Obrázok používateľa CEZ OKNO
Etika na ceste duchovného sebazdokonaľovania

Na ceste duchovného sebazdokonaľovania je najdôležitejšie zameranie na etiku. Všetky ostatné zložky duchovnej práce tento hlavný smer iba doplňujú. V dobrých duchovných školách celého sveta vznikla tradícia začínať učenie výkladom základných etických zásad. Žiaci, ktorí ich neprijmú, nie sú pripustení k ďalšej práci. Samozrejme, etické zásady nie je možné osvojiť si za jeden alebo dva mesiace učenia. Je to práca na celý život.

Rozšírenie životného obzoru, získavanie stále nových poznatkov o rôznych prejavoch života, osvojovanie ďalších techník psychickej autoregulácie, trvalá sebakontrola nad činmi, slovami a myšlienkami s cieľom dosiahnuť maximálnu etickú čistotu, stále hlbšie osvojovanie lásky k ľuďom a ku všetkým živým bytostiam, rozvíjanie múdrosti v procese predávania získaných vedomostí ostatným, zdokonaľovanie sily – to všetko umožňuje časom prenikať do stále hlbších vrstiev pravdy o duchovnej dokonalosti, zhadzovať zo seba spočiatku hrubé, povrchné, potom stále skrytejšie vrstvy nedokonalosti.

Výklad etického kódexu, ktorého autormi sú najlepší indickí myslitelia:

Prvou najdôležitejšou zásadou je neubližovanie.

Je formulovaná takto: “Pokiaľ je možné, neubližovať žiadnej živej bytosti činom, slovom ani myšlienkou.“ Nesmieme spôsobiť bolesť skutkom, ale ani slovom. Bioenergetické pole, ktoré vzniká pri prežívaní rôznych emócií zasahuje iných ľudí a ovplyvňuje ich cítenie. Citliví ľudia bez problémov určujú emocionálny stav človeka podľa kvality jeho bioenergetického poľa.

Druhou etickou zásadou je pravdivosť (neklamanie).

Nedodržiavanie tejto zásady sa povoľuje iba v prípadoch, kedy pravda môže človeku uškodiť (nemyslíme na seba!), t.j. keď sa pravdivosť dostáva do konfliktu s neubližovaním.

Treťou zásadou je nekradnutie (neodcudzenie).

Nesnažme sa privlastňovať si cudzie veci alebo myšlienky. Aparigraha je nehrabivosť. Oslobodzuje nás od nepotrebných vecí a vedie k vlastneniu vecí potrebných.

Kontrola nad pohlavným pudom.

Neznamená absolútnu a trvalú zdržanlivosť. Môžeme ju však praktizovať dočasne ako prostriedok k oslobodeniu sa z otroctva pohlavnej vášne, závislosti na nej a nutnosti pohlavného uspokojenia. Na druhej strane manželské vzťahy umožňujú človeku veľmi dobre prejaviť kladné i záporné vlastnosti. Ak sú manželské vzťahy spojené s úsilím o duchovný rozvoj, môžu sa stať vynikajúcou školou etického sebazdokonaľovania. Pohlavné vzťahy a výchova detí dávajú veľkolepú možnosť osvojenia si najdôležitejšieho aspektu duchovnej dokonalosti, Lásky.

Veľký význam má aj rozvíjanie týchto kladných vlastností:

Tolerancia k ľuďom odlišného zmýšľania;

Milosrdenstvo, dobro;

Prostota, skromnosť;

Pokora: človek sa nechváli svojimi domnelými alebo skutočne existujúcimi prednosťami (je nutné stále vidieť svoje chyby a snažiť sa ich zbaviť, nie zotrvávať v samoľúbosti).

Zásady/ pravidlá hygieny tela a psychohygieny.

Nutnosť udržovať telo v čistote. Jóga odporúča časté umývanie tela preto, že koža znečistená svojimi sekrétmi vyvoláva pod vplyvom určitých biofyzických javov zhoršenie celkovej nálady a podporuje vznik stresových stavov. Zvlášť sa to týka koži na hlave. Všetci poznáme ten príjemný pocit po kúpeli, ak sme nemali možnosť umývať sa niekoľko dní. Preto je potrebné sa umývať tak často, aby bol tento stav trvalý, teda denne.

Pokiaľ ide o umývanie a sprchovanie sa studenou vodou, je vhodná k tonizácii a otužovaniu organizmu a okrem toho posilňuje aj vôľu. Neodporúča sa však tým, ktorých ďalšou úlohou je získať pokoj a vnútornú harmóniu.

K lepšej očiste čriev pri zápchach je vhodné ráno vypiť jednu až dve poháre studenej či teplej vody.

Čistá strava.

Telo sa utvára z potravy. Je teda závislé na tom, akú kvalitnú stravu mu podáme. Lekárske výskumy dokazujú, že najvhodnejšia pre ľudský organizmus je lakto-ovo-vegetariánska strava. Mlieko a vajcia obsahujú súbor esenciálnych aminokyselín a stopových prvkov. V kombinácii s pestrou rastlinnou stravou vrátane surovej stravy je zaistený dostatočný prísun vlákniny a všetkých ostatných potrebných látok. Pri prechode na lakto-ovo-vegetariánsku stravu nepociťujeme žiadne obtiaže, ak prijímame dostatočné množstvo bielkovín (predovšetkým mliečnych výrobkov a vajec). Čoskoro sa presvedčíme, že sa nám zlepšilo zdravie, hlavne pokiaľ ide o tráviaci systém, zvýšenú fyzickú odolnosť, dobrú náladu a znižujúci sa počet chorôb z prechladnutia. Je vhodné vyhýbať sa prebytočnému množstvu kuchynskej soli. Prebytok soli v potrave vedie k hromadeniu vody v tkanivách, čo záporne ovplyvňuje naše zdravie a psychiku.

Nie je vhodné pravidelne piť silný čaj a kávu. Kofeín, ktorý je v nich obsiahnutý je vynikajúcim tonizátorom nervovej sústavy. Avšak pravidelné neopodstatnené užívanie akéhokoľvek lieku je škodlivé, vedie k chronickým stresovým stavom.

Fajčenie a alkohol v sebemenších dávkach zabraňujú dosiahnutiu úspechov v duchovnej práci. Ak však budeme prísne dodržiavať všetky uvedené odporúčania, zbavíme sa túžby po alkohole aj cigariet.

Posledná a nemenej dôležitá stravovacia zásada je prijímanie potravy v patričnom emocionálnom naladení. Pred jedlom je nutné zbaviť sa zbytočných myšlienok a naladiť sa na pokojnú a radostnú hostinu. Pri jedle sa nemajú riešiť problémy, ktoré vyžadujú veľké sústredenie. Rozhovor má byť srdečný a príjemný.

Spokojnosť, stále kladné emocionálne naladenie bez ohľadu na okolnosti.

Ak nemáme možnosť zmeniť vonkajšie podmienky, tak to najhoršie, čo môžeme urobiť je nechať sa uniesť zápornými emóciami. Ak nemôžeme situáciu zmeniť, zmeňme svoj vzťah k nej. Plačom a sťažnosťami sa nič nevyrieši. Ak sa s niekým dostaneme do konfliktu, najproduktívnejším činom je nájsť príčinu v sebe a vynasnažiť sa likvidovať následky svojej chyby. Nemá zmysel zameriavať sa na chyby druhých. Myslime predovšetkým na svoje omyly a nedostatky a snažme sa ich napraviť.

Naučme sa robiť svoju prácu svedomite a s radosťou.

Pokiaľ má práca etické opodstatnenie, zaslúži si to. Ak ju nemá, je lepšie ju opustiť. Svedomitá a radostná práca je našou povinnosťou voči tým, s kým a pre koho pracujeme. Je to záruka nášho osobného šťastia.

Filozofické úvahy, diskusia a čítanie, ktoré pomáhajú uvedomiť si zmysel života a cesty k dokonalosti.

Askéza – akékoľvek sebazaprenie v rámci boja s vlastnými chybami.

Vyznávanie osobného Boha.

Trvale si uvedomujeme, že Život je náš Učiteľ, ktorý nám stále dáva rôznorodé lekcie Lásky a Múdrosti, ktoré nás vedú k Dokonalosti.

Zdroj: Vladimir Antonov, PhD. – Rádžajóga a Buddhijóga; Autorka stránky www.spirita.estranky.cz, ktorá prekladá texty Vladimira Antonova z ruského jazyka do češtiny. Text uverejnený a preložený s láskavým povolením autorky prekladov, povolené voľné šírenie s pripojením zdroja.

Prevzaté z: nina450.wordpress.com

apríl 11, 2012 00:55 dopoludnia

 

 

Top