

Inými slovami: ak by sa kráľovský pár na prednáške Zahiho Hawassa nezúčastnil, zvyšok sveta by zotrval v nevedomosti.

R. 1995 nakrútila americká televízna spoločnosť NBC film, financovaný americkým multimilionárom Josephom Schorom zo Spoločnosti pre výskum a osvetu. Film sa volal Tajomstvo Sfingy. Môžeme v ňom vidieť Dr. Hawassa a kameramana, ako sa predierajú cez tajomné chodby pod Sfingou. To však znamená, že tieto chodby nie sú novými objavmi a že boli známe už pred r. 1999. Podľa uvedeného filmu tam má byť celkovo 9 miestností. V oficiálnej správe o vykopávkach sa uvádza, že rozvetvený podzemný labyrint má v súčte dĺžku viac ako 6 km. Okrem toho v 2. dieli tohto filmu s názvom Tajná komora Dr. Hawass rozpráva o tom, že r. 1998 alebo 1999 by mal byť systém komôr a tunelov sprístupnený verejnosti.

Hoci tieto videofilmy boli zverejnené už r. 1995, Hawass v interview pre Egyptian Gazette zo 14. apríla 1996 poprel existenciu uvedených tajných komôr a tunelov. V apríli r. 1996 s ním robil interview aj juhoafrický rozhlas. V tomto rozhovore spomenul sťažnosť napísanú Josephovi Schorovi. Hawass tvrdil, že sa v ňom sťažoval na spôsob práce Josepha Schora. Schor však mal od egyptskej Správy pamiatok licenciu na vykopávky platnú na obdobie jedného roka. Kvôli tomu si zostavil vlastný team, pozostávajúci z učiteľov a študentov Floridskej štátnej univerzity. Podľa Hawassa si táto skupina stanovila ako hlavný cieľ výskumu preskúmanie podzemia plošiny v Gíze, údajne aby bolo možné zakročiť proti klesaniu stavieb.

Hoci nikto kompetentný nevedel rozumne zdôvodniť, prečo by masívna skala vôbec mala začať klesať, začalo sa s obnovou Sfingy za vyše 16 miliónov dolárov, z ktorých by viac ako 13,6 milióna mala zaplatiť Európska únia. Pri prácach sa nerenovovalo len 12 224 kameňov, ale o 2,5 m sa znižovala aj hladina spodných vôd. Toto zníženie hladiny a nový odvodňovací systém boli potrebné na to, aby sa zabránilo pokračujúcemu ničeniu materiálu Sfingy. Umožnil sa tým aj prístup do oblasti v hĺbke až 20 m, čím sa dá vysvetliť aj objav nových tunelov a komôr r. 1999. Čo sa však za tým všetkým skrýva?

Americká televízia FOX je okrem iného známa aj produkciou mysteriózneho seriálu Akty X. Producent Peter Isackson bol zároveň prvý, kto podnikol expedíciu do zatiaľ neotvorených hrobov a podzemných šácht. Stalo sa tak 2. mája 1999 a niekoľko miliónov divákov mohlo vidieť priamy prenos z Gízy. Isackson o tom píše:

„Pred tým, ako sa koncom apríla r. 1999 rozostavili kamery na priamy prenos, strávili sme dva roky prípravami. Pri našej prvej návšteve sme vstúpili do priestorov pod Sfingou. Kompetentní ich volali „čierna komora". Počas nášho priameho prenosu sme práve tu museli prejsť oblasťou stavebných prác, odkiaľ sme však nesmeli priniesť zábery."

Po ďalšom Isacksonovom komentári sme museli nadobudnúť dojem, že sa to pod Gízou musí len tak hemžiť chodbami, systémami šácht a tajnými komorami.

„Pod plošinou v Gíze sú aj také miesta, do ktorých sme nesmeli ani vstúpiť, ani v nich filmovať. Vládli okolo nich také tajnosti, ako okolo Aktov X."

Prístup do miest spomínaných Isacksonom je dodnes uzavretý mrežou a dnu sa dostanú len niektorí pracovníci Správy pamiatok. V minulosti sa krištáľovo čistá voda, ktorou bola naplnená šachta, používala len na kúpanie, pretože počas stáročí sa zabudlo na jej skutočný význam. Prístup k tejto umelej jaskyni je vo vysoko položenej komore, ktorá má šesť bočných komôrok, podobne ako Mykerinova pyramída. Na rozdiel od pyramídy sú v tejto komore dva žulové sarkofágy, obidva sú však prázdne. Egyptológovia sa domnievajú, že vykrádači hrobov ich navštívili až po vpáde Arabov do Egypta.

Pred jedným z výklenkov je ďalšia šachta s dĺžkou 9,73 m, vedúca k zaplavenej chodbe. Pri brodení cez temnotu počuť z obidvoch strán ozvenu padajúcich kvapiek vody. Tento systém chodieb musel byť Egypťanom známy celé storočia a určite bol aj používaný. Z vykopávok r. 1998 vieme, že na druhom podzemnom podlaží, asi 18 m pod skalnou plošinou, sa našli zvyšky kostí a keramiky spred 2500 rokov. Zodpovedá to dobe, keď grécky učenec Herodotos písal svoje state o pyramídach a faraónoch, v ktorých potvrdzuje existenciu ďalšieho podzemného podlažia.

Na treťom podlaží, nachádzajúcom sa 29 m pod plošinou, je uložený ďalší sarkofág. Zahi Hawass tvrdí, že ho obklopujú štyri stĺpy a že je úplne zakrytý vodou. Tvar a výzor sarkofágu úplne korešponduje s tým, čo vo svojich Históriách spomína Herodotos. Ten píše, že hrobku nevidel osobne, len mu o nej rozprávali egyptskí kňazi. Dnes je jasné, prečo sa tieto miesta dávajú do súvislosti s Cheopsom.

Zvláštna je aj tá okolnosť, že krycia doska sarkofágu je odsunutá nabok, čo znamená, že sarkofág musel byť otvorený už za antických čias. Spoločníci legendárneho kalifa Abdullaha al-Mamuna podľa vlastných záznamov z 9. storočia práve tu našli mŕtvolu muža odetého v zlatom brnení a veľa drahých kameňov. Arabský učenec Muhammad al-Makrizi (1364-1442) uvádza túto povesť podľa zdroja pochádzajúceho z 12. storočia vo svojej zbierke spisov Topografický a historický opis Egypta.

„Priniesli sme ju k al-Mamunovi. Ukázalo sa, že rakva je prikrytá vekom. Keď sme ju otvoril, našli sme vo vnútri mŕtvolu muža v zlatom pancieri. Na prsiach mal položený meč bez rukoväti a vedľa jeho hlavy ležal kameň hyacintovej farby vo veľkosti slepačieho vajca, ktorý sa jagal vo svetle plameňa. Tento kameň si al-Mamun ponechal. Rakvu, z ktorej potom vybrali mŕtvolu, som r. 1133 videl ležať vedľa brány kráľovského paláca v Misr."

Po prieskume podlahy tejto komory, do ktorej vstúpil pred 1200 rokmi al-Mamus spolu so svojou družinou, našiel Hawassov tím hieroglyf „per", čo znamená v preklade „dom" a faraóni ho používali vo význame „chrám". Plošina s pyramídami v Gíze sa za čias Starej ríše (2644-1991 pred n. l.) označovala ako „pr-wsir-nb-rstaw", čo znamenalo „dom Osirisa, pána z Rosetau". Pojem Rosetau sa vzťahuje na „tunely do podsvetia", pod čím treba rozumieť už spomínaných 6 km chodieb pod skalnou plošinou. Zahi Hawass komentuje tento posledný nález takto:

„Posledná komora, ktorú sme našli, je pravdepodobne symbolickou miestnosťou boha Osirisa, vládnuceho nad tunelom do kráľovských hrobových komôr. V neskorších staroegyptských dobách bol na západnej strane šachty vyrazený tunel s dĺžkou 6 m. Poslali sme tam mladíka, ale prišli sme len na to, že tunel sa tam končí a nevedie do ďalších komôr. Chceli sme zistiť vek tohto podlažia, a preto mladík zostúpil dolu do priestorov zaplavených vodou, aby odtiaľ prípadne vyniesol nejaké predmety. Na základe niekoľkých nájdených artefaktov sme stanovili vek tohto podlažia na 3550 rokov."

-pokračovanie-

Erdogan Ercivan


KNIHU môžete zakúpiť i na tejto adrese

VŠETKY časti tohto seriálu postupne nájdete na tejto adrese


Súvisiace:

TUNELY V GÍZE (SK)
http://www.kemet.sk/video/tunely-v-gize-i
http://www.kemet.sk/video/tunely-v-gize-ii
http://www.kemet.sk/video/tunely-v-gize-iii
http://www.kemet.sk/video/tunely-v-gize-iv

Egypt - Odhalenie
http://www.cez-okno.net/zakazana-egyptologia

ERDOGAN ERCIVAN Výber
http://www.cez-okno.net/rubrika/erdogan-ercivan-vyber


apríl 21, 2016 22:29 popoludní

 

 

Top