Obrázok používateľa CEZ OKNO
Díky transformaci do vyšší dimenze?

Velmi rád bych chtěl něco upřesnit čtenářům ze svých vlastních životních zkušeností o očekávaných změnách, které by měly nastat okolo roku 2012. Částečně mne k tomu inspiroval nedávno uveřejněný článek od Tary S. Povolné. V úvodu tohoto článku se píše, že na naši planetu dopadá ve zvýšené míře fotonové světlo z Univerza. Zatím jej nevidíme, ale je naznačeno, že se to může stát. Má se zvýšit jeho intenzita. Pak má dojít k nějakým světovým katastrofám, ale pro část lidí to bude znamenat transformaci a přechod do vyšších dimenzí. Omylem je zde ale uvedeno, že žijeme ve 3. dimenzi. – To je výška, šířka a hloubka. My ale žijeme ve 4. dimenzi, kde je nejdůležitější dimenzí čas.

Což o to, fotonové světlo na nás působí stále. Totiž i sluneční paprsky jsou fotonové. Je ovšem otázka, jaké fotonové světlo nás některé má přetransformovat. Existuje mnoho fotonů. (Odborně řečeno kvant elektromagnetické energie) od radiových vln až po gama paprsky. Pokud by mělo dojít k nějaké transformaci lidské duše, určitě by to nezpůsobily fotony v rozsahu rozhlasových, televizních či radarových frekvencí. Ty na nás působí hezkých pár desítek let - a zatím se s námi nic nestalo. Jestli se však jedná o gama paprsky – s těmi máme dost špatných zkušeností od prvého výbuchu atomové bomby. Proto bych rád věděl, jaké že to spektrum záření z Univerza na nás dopadá. Vědecky je zatím potvrzeno jen zvýšení ultrafialového záření v důsledku narušení ozónové vrstvy. A čím ovlivní tu transformaci? Bude to fotonové světlo něčím modulované?

Součástí transformace má být i to, že naše myšlenky začínají mít sílu. – Brzy by se mohly projevit v realitě. Ale vždyť se to děje již tisíce let! Co člověk vymyslí, to pak realizuje. Naopak se to ještě nikdy nepodařilo! A co vidíme ve filmech? Dávno byly natočeny katastrofické filmy, horory apod. a nyní to zažíváme ve skutečnosti! Proč již dávno někdo nezasáhl do šíření těchto hrůzných vizí budoucnosti a nezačal točit filmové veselohry? A ve skutečnosti máme vlastně ohromné štěstí, že většina lidí na naší planetě ničemu nevěří. Již v knize knih – v bibli je psáno: „ Ó vy malověrní! Kdyby jste měli víru jako zrno hořčičné, řekli byste této moruši: Vyrvi se i s kořeny a přesaď se do moře! A ona by vás poslechla.“ (Lukáš 17.6)

Bohužel jsem jaksi v tomto článku nepochopil, jak se mají lidé na toto světlo napojovat. Když známe zdroj fotonů a úhel pod jakým dopadají, není problém se dostat do jejich ohniska. I neviditelné záření z fotobuňky lze lehce zaměřit a přijímač pak zafixovat. A co je pro mne úplnou záhadou, jak, kde a proč, a v kterých místech lidského těla vznikly nové čakry. Tisíce let to bylo pouze sedm tajných center psychiky, prostřednictvím kterých se dalo dojít k osvícení, a pak se z nich najednou stala centra energie. A dokonce jejich rozšíření o tři nové vyvolá ten proud fotonů! Z lidí, kteří projdou transformací se mají stát světelné bytosti, které dokáží pouhou myšlenku proměnit ve skutek okamžitě když na něco pomyslí. To je ale dávno známá věc, že takové zázraky konali lidé již v biblických dobách.(A někteří to dokáží i dnes.) A to nebyli přetransformovaní! Sice při tom nesvítili, ale byli a jsou toho schopni.

Je zde sice velmi dobrá rada, jak očišťovat tělo i duši, abychom byli na přerod připraveni. Což o to, duši lze očistit velmi rychle. Přestat lhát, krást, dodržovat tisíce let staré biblické desatero a bude ráj na zemi. – Ovšem pouze v tom případě, že to začnou dodržovat všichni lidé. Kdo to již někdy zkusil jako jedinec, společnost mu to okamžitě dala najevo. Výpověď ze zaměstnání, posměch v okolí, někdy i pobyt v psychiatrické léčebně. Ty méně šťastné dokonce čekala smrt. Asi ještě na čištění duše za ta tisíciletí nedozrál čas!

A zkuste se zdravě stravovat! Na vlastní zahrádce plno dusičnanů a radioaktivního spadu. V ekologické mouce chemické přípravky proti hrudkování, Celozrnné pečivo s přísadou rakovinotvorného barviva, v medu jedovaté postřiky a ve vodě z lesní studánky směs toho všeho výše jmenovaného.

Velmi zajímavá je i zmínka o tom, že při transformaci můžeme přijít o hmotné tělo, ale že je to nepodstatné. – My se transformujeme jako duše! Tak nač ten složitý proces okolo toho všeho? Když budeme ve svém individuálním životě dodržovat pouze Mojžíšovo desatero, budeme tím bez hříchu a zemřít musíme jednou všichni, tak jako tak. Proč to tedy komplikovat? A přejít dobrovolně, předčasně do neznámé páté dimenze? Vždyť v našem čtyřrozměrném světě by v případě dodržování desatera v hmotných tělech bylo nádherně až do nejdelší smrti! A co to vlastně je ta pátá dimenze? Není to ten „onen“ svět? Kdo tam byl? Kdo to zažil a vrátil se k nám nazpět s informacemi? Není to ve skutečnosti jen „onen“svět mrtvých duší bez šířky, výšky, hloubky a bezčasový?

Velmi mne překvapilo, že tento přerod do „lepší a vyšší“ dimenze by měly doprovázet zdravotní problémy. – Bolesti hlavy, nebo dokonce snad i infarkty! Z léčitelské zkušenosti vím, že přechod do lepšího se projevuje vždy velmi příjemnými pocity! Dokonce i přirozené umírání hmotného těla popisují ti, co na to měli ještě čas, jako něco nádherného. I uzdravování z jakékoli nemoci je vždy velmi příjemné. Snad jen za extrakcí bolavého zubu následuje bolest.

S čím však nemohu absolutně souhlasit že: „Úkolem člověka teď není postarat se o záchranu planety. To není naše práce!“ - Vždyť toto je to nejdůležitější pro život! To chce někdo totálně zlikvidovat „Modrou planetu“ jen pro jakýsi imaginární postup do vyšších dimenzí? To je i záměr i samotného Stvořitele, který tento nádherný svět utvořil a uznal za dokonalé dílo? To nestačí, že nikdo z „duchovních“ lidí nezasahuje do zamořování ovzduší, vod a země a místo toho si hledí jen svého ega při tzv. meditacích? Nebylo by lepší nejprve zachránit hmotnou matičku Zem, která byla kdysi rájem než ji začala ničit naše civilizace? Dokonce je snad do této destrukce zapojen i „nesmrtelný“ St. Germain, který žil v 18. století. To nestačí, že mu reikisté dali své úkoly? Dočetl jsem se dokonce, že se dá nemocný pes vyléčit když se zasvětí do St. Germain! A vida! Nyní má i další úkol-posílat na nás transformační kvanta fotonů! Ubohá Francouzova duše!

Na „onen“ svět se tak jak tak dostaneme dřív, nebo později všichni. Ale pokud to nebude ten bezdimenzionální svět nebožtíků, co je proboha potom ta pátá dimenze? Ze svých vlastních zkušeností vím, že nejlépe se moje individuální duše cítí tehdy, když nevnímá žádnou dimenzi. – Jen bezprostorový, bezčasový blažený pocit. Kam se budou po transformaci rodit nové duše, pro které vždy byla naše Země jakousi školou, ve které jsme zatím my všichni? Bohužel, málokdo z nás dostane při odchodu z hmoty na vysvědčení jedničky, nebo dokonce červený diplom. Když nezabráníme likvidaci „jednoduché“ třírozměrné matičky Země, jak se chceme potom „přetransformovat“ někam „výš?“

Hlavním úkolem lidí, kteří se cítí moudřejší má snad být pomoc těm, kteří ještě této duchovní úrovně nedosáhli. – Bojovat proti zločinům, bezpráví, devastaci planety a mimo jiné i proti šíření neověřitelných hloupostí. Nebo se snad mýlím?

Josef Otruba

exkluzívne.cez.okno

marec 13, 2011 19:26 popoludní
 • krát komentár

15 krát komentár

 1. Obrázok používateľa Anonym
  Anonymmarec 13, 2011 21:10 popoludní

  Komentár: 

  Nesúhlasím s p. Otrubom. Zjavne sa ešte musí učiť a treba zistiť príčiny všetkého a nie len po určitú úroveň pokiaľ je to logické, ale snažiť sa zistiť tú pravú príčinu aj keď sa mu to nebude páčiť a zo začiatku to nebude mať žiadnu logiku. Asi po dvoch rokoch tvrdého štúdia zistí, že nemá pravdu a dnes sa nachádzame v tretej dimenzii, lebo čas je štvrtá a to v takej forme, že vo štvrtej dimenzií dokážu byť bytosti v tom istom čase napríklad na dvoch miestach naraz. Keď to p. Otruba dokáže tak sa ospravedlňunejm a naozaj je v štvrtej dimenzii. Prajem príjemné štúdium.

 2. Obrázok používateľa SepiaX
  SepiaXmarec 14, 2011 09:43 dopoludnia

  Komentár: 

  V jednom s p. Josefem souhlasím a to s jeho nesouhlasem:-)
  A to konkrétně s tímto citátem z původního článku „Úkolem člověka teď není postarat se o záchranu planety. To není naše práce!“. Myslím, že především povinností každého tvora či bytosti je neubližovat, to znamená také neničit. Myslím, že jsme se všichni do jednoho, podíleli a podílíme ať už pasivně či aktivně na devastaci ekosystému této planety. Je naší povinností až do poslední chvíle zjednávat nápravy a snažit se alespoň mírnit dopad našeho jednání na naší planetu. Je bezpředmětné řešit 3D, 2D, 4D toto není naší starostí. Vše co existuje se vyvíjí, to je přirozený proces. Směr kam se vyvíjíme si udáváme sami a zde bych chtěl uvést jeden obecně známý fakt leč velmi nepopulární že, jakýkoliv stupen a druh vývoje nelze přeskočit! Každý postoupí pouze dle svých předpokladů. Pokud je člověk zarputilý sobec těžko postoupí výše, pokud je tvor evolučně prvok nebude z něj savec. A pokud bychom připustili takovou možnost, jak myslíte, že daná duše obstojí v novém prostředí/dimenzi bez předchozích zkušeností a hluboce zakořeněných hodnot? Ano i mi hladí duši články o tom že i méně vyspělé duše mohou postoupit a že vše proběhne jaksi mysteriózně, nicméně stojím nohama na zemi protože cítím a ze zkušenosti vím že zadarmo nic nedostanu pouze pomocnou ruku ale krůčky musím dělat sám. Tuším, že nepůjde o žádný přerod ve smyslu zjemnozhmotnění , vidím to tak že vše půjde klasickým zaběhaným způsobem: Smrt – Karmické posouzení – Zrod dle uvědomění

  Toto jsou prastaré zákony duše a ty jsou neměnné.

  Bylo by hezké čekat a nípat se pouze ve svém nitru. Kdepak tento boj bude pouze náš, ať už přijde cokoliv a bojím se, že nic hezkého to nebude. Hlavní figurou v tomto pimprlovém divadle bude lidstvo a bojím se toho, co lidé dovedou. Bojím se i sám sebe, vůbec nevím, jak budu reagovat.

 3. Obrázok používateľa Josef Otruba
  Josef Otrubamarec 14, 2011 11:28 dopoludnia

  Komentár: 

  Děkuji za zajímavou odpověď.Asi tento pán ve škole špatně poslouchal.Už na "základce" jsme se učili, že čtvrá dimenze je čas,ve kterém se nachází vše kolem nás a podléhá jeho vlivu stárnutím.Samozřejmé je v naší současné dimenzi i to,že někteří lidé ovládají "bilokaci" - mohou být současně na dvou (i více )místech. To není nic nového!Například svatý Antonín a další, včetně obyčejné anglické vychovatelky, která nemohla najít stálé zaměstnání,protože se nacházela vždy na několika místech současně.Děkuji za radu, že se musím stále učit.Asi jsem v době, kdy jsem astrálně cestoval neměl na čtení mnoho času. Za nedlouho mi bude 70let, tak budu mít na studium více času.Zatím mne poučovali pouze zkušení lidé, kteří vše zažili na vlastní kůži a názorně mi vždy vše předvedli.(Včetně názorné ukázky jak pouhou myšlenkou scelit zlámanou kost.Pravděpodobně to již všechno umíte.Asi jsem zatím studoval nevhodnou literaturu. Můžete mi poradit co prostudovat, abych se dostal na Vaši úroveň? A dokáže mi někdo konečně (při mé nechápavosti) vysvětlit co je ta čtvrtá, nebo pátá dimenze? Co je ten pátý element mimo šířky,hloubky, výšky a času? Já znám pouze bezdimenzionální svět mrtvých. (Vyrůstal jsem u hřbitova) Děkuji.

 4. Obrázok používateľa Anonym
  Anonymmarec 15, 2011 01:25 dopoludnia

  Komentár: 

  pan otruba,pri vsetkej ucte k vasemu veku musim podotknut,ze idete na to velmi vedecky,pricom je jasne ,ze vedec nie ste a ti co sa za nich vydavaju,pripadne maju potrebne diplomy nimi tiez byt nemusia,pretoze o vsetkom ich uci dnesny zhnity system.. a prave podstatou chystanej zmeny niesu vase "fakty" ale citenie ,astralne vnimanie a podobne.. rad by som preto vedel,ako chcete vy zachranit maticku zem a ako to maju urobit ostatni ludia.. podstatou tejto zmeny je,ze ludia pridu na veci ,ktore si do teraz nedokazali ani len uvedomit,nieto este vobec pripustit ,ze by to mohla byt pravda.. nikto z nas nema ani len predstavu o tom ako sa zmeni nase vnimanie ,nase myslenie ,nase chovanie,nas rebricek hodnot a podobne.. vy chcete zachranovat planetu od katastrof a chcete to aj osatnych ludi.. skusali ste sa niekedy z nadhladom pozriet na sposob zivota aky tato civilizacia zije?? nas zivot je naprogramovany tak ,aby sme stihli vstat rano do prace odviest deti do skoly ,po praci urobit nakupi uvarit ,cez vikendy upratat a zvysok casu stravime pri telke z otvorenymi ustami,ktore hlcu vsetko co je v TV bez overenia a logickeho zakladu.tato populacia je vedome degenerovana,ci uz fyzicky alebo mentalne.. vy chcete od tychto ludi aby zachranovali planetu?????????????tito ludia praveze maju v prvom rade zachranit seba od tohoto sposobu zivota a vacsina ani len netusi ,ze sa deje nieco zle,myslia si ze vsetko ma byt tak ako je.. behame po maticke zemi ako nafetovane ,nic nechapajuce ovce.z nasich radov tie najvacsie svine stupaju systemovym rebrickom a riadia ostatnych,schvaluju im zakony a urcuju sposob zivota.. ludia co maju potrebnu inteligenciu,su udupavany vedome aj nevedome spolocnostou,individualita je vedome potlacana,nazor jednotlivca je potlacany,uprednostnuje sa naucene frazovanie a mozog pouzivame na 10%.vy chcete od nas ,od ludi aby sme zachranili najskor planetu??clovek ,co ma take nieco v moci lebo sedi za "dolezitimi gombikmi systemu" sa v prvom rade nikdy nedostane na takuto stranku a teda ani len netusi o com sa mi tu bavime a kby sem aj nejakou nahodou zabludil,tak si samozrejme povie,ze ak sa nezachova povodny (katastrofalny)stav spolocnosti on pride o svoju moc ,peniaze ,pohodlny zivot a nadvladu nad ostatnymi ludmi.. co myslite ,co urobi?? pojde zachranovat planetu?? rozhodne ,ze ma zrusit peniaze,zaviest elektromobily,solarne elektrarne,ked od narodenia vie,ze sa svoj skvely zivot vdaci tomu,ze jeho rodina vlastni ropny vrt,zdiera ludi cez banku,ze tento system funguje tak skvele vdaka nespravodlivosti,krutosti,nenavisti a podobnym veciam?? podstatou zmien ,ktore pridu je prave rovnost medzi ludmi bez ohladu na to do akej rodiny sa narodili.ludia si nieco take nedokazu ani predstavit,nedokazu si zivot predstavit bez penazi,ktore nas v konecnom dosledku zotrocuju a mozu za vsetko zlo na planete.vychcete od ludi ,co si nevedia uvedomit zakladne veci vo svojom zivote,aby zachranovali planetu?? ved oni si nevedia poradit ani z vlastnym zivotom.. vas clanok sa snazi cely vypadat ako zbierka faktov a ja som sa oprel iba o jednu temu tohoto clanku,ale ten zbytok je to iste.. nemam v umysle hadat sa,alebo nieco podobne,snazil som sa len vysvetlit ,ze to o com ste pisali vy je zo "stareho sveta" a vsetci vieme ,ze sa to neosvedcilo,prichadzaju nove casy,novy vietor ,cerstvy vzduch.. prichadza nieco o com sme doteraz nikde nepoculi,nieco o com sa nam nikdy ani nesnivalo a kto si mysli,ze moze o tom poucat druhych je veeeelmi ale veeelmi vedla a strasne sa myli.. tu mozte mat aj 200 rocne skusenosti vo vsetkych oboroch o ktorych ste co i len poculi, aj tak vam to nepomoze.. to co prichadza je dalsi a velmi dolezity stupen evolucie ludstva a my nemame o tom ani len zdanie,tak ako kedysi napriklad ludia vo feudalizme nemali predstavu napriklad o televiznom prijimaci,ci mobilnom telefone,internete a podobne.a to som este pouzil velmi mierne prirovnanie vzhladom k tomu co nas ako ludstvo caka.. nemame ani najmensie tusenie,vieme iba jedinu vec a sice,ze zakladom vsetkeho je naozaj dobry umysel ,ta najcistejsia laska cloveka k cloveku,moralne hodnoty,vzajomny respekt cloveka k cloveku a cloveka k prirode atd.

 5. Obrázok používateľa Josef Otruba
  Josef Otrubamarec 15, 2011 20:11 popoludní

  Komentár: 

  Vidím, že není jednoduché napsat něco, co lze okamžitě pochopit. Ve svém článku jsem chtěl pouze naznačit, že se máme starat hlavně o své bližní (v okruhu své rodiny a přátel)s láskou a vlastním příkladem. Kolik je čaker, nebo jestli existuji nějaké další neviditelné útvary, to nám může být srdečně jedno! Pokud ale něco neviditelného prokazatelně vnímám, měl bych právo upozornit "nevidoucí", že jim někdo nehorázně lže.A jestli se někdo cítí na duchovní výši, nechť nefilozofuje o světelných tělech, ale zachraňuje hmotné!Jinak s vámi stoprocentně souhlasím. J.Otruba

 6. Obrázok používateľa Veru
  Verumarec 16, 2011 10:25 dopoludnia

  Komentár: 

  súhlas - nie je potrebný ďalší komentár...

 7. Obrázok používateľa PC
  PCmarec 14, 2011 11:50 dopoludnia

  Komentár: 

  To mi něco připomíná!
  že je potřeba věřit a nedívat se na levo , napravo a hlavně se neptát....!
  Že by další neomylná církev svatá?!
  I když jsem možná otevřenější než pan.Otruba, i mě by zajímaly poctivé odpovědi na jeho otázky a ne jen zesměšňování a nabádání k víře. Co třeba takové "centrální slunce Alkyon"? To prý obíháme i s naším slunce. A jakpak to asi dělám, když je stovky světelných let daleko a mezi ním a námi jsou stovky hvězd. To by Alkyon musel být velký jako centrální galaktická černá díra!....a další podobné otázky....
  Všiml jsem si už mnohokrát, že tihle novodobí buditelé za lidské povznesení apelují a upozorňují na mnoho dostupných technik vedoucích k očistě těla a mysli a ve skutečnosti se člověk nic konkrétního nedoví. Buď vás zahrnou stovkami odkazů na všechna možná náboženství a techniky s tím, že si je máte nastudovat nebo jen tak plácají všeobecně a nebo, což je móda posledních let vám nabídkou sakramentsky dobře palcené semináře o čem...? No to vlastně pořádně nezjistím, dokud si to nezaplatím a neabsolvuji. Ale jak s tím jde dohromady láskyplná a nezištná pomoc bližnímu svému, to mi nějak uniká. Sám jsem během let jako tvrdý ateista pochopil, že ateismus je stejně jako náboženství(ne víra!) jen učení fanatiků a je hlavně nesmyslné a nepřátelské rozvoji člověka. Ale bohužel pořád není k nalezení nic, co by nám ukázalo cestu správným směrem.

 8. Obrázok používateľa Dana
  Danaapríl 28, 2011 18:24 popoludní

  Komentár: 

  absolutny suhlas

 9. Obrázok používateľa Anonym
  Anonymapríl 28, 2011 21:59 popoludní

  Komentár: 

  Podstatou je, aby si tam dosiel sam. To mas ako s vecerou. Ked ti ju niekto donesie priamo pod nos a nepohnes ani prstom, nevazi si ju. Ked si ju vsak urobis sam, vazis si toho a mas z otho dobry pocit. Tu je to o tom istom. Tvoja spiritualita sa povzesie len v tedy, ked sa sam otvoris a sam zacne vnimat. Chod si za svojim presvedcenim, ale hlavne za tym co citis a co vnimas. Nehlad na to, co citas a uz vobec nie co vidis v telke. Pocuvaj svoju intuiciu a vnutorny hlas a ono ta to dovedie k cielu. Mas este cas, resp mas tolko casu, kolko potrebujes.

 10. Obrázok používateľa Akkojan
  Akkojanmarec 14, 2011 13:42 popoludní

  Komentár: 

  Mnoho slov, zhola nic řečeno. Pouze o dimenzích, a to ještě špatně. Být na dvou místech současně v této naší realitě uměli(jí) ne všichni, ale jistě mnozí. Pochybuji, že by např. Jógánanda ve své autobiografii si vymýšlel. Přečtěte si ji. Ne, raději prostudujte. Možná Vám pak začnou bý dimenzionální počty poněkud jasnější. Pana Otrubu neznám, co psal, jako by mi mluvil z duše.

 11. Stránky

 

 

Top