Obrázok používateľa CEZ OKNO
James: Otázky a odpovede 3

Otázka 1 – Nemyslím si, že materiály Tvorcov Krídel (WMM) sú nevyhnutne nasmerované na študentov ezoteriky. Zjavne je hodená oveľa širšia sieť. Je to tak?

Odpoveď 1 – Materiály Tvorcov Krídel nie sú zamerané na žiadnu skupinu. Je to skôr naopak, sú určité skupiny a jednotlivci, zameraní na katalytické materiály, o ktorých sa zmieňujete ako o WMM.

Reťazce udalostí sú ako matematické algoritmy, majú rezonančný bod, ktorý pri pôsobení určitej frekvencie môže naviesť vybraného jednotlivca alebo v menšom rozsahu celú skupinu, aby podvedome vyhľadávala WMM. Toto navádzanie je ako jemná vôňa, ktorá vás pritiahne k miestu určenia, k poľu pokrytého kvetmi bez vašej vedomej túžby zakúsiť kvet.

Je náležité povedať, že „širšia sieť“, ako ste to vyjadrili, je určená pre osoby mimo ezoterických aktivít. Je to jednoducho preto, lebo osobnosti oddané ezoterike budú často nepatrne, ale i tak neodolateľne motivované brániť ezoterické učenia, ktoré pokladajú za pravdivé alebo aspoň za najpravdepodobnejšie. Takže ezoterické texty zanechané predchádzajúcimi učiteľmi aktivujú ich inšpiráciu. Keď sú ľudia vystavení hudbe, poézii a umeniu – faktorom, ktoré priamo nie sú spojené s týmito ezoterickými textami, – evokuje to ich obranný reflex a materiály neabsorbujú – majú sklon ich analyzovať a porovnávať.

WMM majú byť absorbované tak, akoby človek absorboval slnečný svit, keď je vonku. Nikto nevyžaduje na absorbovanie slnečných lúčov meracie prístroje a šošovky; jednoducho je potrebné byť v ceste týchto slnečných lúčov. Potrebujú sa umiestniť, aby prijali slnko. Takto je to s WMM. Širšia sieť je skutočne o nových inkarnujúcich sa dušiach, ktoré sa ako výsledok svojho kódovaného sledu udalostí podvedome umiestnia tak, aby sa k nim dostali tieto materiály.

Otázka 2 – Sú Tvorcovia Krídel podobní ako Manasputras alebo Väčší Stavitelia (Greater Builders), ako sa o nich zmieňuje niektorá literatúra?

Odpoveď 2 – Stavitelia Formy (Form Builders) (ako sa o nich zmieňujem ja) nie sú Tvorcovia Krídel. Predstavte si Tvorcov Krídel ako kolektívnu identitu, podobnú termínu, ktorý by sme použili pre „ľudstvo“, okrem toho, že Tvorcovia Krídel zastupujú centrálnu rasu siedmeho univerza. Sú „deťmi“ Siedmeho Archetypu Prvotného Zdroja, zatiaľ čo ľudia sú „deťmi“ Tvorcov Krídel.

Vnútri Tvorcov Krídel, práve tak ako vnútri ľudstva, je obrovská rozdielnosť. Inými slovami, nie každý, kto je členom centrálnej rasy siedmeho univerza, sa zaoberá duchovným prospechom ľudstva. Takže vo veľmi, veľmi starovekej dobe (ako ľudstvo nazerá na tieto veci), bol vyvinutý zdroj náuky, nazvaný Lyricus (jeho skutočný názov sa nedá vyjadriť jazykmi, akými sa hovorí na Zemi).

Lyricus sám o sebe je mýtickým obláčikom dymu v tajomných / okultných / mysterióznych školách Zeme. Nemám dovolené odhaliť veľa o tejto organizácii, takže som nútený tak trochu „chodiť okolo otázky“. Stavitelia Formy sú poslami Lyricusu, ale sú rozhodne iní ako Tvorcovia Krídel v tom, že ich funkcia existencie sa má exportovať pre vyvíjajúce sa, život nesúce planéty a konajú ako genetickí predkovia humanoidných foriem života.

V Lyricuse je sedem primárnych vedomostných disciplín. Najcentrálnejšia a zjednocujúca disciplína je genetika. Stavitelia Formy sú súčasťou tejto disciplíny, ale viac sa zaoberajú druhmi v ich formatívnom období vývoja a menej, keď sa blížia k svojej vrcholnej príležitosti objavu Veľkého Portálu. Stavitelia Formy sú stvoreniami Lyricusu.

Počuli ste výraz „cykly v cykloch“ alebo kruhy v kruhoch. Tu je to vyjadrené v skutočnosti, že každá galaxia, nesúca život, má humanoidný archetyp práve tak, ako ho má každý zo siedmich vesmírov, a v každom sektore galaxie (obyčajne rozdelenej na približne 1000 sektorov) sídli sub-archetyp založený na galaktickom modeli. Tento sub-archetyp je to, o čom sa v arkánskej škole (arcane school) zmieňuje ako o Staviteľoch Formy. Je jednou z krásnych irónií Prvotného Zdroja, že Stavitelia Formy sú vlastne vzhľadom na celú ich záhadnú a skrytú identitu prítomní v každom žijúcom človeku formou integrácie ich tela, mysle a ducha. Stavitelia Formy sú súčasťou veľmi rozsiahlej organizácie v Lyricuse, ktorú si môžete predstaviť ako rozsiahlu vedeckú sústavu genetikov, ale nie pozemského rodu. Stavitelia Formy neštudujú genetiku, oni ju vytvárajú; neodhaľujú svoje stvorenia, oni sú tými stvoreniami.

Najsilnejším mostom medzi materiálmi AAB (Alice A. Bailey) a WMM je učiteľský rád Lyricus, ale bude trvať nejaký čas, kým budú náuky Lyricusu prinesené na Zem. Napriek tomu, keď tieto náuky budú uvoľnené, budú oporou v ťažkostiach mnohých, mnohých študentov, keď budú putovať od starého pohľadu na svet k novému.

Otázka 3 – „Octavio Fifteen“ je 85 65, čo sa zhoduje s „Kumarom Zeme“. Upozornili ste ma na ezoterickú numerológiu skôr, ale Corteum predsa súvisí so Síriom a podľa DK (Djwhal Khul) Sanat Kumara (tiež 120) má predsa špeciálny vzťah k Logu Síria. Niečo sa tu deje. Buď to znamená niečo významné pre ezoterický význam vášho príbehu, alebo je to len obyčajná zhoda jazykovej štruktúry kombinovaná s mojou príliš aktívnou predstavivosťou. Môžete mi povedať, čo to je? Vec, ktorá ma na tejto korešpondencii trápi, je to (aspoň po kapitolu 8), že Fifteen (´Pätnástka´) sa zdá mať značne nemilosrdný charakter.

Odpoveď 3 – Máte pravdu, že diela vyvinuté rádom Lyricus sú kódované (ako sme hovorili predtým); avšak nie sú kódované v numerologických ekvivalentoch, ktoré používate. Nepredpokladáme, že toto platí ako efektívna inštrukcia pre ašpirujúcich študentov. Ide viac o to, že máme zvyk kódovať informácie pre účely diskrétnosti. Keď je ten zvyk tak dobre ustálený a tá práca taká dôležitá, ako je to v prípade Podporných Zón, prirodzene kódujeme informácie v numerologických, symbolických, jazykových podtónoch, mantrových rytmoch, farebných a hudobných frekvenciách. Všetky z týchto aspektov sú vtkané do hlbšieho významu, odrážajúceho kozmologické a multiverzné štruktúry, ktoré spájajú ľudské vedomie s Navigátorom Jednoty.

Otázka 4 – Niekto sa potom opýtal, prečo bolo vo WMM tak veľa materiálu Urantia. Odpovedal som, že niečo z kozmológie do toho zapadá, ale preto, aby som parafrázoval seba: „James mieša materiály z rôznych zdrojov, napríklad Chakobsa (jazyk) je z Duny Franka Herberta.“ Sám som na to zvedavý a pripúšťam, že kniha Urantia mi veľmi nesedí. Niektoré jej časti sú úplne fascinujúce a iné časti sú úzkoprsé a jednoduché. Napríklad, pri všetkom náležitom rešpekte, hoci všeobecne chápem koncept siedmich supervesmírov a Veľkého Vesmíru atď., diagram a vysvetlenia sa zdajú byť takmer detinské. Väčšina z tých, ktorí študovali Pojednanie o kozmickom ohni (Alice A. Bailey a Djwhal Khul), považujú po porovnaní kozmológiu WM vyjadrenú podľa modelu Urantia za horšiu. Nehovorím, že ja alebo oni úplne chápeme Pojednanie o kozmickom ohni, ale že vízia, o ktorej sa tu hovorí, je ďaleko vyspelejšia ako jednoduchá prezentácia pochádzajúca z konceptu WM založenom aspoň čiastočne na Urantii.

Odpoveď 4 – Toto je zaujímavá téma. Ako prvé, váš predpoklad, že WMM sú založené na Knihe Urantia, nie je presný.

V tejto galaxii sa kozmológia prezentovaná v Knihe Urantia považuje za jednu z dvoch najlepších zobrazení štruktúry Veľkého Vesmíru. (Kniha, o ktorej sa zmieňuje Projekt Ancient Arrow, Prahová Kozmogónia, sa považuje za tú ďalšiu.) Stalo sa, že WMM nie sú založené na tomto zobrazení, ale viac na realite fyzického Veľkého Vesmíru, čo sa náhodou zhoduje s názvom, ktorý používa Kniha Urantia. Zastávam názor, že diela AAB sú neporovnateľné s Knihou Urantia alebo Prahovou Kozmogóniou podľa jej prezentácie kozmologickej štruktúry fyzického vesmíru.

Pojednanie o kozmickom ohni sa viac zaoberá definíciami makrokozmu a mikrokozmu, keďže sa týkajú úzkej oblasti pohľadu na multivesmír. Tento náhľad a výsledná prezentácia kozmologickej štruktúry Veľkého Vesmíru je nepodstatná a jeho hojné používanie východnej ezoterickej terminológie vytvára bariéru západnej mysli, niečo, čo Kniha Urantia nerobí. Toto nie je kritika Kozmického ohňa, ale je to jeden z dôvodov, prečo je čítanie Knihy Urantia viac rozšírené ako čítanie Pojednania o kozmickom ohni.

S ohľadom na zjednodušený postoj ku kozmológii, ako je to obsiahnuté vo WMM, je to tak z niekoľkých dôvodov. Ako prvé, nie je účelom týchto materiálov vyučovať kozmológiu fyzického Veľkého Vesmíru alebo nepatrných vibračných polí známych ako multivesmírna alebo multi-dimenzionálna realita. Ešte prídu knihy, ktoré to budú robiť. WMM sú navrhnuté, aby inšpirovali nedávno inkarnované osobnosti k ich pozemskému cieľu – k objaveniu Veľkého Portálu. Je to jedno z mnohých diel, ktoré budú mať tento vplyv. Je to ukazovateľ smeru, nie vedomostná encyklopédia. Je to katalyzátor, nie expozícia duchovných alebo kozmologických informácií.

Otázka 5 – On verí, že celá vec je prepracovaný podvod. Nemôže prijať myšlienku, že bytosť môže pracovať na Zemi v rámci duchovnej Hierarchie, a tvrdiť, že pochádza z inej galaxie. Zdôraznil, že DK len vyučoval usporiadanie existencie v našej vlastnej galaxii, naznačujúc, že mimogalaktický kontakt bol východom z pomeru k reťazcu hierarchických kontaktov, možných pre pozemských ľudí.

Odpoveď 5 – Jedno zo zaujímavých pozorovaní, ktoré som o ľudskej mysli urobil, je to, ako niekto, kto je uctievaný ako autorita, môže neúmyselne tak rezolútne definovať hranice viery pre svojich nasledovníkov. DK nikdy neinformoval, že rozšírenie Hierarchie nebolo ponad hranice galaxie Mliečnej dráhy a že tento väčší rád nemal dopad na lokálny systém. alebo ho neovplyvnil. Možno vás prekvapí, keď sa dozviete, že DK (počas obdobia jeho transmisií k AAB) si nebol vedomý týchto mimogalaktických kontaktov Lyricusu a centrálnej rasy siedmeho univerza inak než prostredníctvom mýtu. Takže pri jeho opomenutí veci sa predpokladá jeho názor o ich neexistencii. Jednoducho o Lyricuse nevedel, pretože bol mimo cieľov jeho poslania. Jeho práca vyžadovala viac zamerania a keď otvoríte túto „Pandorinu skrinku“, (Hierarchia Veľkého Multivesmíru), potrebujete zhromaždiť tím, aby ste odhalili tieto informácie, pretože sú príliš rozsiahle a hlboké, aby sa ich pokúsila odhaliť jedna osobnosť (odtiaľto pôvod Knihy Urantia) (http://www.cez-okno.net/rubrika/rubriky/urantia, pozn. red.).

Keď si prezriete diagram, uvidíte model štruktúry Veľkého Vesmíru. Najnižšia „priečka“ alebo vibračné pole je Veľký Fyzický Vesmír, ktorý obsahuje sedem supervesmírov. Nie je možné zobraziť tento model s presnosťou podľa vzťahov. Táto relativita sa dá vyjadriť jediným spôsobom – abstraktnou matematikou a dokonca ani tak to nie je presné. Takže Veľký Multivesmír je ako presný model nevyjadriteľný. Avšak pozostáva z jedenástich primárnych dimenzií, hoci v každej z týchto dimenzií je neuveriteľná rôznosť a rozmanitosť.

Objekt v nižšej pravej časti diagramu, ktorý nesie podobu antény, zastupuje vedomostnú základňu ľudstva v jeho súčasnom pohľade na Veľký Multivesmír. Žiaľ, je prehnaný, pretože je pre mňa nemožné zobraziť dostatočne tenkú líniu a zároveň ju zviditeľniť. Stačí povedať, že Kniha Urantia sa približuje k zobrazeniu horizontálneho pohľadu na Veľký Fyzický Vesmír a materiály AAB sa približujú k zobrazeniu vertikálneho pohľadu na multivesmír. Napriek tomu môžete vidieť, že „anténa“ sa povrchu Veľkého Multivesmíru len slabo dotýka.

Ako môže jedna osoba zobraziť túto šírku a hĺbku nekonečného a rozširujúceho sa multivesmíru? Nemôže, a keď sa o to pokúsi, spôsobí mu strašnú nespravodlivosť a výsledky budú zavádzajúce. Vesmír a multivesmír, ktoré DK zobrazil, boli dobre obsiahnuté v „anténe“. Nebolo jeho zámerom zobraziť najväčšiu víziu multivesmíru. Jeho zámerom bolo zobraziť energetické polia lokálneho systému a jeho hierarchiu na základe toho, ako ju pochopil.

Možno jedno z najväčších tajomstiev vesmíru, týkajúce sa organizácií, je Učiteľský Rád Lyricus. Je to základ SOA (Source Organizational Alignment – Organizačné Zoskupenie Zdroja), ktorý je neviditeľný a chcel by takým zostať, až kým nebude objavený Veľký Portál. Ak by bola jeho identita odhalená skôr, dostal by sa pod rýchly a permanentný útok každej štvrte moci. (Lyricus sa zmieňuje o Štvrtiach Moci pozostávajúcich z vlády, vedy, náboženstva a kultúry). Vieme to zo skúsenosti. Takže pracujeme prostredníctvom existujúcich štruktúr a rozvíjame náš vplyv v každej štvrti. V žiadnom prípade nie som jediný, kto zastupuje Lyricus a je teraz vtelený na Zemi. Zatiaľ čo ja som možno jadrom kultúrnej štvrte moci, mám náprotivky v každej z ďalších troch štvrtí, ktoré rovnako nie sú všeobecne známe ani viditeľne prítomné, ale napriek tomu sa potichu venujú rozvíjaniu ich poslania, aby podporili zmeny, ktoré sú požadované na objavenie Veľkého Portálu.

Dokonca keď sa predstavujeme Zemi, deje sa to pod maskou mytológie a príbehu. Nepresadzujeme sa v kontexte faktu a skutočnosti, pretože potom by sa nás obávalo zoskupenie moci v každej štvrti. V tomto strachu sídli prirodzené napätie druhu, keď sa blíži k Veľkému Portálu. Štvrte moci budú odolávať, keď budú vidieť, že cieľom je zaviesť Veľký Portál ako uzol Siete Zvrchovanej Jednoty (SIN – Sovereign Integral Network). Tento odpor by znemožnil potrebné financovanie a tvorbu zákonov, aby sa dosiahol tento zlomový objav. Takže Lyricus posiela katalyzátorov do každej štvrte za účelom založenia „nulovej zóny“, ktorá môže byť činná ako inkubátor a urýchľovač týchto požadovaných zmien.

Lyricus je nepredstaviteľne veľké SOA s podstatným vplyvom a autoritou. Jeho „riaditeľ“ je Siedmy Archetyp Prvotného Zdroja. Môžete si predstaviť Lyricus ako zachovávateľa pravdy a jediná „pravda“, ktorú sa usilujeme zachovať, je dosiahnuteľnosť darovaná humanoidným druhom, aby objavili – vlastnou iniciatívou – Veľký Portál. Pracujeme na úrovni druhov, nie jednotlivcov, hoci predsa pracujeme s jednotlivcami ako prostriedkami na otestovanie našich vedomostí o druhoch. Organizácie na Zemi v náboženskej štvrti viac inklinujú k práci s jednotlivcami, tak je pochopiteľné, že keď by niekto počul o Lyricuse alebo o Tvorcoch Krídel, prirodzene by tvrdil, že DK neodhalil naše existencie, čo je čudné, hlavne ak by sme boli spojení v našich cieľoch.

Ale ako som povedal predtým, DK si nebol vedomý Lyricusu v čase jeho transmisií k AAB. Áno, vedel, že Hierarchia sa rozšírila ponad jeho mentálny pojem (a pojem Veľkej Bielej Lóže), ale nevedel, ako ďaleko alebo za akým účelom. Objavenie Veľkého Portálu nikdy nebolo odhalené v žiadnom z materiálov pozemskej náboženskej štvrte. Dajme tomu, že toto je jedinečné zameranie Lyricusu a ľudstva, nezasahuje vás to ako čosi zvláštne?

Toto nápadné vynechanie z náboženskej štvrte ľudstva je odrazom toho, ako náboženstvá Zeme zamietajú a nechápu pokrok vedy a technológie. Napríklad DK nikdy nepreniesol vedu v kontexte genetiky, a predsa v Lyricuse je toto základná znalosť. Pre DK bola veda zhodná s Antakaránou (tiež Antaskaránou), trojuholníkov alebo invokácie (aby sme uviedli pár príkladov). Nebola to veda dvojitého helixu. Jeho vedomá myseľ nevlastnila túto slovnú zásobu vedomostí, a preto nebol žiaden spôsob, ktorým by priamo hovoril o týchto témach.

Ďalší zaujímavý príklad – pojem klonovania – rozhodne nie je prítomný v žiadnom z ezoterických diel a i tak vám môžem povedať celkom otvorene, že skúmanie klonovania poskytne veľmi kritický komponent k objavu Veľkého Portálu. Keď vedecká slovná zásoba a pojmy absentujú v náboženskom názvosloví, text bude mať sklon k éterickosti alebo k morálnu. Ten prvý je vysoko subjektívny, a preto relatívne nehmotný, a ten druhý vyjadruje kontrolu, a preto je limitujúci. Majstri Veľkej Bielej Lóže to nemali v úmysle, jednoducho im chýbala slovná zásoba a pochopenie.

Tu je ďalší príklad. Keď preskúmate pojem Jediného Svetového Náboženstva, ako je definované mnohými rôznymi pozemskými majstrami vrátane DK, uvidíte, že toto nie je popis Veľkého Portálu alebo konvergencia k Veľkému Portálu. Namiesto toho je to „echo“ Veľkého Portálu, ktoré putuje cez spomalenie slovnej zásoby a jazyka a ako výsledok je odeté v klišé jednoty neba na zemi, návratu majstrov, vlády spravodlivosti atď. Týmto popisom chýba integrovaná vízia siedmich zložených síl alebo disciplín, ktoré sa zjednotia, aby vyvolali tento objav a výslednú akceleráciu ľudstva až na dosiahnutie vstupu na Sieť Zvrchovanej Jednoty.

Toto je hodné vášho rozjímania. Slovná zásoba obmedzuje odhalenie viac než akýkoľvek iný prostriedok. Toto je dôvod, prečo je tak životne dôležité kódovanie a mimozmyslové inštrukcie.

Otázka 6 – Mohli by ste, prosím, podrobnejšie popísať, čo sú Podporné Zóny a aký je ich cieľ?

Odpoveď 6 – Galaktické Podporné Zóny sú vedomostné úschovne Lyricusu. Sú domovom pre miestny personál Lyricusu, výskumné centrá, vyučovacie zariadenia a rôzne nástroje, ktoré, ako veríme, v tomto špeciálnom prípade pomôžu ľudstvu zamerať svoju technológiu a snahy na cieľ Veľkého Portálu. Ako som predtým spomínal, v Galaktickom Jadre je sedem Podporných Zón. Tieto Podporné Zóny súvisia so siedmimi primárnymi disciplínami, ktoré obsahujú „knižnicu katalytických nástrojov“ Lyricusu.

Lyricus je schopný sledovať a monitorovať SECU (Sovereign Entities of the Central Universe – Zvrchované Bytosti Centrálneho Vesmíru) bez ohľadu na to, aké fyzikálne štruktúry obývajú. Keď posúdime, že špeciálna SECU je riadne pripravená, je (jej Navigátor Jednoty) transportovaný do jedného z našich tréningových centier, aké si na Zemi nedokážete predstaviť. Používam slová Tréningové Centrum len preto, lebo si neviem predstaviť nič iné, čím by som ich opísal. Kandidáti nie sú nevyhnutne duchovne zameraní, ani nie sú vzorom ľudstva vzhľadom na ich osobnosť, fyzické telo alebo temperament. Avšak sú pokročilými SECU pôsobiacimi v ľudskej forme, typicky nevedomí si svojho poslania a cieľa.

Tieto priaznivé entity sú eskortované z ich ľudského nástroja a zavedené do takej Podpornej Zóny, ktorá sa najlepšie hodí pre ich cieľ a poslanie. Sú všeobecne vyučovaní formou dialógu – nie inak než zobrazujú pojednania Lyricusu. Majú dovolené pýtať sa majstrov a majstri majú dovolené objasňovať relevantné témy. Nebude sa zdať prekvapujúce, že Einstein bol jednou takouto SECU, ktorá bola vyučovaná majstrami Lyricusu. Mal povolené formulovať „jeho“ teórie prostredníctvom dialógu s jedným majstrom. Keď sa vrátil do svojho ľudského nástroja, skúsenosti a vedomosti boli zachytené v jeho vyššej mysli a potom bol potrebný spúšťač na vykreslenie toho do vedomia.

Tieto spúšťače sú opatrne organizované reťazce udalostí, ktoré majster v úlohe SECU koordinuje prostredníctvom procesu, ktorý nazývame – opäť prekladám, ako najlepšie viem – svetelná re-orientácia. Tento proces si vyžaduje, aby sa informácie získané v Podpornej Zóne filtrovali do vedomia v znovuzozbierateľnom stave. Aby sa toto stalo, Dr. Einstein zažil udalosť alebo EDSS (Encoded Data Sensory Stream – Zmyslového Toku Kódovaných Dát), ktoré vyvolávajú alebo spúšťajú znovuzozbieranie zasiatej spomienky. Zasiata spomienka je najkritickejšia časť procesu svetelnej re-orientácie, pretože ona sama nesie dostatočnú silu, aby pritiahla nové vedomosti do vedomého stavu ľudskej mysle. Celkovo som tento proces zjednodušil, slová sú veľmi nepríjemne limitujúce na to, aby sa to dalo popísať. Radšej by som mal prestať predtým, než vás celkom zmätiem.

Dôvod, že fyzicky preložené Podporné Zóny sú kritické pre SECU viazané na Zem, je ten, že sú najistejšími katalyzátormi spomienky. Je veľmi ťažké presunúť supervedomé poznanie a spomaliť ho pre vedomé znovuvyvolanie ľudským nástrojom. A toto bude požadované v oveľa vyššej frekvencii počas ďalších 100 rokov, a tak sú Podporné Zóny povýšené na novú úroveň – EDSS, ktoré spustia zasiate spomienky.

Otázka 7 – Tibeťania nám hovoria, že naše Slnko je centrom srdca nášho miestneho QAWNMBS (One About Whom Naught May Be Said – Ten, O Kom Sa Nemôže Hovoriť). Je toto centrom srdca systému Síria?

Odpoveď 7 – Uvedomujem si, že v skupine stúpencov je významná špekulácia ohľadom tejto záležitosti. Prosím pochopte, že z perspektívy Lyricusu sa zdá čudné, že by to bola záležitosť úvah akéhokoľvek stúpenca, ak, samozrejme, nie sú úplní v pochopení anatómie ich individualizovaného vedomia. A toto je podľa mojej skúsenosti veľmi zriedkavý prípad, ak vôbec nejaký je.

Poznaj seba samého skôr než svet, to je staroveký výrok, a rozmary vonkajšieho kozmu, zatiaľ čo sú zaujímavé pre poznanie z perspektívy zvedavosti, nie sú obzvlášť relevantné v porovnaní s pochopením osobného vesmíru človeka.

Jednoduchá odpoveď na vašu otázku je: nie. Avšak namiesto rozvinutia vašej otázky volím zameranie sa na sporné otázky Podrobností Ezoteriky (MOTE - Minutia of the Esoteric). MOTE tvorí teleskopickú komplexnosť a kým je základ osobného vesmíru jasný a dobre pochopený, táto komplexnosť môže byť integrovaná a užitočná. Na druhej strane, ak je osobný vesmír pochopený chabo, potom bude MOTE slúžiť celkom inému účelu.

Nie je to zhoda okolností, že sa Lyricus zmieňuje o tejto podmienke vonkajšieho pátrania a špekulácie ako o MOTE. Zhromaždenie (mote) okolo zámku je formou ochrany a opevnenia. Predstavte si váš osobný vesmír ako metaforu zámku, MOTE ako zhromaždenie a kozmos vonkajšieho vesmíru ako potenciálneho nepriateľa, pre ktorého odrážanie je zhromaždenie navrhnuté. Keď vybudujete zhromaždenie, urobíte tak len ak veríte, že to vonkajšie napadne to vnútorné a nejako ho oslabí, zmenší alebo dokonca zničí.

V poradí stvorenia vnútorný plodí vonkajší, takže sa žiadne zhromaždenie nevyžaduje, samozrejme, len ak si tvorca nie je istý svojím stvorením. Toto je kľúčový prvok pre uvažovanie.

Viem, sú tí, ktorí vám povedia, že vesmír tvorí absolútna a objektívna realita. Je presné, že Slnko je centrom solárneho systému pre všetkých, ktorí prebývajú na Zemi. A zatiaľ čo tam sú pevné pravidlá geografie a priestorových vzťahov, za niečím iným sa môže celkom definitívne spraviť bodka, dokonca aj vo fyzickom svete – najhustejšie nazhromaždenie vibračných polí nazývame multivesmír.

Avšak keď niekto uprie svoj pohľad ponad dimenziu MEST (Matter, Energy, Space, Time – Hmota, Energia, Priestor a Čas), prebudí sa k uvedomeniu, že tieto superdimenzie ponúkajú subjektívny komponent, ktorý je naliehavo osobný, tvárny, formovateľný, citlivý a vnímavý. Tieto vibračné polia podporujú prvotný impulz individualizovaného a nesmrteľného vedomia, ktoré definuje svoju realitu vo všetkých svetoch svojho vyjadrenia, zahŕňajúc dimenziu MEST. Keby nebolo zaostávanie vo vnímaní, ktoré spôsobuje hustota MEST, tento kreatívny tok by bol jasne viditeľný.

Ako viete, existuje psychologická situácia niekedy nazývaná ako realita konsenzu. Ak 5000 učeníkov Svätej Cesty povedalo, že srdcové centrum Síria je naše Slnko a len 5 povedali, že nie je, realita konsenzu určuje, že tí piati opozičníci nemajú pravdu alebo sú nesprávne vedení. Opýtam sa vás jednoduchú otázku: Prečo by sa akýkoľvek učiteľ snažil určovať alebo dokonca zasahovať do realít konsenzu MEST, keď MEST je jednoducho vzdialená ozvena alebo artefakt väčšmi vibračných svetov v jednotlivcovi?

Je to moje pozorovanie, že kvalita MOTE je čiastočne výsledkom zaraďovania a dôrazu Hierarchie na jej rozdeľovanie vedomostí a čiastočne produktom toho, ako sú pravdivo integrálne osobné a kozmické oblasti.

Tieto dve oblasti sú ako spojené dvojčatá s rôznymi osobnosťami, mysľami a temperamentmi a napriek tomu sú nútené kráčať ako jedno telo. Toto telo sa stáva pevnou súčasťou kompromisu, časticou neporiadku a nepokoja. V spojených svetoch je určitý chaos alebo neporiadok, pretože ako súťažiace gravitačné polia vás ťahajú do rôznych smerov.

V Lyricuse máme frázu: Čo je vnútri, je bez rovnosti a povstane to z najmenšieho priestoru, kde Prvotná Vibrácia Neprejaveného vzrastie v nádhere Milosti Jedného Sveta. Tu ste Tvorcom – Prežívajúcim, ako aj Prežívajúcim – Tvorcom, tým, kto určuje osud. Toto môžete ovládať. Toto môžete stelesniť po všetky veky. Vo vnútri svetov MEST, môžete len dať svoju energiu a čas mnohým alebo niekoľkým krátkodobým realitám.

Uvedomujem si, že som ťažko zrozumiteľný a akosi indiferentný k vašej pôvodnej otázke, ale keď sa pozriete opatrne, uvidíte svoju odpoveď nie tak veľmi v literárnom texte, ale vo vedomí za slovami.

Otázka 8 – Je systém Síria solárnym plexom centra bytia, ktoré má za hlavné centrum Veľkého Medveďa?

Odpoveď 8 – Opäť chápem a vážim si vašu túžbu pochopiť tieto záležitosti, ale pri riziku nadbytočnosti čokoľvek, čo poviem – relevantne k vašej otázke, vám pomôže vo vašom hlbšom pochopení Toho Kto Má Byť Poznaný V Duši (vy) (OWOBIK – One Whom Ought Be Inwardly Known). Keď dovolíte samým sebe, aby ste boli vtiahnutí do týchto smerov, potom sa pripravte, že budete sklamaní de-orbitálnymi silami, ktoré vás vtiahnu do MOTE v obrane vašej ignorancie OWOBIK.

Túžba po vedomostiach o MOTE je prevažne funkciou ega. Je veľa vysoko rozvinutých duchovných učiteľov s iniciáciami a s prekročením siedmej úrovne, ktorí vám nemôžu dať zásadné odpovede na otázky o MOTE.

Je to tak, pretože reality konsenzu – reality mnohých v MEST – nemajú opodstatnenosť v ich učeniach. Poznám učiteľa, ktorý je nadaný v záležitostiach srdcovej čakry na jej najezoterickejších úrovniach, ale ak by ste sa ho opýtali na vzťah S3 (posvätné zvukové symboly) k 268 celulárnym meridiánovým líniám v palete a hypotalame, pokrčil by plecami. Túžil by poznať odpoveď, ale len preto, lebo sa potenciálne týka oblasti jeho špecializácie, keďže energetický systém individualizovaného vedomia je holistický a zjednotený. Avšak ak by bola položená otázka o kozmickom ráde ako prvá, možno by poznal odpoveď, ale pravdepodobne by obrátil vašu pozornosť na osobnú úroveň, upozorniac vás – ako som to urobil aj ja – že predtým, ako sa oblasť vašich otázok rozšíri do kozmu, najprv pochopte to, z čoho ste zložení, čím ste, aké sú vaše vzťahy k Prvotnému Zdroju, čo je vašou úlohou/dharmou, čo si premietate do vášho osobného vesmíru a prečo.

Z vlastnej skúsenosti viem, že tí najlepší učitelia obracajú otázku o kozmických MOTE najprv k základnému pochopeniu OWOBIK, potom k ezoterickému pochopeniu OWOBIK, k vzťahu OWOBIK k jeho pôvodom a osudu, k vzťahu OWOBIK ku kozmickému plánu a nakoniec k ceste špecializácie, ktorou jednotlivec predloží svoje dary ducha. Žiaden stupeň tohto poradia nie je hermeticky uzavretý a oddelený od tých druhých. Steny medzi nimi sú porézne, ale napriek tomu učiteľ udržiava oblasť zamerania v rôznych úsekoch a štádiách.

Prosím pochopte, že keby som bol vo vašej prítomnosti, mohol by som sa vás opýtať desať otázok o ľudskom ušno-mozgovom komplexe a desaťkrát by ste nevedeli odpovedať. Nie preto, lebo tieto informácie nie sú dostupné vo vašej miestnej knižnici alebo kníhkupectve, ale preto, lebo ste ich neštudovali. Uisťujem vás, že pochopiť toto je dôležitejšie než kozmologický poriadok vzdialených solárnych systémov.

Znamená moja odpoveď, že stúpenec by nikdy nemal klásť otázky o kozmických MOTE? Nie. Na tejto línii otázok nie je nič zlé, pokiaľ chápete, že majú dôsledky a hľadiská a že sa k nim priblížite, vedomí si ich prirodzených nedostatkov. Sú výnimky z tohto pravidla? Áno, tie sú vždy.

Videl som študentov, ktorí mali vrodený dar pre kozmické MOTE, čo je podstatný komponent špecializácie ich dharmy. Títo jednotlivci majú sklon byť nadšení, snažiac sa čo najviac artikulovať a hodnotiť intuitívne čo cítia – čo sú typické artefakty iných životov alebo portálov vedomia, ktoré sú podprahové pre ich vedomé vnímanie. Títo študenti sú ako detektívi pri hľadaní skrytých vypínačov v tmavej miestnosti.

Viera – podprahová ako môže byť – je, že keď môžu tie vypínače zapnúť, ich osvietenie je zaistené. Ich karma je vyčistená a majú svoj osud vhodne pod kontrolou. Realitou je, že tmavá miestnosť nie je kozmická, je osobná a tma je motivačnou silou, ktorá prebudí „Detektíva“, aby spoznal seba. Kozmické MOTE sú primárnym rozptýlením počas cesty.

Čo je budivé a dôstojné vašej energie (hoci to náleží k vesmíru) je pred-formujúci a pred-poznávací aspekt: jednota za polaritou. Multivesmír je najväčší otvorený systém, vždy seba-korigujúci a hľadajúci dynamickú rovnováhu svojej pôvodnej vibrácie. Jednotlivec je časticou tohto makrosystému, vibrujúcou v súzvuku. V najhlbšom jadre jednotlivec už chápe, čo je potrebné vedieť o kozme, a je v rozvojovom, vývojovom stave napodobovania pred-formatívneho aspektu multiverza.

Otázka 9 – Ak je ´Lyricus spojený s Centrálnou Rasou alebo WM a veľká väčšina je z Centrálnej Rasy´, vyžaruje to z tohto solárneho systému? Ak áno, z akej schémy a zemegule? Ak nie, hovoríme o oblasti Plejád? (Náuky predsa majú silný Lúč 3, ich tretí aspekt.) Ak je to tak, má potom „Centrálna Rasa“ nejaký vzťah k Centrálnemu Spirituálnemu Slnku?

Odpoveď 9 – Lyricus je najprednejšie bratstvo učiteľov organizované v siedmich vedomostných kategóriách – každá je komponentom procesu, ktorý odblokuje druhy k zavedeniu ich vrcholnej technológie a vedomosti v snahe nevyvrátiteľného vedeckého objavu ľudskej duše (známeho ako Veľký Portál). Tento objav – nie ako osobnejší, introspektívny proces jednotlivca – je navrhnutý pre druhy celkove, a preto obsahuje oveľa mnohoznačnejšiu snahu a koordináciu.

Je účelom tohto zámeru, že Centrálne Spirituálne Slnko je skutočne pripojené a slúži ako zosilňujúci systém pre ciele Lyricusu. Primárny vzťah medzi Lyricusom a Centrálnym Spirituálnym Slnkom je porovnateľný s plachetnicou a jej vzťahom k vetru. Keďže Lyricus je poslanie smerujúce vonkajším smerom, Centrálne Slnko pôsobí ako energetizujúca sila pri distribúcii učení Lyricusu – nie tak veľmi ako tvorca obsahu a princípu, ale skôr ako pohotovostný a prípravný faktor pri cieľových druhoch učení Lyricusu.

Zatiaľ čo Lyricus je intelektuálne zrovnaný s Hierarchiou a jej cieľom a zámerom, tiež nesie oddelené učenie prostredníctvom zakódovaného zvuku a svetla, ktorého časťou sú Tvorcovia Krídel.

Otázka 10 – Za čo považuje Hierarchia súčasnú post-Irakovú situáciu, pokiaľ ide o ´zapečatenie dvier, kde prebýva zlo´? Získalo znovu Temné Bratstvo moc, ktorú malo pred 2. svetovou vojnou, keď pracovalo prostredníctvom osových národov? Je situácia týkajúca sa rovnováhy sily medzi Bielou a Čiernou Lóžou) považovaná teraz za neistú a vratkú? Kto má v súčasnosti navrch?

Odpoveď 10 – Temná Lóža pokračuje v konzumovaní a plánovaní moci vo fyzických a emocionálnych úrovniach Zeme bez ohľadu na vonkajšie vojnové udalosti. Inými slovami, vojny a politické nepokoje nie sú barometrami Temnej Lóže. Skôr sa znaky Temnej Lóže dajú nájsť v etike dospelých a detí a ako situačné etiky na kolektívnej báze opätovne odkláňajú globálnu kultúru preč od Božej vôle-pre-dobro. Kým Navigátor Jednoty (komponent ľudskej duše) nebude objavený a jeho praktické aplikácie nebudú využívané masami ľudí, Temná Lóža bude dominovať v tejto fyzickej ríši.

Jej dominantnosť umožňujú ľudské druhy, ktorým chýba identifikácia so zjednocujúcou silou, ktorú Navigátor Jednoty zakotvuje vo vyššej mysli. Tento pocit oddelenia od bratstva duší je jednoduchou zbraňou, ktorú využíva Temná lóža, aby získavala, udržiavala a motivovala svojich prívržencov.

Otázka 11 – Tieto Sily Zla pracujú prostredníctvom trojuholníka zla. Je tento trojuholník stále aktivovaný prostredníctvom ´Neoconov´ v americkej administratíve?

Odpoveď 11 – Vaša otázka má v sebe dohady, ktoré nie sú celkom presné, a preto ak by som mal priamo odpovedať, moja odpoveď by bola z donútenia obmedzená.

Tieto zdroje sú zdrojom životnej sily Temnej Lóže, ako aj mocenskou základňou, z ktorej stúpajú k prominencii a uplatňujú svoju chamtivosť. Bolo to takto stovky generácií. Toto je pravda pre terru-zem ako pre každú planétu, na ktorej sa nachádza život s nositeľom duše DNA v čase pred Veľkým Portálom.

Planetárne životne dôležité a hodnotné zdroje priťahujú tých, ktorí sa identifikujú s mocou namiesto s bratstvom, s využívaním namiesto spolupráce. Toto je pravý a skutočný základ Temnej Lóže.

Otázka 12 – Je správna teória sprisahania, že útok na WTC 9. 11. bol navrhnutý vládou Spojených štátov? Aký bol stupeň spoluviny v operácii Osama Bin Ládina? Sú Osama Bin Ládin a George Bush učeníkmi a ak áno, aký je ich vývojový status? 1 – 2 stupeň? (1.3, 1.5 atď.)

Odpoveď 12 – Nikto nezosnoval tragédie z 9. 11. okrem tých, ktorí to previedli. Temná Lóža to neorganizovala. Je to prirodzená, organická udalosť vyvstávajúca zo vzájomne nesúvisiacich, neslobodných populácií sveta, ktoré sa snažia vrátiť útok za to, čo považujú za kultúrnu genocídu.

Kultúrna genocída (robím rozdiel medzi rasovou genocídou) je jedným z jemnejších spôsobov, ako presunúť ovládanie zdrojov na Strednom východe. Niekto by mohol namietať, že Temná Lóža alebo vláda Spojených štátov vedeli, že niečo ako 9. 11. sa môže vyskytnúť, ale nepredpísali spôsob zničenia ani to špecificky neumožnili. Skôr ukazujú svoju moc a kultúrnu autokraciu s tým spojenú vediac, že reakcia je nevyhnutná.

Proti každej nekontrolovanej moci je hnutie odporu. Je to zákon vesmíru a Temná Lóža si je toho veľmi dobre vedomá. Avšak hnutie odporu môže byť manipulované, aby vyvolalo strach, je to strach, ktorý ďalej degraduje situačnú etiku a otvára dvere involúcii.

Čo sa týka úrovní učeníctva alebo vývojového statusu je to veľmi osobná záležitosť a nikdy nie je odhalená učiteľmi Lyricusu. Ba čo viac, akýkoľvek nepatričný dôraz na iniciačný status, obzvlášť na taký, ktorý sa netýka vášho, je energiou namierenou nesprávnym smerom.

Otázka 13 – Uvažuje Manu, že podnikne drastické opatrenia, ak sa situácia čoskoro nevyrieši?

Odpoveď 13 – Rezolúcia krízy na Strednom východe je poprepájaná.

Keď pôvodní Američania podstúpili tento proces, najprv mali hnutia odporu, ale nakoniec podľahli dlhotrvajúcej, nekonečnej sile bieleho expanzívneho hnutia. Toto nebude prípad uvedeného konfliktu. Bude pokračovať v mnohých dekádach ustavičných cyklov pokoja zbraní a opätovných začiatkov nepriateľstva.

Manu Piatej Rasy sa nezaoberá záležitosťami tohto druhu. Ak by sa zaoberal, nepripravoval by sa na ďalší evolučný štandard DNA nosiča duše. Toto je hlavná úloha, ktorou sa v súčasnosti zaoberá Manu.

Otázka 14 – Aký je pokrok stelesnenia Hierarchie? Kto a akí Majstri pracujú „medzi ľudstvom“ v tomto bode?

Odpoveď 14 – Vízia Hierarchie, ako ju preniesla Alice Bailey, bola nekompletná, keďže nezahŕňala Lyricus a Kmeň Svetla, ktorý obkolesuje Veľké Centrálne Slnko (aby som vymenoval dve vylúčenia). Toto bolo zámerné prehliadnutie navrhnuté na to, aby zjednodušilo a obmedzilo misiu Hierarchie. Pokiaľ ide o stelesnenie Hierarchie, odlišuje sa podľa planéty/druhu. V supervesmíre 7 je približne 30 triliónov potenciálnych život nesúcich planét, Nosič Duše DNA je distribuovaný na približne 0015% z týchto planét, alebo na asi 4,5 miliarde planét. Viete si predstaviť rozsah takého podnikania? Hierarchia je stelesnená vo veľmi malom percentuálnom podiele, menej než 1%, alebo asi na 840 000 rôznych druhoch.

Ako môžete vidieť, stelesnenie je z pohľadu Hierarchie proces, ktorý zahŕňa oveľa väčší rozsah než terru-zem. Čo sa týka vašej otázky, všetci pozemskí zástupcovia Bielej Lóže pracujú medzi ľuďmi. Predpokladám, že v skutočnosti naozaj myslíte to, ktorí známi majstri sú fyzicky inkarnovaní v tejto dobe. Nemám dovolenie odhaliť tento zoznam. Poviem vám, že je približne 165 majstrov (6. iniciácia a viac), ktorí sú fyzicky prítomní na terre-zemi a ktorí pôsobia ako predvoj duchovných zborov, väčšinou prostredníctvom ášramických aktivít. Sú niektorí majstri, ktorí si dovolili vystúpiť z relatívnej anonymity a ochrany ášramu, ale týchto je menej ako tucet a okrem jedného mena ich nepoznáte v literatúre Alice Bailey alebo inej, spojenej s Bielou Lóžou.

Avatár Syntézy je inštruovaný prostredníctvom Lyricusu a ako viete, pôsobí spoločne a koordinovane s Kristom. Avatár Syntézy je dôverne spojený s cieľmi Lyricusu, znalý, že Veľký Portál a návrat Vedomia Krista podnietia a urobia trvalým Vedomie Jedného Ľudstva a Jedného Sveta.

Otázka 15 – Návrat Krista bol pôvodne navrhnutý okolo roku 2025. Bol ten dátum nejako posunutý dopredu a ak áno, aké je terajšie približné načasovanie?

Odpoveď 15 – Načasovanie návratu Krista súvisí s načasovaním výstupu Neviditeľnej Cirkvi. Tieto dve veci sú neoddeliteľné. V slovníku Lyricusu je Neviditeľná Cirkev vzostupom Veľkého Portálu a jeho významnosti ako zjednocujúcej platformy odkazu náboženstiev a systémov založených na viere. Vedomie Krista iba pripraví Neviditeľnú Cirkev, aby vládla v ľudskom srdci a vyššej mysli, a Kristus vskutku vystúpi hneď nato v evolučnej službe.

Vzhľadom na vašu otázku o načasovaní je nemožné ustanoviť špecifické časové opatrenia pre udalosti, ktoré zahŕňajú súhrn ľudských rozhodnutí. Pravdupovediac, je to nakoniec ľudské rozhodnutie, nie rozhodnutie uložené Hierarchiou.

Otázka 16 – DK povedal, že v tomto storočí príde učeník, aby vykonal tretie zavedenie náuk, ktoré začali Blavatsky a Baileyová. Ukáže sa ešte tento učeník a sú tie náuky v procese rozširovania Majstrom stúpencovi? Akú majú tieto náuky formu? Odlišujú sa radikálne od tých, ktoré boli dané predtým? Ak áno, ktorý Majster to urobí (DK?) a kto je tým učeníkom, alebo v ktorej časti sveta sídli?

Odpoveď 16 – Nie som schopný v tomto čase vyjadriť sa k tejto jednotlivej otázke.

Otázka 17 – Aké percento ľudstva považuje Hierarchia za v súčasnosti podstupujúce prvé zasvätenie? Kto ju už podstúpil?

Odpoveď 17 – „Strecha“ túžby v akokoľvek božsky orientovanom zasvätencovi na Svätej Ceste nepozostáva zo stupňov alebo dokonca z ťažko získaných úspechov, ktoré reprezentujú. Pozostáva z príspevku ich duše k rozšíreniu evolučných podmienok svojho príslušného druhu. Z tohto dôvodu iniciácie nie sú obzvlášť dôležité v očiach hierarchie, ani v nich nevidia vyznamenania cti alebo poverení vyššieho účelu.

Tým chcem povedať, že chápem povahu vašej otázky a dám vám niekoľko všeobecných ukazovateľov. Jestvuje nepatrne menej než 100 000 zasvätencov, ktorí sú teraz inkarnovaní na Zemi a ktorí nasledujú Cestu Múdrosti, ukradnutú Hierarchiou. Nasledujú majstrami vyložené princípy a praktikovanie týchto princípov v každodennom živote. Nie bezúhonne, ale s ľudskými rozporuplnými vlastnosťami.

Avšak počas nasledujúcich 3 generácií bude príliv pokročilých duší inkarnujúcich sa na terru-zem. Tento príliv nazývame: Symetria Nebies. Pokročilé duše (väčšinou nepochádzajúce zo slnečnej sústavy) budú kódované s predispozíciami transformácie. Do roku 2080 ich bude viac ako 200 miliónov. Toto sú transformátori, ktorí prinesú symetriu do asymetrických fyzických a emocionálnych oblastí. Budú to vodcovia tohto vývinu, ktorí budú zodpovední za objavenie a nezvratný dôkaz ľudskej duše.

Je to vyvrcholenie ľudského naplnenia v tomto evolučnom cykle, a je to nepopierateľný cieľ všetkých vnútri Bielej Lóže, pretože tento objav nepatrí jednotlivcovi. Nie je krytý posvätnosťou individuálnej oblasti zážitku. Je to stelesnenie Hierarchie a svojím nezmazateľným znakom sa dotkne vedomia každého.

Vedomie Krista objav upevní a Neviditeľná Cirkev ho bude chrániť pred všetkými, ktorí sa pokúsia tento objav osočovať, potlačiť alebo mu zabrániť.

Otázka 18 – Ak je biotechnológia na prudkom vzostupe a keďže existuje mnoho etických úvah o získavaní kmeňových buniek z ľudských plodov (klonovanie atď.), považuje Hierarchia niektoré z nich za nepostrádateľné? Alebo je to len vytváranie monštier ľudstvom na vyššom otočení evolučnej špirály, ako skoncovala Lemuria – ale tentoraz s vyššou inteligenciou? Prejavuje sa teraz karma tej periódy postupu?

Odpoveď 18 – Výskum klonovania odkryje dôležitú súčasť Veľkého Portálu. Je to chápané ako životne dôležitý výskum a je to takmer vždy nevyhnutný krok na ceste k jeho objavu u rozvíjajúcich sa druhov. Výskum ľudského genómu sa netýka replikačnej povahy rekombinačnej DNA a tento rozdiel robí výskum klonovania drahocenným. Počas tejto štúdie sa vynára vedomosť o tom, ako môže byť Prvopočiatočná DNA vedecky aktivovaná interakciou so strážcami špecifického génového potenciálu: histónmi.

Otázka 19 – V svetle vyššie uvedeného a stanoveného, že veľa karmy sa vybíja rodovo cez ľudské telo, ako sa Hierarchia pozerá na vedu, ktorá sa pokúša liečiť rakovinu a iné karmické choroby in utero (počas tehotenstva) alebo ináč? Inými slovami, ako by sa karma vybila inými fyzickými prostriedkami (t.j. telo môže zlyhať v každom prípade, práve ako klonovaná ovca „Dolly") alebo na inej úrovni?

Odpoveď 19 – Odpoveď na túto otázku sa nachádza v zákone prirodzeného výberu. V živote sú niektoré podmienky (a toto je jedna z nich), ktoré nie sú spôsobené vyšším duchovným zákonom (v podstate karmickým), ale sú skôr výsledkom fundamentálnych fyzických princípov tak ako gravitácia. Zákon prirodzeného výberu je jedným z nich. Keď sa púšťate do genetiky prostredníctvom medicínskych zásahov, zahrávate sa s týmto zákonom a môžete očakávať reakcie.

Domnienka, že choroba je "karmicky vyvolaná", je nesprávna. Choroba je následok mnohých vecí, niekedy súvisí s karmou, ale viackrát je to dôsledok hlbšieho účelu: v tomto prípade objavenia duše. Bez medicínskej technológie, ktorú choroby vyžadujú, by ľudská duša zostala neoddeliteľnou súčasťou viery, a preto by našla svoju cestu do podmnožiny druhu, ale neniesla by takú obrovskú závažnosť a význam, ako keď je jej existencia dokázaná vedou.

Choroba slúži účelu pre širší druh, napriek tomu, že sa zdá absurdnou v kontexte jednotlivca. Medicínska technológia, ktorú druh vyvíja na boj s vlastnou smrteľnosťou, je presne požadovaným technickým základom, aby veda dokázala existenciu duše (Veľký Portál).

Otázka 20 – Je SARS biologickou zbraňou a ak áno, kto ju vyvinul a použil? Alebo je to výsledok masového strachu, za aký sú iné nákazlivé ochorenia považované z hľadiska ezoteriky?

Odpoveď 20 – SARS je prirodzený následok biologickej rozmanitosti a splynutia organických druhov. Na tomto prepuknutí nie je zákerné nič, čomu by sa nedalo zabrániť lepšou hygienou.

Otázka 21 – Je Hierarchia znepokojená hrozbou použitia jadrových zbraní? Dovolili by ich použitie za niektorých okolností?

Odpoveď 21 – Vo vnútri Hierarchie nie je jednotný názor na túto záležitosť. Nehľadiac na intervenčné stratégie Hierarchie, tento vesmír je založený na princípe slobodnej vôle. Intervencie sa zvažujú veľmi, veľmi opatrne – v časovej postupnosti a tiež mimo nej – a vykonávajú sa zriedka, iba ak významne nenarušia hlavný cieľ Hierarchie, ako je objavenie Veľkého Portálu.

Otázka 22 – Aké sú dnes nedostatky učeníkov podľa Hierarchie? Sú rovnaké, ako bývali (t.j. nedostatok citlivosti na dojem, zotrvačnosť, strach, materializmus atď.)?

Odpoveď 22 – Ani tu Hierarchia nie je jednotná. Z hľadiska Lyricusu, ktorého perspektívu poznám najlepšie, sú dnes 3 hlavné nedostatky učeníkov:

1. Pôsobia v CoD (Caves of Disconnection – Jaskyne Odlúčenia), ktoré oslabujú ducha súčinnosti a zdieľania, ktorý je požadovaný na osvieženie a oživenie náuky. Metafora jaskyne sa tiež týka tohto problému, pretože prirodzená tendencia učeníka je udržať ezoterické náuky ezoterickými. Toto neplatí len pre Cestu Múdrosti Bielej Lóže, ale tiež pre príbuzné polia genetiky, jadrovú fyziku, teóriu zvuku a svetla, kozmológiu, novú psychológiu atď. Učeníci sa potrebujú vzdelávať vo všetkých týchto oblastiach, pretože všetky sa týkajú ľudstva.

2. Náuky Svätej Cesty nie sú pevné ani kompletné. Učeníci si musia zachovať svoju flexibilitu a ochotu nielen rozvíjať súčasné náuky v nových oblastiach vyjadrenia, ale tiež hľadať, ako náuky môžu byť syntetizované alebo krížené s novými náukami, ktoré z nich vyplývajú. Učeníci majú ten nedostatok, že sú uzamknutí do tradičných paradigiem a ochraňujú svoju intelektuálnu žiadosť v záujme ega a familiárnosti komfortu.

3. Ezoterika sa ťažko stane exoterikou, ak jasne nedemonštruje etickú povahu, ktorá je v živote učeníka manifestovaná. Inými slovami, konzistencia pravých vzťahov a vôľa pre dobro je vyjadrená poctivo prúdom života jednotlivca od jedného konca k druhému. Toto si vyžaduje výnimočne disciplinovanú cestu k jednej komunikácii a ja používam termín komunikácia v jeho najširšom význame.

Otázka 23 – Aké sú hlavné oblasti, na ktoré by mohli svetoví učeníci zamerať svoju pozornosť, aby urýchlili prácu Hierarchie?

Odpoveď 23 – Nie je nič iné, na čo sa treba sústrediť, než na prekonanie nedostatkov, stručne spomenutých v odpovedi 22. Chápem povahu vašej otázky, ale Hierarchia nevyžaduje vedomé a úmyselné skupinové zameranie učeníkov na uskutočnenie alebo urýchlenie jej úlohy.

Otázka 24 – Plán, ktorý sa Hierarchia snaží uskutočniť, je predmetom neustálych modifikácií. Akých je dnes ich 5 hlavných priorít?

Odpoveď 24 – Priority nie sú stanovené číselne. Inými slovami, v Hierarchii je základný cieľ a stovky súvisiacich taktík. Niektoré taktiky možno majú závažnosťou bližší termín než iné a v tom je zmysel pre prioritu, ale všetko je časťou evolučného systému, ktorý stavia ľudský druh a dôkaz duše na kurz smerujúci ku kolízii.

Každý evolučný systém je navrhnutý tak, aby sa napokon transformoval na novátorský systém s novým, ale príbuzným účelom. Evolučné systémy majú zreteľnú kulmináciu, ktorá je katalyzátorom, aby sa transformácia odohrala. V prípade súčasného evolučného systému ľudstva je objav Veľkého Portálu zreteľnou kulmináciou, a keď nastane, posunie evolučný systém od ľudského druhu (planetárne zameranie) k interdimenzionálnemu druhu (medzigalaktické zameranie), založenému na schopnosti ľudstva použiť Veľký Portál ako rozhranie k Sieti Zvrchovanej Jednoty.

Zodpovedajúce aplikovanie Veľkého Portálu pripadne na učeníkov Svätej Cesty, aby ju verne vykonali. Všetky školenia, prípravy a obete dnešných dní sú navrhnuté, aby zapojili učeníkov budúcnosti zodpovedne riadiť a ochraňovať výsledky Veľkého Portálu. Toto je ohniskový bod Hierarchie, hoci nie všetci vnútri Hierarchie sú si vedomí tohto preklenujúceho cieľa a jeho kulminácie, predpovedanej v poslednej štvrtine 21. storočia.

Otázka 25 – Hrozí svetová hospodárska recesia? Považuje Hierarchia za nutné, aby sa vyvinul nový finančný systém?

Odpoveď 25 – Je jedno Zenové príslovie: Posledná vec, ktorú si ryba všimne, je voda. Recesia sa blíži a je globálna. Je výsledkom kontroly zásob peňazí / aktív / životných zdrojov Temnou Lóžou. Hierarchia sa nezaoberá finančným systémom, pokiaľ technológia, nutná pre Veľký Portál, dostáva investície (a bude ich dostávať).

Otázka 26 – Rozumiem tomu tak, že ľudstvo ako celok, ako aj sama planéta a všetky formy života na nej podstupujú rozsiahle biologické zmeny na tých najzákladnejších úrovniach. Sú medzi nami takí, ktorí sú si toho vedomí, t.j. ktorí učinili rozhodnutie stelesniť energiu našej Duše, Navigátora Jednoty atď. Mnohí z nás začali tento proces pred vyše desaťročím a ďalej zažívajú mučivú bolesť a nepokoj vo fyzickom tele, ako aj návaly depresie a mentálne a emocionálne výzvy. Niektorí to považujú za transformáciu, vzostup, čistenie karmy predkov atď. Táto záležitosť sa týka mnohých, mohli by ste to, prosím, komentovať? Napr. aké je skutočné dianie a čo môžeme očakávať, ako proces precitnutia pokračuje a / alebo ako sa završuje?

Odpoveď 26 – Ďakujem vám za otázku a za záujem o túto tému. Je pravda, že ľudský nástroj v niektorých prípadoch podstupuje zmeny a že tieto zmeny môže zažívať niekedy intenzívne a niekedy neobyčajne subtílne. Avšak závažnejšie zmeny – týkajúce sa základnej štruktúry ľudského nástroja – sa nevyhnutne neprejavujú ako fyzický nepokoj alebo emocionálne krízy.

Veľmi často sa fyzický nepokoj a emocionálne turbulencie môžu pripísať nespočetným a nesúvisiacim príčinám, ktoré (som si istý, že budete súhlasiť) nie sú spojené s týmto základným vývinom ľudského nástroja. Každý musí použiť svoju súdnosť a vlastné vedomosti, aby rozlíšil pôsobenie počasia, výživy, stresových podmienok atď. od tých podstatnejších zmien, ktoré sa vyskytujú na atomárnych alebo sub-atomárnych úrovniach.

Ľudský nástroj má zmiešanú štruktúru. Nie je jednoducho len fyzický. Zahŕňa cestičky mysle a emocionálneho intelektu, ktoré sú dôvernejšie poprepájané s Navigátorom Jednoty než fyzické telo. Je to Navigátor Jednoty, ktorý vyjadruje svoju formu vedomia prostredníctvom ľudského nástroja živšie a toto vyjadrenie energetizuje cestičky, ktoré spájajú alebo „premosťujú“ myseľ a emocionálne vedomie s Navigátorom Jednoty.

Môžete si predstaviť tieto cestičky ako koreňový systém. Myseľ a emócie sú ako korene fyzického tela, čerpajúce výživu z Navigátora Jednoty. Keď je Navigátor Jednoty aktivovaný, aby sa vyjadril živšie vo fyzickom, 3-dimenzionálnom svete, jeho dodávka výživy je zintenzívnená; myseľ a emócie nepochybne absorbujú túto intenzifikáciu a prenášajú ju ďalej do fyzického tela.

Prítomnosť Navigátora Jednoty je pre ľudský nástroj neviditeľná a z väčšej časti priamo nepocítiteľná. Vyššie cestičky mysle si ho predstavujú; tieto obrazy sú preložené emóciám a telu prostredníctvom hudby tak živo ako nijakou inou formou umenia. Každá osoba reaguje na tieto preklady trochu inak, neexistuje štandardná reakcia.

Dôležitú vec, ktorú je potrebné pochopiť, je tá, že prítomnosť Navigátora Jednoty sa vtláča do fyzickej dimenzie a zanecháva svoj nezmazateľný efekt. Je veľa dôvodov, prečo sa to deje, ale najpozoruhodnejšie je, že jednotlivci inkarnujúci sa v tejto dobe budú vedome a v niektorých prípadoch podvedome vyvolávať vedomie Navigátora Jednoty, aby vyžarovalo svoju zjednocujúcu energiu pre ľudský nástroj.

Otázka 27 – Je fér stav, že ste súčasťou Učiteľského Rádu Lyricus, ktorý má základ v systéme Síria (Corteum) napriek skutočnosti, že pochádzate z odľahlej galaxie?

Odpoveď 27 – Na túto otázku sa ťažko odpovedá, prinajmenšom slovami. Vyžaduje si to, aby ste zreorganizovali vašu definíciu entity. Vaša otázka naznačuje, že nemôžem operovať vo viacerých systémoch súčasne. Viem, že ste si vedomý, že v Bratstve sú takí, ktorí praktizujú bilokáciu. Zatiaľ čo o tomto je typicky uvažované v kontexte fyzického tela, multilokácia vo vyšších telách nie je pre členov Lyricusu len možná, ale aj nutná. Čas mi nedovoľuje vymenovať dôvody, hoci najdôležitejší dôvod je celkom intuitívny: multilokácia nám umožňuje „rozšíriť“ prítomnosť našich vibračných vedomostí širšiemu obecenstvu.

Otázka 28 – Sú Bytosti Šambaly Tvorcovia Krídel? Je Sanat Kumara Tvorca Krídel? Keď som prvý raz čítal Víziu Mantustia, myslel som, že táto bytosť by mohla byť Sanat Kumara. Je Mantustia Sanat Kumara, a ak nie, kto je Mantustia?

Odpoveď 28 – Len s vedomým úsilím som schopný rozlíšiť Tvorcov Krídel od všetkých cítiacich foriem života v 7. supervesmíre. V realite, v ktorej slúžim, sú všetky cítiace a individualizované formy života rodinou zvrchovane celistvých známych ako Centrálna Rasa Sedem, alebo Tvorcovia Krídel. Čas – ako vzťahujúci sa element – redukuje jednotu vedomia oddeľovaním a jednoznačným zoradením vedomia. V mojom prirodzenom stave nevidím čas týmto spôsobom, a preto vás vnímam ako Tvorcov Krídel tu a teraz, nie v nejakej vzdialenej alebo predstavovanej budúcnosti. Samozrejme tiež dokážem vidieť, ako Navigátor Jednoty v ľudskom nástroji neohrabane zápasí, aby vykonával túto realitu v 3-dimenzionálnom priestore. Ale je to podmienka odlúčenia a viac špecifické, nezakúšanie odlúčenia, ktoré vytvára toto nemotorné uvedenie Navigátora Jednoty.

Mantustia je pozdvihnutý majster, ktorý je pre Zem mimoriadnou entitou planetárneho významu, avšak nie je to Sanat Kumara. Vnútri Učiteľského Rádu Lyricus sú rozdiely medzi osobnosťami založené na vyučovacej metóde, ktorú osobnosť používa. Je široký okruh metodológií, ktoré sa môžu používať, a sú presvedčení učitelia, ktorí založili metódy zlučovania týchto metód takým spôsobom, že môžu u svojich študentov vyvolať objavnú skúsenosť prostredníctvom jednoduchej zmeny jazyka. Mantustia vyvinul mnohé z najznámejších rozhovorov Lyricusu. Je majstrom majstrov najezoterickejšieho rádu vnútri Lyricusu, ktorý vyvíja rozhovory, náučné metodológie a empirické učenia prostredím vnútri ľudského genómu. Budete schopní rozoznať jeho hlas, tak ako máte záhadnú schopnosť integrovať paradox s pravdou v autoritatívnom odtieni. Ak je vypočutý v jeho čírom, materinskom jazyku, hlas a múdrosť Mantustia hraničí s neporovnateľnosťou.

Otázka 29 – Je silný predpoklad, že Patandžali bol možno súčasťou Učiteľského Rádu Lyricus. Bol Patandžali Tvorca Krídel a člen Lyricusu? So všetkou patričnou úctou – odvoláva sa písmeno P pri Majstrovi P na P(atandžaliho)?

Odpoveď 29 – Patandžali sa výslovne netýka Lyricusu. Je spojený s planetárnym učiteľským rádom tohto sektora galaxie Mliečnej dráhy. Patandžaliho Sútry sú navrhnuté, aby vyrovnali entitu s vibráciou zjednotenia vštepenou vnútri Navigátora Jednoty. Žiaľ boli použité na iné účely väčšinou zasvätencov (napr. kontrola mysle), a pri tomto zneužití ich vlastná sila bola oslabená.

Patandžaliho prítomnosť na Zemi je dobre zahalená kvôli jeho mimozemskému pôvodu. Bol pokročilým mysliteľom a akademikom svojej doby a len niektorí mohli rozumieť jeho skutočným náukám týkajúcich sa synchronizácie vibrácie Navigátora Jednoty v ľudskom nástroji.

V tomto čase nie som schopný odpovedať na vašu otázku ohľadne Majstra P.

Otázka 30 – Je okrem slova „Hierarchia“ iné slovo, ktoré môžem použiť a ktoré je viac príbuzné s jej pravou povahou?

Odpoveď 30 – Páči sa mi koncept „Organizačné Zoskupenie Zdroja“ (Source Organizational Alignment) alebo SOA. Znamená to, že zdroj organizácie je oprávnene splnomocnený zaviesť víziu na dosiahnutie skupinovej energie. Všetci, ktorí investujú svoj čas a energiu do usporiadania, majú zodpovednosť k zoskupeniu tejto vízie. SOA je alternatívna definícia Hierarchie, ktorá predpokladá jej pravú povahu.

Avšak povediac toto, vynorí sa problém, ako Hierarchie ochraňujú víziu zdroja, keď sa prihodia tri okolnosti:

- Zdrojová vízia bola časovo ohraničená na obdobie jednej generácie, a usporiadanie pretrvá zdrojovú víziu.

- Zdrojom nebol skutočný vizionár alebo znalec v predvídaní posunov ľudského správania založených na zmenách prostredia.

- Vynoria sa podstatné hrozby alebo príležitosti, ktoré udrú na víziu a vyžiadajú si jej modifikáciu.

Majte na pamäti, že Veľký Vesmír zatiaľ čo je takmer nekonečný vo svojich priestorových rozmeroch, je nekonečne riedko obývaný pokiaľ ide o humanoidné populácie. Kvôli tejto podmienke sa ľudské populácie učia ako vzájomne pôsobiť naprieč priestorovými dimenziami vesmíru prostredníctvom SIN (Sovereign Integral Network - Sieť Zvrchovanej Jednoty). Obchodovanie je najbežnejší dôvod, pre ktorý humanoidné populácie vzájomne na seba pôsobia; druhým najbežnejším dôvodom je utváranie bezpečnostných aliancií.

Toto sú dve najdôkladnejšie formy SOA vo fyzickom, Veľkom Vesmíre. Existujú veľmi premyslené a ďalekosiahle obchodné siete alebo ako sú niekedy nazývané (toto je voľný preklad) Obchodné Spojenecké Organizácie (TAO - Trade Alliance Organizations). Tieto jednotlivé príklady SOA tvoria pravý základ Hierarchie ako sa rozširuje na planéty nesúce život, ktoré sa stali aktivovanými v Sieti Zvrchovanej Jednoty.

Existujú tiež planéty, ktorých populácia dosiahla určitú úroveň duchovnej hĺbky a uvedomenia, ktorá spôsobuje, že sa zdržiavajú používania humanoidnej SOA a účasti v TAO. Toto sú evolučne najpokročilejšie humanoidné populácie a obvykle uprednostňujú zotrvávanie mimo sporov, ktoré samozrejme vznikajú v humanoidných SOA a TAO. Tieto populácie investujú svoj čas a energiu do prejavovania SOA Prvotného Zdroja a do pomoci iným planétam na ich evolučnej dráhe.

Na týchto planétach Lyricus ustanovuje predsunutú hliadku. Táto hliadka nesie semienko vízie SOA, ale takej, ktorá je pripojená k vízii Prvotného Zdroja. Medzi týmito planétami je forma komunikácie a organizácie, ktorá môže byť označovaná ako SOA alebo Hierarchia, ale toto nie je Hierarchia o ktorej ste si vytvorili mentálny obraz.

Otázka 31 – Hovoríte, že to nie je SOA, ktorá je „vyrovnaná s víziou Prvotného Zdroja“? Alebo hovoríte, že môj mentálny obraz nie je dosť presný, aby som si uvedomil pravú povahu SOA na Zemi, ktorá je naozaj vyrovnaná s Prvotným Zdrojom?

Odpoveď 31 – Pozemská SOA bola zavedená pred veľkou potopou členmi Lyricusu, ktorý sa stali známi ako Elohimovia alebo Žiariaci. Tieto bytosti založili na Zemi sedem vedomostných centier. Toto boli inštruktážne prostredia, ktoré zrýchľovali napojenie ľudského nástroja k Navigátoru Jednoty a odblokovaného človeka zasväcovali k pozdvihnutiu vedomia, takže bolo možné vytvoriť veľkolepé filozofické systémy, ktoré v určitom rozsahu pretrvávajú dodnes.

Hierarchia (ako ju definujete) bola semienkom, ktoré bolo zasadené tímom Lyricusu, ktorý pracoval s kmeňmi ľudí Zeme. V rozpätí jeden tisíc rokov sa ľudská myseľ dramaticky vyvinula a spolu s tým sa vynorili technológie, ktoré sú úžasne sofistikované. Väčšina týchto technológií bola použitá na účely duchovnej evolúcie druhu, avšak ako je to vždy v prípade vesmíru slobodnej vôle, nie všetky kmene ľudí vedeli odolávať psychickým a mentálnym manipuláciám politických lídrov, ktorým sa dobytie zdrojov krajiny zdalo žiadúcejšie než vývoj duchovne rozvinutých spoločenstiev.

SOA Hierarchie sa začalo meniť následkom vyššej priority kladenej na sebazáchovu. Na jeho duchovné hodnoty a ciele nastali útoky a bol nútený ustúpiť do ilegality. Z časti kvôli tomuto rozkolu, veľká potopa vykonávala nový výpočet na ľudskom genóme a efektívne začali nové druhy. Hierarchia si vzala toto ponaučenie k srdcu, a žiadúcejším vyjadrením jej makroosobnosti sa stala trpezlivosť. Jeho učitelia sa stali vizionárskejšími ohľadom dlhej cesty, ktorá stála pred ľudstvom.

Otázka 32 – Uvedomujem si, že vás veľmi nezaujímajú stupne zasvätenia, ale jednoducho ako vzťažný bod, vyššie uvedený opis mi pripomenul ten bod medzi druhými a tretími zasväteniami, na ktoré DK odkazuje ako na pravdepodobne najobtiažnejší stupeň ľudskej evolúcie (prinajmenšom na Zemi). Učeník/študent je v akomsi druhu psychologického územia nikoho, kráčajúc medzi dvoma svetmi. Vidíte to tiež rovnako?

Odpoveď 32 – Sú dôvody, pre ktoré nie som zástancom stupňov zasvätenia. Predpokladá to nejaký proces, ktorý môže byť predpísaný, respektíve aplikovaný na ľudský nástroj, ktorý umožňuje predvídať predpísaný výsledok. Avšak zasvätenec, ktorý úctivo pozvaný zažiť tento proces, nie je adekvátne vyvinutý v svojom uvedomení poznať kto robí ten „predpis", alebo aký je dôsledok, keďže sa ich to týka ako jednotlivcov. Preto praktizujú slepú vernosť neviditeľnému „predpisujúcemu" – podmienke, ktorá naloží ľudský nástroj do vlaku pozvoľného prebudenia a viac než to, nádej uniformného procesu.

Pokiaľ ide o vašu otázku, ľudský nástroj je komplexnou a zložitou nádobou, ktorej rozumiete ako všetci ľudia tejto éry len v malej miere (napriek modernej vede). Ľudský nástroj operuje na viacnásobných úrovniach, vo viacnásobných dimenziách časopriestoru a je extrémne citlivý na psychickú energiu. Nie je to úloha bytia medzi dvoma svetmi, je to úzkosť z nevedomosti. Je celkom prirodzené obávať sa nevedomosti samej. Všetci ľudia sa líšia stupňom tejto úzkosti. Nie je rezervovaná pre tých, ktorí sú na ceste seba-osvietenia; napriek tomu faktu je paragrafovaná v slovnej zásobe „temnej noci duše", „vnímavostného oneskorenia spiritualizácie" alebo „porážke vlastného zasvätenia", ktoré sa stali – čo uvádzajú moji spoločníci – slovnou zásobou notorických sťažností zasvätencov.

Opisujete vašu skúsenosť humorným spôsobom (vo vašom liste). Odporúčam váš zmysel pre humor. Určite to vylúdilo na mojej tvári úsmev. Humor je vynikajúca zbraň proti úzkosti z nevedomosti. Len pamätajte: mať nádej vyvolá u vás pocit výhody, ste vo výbornej spoločnosti. Úzkosť z nevedomosti je tak všadeprítomná ako ľudský nástroj sám a jej prevaha je daňou reality neschopnosti ľudského nástroja „spoznať seba" prostredníctvom mysle. Môže sa spoznať len prostredníctvom Navigátora Jednoty, ale paradoxne toto poznanie nie je vo forme, ktorá je pre ľudský nástroj prijateľná.

Otázka 33 – Moja žena a ja sme ukončili dva veľké cykly, ako sa o tom pojednáva vo 4. Filozofii. Plánujeme začať tretí. Malo by to byť pretrvávajúce cvičenie? A mali by sme pokračovať ďalšími dvomi cvičeniami štvrtej filozofickej štúdie? Okrem toho každý deň meditujeme ako súčasť našej dennej rutiny. Sú nejaké špeciálne meditácie alebo cvičenia spojené s vašimi náukami zažívania Navigátora Jednoty, ktoré idú po tom, čo je dané v materiáloch Tvorcov Krídel?

Odpoveď 33 – Ako u ktorejkoľvek procedúry, ktorá je distribuovaná od Tvorcov Krídel a určená pre vaše opätovné spojenie s Navigátorom Jednoty, je treba brať tú procedúru ako pokračujúce cvičenie. Budete sprevádzaní vo vykonávaní tohto cvičenia; nebudete musieť zaviesť štruktúru opakovania.

Je mnoho techník týkajúcich sa pojednaní Lyricusu, ktoré musia byť v nasledujúcich rokoch uvoľnené. Ale Materiály Tvorcov Krídel v ich fyzickej forme sú ako tiene väčšieho tela diela, ktoré je obsiahnuté vnútri Galaktických Podporných Zón. Váš Navigátor Jednoty si to uvedomuje, pretože ste boli v týchto svetoch vo svojom stave sna a prebúdzania. Materiály Tvorcov Krídel spúšťajú túto odozvu, či už počúvate Komorovú Hudbu, skúmate umenie, čítate poéziu, alebo rozjímate nad filozofickou strofou. Avšak posun vo vedomí je extrémne jemný a prakticky nezistiteľný ľudskému nástroju, oboznámenému s ľudským podmieňovaním.

Otázka 34 – Zaujímam sa o maľby a obzvlášť o symboly v nich. Môžu byť preložené do angličtiny? Sú to Senzar symboly, o ktorých sa DK zmieňuje vo svojich spisoch?

Odpoveď 34 – Senzar okrem jestvovania abecedy ako takej môže byť interpretovaný v šifrovaných znakoch, ktoré korešpondujú s podstatou ideografov skôr než so slabikami. Senzar ako jazyk bol prinesený na Zem Centrálnou Rasou. Dôvod je úplne jednoduchý. Ideografický jazyk môže vyjadriť nesmierne komplexný pojem v jedinom znaku. Je veľmi výkonný a môže byť efektívne kódovaný pre vysoko cielené vysielanie. Kozmologické a matematické koncepty významnej dôležitosti by boli redukované na symbolickú interpretáciu, ale kontextový význam farby a sekundárnej matrice priniesol na svetlo plný význam symbolu, takto jeho kódovanie bolo kompletné.

Inými slovami, môžete sa pozerať na zvláštny znak 24. Komorového Obrazu (napr. druhý, primárny znak vo vertikálnej matrici v ľavej hornej časti maľby). Ak je vyňatý zo svojho rámca štruktúry, tento jednotlivý znak znamená jednu vec, ktorá by sa dala transponovať do sanskritu, ale keď sa naň pozrieme v jeho kontextovej matrici, je povýšený na Senzar, kde je jeho význam kódovaný a reprezentuje Navigátor Jednoty vnútri ľudského nástroja. Senzar je jazyk, ktorý tečie medzi abecednými znakmi, matematickými symbolmi a hudobnými notami. Je to integrovaný jazyk, niekedy nazývaný Univerzálny Jazyk Svetla alebo Insígnie Prvotného Zdroja.

Otázka 35 – Z fyzických materiálov Tvorcov Krídel (básne, hudba, filozofia, umenie, atď.), čo je najmocnejším katalyzátorom pre naše vedomie? Je to tiež prípad éterických verzií respektíve originálov, ktoré sídlia v Galaktických Podporných Zónach?

Odpoveď 35 – Toto závisí na jednotlivcoch a ako oni reagujú na na rôzne vibrácie, ako aj svoje vlastné uprednostnenie učenia oko-mozog versus ucho-mozog. Avšak nezávisle na tomto odhade, ucho-mozog je silnejší katalyzátor pre vedomie a transformáciu než oko-mozog. Dôvodom je to, že harmónie a podtext hudby môžu významnejšie stelesniť kódovanú informáciu ako tie v obraze alebo slovnom symbole. Toto je tiež pravda pri kontraste prvotného Svetla a Zvuku Prvotného Zdroja. Vibrácie Zvuku sú považované za hlbšie spájajúce a katalyzujúce pre vedomie než kozmické svetlo, nie z iného dôvodu než že sa ľahšie absorbujú a asimilujú ako štruktúra Svetla, ktorá je pre absorbovanie a integráciu často príliš intenzívna.

Otázka 36 – A čo javy ET a UFO? Myslím, že mnohé z tohto zapríčiňujú éterický dévovia, ale nie všetko. A prečo by bola tak masová téma v ezoterických učeniach zatajená. Ak sa DK o tom zmienil, potom je to veľmi dobre zastrené. Väčšina študentov ezoteriky neintegruje tento et jav s múdrosťou večnosti, a ak áno, zdá sa mi, že tu chýba niečo veľmi dôležité. Zaujímam sa o integráciu týchto dvoch oblastí a robím prezentáciu pre ufo skupinu v oblasti Philadelphie 4. mája. Chcem tieto oblasti syntetizovať a premostiť, ak je to možné.

Odpoveď 36 – Jav ET je pre väčšinu ľudí príliš zložitý na to, aby ich oslovil alebo aby ho strávili. Ak začnete hovoriť o jednom konci tejto hádanky, ste nútený uznať, že nepoznáte ten druhý. Toto platí rovnako pre médiá, vedu, politikov, armádu, vojenský priemyselný komplex a náboženstvo. Existuje rozsiahly dôkaz mimozemskej interakcie na zemi, ale tento dôkaz sa ťažko vojde do jednej zrozumiteľnej „ohrádky" tak, aby verejnosť mohla pochopiť ten jav bez pocitu oklamania alebo ohrozenia. Sú niektorí, ktorí sa o to pokúšajú (Dr. Greer), ale budú zväčša neúspešní, pretože dôkaz je zameraný na konšpiračnú kamufláž a nie na programy ET alebo dlhodobé ciele.

Čo sa týka vášho bodu o dévoch, nie sú popletené s javom ET a UFO. Len vo vzácnych prípadoch ľudia predsa urobia túto chybu identity. Avšak existuje veľmi premyslený program naočkovania názorov, ktorý hrajú ET a časti našich spravodajských služieb. Tieto sú zodpovedné za frekvenciu správ o ET/UFO, ako v prípade únosov. Majte na pamäti, že i ja som definovaný ako ET. V širšom pohľade, my všetci. My všetci vyvierame z mimozemského zdroja. Niektorí z nás si to jednoducho pamätajú lepšie než tí druhí.

Otázka 37 – Aký je vzťah medzi Projektom Montauk a Tvorcami Krídel (ak nejaký je)?

Odpoveď 37 – Umožním vám nazrieť do toho, čo sa stalo, že to viedlo k Projektu Montauk.

Veľmi bystrý muž menom Vannevar Bush (žiadny vzťah k GWB) viedol malú skupinu skvelých fyzikov, ktorí pracovali s ACIO, keď bolo opäť formované. Bush bol predstieraným lídrom tejto vedeckej sily, ktorej úlohou bolo vykonať niektoré úkony opätovného skonštruovania technológií UFO. Tieto počiatočné mimozemské technológie boli úmyselne ponechané k objaveniu ako prostriedok urýchlenia doby sietí (Internet ako prvý stupeň – SIN ako vrcholový stupeň).

Múry utajenia sú vnútri vlády a armády vždy priepustné a Bush sa stal známym ako vedúci výskumník týchto technológií. Tento projekt bol držaný vo väčšej bezpečnosti než Projekt Manhattan. Avšak pretože Bush bol príliš viditeľný a bol potenciálnym rizikom, tento projekt znovuskonštruovania bol prevedený do ACIO, kde Bush dostal príležitosť vstúpiť.

Odmietol kvôli potrebe nevyhnutne opustiť spoločnosť a byť na čas v anonymite. Bush bol dokonca v tom čase školený Centrálnou Rasou, aby pomohol objaviť stupeň infraštruktúry jednej Siete a napoly si uvedomoval, že jeho skutočné poslanie sa týkalo tejto snahy a nie ACIO.

Fifteen bol tiež školený pre tú pozíciu, ale bol považovaný za menej dôveryhodného ako osoba, na ktorú sa vojsko a Incunabula mohli spoľahnúť, že bude sledovať ich vlastný program. Napriek tomu bol Fifteen považovaný za oveľa jasnejšiu a schopnejšiu myseľ na začatie takého druhu objavov a pochopenie potenciálov, ktoré tieto mimozemské technológie vlastnili.

Počas obdobia, keď Bush viedol snahy opätovného skonštruovania, požiadali o účasť na prvých experimentoch v cestovaní časom. Dokonca tieto experimenty, ktoré viedli v absolútnej tajnosti, krátky čas konzultovali s Einsteinom. Výsledok, hoci neúspešný, predsa vyvolal v Incunabule entuziazmus (pre všetky zrejmé dôvody); avšak nebol viac finančne dotovaný armádou, a tak projekt uzavreli.

Spis projektu skončil v rukách Fifteena a boli tam niektoré prvky, ktoré sa zdali užitočné (zaoberanie sa s prechodnými stavmi kompenzácie magnetického poľa). Kópia spisu projektu tiež skončila v Brookhavene. Táto kópia sa neskôr zmenila na Montauk Projekt, ale čoskoro bola odklonená na experimenty kontroly mysle, ktoré nedopadli podľa očakávania. Armáda skutočne kontrolovala Montauk, zatiaľ čo Incunabula kontrolovala ACIO (Advanced Contact Intelligence Organization) v prvých rokoch jeho vývoja.

Určite to, čo sa týka dôveryhodnosti týchto ľudí a ich spojenia s WM, nechám na vás. Len dodám, že Centrálna Rasa pracuje prostredníctvom jednotlivcov takým spôsobom, že nevedia, že sa s nimi pracuje. Tí, ktorí si nárokujú túto komunikáciu, ju zvyčajne nemajú.

Ak majú spojenie s Veľkým Portálom, bude to zrejmé z ich skutkov a slov, dokonca aj vtedy, ak nevedia o WM alebo o vlastnej povahe vesmíru. Chápem vaše lamentácie, že ľuďom chýbajú spirituálne tendencie a niekedy sa vrhajú do povrchných vírov sprisahania a zatajenia. Tie dve drámy sú povahovo veľmi odlišné, ale nie sú nezlučiteľné.

Otázka 38 – Prečo sa niektorí jednotlivci nepriraďujú k duchovným organizáciám? Mám pocit, akoby som mal byť súčasťou cirkvi alebo náboženskej inštitúcie a nájsť svoje pravé miesto, ale je vo mne časť, ktorá má pocit, že pre môj rast je nevyhnutný môj existenciálny postoj.

Odpoveď 38 – Informované entity nie sú pripojené z dobrého dôvodu. Túžia byť obratné, ľahké a plynulé vo svojom vývoji myšlienky a absorbcii nových energií. Toto je vznešené. Nie je to niečo, čo vás má znepokojovať, alebo niečo, voči čomu netreba mať úctu. Skôr je to znak, že si viac vážite mobilitu vášho vedomia ako jeho indoktrináciu.

Vaše „pravé miesto“ vôbec nie je miesto, pozícia, prístav alebo poloha, ale skôr je to plán, predstava postoja alebo náhľadu na vedomie Zvrchovanej Jednoty. Dovoľte mi vysvetliť to týmto spôsobom. Predstavte si nasledujúci scenár: svetelný lúč, prizma (hranol rozkladajúci svetlo) a sedem jednotlivých lúčov z tohto spektra, vrhnutých na stenu. Predstavte si seba, ako sa pozeráte na tento scenár. Sú tam štyri rozpoznateľné komponenty, však?

1. Svetelný lúč,
2. prizma,
3. spektrum siedmich lúčov,
4. stena.

Teraz poďme preskúmať ten scenár hlbšie. Stena je skonštruovaná z materiálov, dá sa zredukovať na diely (kameň, betón, malta, tehly atď.). Spektrum, ako vieme, zastupuje milióny farieb, hoci naše oko a mozog môžu okamžite rozoznať len sedem. Svetelný lúč má pôvod, vlnovú dĺžku a miesto určenia. Takže všetko okrem prizmy je rozmanité.

Prizma ostáva samostatná a suverénna. Je katalytická sila, sčasti preto, že je singulárna. Informované entity sa v tomto čase transformujú na katalyzátory alebo „prizmy“ a Podporné Zóny môžu byť prirovnané k svetelnému lúču. Možno začnete vidieť seba ako prizmu, ktorá premieta svetelný lúč z Podpornej Zóny oproti stene vášho rozhodnutia. Ako prizma už viac nie ste znepokojení tým, k akému lúču ste pripojení, ani miestom, na ktorom ten lúč na stene pristane.

Presuňme sa k novému bodu skúmania v tomto scenári. Čo je prizma? Prizma je priezračné oko, ktoré je tvarované, aby lámalo (transformovalo) svetlo. Keďže index lomu materiálu sa líši s vlnovou dĺžkou, prizmy sú užitočné na rozptýlenie rôznych vlnových dĺžok svetla. Keď svetlo vstupuje do pevného materiálu zo vzduchu, rýchlosť, ktorou sa svetlo pohybuje, sa zníži. Svetlo sa spomalí alebo obmedzí. Keď svetlo vstupuje pod osovým uhlom, smer svetla sa zmení. Svetlo sa láme na novú trajektóriu a môže sa v tomto mieste objasniť.

Uvažujte nad týmto scenárom, keby sa týkal vášho „miesta“. Všimnite si slová v kurzívach a ich transfer na vaše vlastné definície poslania a cieľa. Všimnite si tiež, že hranoly môžu byť formované na široký výber geometrických tvarov a že tam tiež môžu byť anti-hranoly. Trojuholník, rovnostranný (60° uhol) hranol rozptýli a spomalí svetlo inak ako hexahranol.

Ak by sa informované entity mohli prirovnať k hranolom, potom jediné otázky, ktoré by zostali, by boli tieto:

- Ktorý svetelný lúč rozptýlim a spomalím (urobím zrozumiteľným) ja?
- Na akú stenu rozptýlim spektrum?
- Kde umiestnim seba, aby som optimálne spracoval svetelný lúč?
- Hranolom akého druhu a tvaru si zvolím byť?

Vidíte, ako sa vaša otázka posunula a zmenila? V skutočnosti som bol hranolom pre vašu otázku. Teraz, keď je vaša otázka rozptýlená na novej stene, môže byť videná v novom svetle. V tomto novom svetle to už viac nie je o pričleneniach, zoskupeniach alebo obvyklých zastávkach. Je to o štyroch odpovediach, ktoré sú spriaznené s voľbou.

Som schválne nejasný, aby som vám poskytol široký interpretačný rozsah, ale potom ak máme byť kompletní načo sú katalyzátory?

Je jedna ďalšia sugescia, ktorú by som s vami rád zdieľal. Vstupujeme do doby, keď schopnosť zničiť staré a vytvoriť nové je súborom šikovnosti jedinečnej ceny. Vyžaduje si to ohromný vhľad objaviť slabinu vlastnej práce a zničiť ju, počas tvorby nového diela na jej mieste. Svetlo sa pri prechode hranolmi stáva znehodnotené časom a hmotou. Inými slovami, informované entity rozptýlia jasnejšie, odvážnejšie, viditeľnejšie spektrum svetla, ak je zdroj svetla z ich času, priestoru a hmoty.

Som toho názoru, že sila je kompletná v novom. Efekt zriedenia je len pri budovaní mostov a hybridných modelov. Toto dielo je o zničení starého, ako aj o vybudovaní nového. Toto je však iný charakteristický rys nepripojených – ochota, dokonca horlivosť vyplaviť z mysle to staré, aby do seba pritiahli to nové.

Otázka 39 – Je pre študentov požadovaná iniciácia, aby sa naučili ezoterické spôsoby pozdvihnutých majstrov?

Odpoveď 39 – Som jedným z učiteľov, ktorí sú do určitého stupňa netolerantní voči konceptom ako kvocientom svetla, tabuliek vzostupu, iniciácií, miesteniek vzostupu atď. Tieto koncepty sú zo starých Podporných Zón a pokračujú v nich tí, ktorí sú prizmami týchto Podporných zón a stali sa dogmatizovaní usporiadaným poriadkom učiteľ-žiak zo starej hierarchie. Tento konkrétny študent bol jedným z tých, ktorí boli preniknutí týmito konceptmi a predstavami v ranom veku a nemohli sa ich celkom zbaviť.

Keď študent s takýmto postojom stretne učiteľa ako som ja, často to pre neho môže byť rušivé, pretože rozbijem indoktrináciu ako niekto, kto rozbalí múmiu, vystaviac jej krehkú pokožku slnečným lúčom. Keď to ten študent vydrží, bude sa pozerať na svoju rolu inak. Bude kráčať samostatnou cestou, postavenou na jeho vlastnej vnútornej múdrosti, a možno to nebude mať nič spoločné s Hierarchiou alebo ášramovou prácou, alebo týmto, či tamtým lúčom. Bude to o vyjadrení entity v reálnom čase a o rezonovaní tohto vyjadrenia s tými, s ktorými je jej život zložito pospájaný. Je to o žití Životných Princípov Zvrchovanej Jednoty.

Vráťme sa k tomuto jednotlivcovi: jedného dňa prišiel za mnou a oznámil mi svoj plán, že chce odísť. Cítil potrebu vrátiť sa na nejaký čas k svojej dogme (moje slová, nie jeho) a ako márnotratný syn sa chcel vrátiť k svojmu majstrovi. Cítil, že ja som nepokračoval v tradícii byť majstrom, ktorý vyučuje vedomosti slovami a skutkami, že som bol príliš nadšený a očarený vyučovaním prostredníctvom umenia, hudby, psychológie atď. Podľa neho potreboval učiteľa, ktorý by mu mohol povedať, čo robiť, kam ísť, ako sa tam dostať a kým má byť, keď sa tam dostane.

Zaželal som mu šťastnú cestu, vysvetliac svoje odhodlanie vytvárať nástroje a nie poučovať v tom, čo nazývam Podrobnosti Ezoteriky (MOTE – Minutia of the Esoteric). Ale tento študent potreboval práve toto. Podrobnosti ezoteriky boli lešením, ktoré podopieralo jeho potrebu elixíru elitárstva nazývaného poznanie arkány.

Skúsenosť Navigátora Jednoty nie je nijakým spôsobom spojená s MOTE a táto skúsenosť je to, čo učím. Problém so zažívaním Navigátora Jednoty je pre niektorých študentov v tom, že sa sebe zdajú neschopní stať sa sami učiteľmi, a toto je dôvod, pre ktorý väčšina študentov alebo zasvätencov prichádza k mojim dverám. Túžia byť učiteľmi MOTE, hoci sa maskujú ako študenti ducha.

Prečo? Pretože ako učitelia MOTE zrazu patria k Hierarchii, dúfajúc, že vyštartujú ako stúpajúca raketa do nebies, kde je možné všetko. Utajená, podvedomá rovnica: Majstrovstvo MOTE + Pozdvihnutý Majster + Proces Zasvätenia = Kontrola. Takže keď študent príde ku mne, preskúmam jeho zámery, filtrujúc autentickú túžbu po skúsenosti Navigátora Jednoty od artefaktov vštepovaných myšlienok, ktoré tvoria sklony k MOTE.

Kontrola je artefakt vštepovaných myšlienok, ktorý privádza mnohých študentov k mojim dverám, hoci si všeobecne nie sú toho vedomí. Požiadal by som vás, aby ste nad tým uvažovali. Preskúmajte svoje zámery a zistite, či túžite po skúsenosti alebo po vedomostiach. Vzájomne sa nevylučujú, ak je skúsenosť Navigátora Jednoty cenená pred kontrolou a ak je vyjadrenie Navigátora Jednoty cenené nad získaním MOTE.

Vrátim sa na chvíľu k scenáru, ktorý som už spomenul v tomto liste. Ak ste prizmou súčasnej Podpornej Zóny odozvy vášho srdca a mysle a časť vás, nazývaná Navigátor Jednoty, povstane ako váš učiteľ, uvidíte, že nie ste konkretizovaná prizma konkrétneho tvaru, ale že môžete zmeniť tvar na akýkoľvek želaný geometrický tvar.

Toto je tá krása zažívania Navigátora Jednoty a vyjadrovania jeho prirodzených, typických schopností. Neochraňujete ani nevyznávate MOTE; nie ste zasvätenci túžiaci po učení a kontrole; „nepapagájujete“ slová vášho majstra; skôr transparentne transformujete súčasné Podporné Zóny rozptýleným masám ľudstva, ktoré hľadajú nový smer, osvetlený nástrojmi umenia a osobnej skúsenosti, ktoré sú spomaľované pre svoje konkrétne potreby.

Na záver chcem, aby ste vedeli, že nespochybňujem hodnotu ášramických poslaní ako ich poznám, ale skôr, ako ich poznáte vy. Poznáte ich prostredníctvom slov priziem ešte si neuvedomujúc Navigátora Jednoty. Poznáte ich prostredníctvom MOTE, ktoré iní zasvätenci vyjadrili zo zastaralých Podporných Zón. V Hierarchii je oveľa menej rozdelenia a špecializácie, ako je priznávané. Majstri sa nezaujímajú o MOTE, zasvätenci áno.

Otázka 40 – Ako súvisí projekt Tvorcov Krídel a ďalších 5 alebo 6 projektov so znovuobjavením sa Krista ako Svetového Učiteľa?

Odpoveď 40 – Hierarchia – Prvokrstený (The Christed One) – sa objaví najprv a bude sa sústrediť na prinesenie novej psychológie a metafyziky do 21. storočia. Náuka Tvorcov Krídel je jedným z prvých stupňov tohto procesu stelesnenia, ktorý pozostáva z prenášania katalytických síl Podporných Zón do komunikačných sietí svetovej populácie. Prvokrstený je energetické pole, ktoré sprevádza tieto učenia a tých jednotlivcov, ktorí sa ponoria do Podporných Zón so zámerom zrýchlenia ich vedomia na účel objavenia Veľkého Portálu. (Toto je detailnejšie vysvetlené vo Filozofii Komory štyri.) (http://www.cez-okno.net/clanok/viery-a-ich-energeticke-systemy, pozn. red.)

Prvokrstený sa nevráti, skôr sa stane uznaným v období po objavení Veľkého Portálu. Toto je posun vedomia planéty a ľudského druhu. Špecifická séria technológií umožní uznanie Krista, o čom sa referovalo ako o Návrate Majstrov. V skutočnosti bude svetovým učiteľom Veľký Portál.

Otázka 41 – Vo svetle nedávnej tragédie (11. september) sa pýtam, ako znovu získame reálny pohľad na veľké divadlo a na umiestnenie teroristických udalostí v perspektíve?

Odpoveď 41 – Svet je roztrúsený na náboženské a politické perspektívy, ktoré sa dostávajú na rôzne body rozširujúceho sa kontinua. Táto fragmentácia je výrazom kolektívneho ľudského ignorovania Navigátora Jednoty alebo nesmrteľnej podstaty. Je to toto ignorovanie a len ono samotné, ktoré vás badateľne oddeľuje nielen od Prvotného Zdroja alebo Boha, ale tiež od tých z vašej ľudskej rodiny a širšej komunity foriem života, ktorí sú rozšírení po celom Veľkom Vesmíre.

Táto špecifická podmienka ignorovania vytvára dualitu dobra a zla a jej spoľahlivý tieň hriechu. Obraz nepriateľa Spojených štátov a vlastne celého slobodného sveta, tak obdivuhodne zobrazený v médiách, je vtesnaný do neodhalenej siete teroristov, ktorí stelesňujú zlo; zatiaľ čo my, slobodný svet, stojíme vzpriamení ako stelesnenie dobra. Vyzývam vás rozjímať nad citlivosťou tejto paradigmy.

Konceptuálna štruktúra úspechu ľudstva nespočíva v jednoduchej predstave víťazstva dobra nad zlom. Namiesto toho sa rodí v účasti vedeckých a technických zdrojov, spojených v samostatnej vynachádzavosti ľudskej rasy objavovať Navigátora Jednoty a v zdieľaní tohto objavu so svetovou populáciou. Neuskutoční sa to v celkovej spolupráci ľudskej rasy, to rozhodne nie. Vždy je tu stlmujúci efekt ľudí, obávajúcich sa zmien, ktoré prídu v stopách tohto životne dôležitého objavu.

Teroristická sieť je aspektom tohto stlmujúceho efektu, ktorý bude napádať všetky snahy zjednotiť ľudstvo a nebude jedinou formou vzdoru. Ľudstvo sa pustí do odhalenia v ďalších troch generáciách, tento systém ho bude opakovane testovať. Tento týždeň je príkladom tejto brutálnej účinnosti. Ironicky konštatujeme, že terorizmus plní výborne práve úlohu vystríhať do tej miery, do ktorej spoločný nepriateľ zjednocuje.

Elementy populácie ako krajiny Severná Kórea a Irak alebo radikálne náboženské frakcie majú jednu vec spoločnú: desia sa zjednotenia ľudí sveta, pretože sa obávajú, že ich jedinečný národopis, kultúra a náboženské zvyky budú zničené; zatiaľ čo tie populácie, ktoré sa usilujú o zjednotenie, veria, že ich kultúry budú základným kameňom v novej, globálnej spoločnosti. Toto je fundamentálna úzkosť dnešnej doby.

Keď raz svetová populácia dosiahne štádium globálnej komunikácie, tie národy, ktoré dokážu použiť platformu globálnej komunikácie, prirodzene hľadajú koncepčnú štruktúru, zjednocujúcu populáciu najprv ekonomicky a potom vojensky. Zem je na dobrej ceste v obidvoch arénach, ale tlmiaci efekt teroristickej siete je to, čo pomôže naladiť vôľu populácie k zjednoteniu. Keď je raz toto zjednotenie uznané, populácia dokáže lepšie spolupracovať a zdieľať a je to presne to, čo vedecký objav Navigátora Jednoty vyžaduje.

Je celkom logické byť pobúrený brutalitou týchto nedávnych útokov; je tiež citlivé rozumieť im v širšom kontexte. Naši politickí, vojenskí a masmediálni lídri nezdieľajú toto stanovisko, nie preto, že im chýba citlivosť, ale preto, lebo ich systémy posudzovania sú vytvorené tak, aby chránili. Bolo to zavedené predchádzajúcimi generáciami ako náš vlastný záujem skôr než pochopenie širšieho kontextu v situácii týkajúcej sa životne dôležitých objavov, ktoré sú pred nami.

Viem, že v mysliach každého z vás ležia hlodajúce otázky: Kam tento invázny terorizmus povedie a ako ďaleko zájde? Bude viesť k svetovej vojne? Bude výsledkom oslabenie svetového hospodárstva? Môžem odpovedať áno na posledné dve otázky, nezasiahne to svetové napredovanie k zjednoteniu, ale skôr urýchli jeho realizáciu. Zatiaľ čo bude potrebné prinášať obete, bude to generovať nový zmysel kolektívneho zámeru a prepojenia medzi národmi a kmeňmi Zeme.

Keď ostávate zaujatí médiami definovaným vyjadrením vzniku tohto dramatického príbehu, môžete byť naložený do vlaku myslenia a konania ako naši lídri, ktorý sú sústredení na ochranu sebeckosti slobodného sveta. Vy si môžete miesto toho zvoliť spoliehanie sa viac na vedenie vášho najvnútornejšieho ja počas doby, ktorá príde a umiestnenie tých udalostí v širšom kontexte cesty, ktorá je pred vami – ako individualitou, ako aj pred celým ľudstvom.

Každý z vás musí mať pocit, akoby ste nezámerne prešli cez bránu a vidiac, čo je na druhej strane, chcete sa vrátiť tam, odkiaľ ste prišli, ale dvere sa za vami zamkli. Vstúpili sme do nového sveta, v ktorom je vaša zraniteľnosť vykreslená v ostrom reliéfe. Čo je pred vami, nie je z našich vedomých návrhov, ale skôr je to vyjadrenie nazhromaždených sebeckostí a všeobecnej ignorancie Navigátora Jednoty. Je málo tých na Zemi, ktorí si to uvedomujú.

Nikoho nemôžeme obviňovať z tohto stavu. Je to evolučný prvok dlhého procesu humanoidných druhov na dosiahnutie vedeckých objavov vyšších dimenzií, z ktorých je humanita utkaná. Na tejto ceste ľudstvo predtým zápasilo, ale vždy našlo svoju cestu vpred k svojmu najväčšiemu cieľu. Je to tento cieľ – jemný ako len môže byť, ktorý sa usiluje seba jasne artikulovať v srdciach a mysliach všetkých vás, ktorý sa inkarnujete v tomto čase.

Počas 21. storočia napadnú ľudstvo nové testy; niektoré budú oveľa ničivejšie ako tie, ktorých svedkami ste boli tento týždeň. Vaši lídri budú vždy robiť čiaru medzi dobrom a zlom a budú sa usilovať vykoreniť zlo. V každom prípade sa cieľ bude len ďalej vzďaľovať do hlbín úpadku z temnoty a decentralizácie.

Pre všetky život nesúce planéty je strategický plán. Nie je zavedený v začiatkoch a potom odložený bokom, nepretržite podstupuje zdokonalenia a úpravy. Jedinou stálosťou v tomto pláne je konečný cieľ; cesta sama sa vinie, zhasína, zrýchľuje a niekedy dokonca zmení smer. Avšak je tu riadiaca ruka Prvotného Zdroja, ktorá sa nikdy neuvoľní ani sa neodvráti v ľahostajnosti a táto istá ruka sa dotýka tej najhlbšej časti vo vás – predovšetkým v časoch, ako sú tieto, a zdvorilo ponúka nahliadnutie.

Moje posolstvo pre každého z vás je načúvať tomuto nahliadnutiu v tichu noci alebo rána, v prirodzených spôsoboch oblohy, oceánu, lesov alebo polí a pozývať odhaliť emocionálnu inteligenciu, ktorá prežije fyzické telo. Dovoľte jej takto zvíťaziť vo vašom srdci a mysli dokonca aj uprostred rozrušujúcich časov dneška a budúcnosti. Keď zachytíte toto nahliadnutie, zakotvite ho vo vašom živote, vyjadrujúc ho prostredníctvom vašich zmyslov pre dotyk, pohľad, počutie a znenie. Môžete na to myslieť ako na Vibráciu Znovuuistenia. Je to vibrácia, ktorú budete chcieť niesť vo svojom vnútri a zdieľať ju.

Otázka 42 – Vždy mám pocit márnosti, že tieto techniky sú vynikajúce, ale akú reálnu hodnotu majú, keď ich reálnosť v mojom vlastnom vedomí nie je žiadnym spôsobom overená?

Odpoveď 42 – Pamätajte si, že koncepty a myšlienky majú formu i energiu, dokonca i keď nie sú očividne jasné ľudskému rozumu. Koncepty, aj keď sa možno zdajú hmlisté, ovládajú energetický systém, ktorý vyžaruje z ich najhlbšieho jadra. Inými slovami, osoba by mohla mať hmlistý koncept Prvotného Zdroja, ale bez ohľadu na to, ako hmlistý je ten koncept, je prepojený s najhlbšou skúsenosťou Prvotného Zdroja.

Môžete si predstaviť, že koncept má viacnásobné úrovne reality. Jedna osoba môže po prvý raz čítať slovo ako Duch a zvýšiť hodnotu hmlistého porozumenia; v priebehu svojho života môže svoje porozumenie neustále prehlbovať. V niektorých vzácnych prípadoch môže dokonca zažiť stav spojenia s Duchom (alebo Inteligenciou Zdroja). V pointe skúsenosti si uvedomí, že slovo Duch je bezobsažný symbol, no jediný naplnený hľadaním lesku alebo energie skúsenosti.

Premýšľajte o tom takto: žiariaca guľa energie (ako slnko) horí naspodku všetkých konceptov týkajúcich sa Prvotného Zdroja. Dookola tejto energie sú tisíce vrstiev interpretácie – niektoré z nich sú slová, iné symboly, niečo emócie, isté mentálne výtvory, niektoré sú obrazy, iné zas sny, niektoré sú nádeje atď. Avšak každá úroveň obsahuje časť svetla a energie z tej žiariacej gule energie a preto magneticky priťahuje vedomie jednotlivca hlbšie do uvedomenia.

Toto platí pri technikách, na ktoré sa odvolávate. Overenie je prístupné len v osobnej skúsenosti a dokonca v 3-dimenzionálnom svete je dočasné. Poznám študentov, ktorým sa dostávalo nádherného vystavenia sa týmto „žiarivým guliam energie“ a často upadajú do pochybností, dokonca do depresie po tejto skúsenosti, pretože nedokážu zotrvať pri svojom presvedčení, že bola autentická.

Inými slovami, dokonca overenie alebo osobná skúsenosť je preceňovaná. Záleží len na tom, ako presuniete vašu úroveň skúsenosti a vedomosti do diela, ktoré je zjednotené s cieľmi Prvotného Zdroja, a ako žijete svoj život podľa princípov Zvrchovanej Jednoty. Ak máte veľmi základné vedomosti týchto konceptov, ale žijete podľa princípov Zvrchovanej Jednoty a produkujete vyjadrenia zrovnané s Prvotným Zdrojom, máte vaše overenie vo svojich slovách a činoch a pridáte ich k žiariacemu energetickému systému týchto konceptov.

Kľúčové slovo je pridať k žiariacemu energetickému systému, nie zakúsiť ich za účelom overenia. Viem, že by si mohli myslieť, že overením alebo osobnou skúsenosťou by sa boli schopní lepšie pridať k žiariacemu energetickému systému, ale len v zriedkavých prípadoch je to pravda. Väčšinou sa stanú nevyrovnanými a hľadajú viac skúseností. Ich túžba zakúšať premôže ich túžbu praktikovať jednoduché, ale silné princípy Zvrchovanej Jednoty.

Otázka 43 – Prečo sa zmenil dej príbehu od Dr. Andersona po Dr. Nerudu a prečo tie časové zmeny v deji?

Odpoveď 43 – Príbeh bol modifikovaný dráhe zneužitia príbehu Ancient Arrow vnútri trhu. Sú tam nepatrnejšie zmeny ako tie, ktoré ste spomenuli vo vašej otázke. Nič z prvotného (kódovaného) obsahu nebolo zmenené, odkedy to bolo prvý raz vydané.

Otázka 44 – Prečo Tvorcovia Krídel dovolili ACIO objaviť lokalitu AA, keď sa ACIO chystala verejnosť z toho vynechať?

Odpoveď 44 – ACIO bola jedinou organizáciou na Zemi, ktorá mohla rozlúštiť obsah. Pretože Dr. Neruda pracoval v ACIO a bol známy ako kľúčový architekt uvoľnenia objavu verejnosti, bolo nutné, aby sa objavenie udialo v ACIO.

Otázka 45 – Prečo Tvorcovia Krídel nepoužili svoje schopnosti cestovať v čase, aby zabezpečili, že umiestnenie Mapového artefaktu nebude mať za následok stratu životov študentov, využijúc postup efektívneho rušenia každej šance na takúto udalosť a vytvorenia „tmavého mraku" nad dianím a následnými Informáciami Tvorcov Krídel? Zvažovali ste úpravu dejovej línie a vymazanie zbytočnej smrti študentov, ktorí našli artefakt?

Odpoveď 45 – Každý významný objav má nad sebou „tmavý mrak“. Je prirodzenou drámou života, že dôležité objavy sú dimenzionálne a mezoterické – to znamená, že zahŕňajú exoterické a ezoterické životné pravidlá, medzi ktoré treba rátať obetovanie ľudského života. Študenti reprezentujú metaforu nevinných objaviteľov, ktorí musia byť obetovaní, aby podčiarkli závažnosť ich objavu.

Otázka 46 – Ako môžete napriek prospechu pre niektorých s dobrým svedomím dovoliť wingmakers.com neustále katalyzovať ľudí na New Age automaty?

Odpoveď 46 – Zmyslom Tvorcov Krídel nie je katalyzovať na automaty. Je to celkom opačne; odpája ľudí od zavedeného tkaniva „New Age“ a oboznamuje ich s novými energiami, ktoré sú prítomné v nich samých, nie v „New Age“.

Otázka 47 – Prečo si myslíte, že je lepšie a nevyhnutné stať sa osobne známym ako tvorca WM Materiálov a nie je vhodné nechať materiály najprv prezentované ako tvorbu Ľudí z budúcnosti, nazvaných „Tvorcovia Krídel“?

Odpoveď 47 – Vždy som bol v tejto veci v zhode. Nie som tvorcom materiálov WM, som prekladateľ. Materiály existovali predtým, než som bol inkarnovaný na Zem. Zobral som originál obsahu a previedol som ho (pre nedostatok lepšieho výrazu) do formy (hudba, umenie, slová, symboly), ktorá by rezonovala s ľudskými zmyslami a mysľou. Originálne materiály, z ktorých len malá časť bola preložená a publikovaná na Internete, bola vytvorená podskupinou WingMakers, nazvanou Lyricus (môj výraz). Učitelia Lyricusu zhromaždili materiály a exportovali ich na rôzne planéty nesúce život tak ako Zem. Vo vhodnom čase sa pôvod učiteľov stelesní a začne rigorózny proces prekladania materiálov do „ľudskej formy“. Som jednoducho prvý z tohto rodu, aby som začal proces prekladania. K vašej otázke, rod učiteľov, o ktorom hovorím, v skutočnom zmysle stelesňuje budúcnosť ľudstva.

Otázka 48 – Bol som zvedavý, či sa akýmkoľvek spôsobom zúčastňujete na fóre Tvorcov Krídel? Ak nie, prečo? Snáď sa dištancujete od tohto zoznamu správ, aby ste sa nestali spasiteľom tých, ktorí by nejakého mohli hľadať?

Odpoveď 48 – Nezúčastňujem sa na žiadnom fóre a pozemskej organizácii – vrátane WingMakers LLC. Som tu, aby som prekladal a sprístupnil vyššie okruhy empirického učenia a pomohol katalyzovať objav Veľkého Portálu. Jediná organizácia, o ktorej môžem povedať, že som s ňou spojený, je Lyricus. Nie som prítomný na Zemi, aby som niekomu potvrdil systém viery alebo udelil jemu či jej zasvätenie „Správnej Cesty“. Uprednostňujem zameranie sa na moje poslanie, vediac, že moderný život má svoje metódy odvedenia pozornosti.

Otázka 49 – Máte iné výstupy pre vaše učenia, s ktorými trávite viac času radšej než s fórom?

Odpoveď 49 – Chcem vám pripomenúť, že toto nie sú „moje náuky“. Ja nič neučím. Prekladám materiály, ktoré prechádzajú ľudským „radarom“ cenzúry a egoistickej kontroly a nachádzajú rezonanciu s tou časťou vás, ktorá je nazývaná Navigátor Jednoty.

Otázka 50 – Spozoroval som v niektorých odpovediach účastníkov zoznamu správ, že ste sa zdali byť časovo veľmi limitovaný, ale budete odpovedať na otázky medzi inými naliehavými povinnosťami a čudujem sa, aké sú tieto iné naliehavé povinnosti?

Odpoveď 50 – Moja práca si vyžaduje vzájomné pôsobenie s inými, keďže toto poslanie je oveľa väčšie než jedna osoba. Niekedy to znamená, že cestujem, niekedy je potrebné byť hostiteľom cestujúcich. Proces prekladania je tiež veľmi časovo náročný pre zložitosť a komplexnosť pôvodného materiálu. Nie je to ako chaneling, kde otvorím ústa a slová vypadnú. Špeciálne v prípade hudby a umenia si vyžaduje strašné množstvo času organizovať preklady, skúšať a udržať ich verné originálnej forme počas ich konvertovania do 3-dimenzionálnych umeleckých foriem. V prípade hudby to požaduje, aby som vyhľadával a pracoval so správnym druhom talentov. V porovnaní s iným materiálom je to viac preklad založený na spolupráci.

Otázka 51 – Koľko komôr má lokalita Hakomi? Má lokalita Hakomi komorové maľby? A ak áno, kedy ich môžeme vidieť?

Odpoveď 51 – Lokalita Hakomi pozostáva zo 17 Komôr. Hudba je jedinou zložkou v každej zo 7 lokalít. Umenie je tiež použité v každej z lokalít, ale je trochu odlišné v použití symbolov a dokonca štýlu. Čo sa týka toho, kedy ich môžete vidieť, už môžu byť videné, keďže Mark poslal časť z umenia Hakomi na stránku WingMakers, hoci nemôžem s istotou povedať, kde to je v rámci URL stránky. Iné budú nasledovať s uvoľnením ďalších hudobných CD.

Otázka 52 – Mali WM styky s niekým iným v našich končinách, galaxii atď.? Je to dôvod, pre ktorý sú ďalšie náuky ako Urantia a iné chanelované materiály tak veľmi podobné Filozofii WM?

Odpoveď 52 – Exportovanie náuk nazývaných Tvorcovia Krídel je v skutočnosti dielo zostavené Lyricusom. Názov Tvorcovia Krídel je jednoducho kódované slovo, ktoré bolo použité na predstavenie časti týchto náuk ľudstvu. Čo sa týka poverenia a dosahu Lyricusu, je tak ďalekosiahly ako žiadna iná organizácia vo vesmíre a určite vplýva i na iné planéty nesúce život v galaxii Mliečna dráha. Iné náuky ako Urantia alebo chanelované učenia pramenia z rôznych zdrojov. V niektorých prípadoch je tam podobnosť a tento stupeň nastáva, pretože vesmír nie je celkom subjektívny.

Otázka 53 – Oni sa (Tvorcovia Krídel) sem vlastne inkarnovali, aby zanechali artefakty, alebo ich len odhalili a odišli?

Odpoveď 53 – Zástupcovia Lyricusu sa inkarnujú medzi ľudstvom na planéty nesúce život namiesto fyzického cestovania vo vesmírnych lodiach alebo iných typoch prostriedkov. Toto sa deje kvôli efektivite, utajeniu a prehlbovaniu porozumenia toho, ako integrovať náuky Lyricusu do pôvodnej kultúry. Tieto osobnosti sú zväčša neviditeľné medzi ľudským obyvateľstvom. Ako sa priblížia k svojim jedenástym narodeninám, typicky sa stanú aktivovanými iným členom Lyricusu, ktorý prišiel pred nimi ako spúšťač ich uvedomenia. Títo katalyzátory - z Lyricusu môžu byť uvedení fyzicky, alebo sú duchovne pripojení na úrovniach snov/podvedomia. V každom prípade táto aktivácia je to, čo „nahrá“ ciele poslania a spustí zmysel nepoškvrnenej úlohy, ktorá sprevádza týchto vsadených pracovníkov Lyricusu.

Otázka 54 – Zanechali Tvorcovia Krídel materiál vo všetkých Siedmich Podporných lokalitách naraz, aby bol nájdený postupne, alebo ho zanechali počas nejakej časovej periódy? Akými prostriedkami „oni“ sledujú náš vývoj v asimilácii materiálu? Kde sú teraz?

Odpoveď 54 – Lokality Tvorcov Krídel – každá zo siedmich – budú tlmočené v špecifickom poradí. Nezabúdajte, že každá lokalita nesie ústrednú tému, ktorá je spojená so siedmimi disciplínami Lyricusu. Týchto sedem disciplín je spúšťačom pre tých, ktorí sa inkarnujú približne za 35 – 40 rokov a budú vedcami, bádateľmi, psychológmi a umelcami, ktorí odhalia a rozšíria Veľký Portál.

Nie je nikto, kto by „sledoval“ vývoj individuality v asimilácii náuk Lyricusu. Každý vyžaruje alebo vysiela podpisovú vibráciu, ktorá je kolektívne votkaná do druhov a je „čítaná“ Lyricusom. Pokrok druhu je chápaný zo všeobecného hľadiska, opierajúc sa o tento kolektívny podpis.

Otázka 55 – Aké zmeny môžeme očakávať predtým, než budeme pripravení na odhalenie ďalších kategórií?

Odpoveď 55 – Nie som si istý, čo ste mienili pod „kategóriami“. Predpokladám, že ste mysleli sedem disciplín Lyricusu. Podpisová vibrácia druhov určuje načasovanie tohto realizovania – hovoriac zrozumiteľne.

Otázka 56 – Cítim úľavu, keď počujem, že objasňujete dve formy dominantných modelov existencie, ktoré formujú vzájomné pôsobenie a osud ľudskej rasy – Evolučno-Spasiteľský model a Transformačno-Majstrovský model. Hovoríte, že je úlohou jednotlivca rozpoznať tieto dva dominantné modely existencie a integrovať ich za účelom navrhnutia modelu syntézy. Môžete model syntézy popísať – ako by mohol vyzerať pre ľudstvo vo všeobecnosti?

Odpoveď 56 – Model syntézy je zakotvený najprv vo vedomostiach o tom, kto ste na základnej úrovni. Toto si vyžaduje, aby ste rozumeli a postupne možno zakúsili individualizované vedomie ako vašu multiaspektovú identitu. Keď bude objavený Veľký Portál, individualizované vedomie bude vskutku prvýkrát rozpitvané a zviditeľnené. Do istej miery podobne, ako keď bolo prvý krát pitvané ľudské telo, boli pomenované jeho vnútorné orgány a bol poznaný ich účel. Toto je úsvit modelu syntézy existencie pre ľudstvo vo všeobecnosti. Jeho hlavný znak v súvislosti so zrejmosťou pre širokú verejnosť, je zmysel pre jeho legalizáciu, ktorý prináša systémy viery v nesmrteľnosť a ľudskú spolupatričnosť. Na väčšine planét podstupujúcich tento proces svitá model syntézy existencie pri objavovaní a propagácii etáp Veľkého Portálu. Má to radikálny a žiaduci vplyv na inštitucionálnu integritu – akákoľvek inštitúcia, založená na predchádzajúcich modeloch existencie, atrofuje a buď prispôsobí svoje organizačné pravidlá, alebo to sama ukončí.

Otázka 57 – Ako môže osobný rast a globálna politika nájsť spoločný jazyk, keď sú tam také obrovské rozdiely? Môžete ponúknuť nejakú radu pre niektoré z prudkých emocionálnych bitiek, ktoré tieto materiály stimulujú, niečo, čo nám pomôže udržať perspektívu? Predniesli ste to trochu neskôr po tragédii 9. 11., keď ste napísali Vibráciu Znovuuistenia. Môžete však ponúknuť nejaké ďalšie náhľady na súčasnú svetovú situáciu?

Odpoveď 57 – Aby ste udržali perspektívu medzi zdanlivým chaosom globálnej politiky a jej výsledkami, nepotrebujete nič viac, ako počúvať hudbu, ktorá rezonuje s vaším zmyslom pre krásu. Hudba je terapia mysle a ducha, ktoré zase ovplyvňujú telo. Celé fyzické telo je „uchom“ práve tak, ako celá myseľ je tiež „uchom“. Tieto dve „uši“ regulujú vo veľkej miere úrovne stresu, ktoré vplývajú na každého jednotlivca. Tiež by som pridal, že nie je nič, čo by zosúladilo globálne a osobné oblasti. Čo nastane na globálnom stupni, je časťou väčšej drámy, ktorá poskytuje jednotlivcom platformu na rozhovor a interakciu. Moderné médiá jednoducho robia tieto drámy prístupnejšie v reálnom čase, takže dvíhajú úroveň stresu, pretože v reálnom čase je obmedzený faktický kontext. Tie fakty sa vynoria v budúcnosti – niekedy merané v dňoch, niekedy v desaťročiach. Špekulácia je ohňom pre drámy, ako aj vzájomné ľudské ovplyvňovanie. Nie je nevyhnutné alebo dokonca žiaduce, aby osobná oblasť bola zosúladená s globálnou politikou. Čo sa nastane v osobnej oblasti, je nekonečne viac transformujúce než to, čo sa môže vyskytnúť v globále – obzvlášť keď sa to týka politiky.

Otázka 58 – Bude sa ďalší materiál zmieňovať o „Harmonickej Zhode“, o ktorej sa teraz hovorí? Toto sa týka špeciálneho astrologického geometrického vzoru, ktorý bude vytvorený 8. novembra 2003, o 8.12 ráno EST. Primárny znak je Veľký Sextil a je v čase celkového zatmenia mesiaca. Hrá astrológia nejakú úlohu vo filozofii alebo kozmológii Tvorcov Krídel?

Odpoveď 58 – Náuky Lyricusu nezahŕňajú astrológiu. Dôvod je jednoduchý: astrológia je subjektívna v čase a mieste a pre túto subjektivitu je nemožné zapustiť základnú pravdu, ktorá je obhájiteľná a relevantná na mnohých miestach a v rôznych časoch. Toto nenaznačuje, že nebeské telesá nemajú vplyv na ľudí. Určite majú – viacerými spôsobmi, než aké astrológia uznáva. Harmonická Zhoda – ako všetky astronomické udalosti, ktoré sa zdajú usporiadané (nenáhodné), – svedčí o tom, ako sa môže väčší rozsah vesmíru odtlačiť do vedomia druhu a jednotlivca. Vesmír je mocný katalyzátor vrodeného inštinktu, ktorý vo vedomí stúpa, ale náš druh sa znížil k uprenému pohľadu desaťstopého zážitku, nazývaného televízia, a zriedka, ak vôbec, hľadá nočnú oblohu.

Otázka 59 – Majú dátumy 12. august 2003, 12. august 1963, 12. august 1943, 12. august 1923 do nekonečna nejaký význam, týkajúci sa cestovania v čase a zemských biorytmov? Tieto dátumy sa spomínajú v sérii kníh Projekt Montauk ako významné dátumy na cestovanie v čase, napr. Filadelfský experiment.

Odpoveď 59 – Nie. BST (Blank Slate Technology – Technológia Čistej Tabule) nevyžaduje fixovanie na zemské alebo ľudské biorytmy. Pri BST alebo dokonca pri nižších formách cestovania v čase nie je funkčný vzťah portálov, priechodov alebo dimenzionálnych zoskupení. Je funkciou technológie v tomto prípade vhodne spojenej s ľudským operátorom.

Otázka 60 – Al Bielek povedal, že maľby, ktoré vidíme a kupujeme, nie sú tie pravé, „... tie pravé sú utajované“. Je to tak? Sú časti malieb zmenené, alebo sú 100 % autentické?

Odpoveď 60 – Komorové Obrazy, ako sú prezentované na webovej stránke WingMakers, sú prekladmi skutočných obrazov. Originálne diela sú umiestnené v Podporných Zónach blízko galaktického centra Mliečnej dráhy. Originálne „obrazy“ sú fotonicky oživené progresívnou technológiou, ktorá umožňuje umeniu inteligentne sa meniť, ako to diktuje hudba. Inými slovami, hudba je prostriedkom, ktorý oživí obraz. Pôvodné prostredie, v ktorom je umenie uchovávané, si vyžaduje, aby som ja ako prekladateľ vytvoril „snímok“ obrazu, ktorý najlepšie reprezentuje dynamickú podobu staticky. Tieto originálne diela nie sú „utajované“ žiadnou vládnou organizáciou, to vás ubezpečujem. Jednoducho existujú v inej dimenzii a sú viditeľné inému rozpätiu zmyslov. DVD Meditácie v časopriestore (http://www.cez-okno.net/clanok/dvd-meditacie-v-casopriestore, pozn. red.) sú pokusom zachytiť niečo z vnemu, ako sú obrazy prezentované v ich prirodzenom prostredí.

Otázka 61 – Existuje špecifický spôsob, ako vysloviť mantru „ohn-haktu-samo“, alebo je to niečo, čo potrebujeme odkryť sami?

Odpoveď 61 – Tá mantra sa vyslovuje foneticky, ako je napísaná. Len by som pridal, že ako každá mantra pôsobí rytmicky s dychom (externe) a s mentálnym obrazom (interne). Mentálny obraz nie je čierna obrazovka neutrality, ako niektorí učia. Je to obraz vášho princípu ja – nech si ju zvolíte vyobraziť akokoľvek. (Očakávajte časom prepojenie tohto vyobrazenia.)

Otázka 62 – Je v Anime vplyv hierarchie? Ak áno, sú ich zámery navrhnuté na to, aby minimalizovali výpomoc SECU?

Odpoveď 62 – V Anime sú nesmierne variácie osobnosti, ako je to všeobecne vnútri Ľudstva. V Anime sú časti, ktoré si neželajú nič viac, ako sa stať nosičom duše a žiť harmonicky s humanoidmi; a sú časti, ktoré by rady nahradili humanoidný genóm a vládli jeho svetom. V tomto horizonte je odpoveď na vašu otázku kompetentné „áno“. Výpomoc funkčnosti SECU je primárnym záujmom určitých častí Anima, tak ako je súvisiace objavenie Veľkého Portálu z jednoduchého dôvodu, ktorý spája ľudstvo s širšou humanoidnou rodinou prítomnou v celom vesmíre sedem.

Otázka 63 – „V každej z časových schránok je kódovaný systém jazykov, ktoré môžu viesť jednotlivcov k ich najvnútornejšiemu vyjadreniu. Je skrytý, pretože je taký mocný. A k tejto moci privedieme len tých, ktorí sú toho hodní.“ Prečo je tu použité slovo „hodní“? Vo mne to evokuje pocity pochybnosti a nedôvery voči účelu celého mýtu Tvorcov Krídel, pretože v mojej náboženskej výchove ma učili, že „iba tí, ktorí sú toho hodní, môžu vstúpiť do kráľovstva nebeského, a len Ježišova obeť na kríži nás môže urobiť hodnými.“ Čo myslíte pod slovom hodný?

Odpoveď 63 – Byť hodný v tomto kontexte jednoducho znamená, že individualita dosiahla stav neškodnosti, kde sila vyšších jazykov nie je zneužívaná alebo používaná na osobný prospech. Emocionálne telo je zradcom vnútri ľudského nástroja, vlastní ohromné mocnosti vôle a rozhodovania, ale je tiež vrtošivé a nedisciplinované. Je to táto nestála, nezvládnuteľná kombinácia, ktorá nevedie k stelesneniu vyšších síl. Ľudské telo bolo navrhnuté na to, aby ich obsahovalo a ovládalo. Tí, ktorí sú hodní, sa naučili, ako ovládať túto časť ich ľudského nástroja.

Otázka 64 – Používa Genetická Myseľ (GM) symboliku a metaforiku, ktorá existuje vnútri knižnice Všetkého Čo Je (ATI)? Ozýva sa táto metaforika vnútri obrazov, metaforika a glyfy prinajmenšom v niektorom rozmere? Niekedy vidím glyfy na zlatom a kremžsko-bielom pozadí ako v obrazoch a mám podozrenie, že majú súvislosť, respektíve pochádzajú z ATI a GM. Použijúc analógiu, ak je Všetko Čo Je univerzálnou knižnicou, potom sa Genetická Myseľ zdá byť rada jej najčastejším a povýšeným zákazníkom z perspektívy Ľudského Nástroja a používa metaforiku univerzálnej podstaty na komunikáciu s ľudstvom v jazyku, ktorý bol ľudstvu daný počas eónov. Je táto analógia v zásade správna, respektíve vhodná? Mohli by ste objasniť na vzájomnom vzťahu, prepojení a komunikačných systémoch medzi Genetickou Mysľou a Všetkým Čo Je aj ich vlastnú metaforiku? WMM sa zdajú v skutočnosti jedinečné v prinášaní vizuálnej metaforiky ľudstvu z ATI a GM. Je toto základom?

Odpoveď 64 – Genetická Myseľ je schránka; nie je aktívnym „užívateľom“ svojich vlastných zdrojov. Je skôr podobná knižnici a jej patrónmi sú jednotlivé ľudské mysle, ktoré v rôznych stupňoch majú prístup k svojim knihám. Metaforika použitá v Komorových Obrazoch nie je špecificky inšpirovaná ani vzatá z Genetickej Mysle. Sú to všeobecné symboly, ale to kvôli univerzalite a už skôr jestvujúcemu stavu geometrie. Všetko Čo Je predstavuje knižnicu v oveľa väčšej škále než Genetická Myseľ. V princípe sú obidve podobné až na škálu. Všetko Čo Je náleží multivesmíru a vesmírnemu duchu v ňom. Zatiaľ čo Genetická Myseľ sa týka humanoidných druhov v Super Vesmíre Sedem. Metaforika Všetkého Čo Je je kodifikovaná v jazyku vyššej dimenzie, ktorý je zase, naopak, kódovaný do originálnych diel v Podporných Zónach. Sú potom znižované vo frekvencii až do materiálov, ktoré obsahuje webová stránka WingMakers a hudobné CD. Na materiáloch Tvorcov Krídel je jedinečná subtílnosť ich kódovania a spôsob, akým je do materiálov vkladané. Je to toto vkladanie do materiálov (metaforika, znaky, hudba, frekvencie, poézia, metajazyk, filozofia, kozmológia atď.) a spôsob, akým aktivujú hlbšie vnímanie Prvotného Zdroja a Navigátora Jednoty, odlišuje tieto materiály od predchádzajúcich rozložení moci. Všetko Čo Je je svojou povahou multi-fazetové (kruhy v kruhoch) a aby distribuovali túto multidimenzionálnu komplexnosť, rozloženie moci musí zahŕňať tak zvuk, ako aj svetlo inštrumentáciou slov, hudby a obrazov. Tieto prvky potom musia byť riadené, aby spustili špecifické rezonancie vnútri ľudského genómu, ktoré ležia ľadom, pretože súčasná kultúra väčšinou neaktivuje, respektíve sa nedotýka týchto receptorov ľudskej DNA.

Otázka 65 – Ako sme predtým čítali, Navigátor Jednoty je fragmentom Prvotného Zdroja so všetkými jemu vlastnými schopnosťami. Ako taký má potenciál pre všetky vedomosti podľa voľby. Prečo by mala byť nejaká potreba N.C., aby sa „vzdelával“ v komorách nefyzickej podpornej zóny a tiež bol od nej závislý? Nebolo povedané, že všetko, čo každý potrebuje, je už obsiahnuté v Ja?“ Zvrchovanosť dovoľuje, že zdroj oslobodzujúcich informácií je obsiahnutý vnútri Ja a všetko, čo je potrebné na vytvorenie nových realít, je tiež obsiahnuté vnútri Ja. Každý jednotlivec musí poznať svoje ja až k slobode od všetkých foriem vonkajšej opory.“

Odpoveď 65 – Vyjadrili ste otázku, ktorá striehne podvedome takmer v každom študentovi ezoteriky. Ak sú všetky vedomosti v ja, prečo študent požaduje inštrukciu? Kľúčovým slovom vo vašej otázke je „potenciál“. Áno, ľudský nástroj je neoddeliteľne pripojený k Prvotnému Zdroju prostredníctvom Inteligencie Zdroja. Takisto áno, toto pripojenie poskytuje prístup k nekonečným a dynamickým vedomostiam, avšak vedomé uvedenie tohto bodu prístupu alebo portálu do súladu nie je jednoduchou vecou, ani to nie je „na požiadanie“ a uváženie jednotlivca. Kontakt s Inteligenciou Zdroja je transformatívny zážitok a môže mať neželaný následok destabilizácie jednotlivca, ktorý nie je náležite pripravený na transmisiu. Redukcia vibrácie zvuku a svetla, ako aj sprístupnenie študentom je to, čo sa v prvom rade týka Lyricusu. Lyricus neodporúča nikomu stať sa závislým od ktoréhokoľvek vonkajšieho učiteľa alebo materiálu. Ak by ste to urobili, naznačujete stagnáciu a involúciu relatívne jednému potenciálnemu učeniu cesty. Materiály Tvorcov Krídel sú navrhnuté, aby katalyzovali špeciálne receptory v individualizovanom vedomí a vytvárali rezonanciu. Prostredníctvom rezonancie jednotlivec „klikne“ do svojho vlastného prebudenia – odhalenia – transformácie a prostredníctvom tohto procesu sa môže efektívnejšie odpútať od vonkajšej inštrukcie a závislosti.

Otázka 66 – „Každý jednotlivec musí poznať svoje ja, aby bol slobodný od všetkých foriem vonkajšej závislosti. Toto nenaznačuje, že by niekto nemal dôverovať iným alebo by sa nemal spolčovať vo zväzkoch priateľstva a v komunite. Je to jednoducho upozornenie, že relatívna pravda sa konštantne mení v rukách tých, ktorí túžia riadiť, aj keď ich motívy môžu byť dobrej vôle, stále je to forma riadenia. Keď hierarchia odoprie informáciu, interpretatívne centrá relatívnej pravdy sú viac v pozícii získavania a udržovania moci, než v pozícii dávkovania splnomocnenia Zdroja zhody.“

Ak v uvedenom odseku nahradíme „hierarchiu“ „Jamesom“, nemyslíte, že ste vlastne výkonnou formou riadenia (aj keď môžete byť ochotný) odopreli informácie miesto aby ste práve teraz dávkovali splnomocnenie Zdroja zhody? Teda, z času na čas vidíme, ako sa materiál „zvrtne", čo môže byť ľahko prirovnávané k zmienke náuky o hierarchii: „Relatívna pravda sa konštantne mení v rukách tých, ktorí túžia riadiť.“ Zvážili ste tiež účinky pomalého dodávania informácie v zmysle zostavenej vzájomnej závislosti medzi obecenstvom WM a vami?

Odpoveď 66 – Ako člen Lyricusu som zameraný na prekladanie obsahu Lyricusu do ľudských štandardov – oboje v zmysle materiál i technológia. Toto si vyžaduje význačné úsilie a čas. Keby som mal čas na vysvetlenie procesu prekladania, myslím, že by ste pochopili. Materiál je kódovaný a toto je prvotný rozdiel. Preklad tohto obsahu je v každom smere odlišný od preloženia španielčiny do angličtiny. Takže čas je spornou otázkou. Viac k vášmu bodu, materiály nie sú uvoľňované podľa môjho časového rozvrhu, ale podľa siete inkarnujúcich sa duší, kolektívneho vibračného podpisu druhu a podľa časového rozvrhu objavenia Veľkého Portálu. Túžba mať všetky materiály k dispozícii na preštudovanie nebude splnená 30 – 40 rokov. Toto nie je výsledok riadenia alebo manipulácie, ale je to odpoveď na plán, ktorý je dobre konštruovaný a dokázateľne účinný.

Otázka 67 – Skúšam porozumieť vzájomnému vzťahu Bytosti a Navigátora Jednoty: bolo písané, že Bytosť je fragment aspektu Ducha Prvotného Zdroja a Navigátor Jednoty je srdce vedomia bytosti, ale že celý ľudský život je tiež vnorený v Navigátorovi Jednoty. Je to ten istý Navigátor Jednoty srdca Bytosti, ktorý má simultánnu prítomnosť vo všetkých ľudských telách pod dohľadom Bytosti, alebo sú rôzni Navigátori Jednoty pre každé telo?

Odpoveď 67 – Povzbudil by som vás k čítaniu eseje na stránke WingMakers, ktorá je nazvaná Anatómia Individualizovaného Vedomia. Nepoznám link, ale keď budete hľadať na stránke, použijúc tento titul, som si istý, že to nájdete. Táto esej odpovie na vašu otázku.

Otázka 68 – Tak ako máme fyzickú matku a otca, ktorí zasiali našu fyzickú DNA, máme tiež duchovnú Matku a Otca, ktorí zasiali našu duchovnú DNA? Ak nie, ako sa duchovné DNA tvoria a získavajú? Ak je tomu tak, aké sú spôsoby kontaktovania alebo spojenia sa s touto duchovnou Matkou a Otcom? „Aké sú spôsoby“ nevyhnutne zamýšľané meditatívnymi technikami? Pomáhajú pri tomto zmyslové dátové toky?

Odpoveď 68 – DNA nie je iná než akákoľvek organická zlúčenina v tom zmysle, že je zložená zo sub-atomárnych štruktúr, ktoré sa rozširujú mimo náš trojdimenzionálny rozsah pozorovania a analýzy. Platforma alebo „skeletová“ štruktúra pre ľudskú DNA je komponovaná z archetypu Prvotného Zdroja, relatívneho k nášmu supervesmíru. Ja by som sa neodvolával na tento archetyp ako na duchovnú matku alebo otca skôr, než je pre dom vštepený plán s takýmito kvalitami. Materiály Tvorcov Krídel produkujú vibráce (svetlo a zvuk), ktoré „miešajú“ na sub-atomárnych úrovniach a sú schopné posunutia predispozícií, držaných vnútri DNA zhlukov, ktoré vládnu spirituálnej vôli – v tomto prípade vymedzeniu modelovania času do duchovnej skúsenosti – bez jednoduchej fyzickej alebo materiálnej skúsenosti.

Otázka 69 – „V duši ľudí je trvalá pamäť – obzvlášť slabšie kultúry, ktoré boli pošliapané národmi usilujúcimi sa o kolonizáciu. Tieto bolestné poníženia slabších národov sveta zanechali hlbokú ryhu na ich kolektívnej pamäti. Je životne dôležité, aby táto pamäť bola vymazaná alebo očistená, aby sa ľudstvo stalo jednotným vo svojej vláde a fundamentálnych systémoch."

„Táto udalosť môže byť riadená alebo môže nastať prostredníctvom prirodzených prostriedkov, ale je všeobecne odsúhlasené, že sa musí objaviť nejaká udalosť, ktorá podnieti ľudí sveta spojiť sa a v tomto procese očistiť pamäť všetkých národov, ale hlavne tých, s ktorými sa zaobchádzalo ako s obeťami kolonizácie." Čo presne myslíte pod „očistiť“ a „vymazať“? Vyhubiť tieto kultúry či nájsť cesty, ako vyliečiť ich kolektívnu pamäť, alebo niečo iné?

Odpoveď 69 – Očistiť v tomto kontexte znamená uvoľniť spomienku na stav obete v prospech vízie spojenia sa pre spoločnú vec a / alebo účel a spolu radšej budovať ako sa zúčastňovať v ničivých cykloch pomstychtivej sabotáže. Objavenie Veľkého Portálu je podnecujúca udalosť / proces dostatočnej dôležitosti k posunu týchto kolektívnych spomienok, aby sa uvoľnili a vytvorili nový vzor správania, čo je jediný spôsob, ako tieto zmeny môžu byť trvalé.

Otázka 70 – Aké sú vaše názory na čipové implantáty na účely identifikácie a zdôraznenia práva? Vyhli by ste sa, alebo by ste prijali taký implantát do vášho ľudského nástroja?

Odpoveď 70 – Odolával by som tomu každou troškou z mojich schopností a právnej pomoci, ale ak príde deň, kedy sa to stane zákonom a bude odo mňa požadované, aby som taký implantát akceptoval, zdráhavo by som ho prijal, pretože by to bol zákon a taký zákon by vyšiel, len ak by niekto jeho návrh ocenil. Jeden implantát by neovplyvnil nič z môjho správania, vedenia, vzťahu alebo nejakého iného vyjadrenia.

Otázka 71 – Má genetická myseľ štruktúru? Ak áno, aký je jej tvar?

Odpoveď 71 – Všetky fyzikálne štruktúry sú zložené z geometrických tvarov. Avšak Genetická Myseľ nie je fyzikálna štruktúra alebo miesto. Keď postúpite do vyššej mysle, kde sa Genetická Myseľ nachádza, geometria už nie je obmedzená v trojdimenzionálnom statickom vzore. Na vysvetlenie jej nefyzickej štruktúry nie je možné použiť trojdimenzionálny jazyk, pretože Genetická Myseľ je organická, dynamická a stále sa mení. Inými slovami, niet tam reprezentatívnej momentky“.

Otázka 72 – Je masové vedomie to isté ako genetická myseľ?

Odpoveď 72 – Nie. Masové vedomie je kolektívna podmnožina prebúdzajúcej sa mysle ľudstva v špecifickom čase. Genetická Myseľ (humanoidná verzia) je kolektívna schránka skúseností humanoidných druhov naprieč všetkými časo / priestormi.

Otázka 73 – Je to moje chápanie, že každý vesmír bol vytvorený jeden po druhom, použijúc vedomosti získané z predchádzajúcich vesmírov. Ak je to tak, potom má naša budúcnosť zahŕňať ôsmy (alebo ďalší) vesmír?

Odpoveď 73 – Je to určite možné, ale nemôžem s nejakou istotou povedať, že sa to stane alebo že je to časťou božieho plánu. Musím odpovedať neviem.

Otázka 74 – Sú v mýtoch našej kultúry odkazy na ďalších šesť vesmírov?

Odpoveď 74 – Nie. Singularita fyzického vesmíru je jedným z najprenikavejších a najvytrvalejších mýtov, ovplyvňujúcich všetky kultúry naprieč časom. Sedem vesmírov sa niekedy mätie s vnútornými dimenziami vedomia, ale tieto vnútorné dimenzie sa zhodujú s fyzikálnym vesmírom – preto každý vesmír pozostáva z vonkajších a vnútorných dimenzií, viacnásobné dimenzie sú najpotentnejšie tam, kde existuje najväčšia koncentrácia foriem života. Napríklad, napriek skutočnosti, že Jupiter je presne 10,7-krát väčší ako Zem sú vnútorné dimenzie Zeme ďaleko viac vyvinuté a multi-fazetové než tie, ktoré existujú okolo Jupitera. Koncentrácia foriem života a dostupnosť Genetickej Mysle, Inteligencie Zdroja a Bytosti Vedomia pre tieto formy života tvoria tento pretkaný, multidimenzionálny matrix svetov. Keď mnohosť alebo „svety“, „úrovne“ či „ríše“ sú zobrazované v mýte alebo dokonca v opisoch moderného dňa, odkazujú na vnútorné dimenzie a nie na sedem vesmírov fyzického Veľkého Vesmíru.

Otázka 75 – Zmieňujú sa mýty našej kultúry tiež o bytostiach z iných vesmírov alebo len z nášho vlastného? Napríklad, sú anjeli z iného vesmíru?

Odpoveď 75 – Fyzické nástroje cítiacich foriem života z ďalších šiestich vesmírov neprekračujú do nášho vesmíru, respektíve naopak. Sedem vesmírov je izolovaných vibračne (priestorovo) a geneticky (bio-štrukturálne). Toto pomáha zaistiť, aby evolučné cestičky druhu v jednom vesmíre nekolidovali alebo neboli v konflikte s iným. Umožňuje to rozmanitosť. Umožňuje to takmer nekonečné evolučné rozšírenie. Zatiaľ čo fyzický nástroj nemôže prekročiť, individualizované vedomie môže. Niektoré bytosti, ktoré „migrujú“ z jedného vesmíru do iného, sú tohto stupňa. Toto nie je analogické s procesom vzostupu. Čo sa týka vašej otázky o anjeloch, anjelské bytosti nie sú z vonkajších oblastí vesmíru číslo sedem (náš vesmír). Skutočne nie sú ani z priestoru mimo našej galaxie.

James

Zdroj: http://www.wingmakers.com/answersfromjames.html

© 1998-2012, WingMakers LLC

Preklad: © 2006-2008, Golden Wing, Všetky práva vyhradené

Materiál je volne šíriteľný iba ak je bezo zmien, vcelku a zadarmo, s uvedením zdroja autorstva a prekladu.


Slovenskú stránku Tvorcov Krídel nájdete na tejto adrese

Súvisiace:

Tvorcovia Krídel
http://www.cez-okno.net/rubrika/rubriky/tvorcovia-kridel


Autori: 
september 01, 2012 23:16 popoludní
  • krát komentár

1 krát komentár

  1. Obrázok používateľa Maggie
    Maggieaugust 15, 2018 18:15 popoludní

    Komentár: 

    Thanks to the excellent guide

 

 

Top