KLIK

Obrázok používateľa CEZ OKNO
Exkluzívny rozhovor s Miroslavom Karlíkom

O problematiku a výskyt UFO sa zaujíma už desiatky rokov. Od roku 1992 je predsedom občianskeho združenia UFO KLUB Trnava. Počas 18-ročnej činnosti bolo v klube zozbieraných a v databáze zaevidovaných takmer 400 prípadov, ktoré patria do kategórie záhad. Sú to najmä pozorovania neznámych objektov resp. UFO, neznámych bytostí, duchov, zjavení a iných paranormálnych javov. Klub sa vo veľkej miere venuje prieskumu a evidencii piktogramov na Slovensku, ktoré sa objavili v 23 lokalitách označených za pravé, v dvoch prípadoch ako podvody a neakceptovali ani nové snahy podvodníkov. UFO KLUB Trnava bol založený v roku 1991 a v marci si pripomína 25. výročie.

Ing. Miroslav Karlík (1949)
ufológ a bádateľ

Členská základňa klubu sa v priebehu činnosti menila, z 12 zakladajúcich nadšencov sa rozrástla na 70 členov. V súčasnosti je evidovaných 34 členov. Každý člen klubu má právo priviesť si na stretnutie svojho hosťa podľa vlastného uváženia. Do klubu môže vstúpiť každý, kto má o túto problematiku záujem a je ochotný zhromažďovať informácie o záhadných javoch okolo seba.

Ťažiskom činnosti klubu je vyhodnocovanie prípadov zo všetkých oblastí, ktoré sa ku klubu dostanú. Usporadúvajú sa tematické výlety po Slovensku. Stretnutia klubu bývajú raz za mesiac, na ktoré sú pozývaný hostia, ktorí patria medzi klubových odborných poradcov, aj keď nie vždy s názormi klubu súhlasia.

Klub spolupracuje so záhadológmi z celého Slovenska, ale aj zo zahraničia, najmä s Čechmi, Poliakmi a Švédmi. Klub sa zúčastnil spoločného minikongresu v Nových Zámkoch, na stretnutiach českých záhadológov v Choteboři, na kongresoch a prednáškach v Bratislave, v Prahe, vo Wroclavi a v Budapešti. Pravidelne sa organizujú prednášky o problematike UFO po Slovensku a inštalované boli výstavy piktogramov v Bratislave, Novom Meste nad Váhom, Piešťanoch, Žiline, Lučenci, Trnave, Košiciach a Fiľakove.

Aj keď by mu málokto toľko hádal, Miroslav Karlík práve dnes oslavuje 67 rokov, srdečne gratulujeme!


Sokol: Trnavský UFO KLUB je pojmom, myslím, že môžem smelo napísať – legendou. Aké boli jeho začiatky?

Miroslav Karlík: Klub informoval aj cestou médií o faktoch prítomnosti mimozemšťanov na našej Zemi aj v médiách a hlavne v mieste pôsobenia nášho klubu. V začiatkoch sme postupovali viac emocionálne čo sa v priebehu poznávania podstatne zmenilo.

Čo všetko sa podarilo za roky fungovania klubu?

Miroslav Karlík: Hlavne sa rozrástol počet ľudí, ktorí prijali myšlienku a veľa z nich aj poznanie, že vo vesmíre nie sme sami.

Plánuje klub niečo v blízkej budúcnosti?

Miroslav Karlík: Samozrejme. Na základe nových poznatkov informovať ľudí o zatajovaní faktov o mimozemšťanoch na našej planéte.

V roku 2009 Vám vyšla kniha najzaujímavejších zdokumentovaných udalostí ›› „Ufo na Slovensku.“ Môžu sa fanúšikovia tešiť na jej pokračovanie?

Miroslav Karlík: Pôvodne som chcel pokračovať o faktoch stretnutia našich občanov s Ufo a Bytosťami. Oslovil ma však mladý režisér a všetko sme natočili do dokumentu, ktorý bude v najbližšej dobe uvedený v médiách.

Problematike sa venujete takpovediac telom i dušou dlhé roky. Stretli ste sa s prípadmi, ktoré výrazne vybočovali z tzv. „bežných pozorovaní“?

Miroslav Karlík: Je ich veľa a tie najpodstatnejšie z minulosti sú ›› v mojej knihe. Tie súčasné ›› na stránkach nášho Ufo klubu a na internete.

Ak by ste mali zostaviť TOP rebríček troch hodnoverných hlásení na Slovensku, ktoré by to boli?

Miroslav Karlík: Tie v okolí „atomky“ v Jaslovských Bohuniciach. (›› Zvoľte lokalitu “Jaslovské Bohunice” a kliknite na “Zobraziť”, pozn. red.)

Vo svete sa objavujú prípady sfalšovaných Kruhov v obilí. Údajne boli pokusy i u nás...

Miroslav Karlík: Áno, ako som už poznamenal, je to typické jednanie obmedzených a nechápavých ľudí.

Na YouTube sa objavili zaujímavé videá na kanáli ►DANIELKORNEL

Miroslav Karlík: Mám určité pochybnosti.

Čo by ste poradili začínajúcim záujemcom o problematiku UFO, ktoré knihy, alebo filmy by ste odporučili?

Miroslav Karlík: Doporučujem starší film ›› „Oheň v oblakoch.“ Čo zažili kanadskí drevorubači, ›› je to pravdivý zážitok. Kníh je v súčasnosti veľa, najmä od českých autorov, na internete je toho dosť. Napr. ›› Ivo Wiesner.

Ďakujeme, že ste sa podelili o svoje skúsenosti a prajeme, nech sa Vám splnia dosiaľ nesplnené priania.

Miroslav Karlík: Verím, že sa konečne povie pravda, aj keď bude pre podstatnú časť ľudí neprijateľná. Nové poznanie o Marse, Mesiaci, ale aj o Planéte X, čiže Nibiru, sú dôkazom starých záznamov ľudstva. Aj keď všetkým internetovým stránkam o ET a UFO neverím, som presvedčený, že bez vetra sa ani list nepohne. Hovorím, že psi štekajú, ale karavána ide ďalej. Ja som absolútne presvedčený, že život na iných planétach je bežný a že nás odjakživa navštevujú a posúvajú k poznaniu, i keď sa nám to nezdá. Mám osobne niekoľko pozorovaní a ako vojak som slúžil u PVOS, kde sme to videli na rádiolokátore.

CEZ OKNO sa zhováral Sokol


VIAC INFORMÁCIÍ nájdete na tejto adrese.


ROZHOVOR s Miroslavom Karlíkom z júla 2010 nájdete na tejto adrese.


Stránky UFO KLUBU TRNAVA nájdete na tejto adrese.


KLIK


Všetky rozhovory výročnej série nájdete na tejto adrese.


Súvisiace:

HOVORY CEZ OKNO
http://www.cez-okno.net/hovory-cez-okno

VIDEOHOVORY CEZ OKNO
http://www.cez-okno.net/video-hovory-cez-okno


február 16, 2016 23:55 popoludní

 

 

Top