Obrázok používateľa CEZ OKNO
Co nebylo v knize „UFO: ...a přece létají!“

V roce 1993 se v ČR odvážila Eva M. Tóthová a Nakladatelství ETNA Praha vydat knihu "UFO: ...a přece létají!" (v originále název zní "...und sie fliegen doch!" - bez slova UFO) rakouského spisovatele a učitele Guida Moosbruggera. Guido Moosbrugger dostal důvěru kontaktéra Billyho Meiera, aby formou této knihy uvolnil část informací od mimozemšťanů Plejáranů. Dále důvěru dostal německý záhadolog Michael Hesemann, kterému bylo umožněno získat autorská práva ke knize a ta tedy poté poskytl Čechům.

Žel, ke škodě všech, kniha nevyšla v překladu, ale pouze ve volném překladu. Co to znamená? Do knihy nebyly zařazeny stěžejní, důležité kapitoly, dále byly nesprávně přeloženy některé výrazy. Ještě k tomu Česká exopolitika získala interní informaci, z níž vyplývá, že kniha byla prý záměrně skupována a odstraňována jistými živly.

Přinášíme Vám ukázku toho, co ku příkladu v knize chybělo:

(...und sie fliegen doch! - nakladatelství Michael Hesemann, 1. německé vydání 1991; str. 402, 403)

Spisovatel a učitel Guido Moosbrugger, FIGU – Generální shromáždění studentů Učení ducha a pasivních členů – 24. 5. 2008

Ještě jednou jsme měli štěstí


Nikoli, všechny lidské formy života nejsou tak mírumilovně smýšlející jako Plejáďané (Plejárané) a jejich spojenci! Žel existují i velmi nepřívětivé subjekty, které ještě žijí v určitém špatném, zvrhlém barbarství. Tyto nehumánní bytosti v průběhu svého vývoje zahubily veškeré pocity, takže jednají už pouze materialisticky. Pokud se jim nepodaří odstranit toto negativní zvrhnutí, jednoho dne vyhynou a sami se tímto způsobem vyeliminují. V mezidobí, než vyhynou, však představují mocné ohrožení, zejména pro všechny ty, kteří jsou jim podřízeni v rámci vojenského sektoru. Před nimi bychom měli být na pozoru, neboť oni často bojují a ničí všechno, co jim přijde do cesty. Takovéto kreatury se nezaleknou ani toho, že třeba eliminují celé planety anebo že jejich obyvatele uvedou jako otroky do barbarské poroby.

Možná to zní jako nějaká vize z hororového filmu, ale skutečnosti odpovídá, že nám pozemšťanům se málem přihodila zlá trestná akce (akce za účelem potrestání) z kosmu, ano – pokud by bývali Plejáďané (Plejárané) a jejich spojenci v pravý čas nezasáhli. Jisté obyvatelstvo přibližně 16 obydlených planet se totiž nacházelo v procesu hledání nějakého nového vhodného prostoru pro život, protože jejich systém se blížil zániku. Tři jejich slunce očividně dosloužila, neboť pro život důležité sluneční paprsky již nemohly plnit svůj úkol v takové míře, jak to bylo nutně potřeba. Takže oněm obyvatelům nezbylo vůbec nic jiného, než si hledat nová místa pro život. Tito emigranti brali pro své přesídlení v úvahu různé planety, mimo jiné právě i naši Zemi. Kdo však je toho mínění, že chtěli naši beztak již přelidněnou Zemi pouze zabrat, aby zde žili, ten se mocně mýlí. Oni totiž dokonce plánovali veškeré pozemské obyvatelstvo v celé jeho rodové linii v nejpravdivějším smyslu tohoto slova: vyvraždit. Za to, že se tento plánovaný globální masakr nekonal, vděčíme – jak již bylo řečeno – pouze a jedině našim mimozemským přátelům. S obrovským vynaložením vlastních sil se Plejáďané (Plejárané) a jejich pomocníci postarali o to, že tito emigranti mohli být přesídleni na jiné obyvatelné planety.

To můžeme pouze užasle vydechnout a pomyslet si “ještě jednou jsme měli štěstí“. Tento příklad snad úderně ukazuje, jaká nebezpečí na nás nově číhají i z kosmu. Proto tato záležitost nesmí být žádným způsobem brána na lehkou váhu. Národy Země by se proto měly úzce semknout, aby mohly takovéto hrozby odvrátit spojenými silami i bez mimozemské pomoci.

Guido Moosbrugger a Dana Rašínová, DiS. - diskuse v Semjasině středisku stříbrné hvězdy, (Hinter)schmidrueti, Švýcarsko, cca. rok 2003

Nakladatelství ETNA dále z knihy Guida Moosbruggera vykostilo kromě mnoha jiného i řadu příkladů negativního působení Inteligencí Gizeh, jako bylo napadání členů mise Billyho Meiera impulsy negativního záření, způsobování smrtelných psychických šoků na dálku, odposlouchávání pomocí mikrorobotů v podobě hmyzu apod.

Nesprávně přeložené výrazy

Domnívám se, stejně jako další, že v české verzi knihy použitý výraz Stvoření (str. 196) je nepřesný. Měl být použit výraz Tvoření. Stvoření je totiž všechno, co se nachází v universu, absolutní veškerenstvo, globální celek, ale v knize se hovoří o Tvoření, což je jiný pojem: ohromná masa čisté duchovní energie a lásky, zdroj. Jedná se o dva odlišné pojmy.

Dále výraz "inspirace“ byl nesprávně nahrazen výrazem "channeling“ (str. 85), to je též zavádějící.

Text a překlad z NJ: Dana Rašínová, DiS.

Zdroj: http://www.exopolitika.cz/

Guido Moosbrugger a Dana Rašínová, DiS. - diskuse v Semjasině středisku stříbrné hvězdy (Hinter)schmidrueti, Švýcarsko, cca. rok 2003


Súvisiace:

Plejády
http://www.cez-okno.net/rubrika/rubriky/plejady


apríl 10, 2012 22:06 popoludní

 

 

Top