KLIK

Obrázok používateľa CEZ OKNO
Exkluzívny rozhovor s Dr. Osmanagičom

Objaviteľ bosnianskych pyramíd
Riaditeľ nadácie „Archeologický park: Bosnianska pyramída Slnka“

“Každý krok, každý nový objav, každý nový návštevník, alebo výskumný pracovník je dôležitý.”

Dr. Semir Sam Osmanagič, Ph.D. (1960)

www.samosmanagich.com


›› english version

Sokol: Vo svete je veľmi málo archeologických lokalít, ktoré sa môžu pochváliť tak veľkým aktívnym záujmom verejnosti. Dobrovoľníci z celého sveta pomáhajú odkrývať miesto, o ktorom zasvätení hovoria ako o jednom z najdôležitejších archeologických objavov, ktorý doslova prepisuje učebnice histórie.

Dr. Osmanagič: V apríli 2005 som prvýkrát cestoval do mestečka Visoko, 20 míľ severozápadne od Sarajeva, hlavného mesta Bosny a Hercegoviny. Moju pozornosť upútali dva kopce s pravidelnými tvarmi, ktoré som neskôr pomenoval ako bosnianska Pyramída Slnka a Mesiaca. Po tisíce rokov miestni obyvatelia považovali tie kopce za prirodzený jav, pretože boli pokryté 1 metrom pôdy a vegetácie. Keď som však prvýkrát videl ich trojuholníkové tvary, zjavné rohy a orientáciu smerom k svetovým stranám (na východ-západ, sever-juh), vedel som, že museli byť postavené niečími rukami. Pretože som skúmal pyramídy po celé desaťročia, vedel som, že tie nájdené v Číne, Mexiku, Guatemale, Hondurase a Salvádore mali na sebe takisto zeminu a vegetáciu.

Práce na tomto projekte začali v roku 2005 a zaplatil som stavebné firmy a geológov kvôli vrtom a geomorfologickým analýzam. Potom som na tlačovej konferencii v Sarajeve v októbri 2005 oznámil svetu, že prvé pyramídy v Európe boli objavené. Krátko nato som založil neziskovú nadáciu „Archeologický park: Bosnianska pyramída Slnka“ a od tej doby sa výskum pyramíd v Bosne stal najväčším svetovým interdisciplinárnym vedecký projektom v oblasti archeológie.

Archeologickým výskumom, testovaním vzoriek a rádiokarbónovým datovaním v rokoch 2005-2015 sme strávili viac ako 360.000 hodín. Zistili sme, že Bosnianske údolie pyramíd sa skladá z piatich pyramidálnych štruktúr (objavených k dnešnému dňu), ktoré som nazval: Bosnianska pyramída Slnka, Mesiaca, Draka, Matky Zeme a Lásky. Miesto tiež zahŕňa komplex Tumulus a obrovský podzemný labyrint.

V prípade bosnianskych pyramíd môžeme povedať, že sú svedkami toho, ako vynikajúci stavitelia vedeli manipulovať s obrovským množstvom materiálu. Tento objav je historický a zmení poznatky o prehistórii Európy z niekoľkých dôvodov:

▲ Jedná sa o prvé pyramídy objavené v Európe.

▲ Miesto je najväčšou pyramidálnou štruktúrou na svete – Bosnianska pyramída Slnka – so svojou výškou viac ako 220 metrov je oveľa vyššia ako Veľká pyramída v Egypte (147 metrov).

▲ Bosnianska pyramída Slnka má podľa Bosnianskeho geodetického inštitútu najpresnejšiu orientáciu na vesmírny sever s chybou 0 stupňov, 0 minút a 12 sekúnd.

▲ Bosnianska pyramída Slnka je úplne pokrytá obdĺžnikovými betónovými blokmi. Vlastnosti betónu, vrátane extrémnej tvrdosti (až 133 MPS) a nízkej savosti (okolo 1%), sú podľa vedeckých inštitúcií v Bosne, Taliansku, Českej republike a vo Francúzsku, ďaleko lepšie, než majú moderné betónové materiály.

▲ Pyramídy sú pokryté zeminou, ktorá má podľa Štátneho ústavu pre Agropedológiu v Sarajeve (Bosna a Hercegovina), cca 12.000-15.000 rokov. Rádiokarbónové datovanie pochádza z organického materiálu (skamenených listov) objavených v hornej časti betónových blokov na Bosnianskej pyramíde Slnka v lete 2012 a laboratórium v Kyjeve (Ukrajina) potvrdilo vek 24.800 rokov +/- 200 rokov. Napokon boli objavené ďalšie dva skamenené listy medzi dvoma vrstvami betónových tvárnic s vekom 29.200 rokov +/- 400 rokov (›› podľa dr. Paula LaViolette). Tieto zistenia potvrdzujú, že Bosnianske pyramídy sú najstaršími známymi pyramídami na planéte.

▲ Pod Bosnianskym údolím pyramíd je rozsiahla podzemná sieť tunelov a komôr, ktorá má celkovo vyše 16 km.

▲ V podzemnom labyrinte boli objavené keramické skulptúry s hmotnosťou niekoľkých ton, takže sú najväčším nálezom staroveku.

Navyše tri hlavné pyramídy vo Visoko (Slnka, Mesiaca a Draka) tvoria dokonalý rovnostranný trojuholník so vzdialenosťou 2.180 metrov medzi vrcholmi. Vnútri tohto trojuholníka, je ešte jeden: vrchol Pyramídy Lásky, Chrám Matky Zeme a rieka Fojnica. Trojuholník vnútri trojuholníka – posvätná geometria!

Výsledky meraní dokázali, že pyramídy sú aktívne – vyžarujú lúč energie. Aký je jeho pravdepodobný účel?

Dr. Osmanagič: Štyri nezávislé tímy odborníkov na energie z Chorvátska, Srbska, Talianska a Fínska potvrdili existenciu elektromagnetického poľa s polomerom 4,5 m, frekvenciou 28 kHz a silou 3,9 V, vychádzajúceho zo stredu vrcholu Bosnianskej pyramídy Slnka.

Prvýkrát bolo zistené, že tento energetický lúč je detekovaný a merateľný na každej pyramíde na svete. Čoskoro sme zistili ultrazvukový lúč 5-15 metrov široký prechádzajúci cez vrchol pyramídy v rozsahu 28-33 kHz. Tieto frekvencie sa náhodne v prírode nenachádzajú. Musí ich niečo vytvárať. Ultrazvuk v tejto frekvencii je podľa výskumu Američana Ralpha Ringa ideálny pre levitáciu. Preto sme došli k záveru, že Bosnianska pyramída Slnka je vlastne obrovský energetický stroj. Máme merania z blízkosti prírodného kopca vo Visoko a prírodných pyramídových kopcov v Taliansku, ale nenamerali sme žiadne pravidelnosti, žiadne anomálie, žiadny ultrazvuk alebo elektromagnetické pole.

S našimi ruskými kolegami, Dr. Olegom Chavroškinom a Dr. Vladislavom Ciplakovom z Ruskej akadémie prírodných vied, sme namerali silu signálu v dolnej časti a v hornej časti egyptských a bosnianskych pyramíd. Výsledky ukázali, že sila signálu v hornej časti je 50 krát väčšia. Preto pyramídy pôsobili ako obrovské energetické zosilňovače.

Srbský elektrotechnik Goran Samoukovi nameral v apríli 2013 frekvenciu 7,83 Hz („Schumannovu rezonanciu“) po celej pyramíde a podzemných tuneloch a dokázal, že pyramídový komplex vyžaruje najprospešnejšiu rezonanciu pre ľudský fyzický, duševný a duchovný pokrok. Zdá sa, že stavitelia pyramídy vytvorili perpetuum mobile dávno, a tento „energetický stroj“ stále pracuje. Mimo bosniansky pyramídový komplex je planetárna rezonancia oveľa vyššia a menej zdravá.

Bio-energetické pole nad bosnianskou Pyramídou Slnka ukazuje, že pyramída stále aktívne vysiela lúče energie do ionosféry, na rozdiel od horizontálnych polí nad mestom Visoko (vpravo)

Takže tento projekt nielen mení históriu, ale má potenciál zmeniť našu budúcnosť k lepšiemu.

Najvýznamnejší v posledných desiatich rokoch bol objav skutočného účelu pyramíd. Oni nie sú postavené ako „kráľovské hrobky“, „miesta pre rituály“ alebo „ľudské obety.“ Bosniansky pyramídový komplex je postavený ako energetické zariadenie na omladenie, regeneráciu, zlepšenie ovzdušia, vody a molekulárnej štruktúry potravín. Prostredníctvom ultrazvukového energetického lúča a iných foriem energie, môžu byť využité i na medziplanetárnej úrovni. Z tohto dôvodu bola pyramída pravdepodobne používaná ako veľmi silné komunikačné zariadenie.

Liečivé účinky tunelov v Ravne sú známe. Ktoré miesta odporúčate navštíviť kvôli čo najlepšiemu liečebnému efektu?

Dr. Osmanagič: Pod každou pôvodnou starou pyramídou (Shaanxi v Číne, v Gíze a Sakkáre v Egypte, v Teotihuacane a v Palenque v Mexiku) boli podzemné tunely postavené ako súčasť stavby. To isté platí aj pre bosnianske pyramídy. Sieť desiatok kilometrov prehistorických podzemných chodieb, križovatiek a komôr je umiestnená pod údolím pyramíd. Vedecká konferencia o bosnianskych pyramídach, ktorá sa konala v rokoch 2008, 2011, 2012, 2013 a 2014 došla k záveru, že tunelový komplex je dômyselnou pre-historickou konštrukciou, kde boli prítomné elektromagnetické polia s vysokou koncentráciou záporných iónov. Zvukový inžinier Heiki Savolainen nameral rovnaké elektromagnetické pole a rovnakú frekvenciu ultrazvuku v tuneloch a na bosnianskej Pyramíde Slnka a to potvrdzuje, že sú súčasťou toho istého komplexu.

Chceme sa dostať k pyramíde z podzemia, 280 metrov pod vrcholom pyramídy. Očakávam, že nájdeme väčšie komory, možno aj otvorené priestory, podzemné jazierka s liečivou vodou, prvky posvätnej geometrie, oveľa silnejšie energetické polia. Originálne a najstaršie pyramídy boli o frekvenciách, vibráciách, energetických poliach. Energia pyramídy by zvýšila molekulárnu štruktúru objektov a bytostí.

Bol nameraný najlepší elektromagnetizmus, ultrazvuk 28 kHz a Schumannova rezonancia 7,83 Hz (najlepšie energetické pole pre fyzické, mentálne a duchovné schopnosti ľudstva). A tiež mimoriadne vysoká koncentrácia záporných iónov, až 60.000 na kubický centimeter (desaťnásobok koncentrácie horského lesa), a absencia 1) škodlivého kozmického žiarenia a 2) prírodnej rádioaktivity. Vedci uvádzajú, že za týchto podmienok bunky ľudského organizmu môžu začať samoliečebný proces regenerácie.

Preto je dobré navštíviť toto prostredie kedykoľvek, ono umožní prijímať blahodarné účinky každému jedincovi s dobrými úmyslami.

Nedávny objav nových tunelov v Ravne (tzv. Ravne 2) opäť potvrdil, že Údolie ešte zďaleka neodhalilo všetky svoje tajomstvá. Môžete prezradiť viac?

Dr. Osmanagič: Druhá úroveň podzemných tunelov je dôležitým objavom. Prináša vertikálny aspekt podzemnej siete. Je možné, že ešte viac úrovní je skrytých. Zdá sa, že celý komplex bol extrémne veľký a zložitý. Jednou z hlavných funkcií dutín/tunelov je zosilniť prirodzené energetické polia.

Od prvých výkopov ubehli roky, ktoré priniesli množstvo objavov a Údolie Bosnianskych pyramíd sa stáva miestom stretnutí a osláv. Kedy je podľa vás najlepšie prísť do Visoko, aby človek naplno vychutnal atmosféru?

Dr. Osmanagič: Kedykoľvek. Ako prvé mi napadá Letný Slnovrat 2016, 20. júna, na vrchole bosnianskej Pyramídy Slnka. Každý je vítaný byť súčasťou krásnej zhody s posolstvom lásky zaslaného Planéte.

V Bosne sa koná „Konferencia skrytej histórie“ (►HIDDEN HISTORY CONFERENCE) za účasti svetovej špičky alternatívnej archeológie. Plánujete ďalšie stretnutia?

Dr. Osmanagič: Konferencia bude v roku 2017. Dovtedy máme ›› rad mini-konferencií.

Vaša prednáška v Bratislave v roku 2014 mala veľký ohlas. Nie každý mal to šťastie tam byť, môžeme sa tešiť niekedy v blízkej budúcnosti?

Dr. Osmanagič: Áno, budem na ›› konferencii v Bratislave s prednáškou 2. apríla 2016. V Kultúrnom stredisku na Vajnorskej 21. Prezentácia v Prahe bude nasledovať 3. apríla.

„Plánujete“ nejaké prekvapenia?

Dr. Osmanagič: Bosnianske pyramídy nie sú len ďalším archeologickým objavom. Sú dôležité v celosvetovom meradle. Ide o zmenu pohľadu na našu dávnu históriu. Zmenu vedeckej paradigmy. Potenciál zmeniť našu budúcnosť k lepšiemu: nie elitárska veda, výskumní pracovníci s otvorenou mysľou, zvýšenie globálneho vedomia, dobrovoľníctvo v archeológii, kombinácia fyzickej a duchovnej vedy, voľnej energie, skrátka veda o pyramídach môže byť základom lepšieho sveta.

Každý krok, každý nový objav, každý nový návštevník, alebo výskumný pracovník je dôležitý. Nové, pozitívne prekvapenia prídu s nimi.

Ďakujeme za rozhovor a prajeme veľa úspechov.

24. február 2016

CEZ OKNO sa zhováral Sokol


VIAC INFORMÁCIÍ nájdete na tejto adrese.


Pri príležitosti 2. výročia ›› Projektu ARCHEO prinášame ďalšie interview s Dr. Osmanagičom doplnené o informácie z Údolia bosnianskych pyramíd.
VIDEO nájdete na tejto adrese.


KLIK


Všetky rozhovory výročnej série nájdete na tejto adrese.


Súvisiace:

SEMIR OSMANAGIČ Výber
http://www.cez-okno.net/rubrika/semir-osmanagic-vyber

Editoriál: JE ALEBO NIE JE TO PYRAMÍDA?
http://www.cez-okno.net/clanok/editorial-je-alebo-nie-je-to-pyramida

Bosnianske údolie pyramíd 1. časť: TUNELY RAVNE
https://www.youtube.com/watch?v=BlthgBXrtt4

Bosnianske údolie pyramíd 2. časť: KAMENNÉ GULE – PYRAMÍDA SLNKA – MÚZEUM
https://www.youtube.com/watch?v=G_7c5udMy5k

Bosnianske údolie pyramíd 3. časť: PYRAMÍDA MESIACA – TUMULUS
https://www.youtube.com/watch?v=RNf2Uh2WIoQ

Seriál: Bosnianske údolie pyramíd
http://www.cez-okno.net/serial-bosnianske-udolie-pyramid

HOVORY CEZ OKNO
http://www.cez-okno.net/hovory-cez-okno

VIDEOHOVORY CEZ OKNO
http://www.cez-okno.net/video-hovory-cez-okno


Sekcie: 
február 27, 2016 23:55 popoludní

 

 

Top