Obrázok používateľa CEZ OKNO
Lidé a energie 3. (Manipulace, temné - světlé energie, láska, Bůh, boj o duše, posmrtný život…)

"S manipulujícími energiemi se většinou pojí jedna okolnost - je těžké se od nich odtrhnout. Těžké a temné energie mají svazující účinek, zatímco čisté lze přijmout a následně kdykoliv bez obtíží propustit. Božské energie dávají člověku naprostou svobodu a nikdy ho nedrží. Naopak, je těžké jich dosáhnout a lehké ztratit. U manipulujících je to opačně - je velmi lehké je přijmout, ale těžké se jich zbavit. Nyní si povězme o té nejsvětlejší energii a tou je láska."

Když se rozhodujeme, jaký na nás má ten který zdroj - kniha, učení, člověk, atd. - vliv, jestli je pro nás prospěšný a nezavádí na scestí, můžeme učinit následující rozbor:

Podívejme se, jakými slovy je převážně tvořen zkoumaný text nebo slovní sdělení, jaká se nejčastěji vyskytují a když tam převažují slova jako "smrt", "zlo", "temnota", "strach", "špatný", "boj", a další negativní výrazy, pak takový zdroj posuzujme s velkou opatrností, neboť může člověka zahltit negativitou a odvrátit ho od klidného a pokojného vědomí.

Je text nebo člověk manipulativní? Naléhá na vás, nutí vás do něčeho, je nesmlouvavý? Ani to není dobrá známka.

Pak se můžete zamyslet hlouběji: Když se budu řídit tímto textem, slovy, kam mě to dovede? Jakým způsobem to změní mé vědomí, kam to nasměruje mé vnímání světa? Vede mě to k lásce nebo zvyšuje můj strach? Je to to, co chci?

S manipulujícími energiemi se většinou pojí jedna okolnost - je těžké se od nich odtrhnout. Těžké a temné energie mají svazující účinek, zatímco čisté lze přijmout a následně kdykoliv bez obtíží propustit. Božské energie dávají člověku naprostou svobodu a nikdy ho nedrží. Naopak, je těžké jich dosáhnout a lehké ztratit. U manipulujících je to opačně - je velmi lehké je přijmout, ale těžké se jich zbavit. Nyní si povězme o té nejsvětlejší energii a tou je láska.

Láska je zdroj. Zdroj veškeré jiné energie, zdroj života. Je to sám Bůh, pokud chcete. Každá bytost s vlastním zdrojem je ve svém středu napojena na tuto základní energii. Ty bez vlastního zdroje jsou odkázány na to, aby byly vyživovány těmi, kteří zdroj životní energie mají. Čím více je bytost v souladu s božskou energií - láskou, tím více životní síly má k dispozici k svému užívání, tím více se jí daří, je svobodnější a zdravější. Čím více je v člověku temnoty, tím více je pod vlivem nízkých bytostí, má menší svobodu v rozhodování, menší vliv na svůj osud a je více podřízen zákonu karmy. Naproti tomu leží zákon boží milosti pro ty, kteří jsou ve světle. Je to vytoužený stav, do nějž se lidé snaží dostat, a z kterého kdysi dávno vypadli.

Na úrovni myslí a vědomí můžeme pozorovat docela lítý zápas o to, kdo se kam svým vyzařováním přiřadí a kterou část spektra posílí. Některé energie se aktivně snaží šířit svůj dosah, protože nemohou samostatně existovat, jejich životním prostředím jsou duše živých bytostí. Na tom, jaké bytosti a energie člověk vpustí do své duše, značně závisí jeho následující životní lekce - osud. Různé bytosti nabízejí různé lekce a prožitky. Některé mohou být lákavé, jiné jsou označovány jako těžké a nepříjemné.

Budoucí osud si člověk vytváří během pozemského života. Hmotný svět a život v něm je nástrojem k přípravě na život na duchovní úrovni - ve vyšším světě - na život věčný. Zde na Zemi má každý dostatek času a příležitostí promyslet si a vyzkoušet, co chce prožívat, co si přeje začlenit do svého světa a utváří tak svou duši a určuje si, co bude po smrti prožívat v bezčasé věčnosti. To, co po odchodu z hmotného světa a opuštění těla zůstane, je duše a podle ní bude vypadat další dění. Duše je klíčem ke světu v posmrtném prožívání. Kdo si za života všímá pouze těla a zanedbává péči o duši, může být ve své hodině přistihnut v nedbalkách. V bezhmotném stavu už nelze nic měnit, jen prožívat, vše tedy závisí na životě na Zemi - zde se utváří budoucnost, zde se tvoří. S odchodem jsou karty rozdány a pak už člověk jen prožívá, co si za života na sebe hezkého připravil.

Proto andělé a duchovní průvodci vedou člověka vždy a hlavně k rozvoji duše a o materiální zabezpečení se až tak nezajímají. I když při některé lekci zemře tělesná schránka, není na to nahlíženo jako na prohru. Když je tím duše posílena, může to být bráno jako úspěch. Koneckonců tělo člověk dostane nové při dalším zrození. Může to znít krutě, ale tak na to je často pohlíženo - vše tělesné včetně těla je jen prostředkem k práci na vyšších tělech, na rozvoji duše. Pro Boha a jeho pomocníky je cílem a přáním, aby člověk dosáhl božského stavu a přidružil se v nebi k Otci, který je v ráji. Hmotné tělo v tomto procesu není důležité.

- pokračovanie -

Ladislav Zelinka, ladislavzelinka@seznam.cz

exkluzívne.cez.okno


Všetky časti postupne nájdete na tejto adrese.

január 31, 2011 23:03 popoludní
  • krát komentár

1 krát komentár

  1. Obrázok používateľa ML
    MLjanuár 07, 2017 08:46 dopoludnia

    Komentár: 

    "... aby člověk dosáhl božského stavu a přidružil se v nebi k Otci, který je v ráji???? "
    Tomuto veríte? Veríte, že Tvorca stvorenia, v ktorom je i raj, je pripútaný k svojmu dielu? A že človek sa stane božským? Vážne si uvedomte čo píšete a kým to nepochopíte nepíšte radšej nič.

 

 

Top