Obrázok používateľa CEZ OKNO
ODKAZ MIMOZEMŠŤANOV ĽUDSTVU (Dva skryté kódy v piktograme z Crabwoodu) IV. časť

„50 rokov uplynulo.“ To je ďalší z kódov, ktoré sa podarilo nájsť v piktograme tváre mimozemšťana, ktorý sa objavil v Crabwoode v roku 2002. 50 rokov od vtedy, čo sa nepriateľskí šedí mimozemšťania objavili nad Washingtonom D.C. v roku 1952. Kto ho vytvoril? Piktogram z West Overton z roku 2002 hovorí o tom, že náš priateľ, ktorý pre nás tieto obrazce v obilí vytvára, pochádza z hviezdy v súhvezdí Hercules, vzdialenej približne 160 svetelných rokov od Zeme.
(Druhý binárny kód v piktograme z Crabwoodu – „nesprávne“ použitie veľkých písmen v odkaze; 50 rokov – rozlúštené za pomoci slnečno-venušanského kalendára Mayov; Ďalšie dva piktogramy na potvrdenie teórie)

Tretí kód v piktograme z Crabwoodu 2002 – 9 číslic, ktoré boli v 1368 čísliciach „navyše“

Ak ste si mysleli, že to o čom sme hovorili v minulých častiach je všetko čo vám chceme povedať, mýlili ste sa. Existuje ešte tretí kód, ukrytý v odkaze z Crabwoodu. Bol objavený vďaka 9 binárnym čísliciam v určitých miestach v rámci celého veľkého ľavostranného špirálového disku, ktorý obsahoval 1368 bitov. Iba 1359 z nich (9 x 151) tvorilo časť primárneho ASCII kódu. Ďalšie tri určovali "štart" alebo "stop" a posledných šesť ostalo navyše a pôvodne sa s nimi nepočítalo.

Istý čas sme sa „trápili“ s tými extra číslicami, pokým sme si nevšimli že súčet binárnych číslic medzi "pozíciou 2, ktorá bola navyše" a "pozíciou 3, ktorá bola navyše" sa rovná presne 600, rovnako ako súčet 75 rôznych 8-bitových ASCII písmen. Mohla by každá binárna číslica zastupovať „jeden mesiac“ v kalendári, čiže (600 / 12 mesiacov) = 50 rokov, presne ako sme videli v predchádzajúcom ukrytom kóde?

Áno, keď to takto preskúmame hlbšie, bude to presne tak! Každá séria číslic, ktoré sa zdajú byť navyše v rámci 1368 bitového odkazu bola starostlivo umiestnená, aby sa rozdiel medzi akýmikoľvek dvomi pozíciami vždy rovnal celkovo násobok 12. V jednom prípade (pozrite nižšie) to vyžaduje pridať navyše 4 číslice "0101" do stredu slova "BELIEVE":

Tabuľka 1. Špirálový disk z Crabwoodu 2002 obsahoval ďalší kód s “extra číslicami”

Pozícia na špirále ASCII číslice = mesiace Extra číslice Vyvodený dátum Významná udalosť
0 Začiatok špirály ----- 6. august 1945 Hirošima
1 (12) = 1 rok (01) 15. august 1946 Definícia časového rozmedzia
2 9 x 8 = 72 = 6 rokov (0) 28. júl 1952 “šedí” nad Washingtonom
3 75 x 8 = 600 = 50 rokov (1) 15. august 2002 Crabwoodsky piktogram
4 4.5 x 8 = 36 = 3 roky (0101) 15. august 2005 Ostatné dôležité piktogramy
5 63 x 8 = 504 = 42 roky (0) 15. august 2047 Skleníkový efekt, iné?
6 koniec špirály ----- ----- -----

Niet divu, že prvotné výskumy boli dosť zmätené a najprv sa "BELIEVE" čítalo ako "EEULEVE" alebo niečo podobné. Niektorí si mysleli, že obilie bolo zničené vetrom. Nie, nebola tam žiadna chyba. Všetko bolo plánované a urobené s bezchybnou presnosťou. Takže, keď zmapujeme tieto „extra číslice“ na dvojrozmernom obrázku z Crabwoodu, zistíme zaujímavú štruktúru:

Pozície "2" a "3" mali jasne reprezentovať 28. júl 1952 alebo 15. august 2002 vďaka rozdielu v kalendári po 50 rokoch. Ale špirála začína na pozícii "0" okolo 15. augusta 1945. Čo sa vtedy stalo? Dva atómové výbuchy nad Hirošimou a Nagasaki predsa! Mohli sme si myslieť, že by takéto niečo ušlo ich pozornosti? Kvôli čomu inému by od Eisenhowera v roku 1954 žiadali, aby sa vzdal svojich nukleárnych zbraní, ak nie pre to, že videli aké príšerné následky malo ich použitie?

Ďalšie dva dátumy, ktoré sa tam dajú nájsť, sú august 2005 a august 2047. Budeme ich ešte spomínať, no najskôr potvrďme túto teóriu úplne iným piktogramom.

August 1945 a august 1952 – dva dátumy, na ktoré o mesiac skôr upozornil špirálový kód v „morskej mušli“

17. júla 2002, mesiac pred objavením sa obrazca z Crabwoodu, veľmi atraktívny obrazec „morskej mušle“ vznikol aj v Pewsey. Pri prezeraní si všetkých obrazcov v obilí, ktoré vznikli v sezóne 2002 sa nám zdalo do očí bijúce, že morská mušľa sa môže presne prekryť so špirálovým diskom z Crabwoodu. Na oboch obrazcoch začína špirála presne v ich strede, no potom ten z Pewsey končí pri extra číslici na pozícii 2, zatiaľ čo Crabwood pokračuje oveľa ďalej.

Ak podľa tabuľky 1 pripíšeme na špirálu v morskej mušli z Pewsey isté dátumy, dostaneme 15. august 1945 – v strede „1“ alebo august 1952 v najkrajnejšej pozícii „84“.

Tých 84 binárnych číslic v Pewsey však nie je rozdelených lineárne po celej dĺžke špirály ako tomu bolo pri Crabwoode! Morská mušľa z Pewsey obsahuje na svojom špirálovom kóde malé medzery medzi číslicami blízko pri strede a veľké medzery medzi číslicami na vonkajšom okraji.

Navyše, po 12tke nasleduje stop, čo očividne má znamenať 12 mesiacov – čiže 1 rok. Veríme, že piktogram v Pewsey bol vytvorený, aby nám pomohol interpretovať odkaz z Crabwoodu, ktorý mal vzniknúť mesiac po ňom.

August 2005 alebo august 2047

Pozrime sa ale bližšie na dátumy, ktoré sú nám z hľadiska prítomnosti bližšie. August 2005 alebo august 2047 – dátumy z tretieho kódu. Tri roky po vzniku tváre mimozemšťana v Crabwoode v auguste roku 2005, sa vo Waylands Smithy (obrázok č. 17 v strede) a vo Woolstone Hill (obrázok č. 17 vpravo) zjavili ďalšie dva dôležité piktogramy.

Waylands Smithy (obrazec mayského kalendára, poznámka prekladateľa) v sebe ukrýval ďalší binárny kód a za použitia slnečno-venušanského kalendára sa nakoniec podarilo rozlúštiť, že ide o predpoveď ohľadom Kométy Holmes a to dva roky vopred. Woolstone Hill nám pripomenul, že mayská doba šiesteho slnka začne na počiatku roku 2013. Oba dátumy boli pre Quetzalcoatla natoľko dôležité, že nám ich pripomenul pomocou mayského dlhého kalendára.

Druhý dátum – august 2047 je dnes pre nás hádankou. Celá Crabwoodska špirála končí pri tomto dátume a stráca sa do neznáma. Vyzerá to hrozivo. Mohlo by to teda predpovedať nejakú environmentálnu katastrofu, napríklad nekontrolovateľný skleníkový efekt?

V roku 1954 nám odkázali, že sme na ceste k sebazničeniu a časť ASCII kódu z Crabwoodu hovorí: „Veľa bolesti, no stále ešte čas.“ Významný dátum 2012 sa nespomína ani raz, naznačujúc tak, že je možno všetko v poriadku, teda aspoň zatiaľ.

Obrazové zhrnutie dvoch skrytých kódov v obilí

Umelci, ktorí tvoria pre nás obrazce v obilí, nenechali nič na náhodu a počas sezóny 2002 vytvorili ešte dva obrazce v obilí, ktoré nás mali upozorniť, aby sme hľadali dva skryté kódy. Prvý sa objavil na North Farm 23. júna a zobrazoval „dve prekrývajúce sa špirály“. Tie mali zdôrazniť kód vytvorený z „nesprávne“ použitých veľkých písmen (obrázok č. 18 vľavo):

Druhý vznikol v Ridgeway, 18. augusta (obrázok vpravo). Tento vyobrazoval dve susediace špirály, jednu o trochu menšiu ako druhú. Mali znamenať „špirálový kalendár udávaný v rokoch“. Ešte predtým 11. júna 2004 vo Fort Nelson vznikol staroveký keltský špirálový kalendár v oveľa kompletnejšej forme. Jeho malé špirály predstavovali šesť zimných mesiacov a veľké špirály predstavovali šesť letných mesiacov www.cropcircle.tv/archives/2004/nelson/nelson2004a.html

V špirálovom disku, ktorý držal v ľavej ruke mimozemšťan boli teda ďalšie dva kódy. Na prvý pohľad boli síce ukryté, no ich tvorca očakával, že ich nájdeme.

Red Collie

   V V. časti sa dočítate:

Čo to všetko znamená? Rozlíšenie pravdy od lži
Obrazce v obilí – otvorenejšia forma kontaktu?
Hľadá sa duchovne vyspelý človek, žijúci na Zemi
Miesto kontaktu: starodávna usadlosť na juhu Anglicka

Zdroj: http://www.cropcircleconnector.com/anasazi/time2007o.html

Z angličtiny spracovala Lucia Oboňová


exkluzívne.cez.okno


september 16, 2009 23:54 popoludní
  • krát komentár

0 krát komentár

 

 

Top