Obrázok používateľa CEZ OKNO
Základy novej vedy – prevratná technológia obnovy ľudských orgánov

Medzi vzdelanými ľuďmi je v dnešnej dobe nespochybniteľný záujem o pojem informácia. Stále viac sa používa v matematike, fyzike, biológii, medicíne. Stal sa všeobecným termínom. Samotné slovo informácia pochádza zo starodávnej latinčiny. Týmto slovom sa pomenovával obsah, odovzdávanie a osvojovanie si vedomostí.


Článok nájdete na tejto adrese


Zdroj: http://www.2012rok.sk/

Prevzaté z: http://orgo-net.blogspot.sk/


Súvisiace:

Odhalenie
http://www.cez-okno.net/rubrika/odhalenie


november 14, 2012 21:27 popoludní

 

 

Top