Obrázok používateľa CEZ OKNO
KOLIKRÁT NA ZEMI HAVAROVALO UFO?

Tato otázka není tak směšná, jak se na první pohled zdá.
Snad možná pro ty, kdo se tímto oborem vůbec nezabývají. Podávám zde pokus o přehled případů o zřícení neznámého objektu s přihlédnutím k tomu, že nemohu znát všechny případy.
Začněme případem nejznámějším:

1. Roswell, Nové Mexiko, USA, 2. 6. 1947

Veřejnost tento případ dobře zná a tak jej pojmu jen stručně: na ranč Macka Brazela, poblíž městečka Roswell, dopadá neznámé těleso, jehož úlomky doslova zaplaví celý jeho ranč. To se stalo někdy kolen 2. 6., kdy Brazel uslyšel ohlušující ránu. Teprve druhý den našel jeho syn ranč doslova zaplavený podivnými úlomky. Brazel nějaké úlomky nasbírá a teprve až 6. 6. se rozhodne zajet do města a nahlásí událost šerifovi. Když přijede domů, jeho ranč je obležený vojáky. Nalézá se havarovaný objekt, poblíž kterého leží údajně dvě až tři bytosti. Vojáci zabavují trosky, odvážejí je na leteckou základnu spolu s těly. Následně nato je vypuštěna fáma o meteorologickém balónu, aby se uklidnila veřejnost, což se příliš nepovedlo a veškeří svědci události jsou umlčováni výhružným komandem. Ne však všechny se podařilo umlčet a ti, co se báli mluvit, vydali své výpovědi po promlčecí lhůtě. Prezidenti Spojených států vlastní o tom přísně tajný dokument. Prezidenti Truman i Nixon viděli těla i odtažený objekt a podzemní základny. Dodnes existuje na stovky výpovědí svědků.

2. Aztec, Nové Mexiko, USA, 1948

Tato událost byla zkoumána jen okrajově a svědkové upadli v zapomnění. Ve hře jsou dvě věci, proč se tak stalo. Možná to bylo tím, že armáda Spojených států si byla dobře vědoma možnosti prozrazení a tak nechtěla udělat stejnou chybu jako v případě Roswellu. Nebo tato havárie prostě unikla pozornosti. Nicméně byla sestavena vyšetřovací komise sice několik let poté, ale skládala se nejen z vojenských specialistů, ale i z novinářů a ufologů. Závěr bohužel není jednoznačný.

3. Kingman, Arizona, USA, 1953

Stejně jako událost u Aztecu, je i tento případ stále zahalen rouškou tajemství. Existují tu však svědkové. Jsou to většinou bývalí vojenští zaměstnanci testovacích laboratoří v Los Alamos v Nevadě. Podle nich byl vrak potichu odtažen do Area 51. Byl údajně v dobrém stavu a na základě toho byl stanoven speciální tým na renovaci a obnovu talíře. Byl vytvořen simulátor „létajícího talíře“, na kterém se trénovali budoucí piloti.

4. Ubatuba (Sao Paolo), Brazílie, konec září 1957

Svědecké výpovědi této události jsou následující: několik rybářů v městečku Ubatuba pozorovalo letící disk, který se velkou rychlostí řítil do řeky. Těsně nad hladinou udělal zarážející manévr a prudce se obrátil a letěl zpět vzhůru, kde náhle explodoval. Trosky padaly pomalu a leskly se. Vypadlo to, jako když se rozprskne rachejtle. Jenže tohle bylo v poledne. Většina trosek dopadla do vody, ale několik jich svědkové posbírali na pláži. Byly lehké jako papír. Svědkové poslali útržky na analýzu do místních novin O Globo v Riu de Janeiru. Redakce posílá celkem tři kovově vyhlížející vzorky do Výzkumného ústavu vzdušných jevů. Vzorky se pak dostávají k další analýze v Národním ústavu pro výzkum minerálů, kde se zjišťuje, že vzorky jsou z naprosto čistého magnésia, které se v pozemských podmínkách nevyskytuje.

5. Gdynie (Gdaňsk), Polsko, 21. 1. 1959

V nočních hodinách ohlásilo mnoho svědků podivný objekt, který dopadl do přístavu. Potápěči vylovili úlomky lesknoucího se „kovu“, který byl dán k rozboru do Polytechnického ústavu a do Institutu polského námořnictva. O několik dní později byla na pláži nalezena malá humanoidní bytost, která byla za přísných vojenských bezpečnostních opatření dopravena do Sovětského svazu.

6. Nova Scotia, Kanada, 4. 10. 1967

V nočních hodinách spadl do vody v malé vesničce Shag Harbour objekt, který měl v průměru asi 20 metrů. Letící objekt oranžově svítil a zhruba pod úhlem 45° dopadl do vody. Způsobilo to velký hluk. Obyvatelé si nejprve mysleli, že je to letadlo a tak zavolali kanadskou policii. Policisté v nedalekém hlídkujícím voze objekt viděli také.

Jiná hlídka dvou policistů, když přijela na místo, uviděla spolu s dalšími svědky, že objekt stále plave na hladině. Pohyboval se, svítil žlutě a zanechával za sebou podivnou žlutou pěnu. Narychlo se svolalo několik záchranných člunů, ale než k objektu dorazily, světla zhasla a objekt byl pryč. Žlutá pěna se stále objevovala na hladině. Letecká základna v Halifaxu nepostrádala žádné letadlo. Vydali zprávu, že u Shag Harbour spadlo něco neidentifikovaného. Potápěči prohledávali dno, ale oficiálně nic nenašli. Ufologové však vyslechli několik potápěčů a jiných zúčastněných lidí a zjistili, že jde o vojenské úředníky, kteří požadovali anonymitu, když budou mluvit. Příběh je následující: UFO se ponořilo na dno a pod vodou urazilo asi 35 km od pobřeží, kde bylo zachyceno námořními plavidly. K objektu pod vodou se přidal jiný, který jej opravoval. Jedno z námořních plavidel zůstalo na hladině a monitorovalo situaci několik týdnů, než do míst dorazila ruská ponorka s badateli na palubě. Obě UFO doplavala do zálivu v Maine, odkud ze dna odstartovala velkou rychlostí pryč do vzduchu. Další vlna pozorování proběhla 11. 10. nad stejnou oblastí.

7. Sverdlovsk (Jekaterinburg) Rusko, konec roku 1968

Jeden z nejznámějších případů sovětské historie. Neuvádí se přesně místo dopadu. Objekt sledoval Mig 21 a pořídil i sérii fotografií. Následně na to se diskovitý objekt v průměru 5 metrů zřítil do zalesněné krajiny. Sovětští vojáci vrak vyprošťovali ze země a naložili jej na nákladní auto. Byla nalezena jedna malá (necelý metr vysoká) hunamoidní bytost. Celé odklízení trosek, stejně tak jako následná pitva nalezeného těla, bylo nafilmována kamerou. Část tohoto filmu se později podařilo získat americkým novinářům a odvysílat dne 13. 9. 1998. Byl na něm i úryvek záznamu z pitvy. Byla získána i výpověď chirurga, který průběh pitvy diktoval stenografce. Smutné na celém případu je, že všichni 4 lékaři, kteří prováděli pitvu, zemřeli na krvácení do mozku krátce po pitvě 24. 3. 1969.

8. Pacifik, 1973

Námořní zpravodajský úředník vypráví, že když měl hlídku u námořního centra v Great Lakes, měl donést zapečetěný vzkaz veliteli do vzdáleného konce základny. Když vyšel, uviděl podivné letadlo ve tvaru kapky velké asi 20 metrů, které mělo pod sebou jakýsi „rám“. Nevydávalo zvuk. Později tento úředník mluvil s jedním členem posádky torpédoborce, který mu řekl, že sestřelil, ale nezničil vzdušnou raketou UFO, které kleslo ke dnu, když se plavili ze San Diega na Hawai v roce 1973. Následně nato jej ze dna vyzvedla ponorka a po železnici byl vrak pak poslán k opravě do Chicaga. Když mu námořník nakreslil obrázek objektu, byl přesně stejný s tím, co viděl v Great Lakes. Zda šlo o nějaký vojenský experiment, nebo o skutečné UFO, je dnes těžké zjistit.

9. Chihuahua, Mexiko, 25. 8. 1974

Tento den zaznamenaly vzdušné síly USA neznámý objekt na radaru nedaleko mexického zálivu. Po několika manévrech, které by letadlo nedokázalo, začal klesat jižně od Brownsville v Texasu. Americký radar jej sledoval až k městečku Coyame ve státě Chihuahua, kde z obrazovek zmizel. Místo, kde zmizel, byla neúrodná oblast Severního Mexika. O několik minut později řídící věž v El Pasu hlásí zmizení dopravní linky směrem do Mexika city. Po dalších minutách byly ze vzduchu spatřeny trosky letadla, avšak ihned nato přichází zpráva o dalším zříceném kulatém objektu poblíž toho prvního, který však nebyl roztříštěn pádem, ale jen poškozen. CIA okamžitě vysílá vyprošťovací tým, který podle satelitních zpráv odváží v konvoji jak havarovaný disk, tak i civilní letadlo. Satelitní fotografie, které zveřejnila mexická vláda, ukazují vojenské jeepy a nákladní auta jak odvážejí trosky. Disk měl asi 8 metrů v průměru, byl bez viditelných známek pohonu a bez většího poškození. Byl odvezen na Wright-Pattersonovu základnu. Nebyly podány žádné zprávy o možných pasažérech.

10. Berwyn Mountains, Wales, Anglie, 23. 1. 1974

Nad oblastí Clyd in Wales byl pozorován padající velký diskovitý objekt. Těsně předtím volaly na polici desítky svědků a hlásily podivnou formaci zelených světel. Asi v 19 hodin bylo slyšet ohlušující ránu v Berwyn Mountains, která způsobila otřes 4,5 Richterovy stupnice. Okamžitě se na místo vydala policie v očekávání, že se zřítilo letadlo. Co však nalezli, nikdy nezveřejnili. Následně nato vojáci uzavřeli celý prostor a konvojem odváželi nějaké trosky. Dokonce i policii a vyšetřovatelům bylo zabráněno do místa dopadu vstoupit. Jedna zdravotní sestra, která bydlela nedaleko dopadu, uvedla, že viděla spadnout velké UFO, zhruba jako „Albert Hall“ a po celém okolí byly rozesety nejrůznější úlomky i těla. Řekla, že došla k jednomu tělu a uvědomila si, že není lidské. Pak se u ní objevili dva úředníci Ministerstva obrany a vyhrožovali jí, že musí mlčet. Až v roce 1979 se na místo vydal inženýr elektroniky a našel tam mnoho podivných zelených kusů „kovu“ v horninách a kamenech. V laboratoři zjistil, že vydávají dvě kilowaty elektřiny a publikoval o tom sérii článků v Daily Express. Ministerstvo obrany vystupuje s verzí, že se vůbec nic nestalo a vše popřelo.

11. Tien Šan, Kirgizstán, 28. 8. 1991

Toho dne pozorovala radarová stanice objekt, který se vynořil doslova odnikud. Byl velký, doutníkovitého tvaru a letěl velkou rychlostí nad Kaspickým mořem. Radarová kontrola si ověřila, zda z nedalekého kosmodromu něco nevypustili, ale dostalo se jim záporné odpovědi s tím, že také něco pozorují. Z Kaspické základny ihned startuje letecká hotovost: dva Migy 29. Když měli piloti vizuální kontakt a objekt nereagoval na žádné signály, dostali povel jej sestřelit. Bohužel, když se letadla přiblížila na dostřel, vysadily jim motory a veškeré vybavení přestalo fungovat. Objekt pak nabral vysokou rychlost a zmizel za městem Alma-Ata.

V září téhož roku prosákly informace, že se v horách východně od města Karakol zřítilo obrovské UFO doutníkovitého tvaru. Do těžko přístupného místa byly zorganizovány dvě expedice badatelů z kazašské pobočky UFO. Teprve až druhá výprava byla úspěšná a najatým vrtulníkem objekt našla. Asi kilometr od objektu rozbila tábor. K objektu se nedalo přiblížit, protože vydával nějaký druh „šokových“ vln. V blízkosti objektu nefungovala žádná technika ani měřící přístroje či hodinky. Objekt byl asi 200 m dlouhý s naznačenými okny, bez viditelné pohonné jednotky.

12. Jižní Afrika, 7. 8. 1989

Neznámý objekt narušil jihoafrický vzdušný prostor. Pokus o radiové spojení se ukázal jako marný. Okamžitě vystartovaly dvě stíhačky Mirage, objekt však udělal několik manévrů, kterých letadla nebyla schopna. Později objekt zasahuje laserový kanón jednoho z letounů. Vyšlehují z něj blesky a klesá. Následně nato dopadl na hranice mezi Jihoafrickou republikou a Botswanou. Vojáci na zemi našli diskovitý objekt 150 metrů velký. Kolem něj byl spečený písek vlivem silného žáru. Kolem objektu se rozprostřelo silné elektromagnetické a radioaktivní záření, které způsobilo výpadky techniky a pád jednoho z vojenských vrtulníků. Objekt byl odtažen na leteckou základnu. Když prohlíželi objekt, uslyšeli podivný zvuk. Z otevřených dvířek vyšly dvě malé, šedavé humanoidní bytosti, které byly ihned zatčeny. Jedna údajně napadla lékaře a obě bytosti odmítaly jídlo. Byly převezeny na Wright-Pattersonovu základnu v USA. K dispozici je podrobný popis toho, jak bytosti vypadaly i další materiály týkající se jejich domovské planety, rasy a způsobu života. Bytosti byly údajně typem „ještěří rasy“, podobné, kterou popisují jiní svědkové podobných setkání. Údajně pocházejí ze starodávných dob Země.

13. Varginha, Brazílie, 20. 1. 1996

Velmi známý a „slavný“ případ, který se odehrál v malém městečku Varginha v Minas Geras. Toho sobotního odpoledne se procházely tři dívky po stezce, když se 16letá Liliána ohlédla na levou stranu a vykřikla. Uviděla divnou bytost lesklé a hnědavé pokožky se třemi vyčnívajícími rohy z hlavy. Seděla na zemi a měla velké červené oči. Liliána se lekla a utekla, zatímco zbylé dívky zíraly na bytost jako zkamenělé. Zdála se omámená a nevydávala žádný zvuk. Pak udělala bytost malý pohyb a dívky utekly. Vrátily se s matkou jedné z nich, ale nic nenašly.

Brzo toho rána dva farmáři vypovídají, že viděli UFO. Viděli objekt podobný ponorce, veliký jako autobus, letící nízko nad zemí, který nevydával zvuk jen jakýsi bílý kouř.

Místní lidé si začali dávat plavidlo do souvislosti s tvorem, který objevily dívky o 15 hodin později. Ufologové zkoumali celou oblast po 4 měsíce, vyslechli 14 svědků události, z nichž byli 4 vojáci - a zamýšleli zkoumání ukončit, protože se dělo něco podivného. Obvinili armádu z toho, že je zodpovědná za tajnou operaci, kdy zorganizovali akci na dopadení bytostí. Podle těchto zdrojů tři hasiči chytli jednoho ze dvou tvorů, který byl držen pod lékařským dohledem a později odvezen z města. Byl chycen poblíž místa, kde se o 5 hodin dříve dívky setkaly s jinou bytostí. Tato bytost byla okamžitě dána do dřevěné krabice zakryté černou látkou a odvezena z města asi 25 km do Tres Caracoes. Podle odborníků byla další bytost viděna v regionální nemocnici ve městě mrtvá. Byla zabita a byla to patrně ta, co ji viděly dívky. Podle svědků byl v nemocnici velký zápach z rozkládajícího se těla. Existuje i záznam z pitvy. Později úřady chtěly vše ututlat a do rodiny dívek přišli úředníci nabízeje velkou sumu, aby vše popřely.

Případů zřícení či pronásledování UFO jde do stovek, dokonce se objevují i události sahající ještě před rok 1947, kdy se objevil poprvé Roswell. Jeden z posledních případů se odehrál 15. 5. 2004 ve Venezuele asi 100 km od ústí řeky Orinoko.

Karel Rašín

Zdroj: EXOPOLITIKA.cz

marec 17, 2010 16:11 popoludní
 • krát komentár

2 krát komentár

 1. Obrázok používateľa Anonym
  Anonymmarec 18, 2010 11:02 dopoludnia

  Komentár: 

  No, ked to cele precitate, tak na konci Vam vyjde, ze mimozemstania su totalny amateri, ale to je presne to co to usvedcuje z toho, ze su to pozemske ufa. Mimozemstania tu lietaju uz 10 000-ce rokov a nepadali jak hrusky. Ked amici ukoristily hitlerove ufa co ten rok 1947 aj sedi, tak ako zacinajuci piloti, ktory si po prvy raz sadli za nieco co este ani nevideli, tak to tak potom vypada. Nesedi aj to ze ci uz v Afrike, Mexiku alebo Brazilii padlo ufo hned amici a do Wright Peterson. Dobre si precitajte tu Afriku. Jeden maly mig v afrike disponoval spickovym laserovym delom a zostrelil 150m hovado, ale to neni cim sa dostali, ale to ze oni toto 150m hovado odtiahli. Neviem jak asi zeriavom na kamion, ale 150m hovado? Ani omylom, toboz z Afriky do Ameriky a bez toho aby si toho niekdo vsimol. Zaujimave. Aj ta 13. Brazilia. Niekto kdo to pisal popisal ze bytost dali do krabice alebo ze zabita bytost bola patrne ta kterou videli divky. Akoby ten niekto tam bol a vsetko videl. Mohol by som pokracovat aj s predoslymi, ale to by som skor vytvoril dalsi clanok. Toto caste padanie svedci o amatersve ludi a nie o mimozemstanoch, ktory tu brazdia uz vyse 10 000 rokov. Treba si toto ameterstvo precitat a potom sa vyvysit nad ludske myslenie a uvedomit si nam ani len nepredstavitelnu spickovu technologiu mimozemstanov. Neni pochyb kto to tu pada(l). Jediny Roswell by som s prizmurenymi ocami zozral.

 2. Obrázok používateľa Anonym
  Anonymfebruár 10, 2012 09:26 dopoludnia

  Komentár: 

  Naozaj je tam dost vela veci nejasné čo ked dáte dokopy tak naozaj je to pravda že lietali len piloti ktory ešte tak dobre nepoznali tu techniku, amerika nebude to roztrubit že volačomu nerozumeju že ukoristili po druhou svetov.vojn.volačo čomu su blby, a hambia pozvat taky vedcov zo sveta,ktory by stym vedeli pomoct,a čo je stou gulatou bránou čo je ztakej materiálu jaké neegzistuje na zemy, a to našli pri pyramidák v roku 1975 Egypte, a je to 5000 rokov staré a vyryte bolo dokola na tej bráne hyeroglifi, aj to zobrali do USA a odtedy otom ani slovo neodznelo, alebo ešte niečo zobrali od nemcov, taky stojan navrhu je natom vyryte niake hieroglifi,a to nemci našli tiež Egypte okolo v roku 1938-39 už presne neviem ,samé záhady okolo toho, dufajme že raz to vyjde najavo, ale nie sme samy v tomto galagsie to viem,ale ešte nedozrel čas nato aby sa ukázali,živej velkosti.

 

 

Top