Obrázok používateľa CEZ OKNO
OSOBNOSŤ verzus CHARAKTER

Michael Bernard Beckwith je jedným z učiteľov uvedených v knihe a rovnomennom dokumentárnom filme TAJOMSTVO a je v súčasnosti v duchovných kruhoch celebritou.
Slovo charakter je zo starej francúzštiny caractere, čo znamená "odtlačok duše". Etymológia slova osobnosť (personality) naznačuje povrchovú vrstvu a je spojená s latinským slovom persona, maska používaná hercami. Charakter sa prejavuje, keď sa maska odloží.

Nie je ľahké rozoznať, či žijete z hľadiska charakteru alebo osobnosti. Ak veci nejdú tak, ako by ste chceli, osobnosť je nespokojná, kým charakter ostáva nezmenený a učí sa zo skúsenosti. Keď nie ste na psychologicky alebo citovo bezpečnej pôde, osobnosť prepadá panike. Charakter, na druhej strane, prechádza zmenami s vyváženou mysľou. Osobnosť sa snaží vytiahnuť šťastie zo skúsenosti, kým charakter si uvedomuje, že šťastie je vrodená kvalita bytia, ktorá prináša šťastie do skúsenosti.

Vaša osobnosť je ovplyvnená falošnými hodnotami vonkajšieho sveta počínajúc rodičovskými fantáziami o tom, kto ste a k čomu ste vedení výchovou, vzdelaním, náboženstvami, spoločníkmi, aby sa uistilo prežitie vášho ega a ochrana proti potenciálnemu zraneniu. Ego je artefakt, ktorý sa používa na zaradenie, na zotrvanie v status quo, na dohodu s priemernosťou, ktorá vám dovolí pohybovať sa vo svete bez väčšieho rozruchu alebo podráždenia. Nakoniec sa však takéto bytie stane sterilným, klaustrofobickým, bolestivým. Cesta von vedie cez rozoznanie rozdielu medzi vašou osobnosťou ega, ktoré je zamerané na prežitie a vyvarovaniu sa zraneniam a vaším charakterom, ktorého cieľom je s istotou vyjaviť váš talent, dary a zručnosti.

Obetujete svojho ducha na to, aby sa držal dohody priemernosti? Priemernosti oddané vedomie ega rebeluje proti výnimočnosti hovoriac "To nemôže fungovať. Žiadna iná krajina na svete nedokáže nakŕmiť všetkých svojich obyvateľov!" "Čo? Ekostavba? Ale to neladí s mojimi siedmimi televízormi s plochou obrazovkou, nehovoriac o hnojení mojich siedmich hektárov trávy!" Rebelovanie proti novým myšlienkam, proti novým spôsobom bytia vo svete je úplným nedostatkom tvorivosti, ktorý drží svet v strachu, zbytočných vojnách, nenásytnosti a globálnom otepľovaní.

Radšej ako sa odovzdať vnútornému volaniu tvorivosti, ľudská povaha má sklony robiť rovnaké veci dokola, aj keď storočia existencie dokázali, že to nefunguje. "Už nám dochádza to a to tak vyrobme nejaký dôvod na inváziu do krajiny, ktorá má čo potrebujeme." Je to rovnaký deň dokola, znova a znova, robiac čo je už dokazené, že nefunguje pre jednotlivca ani spoločnosť.

O autorovi:

Michael Beckwith je jedným zo svetových vodcov a učiteľov hnutia Novomyšlienkárstva (New Thought movement – duchovné hnutie založené v USA koncom 19. storočia zdôrazňujúce metafyzikálne názory). Je zakladateľom Medzinárodného Duchovného Centra AGAPÉ (Agape International Spiritual Center, California, 9000 členov), spoluzakladateľom Asociácie Globálneho Novomyšlienkárstva (Association for Global New Thought) a Obdobia Nenásilia (Season for Nonviolence). Michael Bernard Beckwith je jedným z učiteľov uvedených v knihe a rovnomennom dokumentárnom filme TAJOMSTVO. Doktor Beckwith vyučuje meditáciu, vedeckú modlitbu a je hovorcom na konferenciách a seminároch.

http://www.agapelive.com/

Zdroj: Michael Beckwith, Spiritual Liberation, Personality vs. Character, p. 103
Preklad: Miriam Stavola, www.mirstavola.com

exkluzívne.cez.okno

december 30, 2009 23:56 popoludní

 

 

Top