KLIK

Obrázok používateľa CEZ OKNO
Exkluzívny rozhovor s profesorom Muldaševom a beseda

Ernst Muldašev, doktor medicíny, profesor, generálny riaditeľ Centra očnej a plastickej chirurgie v Ufe, chirurg vyššieho stupňa, čestný konzultant Luisvillskej univerzity (USA), člen Americkej akadémie oftalmológie, diplomovaný oftalmológ Mexika. Organizuje vedecké expedície do Himalájí, Tibetu, Egypta a ďalších krajín, ktoré významne prehĺbili chápanie problémov regeneratívnej chirurgie vrátane senzačných objavov filozofického a historického významu.

Ernst Rifgatovič Muldašev (1948)
profesor, riaditeľ


›› english version

Vediete Centrum očnej a plastickej chirurgie v Ufe. Z celého sveta k Vám prichádzajú ľudia kvôli prinavráteniu zraku. Váš preparát Alloplant je unikátny. Je pravda, že pri jeho vývoji Vám pomáhalo poznanie z expedícií?

Prof. Muldašev: V skutočnosti vynálezu transplantačnému biomateriálu, ktorý sme nazvali Alloplant, predchádzali diela viacerých ruských vedcov 19.-20. storočia, a to prof. I. A. Goljanického, prof. V. P. Filatova, prof. P. P. Kovalenka a ďalších. Prof. I. A. Goljanickij si v roku 1922 všimol stimuláciu regenerácie alotransplantovanými tkanivami a navrhol termín „regeneratívna chirurgia“. V. P. Filatov (1937-1953) objavil biostimulujúci efekt alotransplantovaných tkanív. Neskôr, W. P. Longmire (1954), K. E. Seiffert (1967) a prof. P. P. Kovalenko (1947-1975) demonštrovali regeneráciu tkaniva príjemcu alotransplantátom.

Na základe týchto vedeckých prác sme vyvinuli nový druh transplantátov, ktoré majú tri hlavné charakteristiky:

1) nízka ›› antigenicita (dobré prijatie transplantátu, pozn. red.)

2) atrakcia (priťahovanie, pozn. red.) ›› kmeňových buniek

3) stimulácia normálnej regenerácie tkanív

Normálna regenerácia ľudských tkanív je pre vedecký výskum nevyčerpateľnou témou. V určitom okamihu som si uvedomil, že súčasné vedecké poznatky nestačia vysvetliť všetky nuansy regenerácie ľudských tkanív a orgánov. A snažil som sa získať túto znalosť z pradávnych zdrojov, ako sú napríklad staroveké záznamy tibetských mníchov, Atlas tibetskej medicíny, posvätné poznanie indických jogínov a ďalších. Kvôli tomu som usporiadal rad expedícií do rôznych kútov sveta.

A skutočne, mnoho z faktov získaných z týchto expedícií mi pomohlo lepšie pochopiť podstatu biologickej regenerácie a zorganizovať nové liečebné postupy spojením starovekej a modernej medicíny.

Tak vzniklo Laboratórium „Aura“, kde liečime množstvo somatických ochorení vpichnutím malej dávky rozptýleného Alloplantu do biologicky aktívnych bodov na meridiánoch, objavených starovekými orientálnymi liečiteľmi.

Poznanie iného druhu nám umožnilo prehodnotiť úlohu vody v našom tele a začleniť tieto znalosti do procesu tvorby nových typov našich transplantátov.

Teraz sa zaoberáme oblasťou starnutia i omladzovania a dúfame, že poznatky získané z našich expedícií budú tiež prínosom.

Vytvorili ste počítačový program schopný analyzovať geometrické parametre oka. Na jeho základe ste odvodili takzvané „štatisticky priemerné oči“...

Prof. Muldašev: Pokiaľ ide o „geometriu oka,“ náš súčasný výskum pokročil oveľa ďalej. V súčasnej dobe uvažujeme o ľudskom oku ako o biologickej konštante, ako o miere proporcie v priestorovej organizácii štruktúr mozgu a ľudského tela. V súčasnej dobe študujeme zákonitosti priestorovej štruktúry zrakového systému a hľadáme spôsoby, ako naň vplývať s cieľom zlepšiť zrakové funkcie.

Alternatívnym bádateľom sa často vytýka povrchnosť a neodbornosť. No Vy ste svetovo uznávaná kapacita, profesor. Ako prijíma vedecká verejnosť výsledky Vašich výskumov ohľadne genofondu ľudstva a vzniku životných foriem?

Prof. Muldašev: Presne popisujete situáciu okolo mojich výskumných expedícií. Musíme starostlivo a systematicky dokazovať účinnosť nášho lekárskeho výskumu – a to nie je úplne jednoduché, pretože často nezodpovedá konvenčným metódam liečby. Pokiaľ ide o Genetický fond ľudstva a pôvod ľudského života – v podstate, je to téma pre ›› moje knihy a mojich čitateľov. V oftalmologickej komunite môžu týmto témam zle rozumieť.

Šambala. Agharta. Bájne miesta, o ktorých sa už veľa popísalo, no veru málo sa o nich vie. Aký je Váš pohľad na tieto fenomény?

Prof. Muldašev: Šambala, Agharta – sú tak unikátne vo svojej podstate, vyžadujú oveľa viac expedícií a tvrdej mentálnej práce pre jasné vyjadrenie názoru na ne. Áno, verím v ich existenciu – ale možno niet divu, že sú tak ďaleko od nášho každodenného života. To má rozhodne dôvod. A odhalenie všetkých detailov nie je pre každého.

Mali ste to šťastie vidieť a zažiť veci, o ktorých sa píšu legendy. Hovorí sa, že šťastie praje pripraveným. Kto tvorí tím? Aké boli kritériá výberu? Na tak náročných výpravách sa stane určite množstvo nepredpokladaných vecí. Čo vám pomáha zvládať extrémne podmienky?

Prof. Muldašev: Na expedície chodievam s mojimi priateľmi. Poznáme sa mnoho rokov a môžeme jeden druhému veriť. Tento tím je relatívne stály. Každý veľmi dobre vie, aké má povinnosti a robí ich s nadaním a potešením. A to je odpoveď na nasledujúcu otázku. Vždy sa spoliehame na seba, pokúšame sa nasledovať intuíciu a snažíme sa nepodľahnúť vášňam a krátkodobým impulzom. Myslím, že nás to mnohokrát zachránilo.

Zdieľate svoje zážitky i na prednáškach?

Prof. Muldašev: Pred niekoľkými rokmi som o našich expedíciách prednášal, ale to sa nestáva príliš často. Kvôli mojej hlavnej lekárskej činnosti mi na to nezostáva príliš veľa času.

Vianoce sú časom splnených prianí. Rád by som Vám v mene celej našej redakcie zaželal do Nového roku veľa síl do ďalšej práce a poriadny kus vedeckého i osobného šťastia.

Prof. Muldašev: Vďaka za gratuláciu. Tiež prajem vášmu tímu veľa šťastia a vytrvalosti v smerovaní k vášmu cieľu.

Ďakujem za rozhovor.

CEZ OKNO sa zhováral Sokol


AKTUALIZÁCIA │ PROFESOR MULDAŠEV PRVÝKRÁT NA SLOVENSKU

Beseda sa konala 4. 10. 2016 v kníhkupectve ARTFÓRUM v Bratislave. Poďakovanie patrí vedeniu Lekárskej spoločnosti naturálnej medicíny, ktorá prvé stretnutie s profesorom Muldaševom na Slovensku zorganizovala. Verejnej besede predchádzal XX. interdisciplinárny lekársky kongres naturálnej medicíny s medzinárodnou účasťou, kde dostali priestor témy, ktoré by sme mohli smelo nazvať “medicínou budúcnosti”. Prof. MUDr. Ernst Rifgatovič Muldašev, DrSc., prišiel na Slovensko s veľkým darom...


VIAC INFORMÁCIÍ nájdete na tejto adrese.


KLIK


Všetky rozhovory výročnej série nájdete na tejto adrese.


Súvisiace:

Tento rozhovor v angličtine
http://www.cez-okno.net/clanok/interview-with-professor-muldashev

HOVORY CEZ OKNO
http://www.cez-okno.net/hovory-cez-okno

VIDEOHOVORY CEZ OKNO
http://www.cez-okno.net/video-hovory-cez-okno


Sekcie: 
december 31, 2015 00:12 dopoludnia

 

 

Top