KLIK

Obrázok používateľa CEZ OKNO
Exkluzívny rozhovor s Ondrejom Janíčkom, objaviteľom Reverznej Fibonacciho postupnosti

Ing. Ondrej Janíčko

›› reversefibonacci.com


Ondrej Janíčko je 49 ročný inžinier v obore Aplikovaná informatika. Je absolventom Materiálovo-technologickej fakulty STU v Trnave, ktorú ukončil v roku 1992. Po ukončení štúdia pracoval v oblasti informačných technológii na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny, Fondu zamestnanosti, krátko na Ministerstve zahraničných vecí a určitú dobu pracoval ako konzultant vo firme ESET. Od roku 1999 je na invalidnom dôchodku, kedy všetok voľný čas venuje štúdiu a rozvoju duchovného poznania a svojej záľube od detstva, ktorou je matematika a fyzika. Ing. Ondrej Janíčko je slobodný a bezdetný.


Sokol: Pán Janíčko, Váš objav spadá do sféry matematiky, s ktorou bežní ľudia prídu do kontaktu asi len veľmi zriedka. Môžete nám ho opísať pokiaľ možno jednoduchými slovami tak, aby i laik mal aspoň všeobecnú predstavu o čom je reč?

Ondrej Janíčko: Objav reverznej Fibonacciho postupnosti by sa dal prirovnať k výkonu hudobného umelca – klaviristu. Doteraz matematika poznala len Fibonacciho postupnosť a Zlatý rez, čo možno prirovnať k hre klaviristu, ktorý zahrá na klavíri stupnicu v jednej oktáve. Reverzná Fibonacciho postupnosť umožňuje matematikovi to, čo dokáže klavirista a to zahrať stupnicu v opačnom, reverznom poradí. Obidva hudobné výkony, teda hra na stupnici v jednom, aj v opačnom poradí, sú harmonické a príjemné na počúvanie. Je to podobne, ako vo fyzike poznáme explóziu, a jej opak, implóziu. Ak prejdeme do duchovnej roviny, môžeme si obrazne predstaviť, že pomocou Fibonacciho postupnosti a novoobjavenej reverznej Fibonacciho postupnosti dokážeme popísať prúdenie energie od Stvoriteľa a spätne k Stvoriteľovi. Čiže je to matematicky dokončený princíp akcie a reakcie, alebo otázka polarity a symetrie. Fibonacciho postupnosť a Zlatý pomer nachádzame v prírode. Je to základný stavebný prvok a princíp prírody. Objavenie reverznej Fibonacciho postupnosti a reverzného Fibonacciho pomeru v prírode ešte len čaká na svoje objavenie. Sme na začiatku celého procesu. Z môjho pohľadu ide o dokončenie popisu matematickej štruktúry na popis už zmienenej akcie a reakcie, polarity a symetrie.

Sokol: Aké je predpokladané využitie Vášho objavu, je možné, že rozsah jeho aplikácií sa nám odkryje až časom?

Ondrej Janíčko: Áno. Praktické využitie tohto objavu leží v budúcnosti až keď sa odvodia ďalšie matematické súvislosti, ktoré bude možné uplatniť v praxi. Teraz sme len na začiatku budovania nového matematického aparátu.

Sokol: Objav Reverznej Fibonacciho postupnosti je podľa niektorých reakcií na internete zásadným zlomom matematiky 21. storočia. Okolo Vášho objavu je však oficiálne zatiaľ pomerne ticho, čím to? Aký je záujem médií?

Ondrej Janíčko: Každá nová vec sa môže zo začiatku stretnúť s nepochopením. To je bežná situácia známa z minulosti. Treba vykonať ešte veľa matematickej práce, kedy budú výsledky natoľko zjavné, že to pochopí každý, kto sa o túto oblasť ľudského poznania zaujíma. Uverejnený článok o objave, určený laickej verejnosti, je len skromne matematicky opísaný tak, aby ho pochopil skoro každý so stredoškolským vzdelaním. Z uverejnenej skromnej informácie treba urobiť ďalšie matematické výskumy, ktoré budú preukázateľné a signifikantné pre oficiálnu vedu, čo nie je také jednoduché urobiť v tak krátkom čase od publikácie a oznámení nového objavu. Záujem médií je preto veľmi skromný.

Sokol: Sú známe vyjadrenia profesorov matematikov slovenskej akademickej obce? Kontaktovali ste už riaditeľa Matematického ústavu SAV? Vyjadrili sa i experti zo zahraničia?

Ondrej Janíčko: Áno. Oslovil som niekoľko profesorov matematiky s prosbou o posúdenie objavu. Väčšinou sa vyjadrili, že nie sú odborníci na danú problematiku, alebo nemajú záujem sa tomuto objavu bližšie venovať, alebo sa správne vyjadrili, že sa jedná o už známe matematické štruktúry, ktoré je možné ďalej hlbšie študovať a objavovať nové vlastnosti. Kontaktoval som aj pána riaditeľa Matematického ústavu SAV, ktorý prejavil záujem na osobnom stretnutí a rozobraní problematiky. Oslovil som na vyjadrenie názoru a posúdenia môjho článku a objavu asi 15 zahraničných expertov v oblasti teórie čísel. Zatiaľ mi žiaden zahraničný expert na môj email neodpovedal.

Sokol: Ako vlastne došlo k objavu tejto tzv. Zlatej Janíčkovej postupnosti, či Zlatého Janíčkovho pomeru? Ako to, že na to doteraz, zdá sa, nikto neprišiel? Odkiaľ čerpáte inšpiráciu?

Ondrej Janíčko: Venujem sa štúdiu matematiky a fyziky ako svojej záľube už od základnej školy. Na základnej škole som prvý krát objavil Zlatý pomer, ktorý ma fascinoval a tento záujem o Zlatý pomer, ktorý vyjadruje určitý vesmírny zákon, mi ostal až doteraz. Inšpirovaný knihou ›› "Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu" od ›› Abd-ru-shina som sa začal snažiť uviesť a ďalej rozviesť do praktického života poznatky o duchovných zákonoch. Konkrétne sa chcem z tejto knihy vo svojom výskume zameriavať na dôležitosť a význam čísla 7 v matematike. Výskum týmto smerom ma priviedol napokon až k novému objavu. Tento objav by nebol možný, keby som nebol inšpirovaný prácami Nicola Teslu, Marka Rodina, profesora Alexeya Stakhova, Joa Dubse a ďalších. Prečo doteraz na to nikto neprišiel neviem zodpovedať.

Sokol: Akú úlohu v živote matematika zohráva Duchovno?

Ondrej Janíčko: V mojom živote hrá duchovno hlavnú úlohu. Sme predovšetkým duchovné bytosti, ktorých zmysel života je duchovný. Duchovný matematik sa snaží duchovné zákony, ktoré všeobecne platia pre celý vesmír, uviesť ďalej do použiteľnosti vo vede tak, aby konečný výsledok priniesol nejaký konkrétny úžitok ľuďom.

Sokol: Naši čitatelia sú otvorení novým pohľadom a objavom, budeme radi, keď sa ozvete s novinkami, aby sme o nich mohli informovať.

Ondrej Janíčko: Rád Vás budem informovať o pokrokoch vo výskume v tejto zaujímavej oblasti. Pripravujem v spolupráci s ďalším českým vedcom Ing. Jakubom Součkom, PhD. nový článok, ktorý už bude odborný a plný odbornej matematiky, ktorý rozvedie môj objav viac do hĺbky a nových matematických skutočností. Začiatkom budúceho roku vyjde moja kniha s úvodom do môjho výskumu a ďalšom rozpracovaní môjho objavu. Kto sa zaujíma o Fibonacciho postupnosť a Zlatý rez, môže sa tešiť na knihu plnú nových originálnych myšlienok a nových súvislosti a odhalení. Je to začiatok novej fantastickej cesty v matematike.

Sokol: Ďakujem za rozhovor, prajem veľa úspechov a tešíme sa na Vaše ďalšie objavy!


Viac informácií (SK) nájdete na tejto adrese.

Viac informácií (EN) nájdete na tejto adrese.


CEZ OKNO sa zhováral Sokol

Motto: Je to o poznaní hlbokej minulosti i o top poznatkoch súčasnej alternatívnej vedy. Tieto dve témy majú viac spoločné, než sa zdá...
KAŽDÝ DEŇ NA VÝPRAVÁCH ZA POZNANÍM

exkluzívne.cez.okno


Súvisiace:

Převratný objev v matematice: Slovák rozluštil reverzní Fibonacciho posloupnost!
https://www.cez-okno.net/clanok/prevratny-objev-v-matematice-slovak-rozl...

HOVORY CEZ OKNO
https://www.cez-okno.net/hovory-cez-okno

VIDEOHOVORY CEZ OKNO
https://www.cez-okno.net/video-hovory-cez-okno


Sekcie: 
december 16, 2018 01:54 dopoludnia

 

 

Top