Obrázok používateľa CEZ OKNO
Lidé a energie 2. (Působení energií, jejich osvojování, karma, ovlivňování a ovládání…)

Nevyhneme se tedy neustálému ovlivňování ze strany energií. Například při čtení knihy jsme ovlivňováni jejím obsahem a vědomím jejího autora (v dobrém i špatném). Při poslechu hudby jsme ovlivňování jejími energiemi (jsou harmonické nebo rozlaďující? Kým byla inspirována?). I při rozhovoru, pohledu do očí dochází k interakci a energetickému působení. Nakonec stačí jen projít se po ulici a cestou potkáte celou zoo nejrůznějších energií. Některé vám budou příjemné, přínosné, některé třeba ne. S některými lidmi nám není příjemné být a nechceme je mít blízko sebe. S některými se cítíme povzneseně. Některá kniha nás osloví, zatímco jiná zanechá tíživý pocit, či zkazí náladu. Některé energie pro nás budou krátkodobě nebo dlouhodobě atraktivní.

Popsané působení energií není jen negativní, nebylo to míněno tak, že to vše, co nás ovlivňuje, je jen špatné. Naopak, jedním z našich úkolů na úrovni energií je osvojit si jejich co nejširší spektrum a zkompletovat je v sobě všechny až do stavu, kdy bude člověk obsahovat harmonicky spolupracující souhrn všech, a tehdy bude nabyto celistvosti. Když je člověk seznámen s celým spektrem základních energií, obsáhl tak celý svět a vytvořil si vztah ke každé z nich. Na základě toho se může realizovat ve vztahu k nim a ztotožňuje se s tím nejlepším podle svého výběru a to prožívá a realizuje. To je jeden náš úkol zde na Zemi a vlastně i ve Vesmíru - rozšířit maximálně katalog svých energií a realizovat se pomocí nich.

Duše je většinou naváděna tam, kde si může osvojit energie, které jí chybí, a také do situací, které jí pomohou nalézt v nich rovnováhu, pokud zde ještě chybí. Tak nějak funguje karma. Existuje tedy a na člověka působí řada vlivů. Karmické přitahování nás většinou přitahuje k opaku toho, co chceme, k tomu ale, co nám ještě chybí a potřebujeme se s tím vyrovnat. Tváří v tvář opaku toho, co chceme, čím jsme, na co jsme zvyklí, čím se řídíme, co uznáváme, co se nám líbí, se většinou nejlépe učíme. Pak zde působí přitahování stejného ke stejnému - podobné se přitahuje a je to navzájem posilováno. Člověk určitého smýšlení bývá přitahován k jiným lidem podobných názorů. Posiluje se tím soudružnost, ale i nedostatky a karma těchto společných energií. Osoba s určitou neuzavřenou karmou naráží na ty samé lekce stále dokola. Kdykoliv narazí na energie s podobnou karmou, dochází většinou k silnému přitahování, silnému souznění, ale také někdy k následnému karmickému vyhrocení. Pro osoby sdílející podobnou či stejnou karmu je často příjemné být spolu, je zde ale obsaženo i zesílení negativní stránky karmy a nebezpečí nenadálého vyhrocení, které může vést k vybití karmy a jejímu vyrovnání, ale i k tragédii s neblahými následky.

Svět interakcí s energiemi, karmou, bytostmi atd. je tedy velmi barvitý a pestrý a také složitý. Je zde určitý těžko pozorovatelný vyšší řád, který všemu tomu dává smysl, člověk jej však běžně nepozoruje. Většinou je obyčejný člověk podřízen jaksi náhodě toho, s čím kdy přijde do styku a jaký to bude mít následek. Často si energie s člověkem hrají a mohou nad ním mít větší kontrolu než on nad nimi.

V extrémním případě je osoba úplně pod vlivem různých bytostí, pudů, nepřirozených tužeb a vnějších nízkých sil. Při rozhodování, ke kterým energiím se chovat důvěrněji a kterým se vyhnout, je nasnadě určitá bdělost a rozvaha. Osvojení si nějaké energie v sobě nese i přijetí její karmy, tedy i určitou zodpovědnost. S objektem rozhodování může být spojeno napojení na vyšší energetický celek, na jejího původce, v nejhorším případě na temné síly. Člověku, který se neorientuje v tomto neviditelném světě, může více nežli rozumové uvažování být prospěšná intuice - pocitové vnímání. Lidská bytost má v sobě zabudovaný systém cítění a vyciťování energetických vlivů, což je v této oblasti užitečný nástroj.

- pokračovanie -

Ladislav Zelinka, ladislavzelinka@seznam.cz

exkluzívne.cez.okno


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

január 29, 2011 13:08 popoludní

 

 

Top