Obrázok používateľa CEZ OKNO
Exoteologie, mimozemská kronika

K tomu, aby badatel jevů UFO získával stále více informací a měl neustále přehled o posledním vývoji, je nutné sledovat zahraničí. Česká republika je bohužel v tomto ohledu velmi pozadu. Je to také nedostatkem seriózních badatelů, ochotných se pečlivě takovým tématům věnovat. V roce 2003 vyšla ve Velké Británii velmi pozoruhodná a svým způsobem ojedinělá kniha: „The Alien Chronicle“.


Anglický autor Matthew Hurley sestavil z prastarých náboženských obrazů jakousi sbírku – kroniku, ve které monitoruje podivné výjevy na obrazech, které jaksi zdánlivě nejsou v kontextu s dobou, ve které byly nakresleny. Jednoduše se jedná o obrazy UFO. Britský UFO Magazine přinesl s autorem rozhovor, jehož část právě přinášíme.

Autor začal dávat knihu dohromady v roce 2000. K tomuto nápadu jej přiměla přednáška Roberta Deana v roce 1995 v Leadsu. Matthew Hurley říká:


„Předvedl tam tenkrát několik maleb z období renesance, které byly velmi neobvyklé. Když jsem to uviděl, došlo mi, že UFO tu bylo již dlouhou dobu a že lidé, kteří ty lodě pozorovali, je zachycovali na svých uměleckých výtvorech. V roce 2000 jsem si zřídil internetovou stránku, což se ukázalo jako skvělý tah. Lidé mně ze všech koutů světa začali posílat emailovou poštou podobné obrazy. V relativně krátké době jsem soustředil rozsáhlý, velmi cenný historický materiál s náboženskými výjevy, které ukazovaly podivné nebeské objekty. Mám sbírku obrazů a psaných zpráv až ze 16. století. Všechny tyto obrazy ukazují vzdušné objekty nalezené na freskách, tapisériích (nástěnných kobercích), ilustracích, olejových malbách a v kamenných jeskyních. Některé z těchto uměleckých výtvorů byly stovky, ale někdy i tisíce let staré. Objevují se na nich i postavy v oblecích, které se tenkrát nenosily. Měli něco, co se dá interpretovat jako anténa, měli velké boty a minimální lícní charakteristiky. Buď jsou to ztvárněné bytosti z daleka, nebo bytosti z kreseb šamanů - příslušné k dané oblasti.“

Objekty na uměleckých ztvárněních skutečně vypadají jako UFO. Hurley říká: „Když se podíváte z blízka na malbu Madony s malým svatým Janem z 15. století, uvidíte objekt ve tvaru talíře v pozadí. Je zajímavé, jaké umělec vynaložil úsilí na tak malý detail, aby nakreslil čáry – nebo snad paprsky – vycházející z objektu. Snad tím chtěl demonstrovat nějaký druh energetického pole z něj vyzařující. Pod ním je muž se psem jak na objekt zírají a muž si kryje zrak před „září“. Umělec patrně maloval to, co viděl, a tak tento jev zaznamenal navěky.

Jedním z dalších, řekněme důkazů“, pokračuje Hurley, „je obraz: Oslava oltářní svátosti od Bonaventury Salimbeniho z roku 1595. Máte zde scénu otce a syna sedících v nebi, kteří se drží něčeho, co by se mohlo dnes považovat za nějaký druh satelitního zařízení; kulatá zelenavá koule s párem antén. Ze spodního dílu objektu vyčnívá jakási čočka. Na 16. století to vypadá skutečně velmi mechanicky! Umělec zde mohl kreslit objekt, který pozoroval on nebo někdo jiný. Mohl být součástí nějaké tajné společnosti, která má po staletí povědomí o takových návštěvách, ale byla pečlivá v tom, jak utajovat zaznamenávání takových vzdušných manifestací? Také jsem narazil na obraz z roku 1479 z Arábie, kde je spodobnění UFO a které popisovali jako „ostře zašpičatěný dřevěný paprsek“.

Spisovatel knihu rozdělil do osmi kapitol. Říká: „První kapitola je: Dnešní ufologie. Získal jsem přehled o současné ufologii, která prověřuje různé jevy. Stručně o ni hovořím.

V druhé kapitole: Umění interpretace historických událostí, pohlížím na takové umění jako na důležitou zkušenost k uchopení, když zkoumáte jakýkoli umělecký text.

Kapitola třetí: Tvorba příběhu, se skládá z citlivého shrnutí vytvářených příběhů prastarých kultur po celém světě. Mnohé z vyspělých kultur měly zprávy o bytostech sestupujících z nebes, které vzdělávaly lidstvo. Některé dokonce popisují loď i zvuk, který vytvářela. Jsou tyto zprávy dílem nápaditých spisovatelů, nebo by se měly brát doslova?

Kapitola čtyři: Prehistoričtí umělci, se dívá na příklady uměleckých prací historie, zachycujících UFO převážně ve formě jeskyních kreseb a rytých piktografů. Jsou tu létající lodě a obrazy mnoha postav často zahalených nebo obklopených září, někdy majíce na sobě podivné šaty nebo antény. Jsou tyto kresby postav pasažéři těchto létajících strojů?“

V kapitole pět „UFO v západním náboženském umění“, autor probírá všechna západní náboženská umělecká ztvárnění, se kterými se potkal a která znázorňují UFO. V další kapitole 6 čtenář narazí na nespočetné množství nenormálně strukturovaných lodí z archivů starých knihoven po celém světě. Autor ji nazval „Historické zprávy o UFO od roku 498 přnl. až do 19. století.“ Popisuje zde mnoho psaných zpráv o létajících lodích ještě před obdobím Krista až do 19. století.


Hurley říká: „Když si čtenář tuto kapitolu prohlédne, uvědomí si, že lidé po celém světě pozorovali létající objekty. Mnoho těchto zpráv doprovázejí i ilustrace. Je pravda, že některé znázorňují přírodní jevy, ale rozhodně ne všechny. V kapitole 7 nazvané: Artefakty mimo svou dobu, poskytuji čtenáři rozšířený výzkum prastarých objektů, které by v rámci svého časového rámce neměly vůbec existovat. Představují technologie vysokého stupně vývoje nebo znalosti, které lidé tenkrát podle naší historie neměli mít a které by mohly být výsledkem mimozemského kontaktu.

Konečně osmá kapitola: UFO ve starých piktografech, prezentuje unikátní materiál starých a nikde neuveřejněných fotografií UFO a to všechny ještě před událostí v Roswellu z roku 1947.“

V knize také najdeme na 150 ilustrací obsahujících náboženská a umělecká díla týkající se UFO, fotografie a příbuzné jevy jako jsou např. mrzačení zvířat a kruhy v obilí.

Dá se říci, že se v této knize snoubí práce a bádání Ericha von Daenikena s knihou Jacquese Valleeho „Pasport to Magonia“. Vallee se totiž zaměřil na zprávy o UFO, zatímco Daeniken se soustředil na prehistorii včetně uměleckých děl. Autor Matthew Hurley spojil oba dohromady a popisuje UFO v relativně moderní době renesance a postrenesance. Například kapitola osmá, která se zabývá UFO na starých fotografiích, je něčím, co předtím nikdy nebylo učiněno v takovém měřítku.

„Na jednu z těchto fotografií jsem obzvláště pyšný,“ říká Hurley. „Je to událost ve Fatimě. Údajně se tam šestkrát zjevila Panna Marie třem dětem, které pásly stádo nedaleko města Fatima v Portugalsku mezi obdobím 13. 5. a 13. 9. 1917. Co si však málokdo uvědomuje a možná, že to bylo i úmyslně vypuštěno ze záznamů církve, je, že při určité z těchto návštěv došlo k pozorování velkého stříbřitého objektu, který zářil mnoha barvami. Jedna fotografie, kterou jsem předtím nikdy neviděl publikovanou, byla vlastně pořízena v té době a zachycuje světelnou kouli na obloze. Mám také doprovodnou fotografii ze stejné oblasti ukazující tisíce lidí sledujících oblohu. Přestože není barevná, není pochyb o tom, že jde o historicky nejmasivnější pozorování zachycené fotoaparátem.“

Matthew Hurley také diskutuje o problematice jednoho z nejznámějších obrazů na světě: „Vezměte si například Monu Lisu od Leonarda da Vinciho (1452 – 1519). Někteří odborníci na umění zastávají názor, že je to portrét těhotné ženy, zatímco ostatní argumentují s tím, že je to autoportrét!“

Autor porovnal a ověřil všechny obrazy skrývající anomálie, které se mu dostaly pod ruku. Nyní může poprvé čtenáři metodicky, kapitolu po kapitole předkládat informace a dobové dokumenty, aby si čtenář mohl vytvořit svůj vlastní úsudek. Hurley je přesvědčen, že soustředil důkazy o UFO z dávné historie až do současnosti.


„Jeden z mých oblíbených obrazů je ten z roku 1608, kde je vyobrazeno UFO u pobřeží Nice. Svědkové pozorují objekt ve tvaru talíře. Zpráva říká, že všichni obyvatelé z nedalekých vesnic tuto loď viděli a začali se bát. Příslušníci francouzské armády dokonce na objekt vypálili na 800 koulí u kanónu, ale očividně s malým nebo žádným účinkem. Zpráva pokračuje a říká, že mnoho vesničanů bohužel zemřelo na následky šoku. Nepřeháním, když řeknu, že existuje tisíce historických zpráv o UFO, podobných jako je tato, ale já jsem vybral asi sto, o kterých jsem si jist, že budou fascinovat čtenáře. Zjistil jsem, že je důležité zastavit se pak u roku 1900, abych se nenechal zmást takovými zprávami jako jsou zprávy o letadlech a podobně.“

Jednou z dalších zajímavostí je, že v Mnichově visí tapisérie nazvaná „Summers Triumph“. Je tam zachycena scéna popisující krále na nějakém druhu válečného vozu, obklopeného dvořany. Avšak ve vzduchu se vznáší šest objektů ve tvaru talíře. Stejné talíře jsou také načrtnuty v pozadí dvou tapisérií z 15. století z Belgie. Mnoho starých kostelů a chrámů má zvláštní nástěnné koberce a malované fresky na stěnách a stropech.

Dalším bohatým zdrojem materiálu jsou, jak Hurley říká, netištěné knihy o UFO. I téměř každé ze světových náboženství má mnoho psaných zpráv o vzdušných objektech, létajících mracích, dracích, hadech a tak podobně. Hurley pokračuje: „V mé knize jeden příběh popisuje africký kmen Nandi, jejichž hlavní bůh se nazývá Tororut. Žil v nebi a vlastnil křídla, formou byl ale člověkem. Jeho mávání křídly produkovalo hromy a blesky. Měli také dalšího boha Chepkeliensokola. V překladu to totiž znamená: věc s devíti paprskovitýma nohama. Také stojí zato prohledat staré fotografie svých rodičů, předků a tak podobně. Například jedna z fotografií z mé knihy byla pořízena v roce 1945 a nedávno ji objevil syn muže, který třídil staré fotografie a tak mi ji hned poslal.“

Jaké závěry však lze vyvodit z tak obsáhlého materiálu, který autor soustředil, co to všechno může znamenat. Stojíme snad na prahu, kdy budeme muset zcela přepsat dějiny? Hurley zajímavě vyvozuje: „Zabýval jsem se světovými náboženstvími, které hovoří o bytostech, které sestupují z nebes a vzdělávají lidstvo, zabýval jsem se historickými psanými zprávami o UFO, doprovázenými ilustracemi. Soustředil jsem mnoho fotografií, které byly za tu dobu pořízeny, z toho usuzuji, že jsme byli navštěvováni mimozemskou civilizací po mnoho tisíc let. Lodě, se kterými cestovali, zanechaly svou stopu v kouskách důkazů, které jsem soustředil ve své knize. Myslím, že tyto úlomky důkazů vytvářejí velmi silný argument.“


Valná většina lidí má zafixováno, že objekty UFO začaly být pozorovány poprvé v roce 1947, poté, co pilot Kenneth Arnold pozoroval devět diskovitých objektů nebo po incidentu v Roswellu ve stejném roce. Základním cílem knihy „The Alien Chronicle“ od Matthewa Hurleye je tento mýtus, jak sám říká – „zdemolovat“ a demonstrovat, že UFO tu kolem nás bylo déle než se nám zdá možné.

Navíc je pravděpodobné, že někteří vysocí náboženští představitelé tuto informaci znají již dlouhá léta. Důvod utajení se nabízí v podstatě sám: obava z prozrazení, že Bůh není takový, jak náboženství chce, aby byl chápán, přesněji, že Bůh (bůh) by mohl být člověk „odjinud“. Obava z prozrazení toho, že člověk tu od začátku nebyl sám a že řada náboženství byla prostě „vyrobena“. A v neposlední řadě prozrazení toho, že možná my jako lidé nemusíme pocházet z této planety, čímž je náš původ tím pádem velmi nejistý. To jsou otázky, se kterými se veřejně nelze vůbec prezentovat. Znamenalo by to něco, co si nedokážu vůbec představit. A to nejen v náboženských kruzích, ale i ve vědecké komunitě, která tak pečlivě zkoumá oblohu a vysílá signály – a zatím prý stále nic.

Preklad: Karel Rašín

Zdroj: http://www.exopolitika.cz/

Podrobnejšie sa na problematiku pozrieme v najbližších UFO Novinách, pozn. red.

AKTUALIZÁCIA: http://www.cez-okno.net/yezid/ufo-noviny-c-9-januar-jun-2012, str. 28


Súvisiace:

Exopolitika
http://www.cez-okno.net/exopolitika


Rubriky: 
Štítky: 
máj 12, 2012 20:25 popoludní

 

 

Top