Obrázok používateľa CEZ OKNO
Pochybný výskum

Neetický a neefektívny výskum ľudských embryonálnych kmeňových buniek neprináša ani zďaleka také výsledky ako výskum dospelých kmeňových buniek. Užitočný európsky program pre vedu a výskum Horizont 2020 s rozpočtom 80 miliárd eur je ohrozený. Ráta totiž s financovaním výskumu ľudských embryonálnych kmeňových buniek aj napriek jeho dlhotrvajúcej etickej, vedeckej, lekárskej, právnej a ekonomickej kontroverzii.

Tému otvoril slovenský europoslanec a lekár Miroslav Mikolášik spolu so zahraničnými kolegami z rôznych poslaneckých skupín už počas septembrového zasadnutia Európskeho parlamentu v Štrasburgu.

Nielen etické argumenty

Výskum na ľudských embryonálnych kmeňových bunkách zakazujú zákony Slovenska, Poľska a Litvy. Bunky sa pri ňom získavajú zničením ľudského embrya, čo je v rozpore s ústavami Malty a Írska, ktoré chránia ľudský život už od počatia. Europoslanec Miroslav Mikolášik ako predseda parlamentnej skupiny pre bioetiku inicioval spolu s ďalšími europoslancami na pôde Európskeho parlamentu tlačovú konferenciu, na ktorej vyjadrili zámer predstaviť verejnosti aj jednotlivým komisiám parlamentu etické a právne argumenty proti financovaniu výskumu na ľudských embryonálnych bunkách.

Na konferencii, kde oficiálnym jazykom bola aj slovenčina, europoslanci upozornili na porušenie princípu subsidiarity, keďže celoeurópsky program umožňuje financovať taký výskum aj z prostriedkov štátov, ktoré ho zakazujú. Právny problém ohrozuje celý program Horizont 2020. Mikolášik spomenul aj lekárske a ekonomické argumenty proti výskumu.

Ani dve desaťročia nákladných pokusov nepreukázali bezpečnosť používania embryonálnych buniek pri liečbe, naopak, odhalili vysoké riziko formovania tumoru. Koniec celosvetovo prvej klinickej skúšky s ľudskými embryonálnymi bunkami ohlásila aj firma Geron, jedna z prvých troch spoločností, ktoré sa ním v USA zaoberajú dlhodobo.

Oficiálnym dôvodom skončenia výskumu bola finančná náročnosť, neoficiálne sa uvádza, že neprišlo takmer k nijakému zlepšeniu stavu pacientov. Otvorene sa priznáva, že výskum na embryonálnych kmeňových bunkách bol veľkým mýtom, doteraz nevyliečil ani jedno ochorenie a výsledky v podobe budúcej liečby sú v nedohľadne. „Dnes nehovoríme len o zodpovednom a etickom európskom výskume. Hovoríme o právnej a ekonomickej neudržateľnosti výskumu na ľudských embryonálnych kmeňových bunkách, ktorý je plný falošných nádejí," povedal Mikolášik.

Úspešné alternatívy

Perspektívne výsledky prináša výskum dospelých kmeňových buniek. V súčasnosti pri ňom prebieha niekoľko tisíc klinických skúšok, čo je obrovské množstvo oproti trom skúškam s embryonálnymi kmeňovými bunkami. Pri dospelých kmeňových bunkách a bunkách z pupočníkovej krvi nie je potrebné zničiť ľudské embryo, pochádzajú z tela pacienta, takže ich organizmus ľahko prijme.

Dokázateľne fungujúca alternatíva dosahuje už dnes zlepšenie stavu pacientov aj priaznivú perspektívu liečby. V máji Mikolášik spoluorganizoval v Bratislave prestížnu medzinárodnú vedeckú konferenciu Budúcnosť regeneratívnej medicíny - dospelé kmeňové bunky a kmeňové bunky z pupočníkovej krvi. Zišlo sa na nej dvesto svetových i domácich expertov a prezentovali najnovšie metódy unikátneho spôsobu liečby pomocou dospelých kmeňových buniek.

„Každé ľudské telo vie samo seba vyliečiť týmito bunkami dnes už pri 70 diagnózach, napriek tomu tejto metóde stále nevenujeme adekvátnu pozornosť," poznamenal pri tejto príležitosti Mikolášik. Vtedy ešte nevedel, že neuplynie ani pol roka a výskum dospelých kmeňových buniek bude ocenený Nobelovou cenou za medicínu.

Získali ju John B. Gurdon a Šinja Jamanaka, ktorí zistili, že dospelé bunky môžu byť preprogramované tak, aby sa z nich stali bunky schopné ďalšieho vývoja, pričom sa z nich môže stať napríklad iné tkanivo v tele. Bez pochýb sa potvrdilo, že argumenty slovenského europoslanca a lekára Miroslava Mikolášika majú hlboké opodstatnenie nielen v etickej a právnej, ale aj v odbornej lekárskej a vedeckej rovine.


NOVÉ ČÍSLO EXTRA PLUS VO VAŠOM STÁNKU!


Iniciátori konferencie o etických a právnych problémoch financovania výskumu ľudských embryonálnych kmeňových buniek

Viliam Bujnovský

Zdroj: EXTRA PLUS, www.extraplus.sk


Súvisiace:

Zdravotníctvo
http://www.cez-okno.net/zdravotnictvo


Sekcie: 
december 07, 2012 21:27 popoludní

 

 

Top