Obrázok používateľa CEZ OKNO
Byla na australských domorodcích prováděna mimozemská chirurgie?

Jedna z nejbizarnějších procedur, o kterých se často zmiňují unesení, jsou chirurgické zásahy, obvykle dlouhé řezy po těle. Do otevřených ran jsou pak vkládány různé předměty. Mohou být vůbec takové zprávy reálné? Vyhlídky na to, že je to možné, se začínají lepšit, protože tato procedura může být nyní potvrzena z neočekávaných zdrojů: od australských domorodců.

Nejprve si připomeňme, co vyprávějí lidé, kteří mají zkušenost s tzv. únosem neznámou civilizací. Například Karla Turnerová popisuje šokující chirurgickou zkušenost, kterou zažil jeden z jejích pacientů. Vybavil si, jak byl posazen na židli v kulaté místnosti bytostmi všeobecně nazývanými „stříbrňáci“. Opodál viděl stůl, na kterém ležela nahá žena. Byly na ní prováděny chirurgické zákroky. „Žena byla otevřena vertikálním řezem od hrudníku přes břicho až po tříselnou krajinu,“ oznamoval svědek, který dále tvrdil, že neznámý chirurg poté vložil do rány ruku. „Jeho ruka prošla přes hrudní koš a otevřela jej. Vypadalo to, jakoby měl dlouhý nástroj. Pak jiná bytost použila předmět, na kterém bylo světlo nebo laser, a tím ránu uzavřela. Jakoby tím světlem stáhla kůži k sobě a ani byste neřekli, že na ženě byl nějaký řez proveden.“

Již v 70tých letech dr. Allen Hynek zkoumal ženu, která tvrdila, že byla unesena a později si vybavila tým bytostí, který ji „rozřízl jako žábu“. Karla Turnerová popisuje pacientku, která byla otevřena od hrdla do středu břicha jakousi „laserovou tužkou“. Bytosti jí pak do rány vložily nástroj dlouhý asi 30 cm, který zavedly až do břišní dutiny. Říkala, že po celou tu dobu byla při vědomí, a že viděla své srdce, žebra a vnitřnosti, ale že vůbec nekrvácela a nic necítila. Neznámé bytosti pak spojily svaly a tkáň dohromady a rána se sama zavřela, nezanechávajíc žádné stopy po jizvě.

Popsány byly i různé druhy těchto operací. Regina Sellers z Texasu vypráví, jak se v roce 1992 její dvanáctiletý vnuk probudil s křikem a bolestí, protože mu v zádech vězela střepina nějakého krystalu. Vybavil si únos tu noc předtím, během kterého ležel na zádech na kovovém stole. Později jej bytosti převrátili na břicho, zatímco „přejely jeho tělo znovu krystalovou hůlkou, která se spouštěla ze stropu.“

Únosy a původní australští obyvatelé

Méně zasvěceným mohou příběhy o domorodcích připadat jako, že mají jen pramálo společného s fenoménem únosů. Mezi původními australskými obyvateli se totiž odehrávaly vcelku šokující a de facto podobné věci. Jejich tradice sahá zpět takových 30 000 let. Po celou dobu je předávána jistá znalost a kdo ji získal, byl tehdejšími lékaři nazýván mužem vysokých kvalit. Tito muži nejsou narození, nýbrž „vytvoření.“ Tito vytvoření kmenoví šamani nebo medicinmani jsou děláni „nebeskými lidmi“ při operacích, v rámci kterých byli domorodci „transformováni“ otevíráním jejich těl, do kterých byly vkládány krystaly.

Prof. Elkin, vedoucí antropologického oddělení univerzity v Sydney, sestavil zápis o takových operacích, při kterých se do těl vkládaly krystaly, což čítá zhruba 80 klanů a kmenů po celé Austrálii. Napsal, že operace vypadají „nemožně a fantasticky“, a proto je zdokumentoval po celá desetiletí. Nejzávažnější fakt nebyl ani tajemství detailů operace, ale neuvěřitelný rozptyl kmenů po širokém území velkého kontinentu.

Když publikoval některá zjištění o mužích vysokých kvalit, napsal, že síla jejich působení se neliší různými kraji a že je stejná od doby, kdy tento fenomén vznikl.

Misionáři zaznamenali takové zprávy již v roce 1973 blízko Encounter Bay. Pak se zprávy o operacích objevovaly po celém kontinentu a uváděly standardní scénář: Nebeští lidé scházejí dolů, unášejí subjekt, otevřou jeho tělo, vloží do něj magické substance, takové jako křemíkové krystaly a rána je zahojena, aniž by zanechávala sebemenší známky po jizvě. „Obyčejně byl také žadatel vzat na nebeský svět,“ píše dr. Elkin. V kmenu Mandjindja v západní Austrálii dva nebeští lidé sešli dolů a „zabili“ domorodce, otevřeli ho od hrudníku až ke tříslům. Všechno z něj vyňali a vložili do něj „mabain“, což je křemíkový krystal. Pak ho přivedli zpět k životu vrátili ho tam, kde původně byl. Identická operace byla také hlášena z kmene Deri poblíž Eyreova jezera (největší slaná bezodtoková vodní plocha v Austrálii). Tam pacientovi otevřeli břišní dutinu, a když ji opět zavřeli, nezanechávala žádné stopy po řezu. Bytost pak zpívala, což přimělo muže vstát a ve stejném okamžiku padala hvězda z nebe. Dr. Elkin řekl, že medicinman je od té chvíle ve spojení s nebeským světem a může procházet skrze prostor do nebe a i dále za něj. V některých oblastech vybere starší medicinman chlapce, za noci ho vezme na kmenové pohřebiště, sváže ho a ponechá ho tam, aby vyčkával příchodu nebeských lidí. Jeden z těchto mladíků řekl dr. Elkinovi, že během operace spadla vedle něj hvězda a z ní vylezl plaz podobný leguánu, který po něm přeběhl.

Setkání s nebeskými lidmi byla někdy připravována a vyvolávána, ale častěji přicházela jako překvapení. Jeden domorodec vyprávěl, že právě byl na lovu, když byl „odvlečen“ do velké „černé jeskyně“, kde jím nebeští lidé pronikali svýma „rentgenovýma očima“ a nahlédli mu do jeho mysli. Pak jej učinili mužem vysokých kvalit tím, že mu otevřeli tělo, kam implantovali krystaly.

Nebeské bytosti někdy k domorodcům hovořily. Říkali jim, aby se nechali odvést, aby se nebáli, což je poznámka, která je až příliš známá z moderních únosů.

V roce 1964 byl publikován případ domorodce z kmene Bardi a jeho líčení mělo podivuhodnou paralelu s těmi, která se tradují o současných únosech neznámými bytostmi. Popisoval stejné věci jako rozřezávání lidských částí těl, do kterých umísťovali implantáty a také to, jak se díval skrze nějaké zařízení, přičemž on viděl Zemi seshora. Mimo jiné řekl, že medicinmani jsou stvořeni bytostmi, která nazýval „rai“, což znamená neviditelný. Tito „rai“ rozříznou člověka a pak do něj vloží magické kameny skrze pupek nebo u očí.

Proces „vyrábění“ medicinmana je často spojován s obrovským plazem nebo duhou. Někdy to domorodci označují jako „hadí duch“. Nebeští lidé také implantují krystaly do hlav tím, že podle výpovědí víří nebeská osoba neviditelnou hůlkou zhruba velikosti pera a skrze zadní část hlavy napíchne epifýzu (šišinka mozková), kterou projde až ke kořeni jazyka, kde vytvoří otvor, do kterého je vložen krystal. Transformovaný domorodec potom chodí a podává viditelný důkaz svého postavení jako muž vysokých kvalit. Moc získaná tímto „přetvořením“ do medicinmana představuje celý okruh paranormálních zkušeností od jasnovidectví, levitace až po schopnost léčit, nebo i zabíjet.

Domorodci se často zmiňují o padajících hvězdách při tvorbě medicinmana, což může mít souvislost s UFO. Tvrdí, že jsou také zavlékáni do buše, kde jsou otevíráni a do jejich útrob jsou vkládány krystaly. Někdy je také přítomen had nebo duhový had, který má lidské znaky, což může představovat nějaký stroj či robota, který je při operacích k dispozici. (Anebo se jedná o Reptiliána, pozn. překl.) Z roku 1938 se zachovala výpověď z dobytčí stanice ve Walcott Inlet. Zasvěcenec, aby se stal „lékařem“, byl vybrán obrovským hadem s pažemi, rukama a korunou z peří. Létal tak vysokou rychlostí, že ani jiní medicinmani jej nebyli schopni rozpoznat, ani následovat.

Kde žijí nebeští lidé?

Příslušníci kmene Wojabaluk říkají, že v „nějakém místě na obloze“. Medicinmani z kmene Mukjarawaint praví, že jejich domov je „velká jeskyně, kde bylo tak jasno jako ve dne.“ Domorodci z Jižního Wallesu, kteří jejich místo navštívili, říkají, že je to „pevná klenba s okny.“ Co se týče dopravy, domorodci tvrdí, že se pohybují vzduchem, a tím se stávají „viditelnými.“ Stejnou schopnost pohybu mají medicinmani. Známý šaman Billy Emu z kmene Weilwan byl schopen pěšky zdolat vzdálenost 112 km za den rychlostí rovnající se koňskému běhu.

Muži nejsou jediní, kdo jsou přinuceni podstoupit tyto operace. Medicinmanky jsou „tvořeny“ stejným procesem. Ženy jsou více unášeny ve spánku, jsou jim implantovány krystaly a později jsou vráceny do tábora. Také děti jsou obětí těchto procedur. Kmeny v Novém Jižním Wallesu hlásí, že nebeští lidé jim odnášejí děti během nocí „až k obloze“. Chlapci mezi 10 až 12 lety mají také křemíkové krystaly ve svých tělech, stejně jako dospělí.

V popisu domorodců, právě jako u současných unesených, je zmínka o „malých dětech“, které viděli během svého únosu. Medicinmani z Queenslandu říkají, že tam byly malé bytosti velikosti dítěte v kulaté, jako jeskyně vyhlížející místnosti, která patřila nebeským lidem. Dr. Elkin je z nedostatku názvosloví nazývá „duchovními dětmi“, které kupodivu dobře korespondují s těmi, co vyprávějí unesení v současných případech po celém světě.

Chirurgické vkládání předmětů není jediný způsob, jakým tito lidé dávali křemičité krystaly do těla. Někteří domorodci tvrdí, že jim byla podávána potrava a pití, které obsahovalo tekuté krystaly. V Novém Jižním Wallesu byly případy, kdy v tělech domorodců cirkuloval podivný druh vody, o které se říkalo, že jsou to také krystaly. V jednom zdokumentovaném případě se snesla ze vzduchu bytost ke skupině lidí sedících na posvátném místě. Z jejích očí vyzařovalo světlo. Vynořovala se u každého jedince a pravila, aniž by pohybovala rty: „Tvořím tě.“ Přitom vyvolala příval vody, který na sedící dopadal. Voda se rozlévala na každého jednotlivce a jejich těla ji zcela absorbovala.

Těla domorodců byla také pomazávána tekutým křemíkem, který byl součástí procesu. Domorodec ze Stephensu uvedl, že byl donucen „projít skrze vodu“. Tento proces s pomazáváním, ponořováním a pojídáním čehosi želatinového se rovněž často objevuje v mnoha případech současných únosů.

Tyto zkušenosti domorodců se staly ezoterním jádrem jejich kultury a jsou považovány za posvátné. Jeden domorodec z Lower Muray varoval antropology, že je strašlivá zkušenost potkat se s nebeskými lidmi, protože jsou odpuzující. „Je těžké je popsat. Někteří jsou jako hadi, jiní se podobají plápolajícím ohňům.“ Medicinman z kmene Deri vyprávěl, že když byl ještě chlapec, byl vzat nebeskými lidmi do vzdálené oblasti, kde byl umístěn na tmavé místo. Pak uviděl světlo vycházející blízko něj. Byl tak vyděšený, že utekl. Prchal lesem jako šílený. Nicméně byl pak kmenovým zákonem kvalifikován jako medicinman.

Dr. Elkin po desetiletí pečlivé práce je toho názoru, že události, které popisují domorodci, nejsou jen snem, a že část těchto setkání má „objektivní realitu.“ Dále má za to, že na domorodcích je tento proces „transformace“ vykonáván po tisíce let.

V současné době se vede výzkum, proč by právě křemíkový krystal měl být dominantním zdrojem získávání parapsychologických schopností. Nevysvětlitelné chirurgické zákroky vnášejí zmatek do současné medicíny a naléhavě volají po seriózním výzkumu a nikoli po arogantním přehlížení sebejistými lékaři.

UFOMAGAZINE 2004

Preklad: Karel Rašín

Zdroj: Exopolitika.cz

november 22, 2010 08:25 dopoludnia
  • krát komentár

0 krát komentár

 

 

Top