Obrázok používateľa CEZ OKNO
Nikola Tesla a jeho "paprsky smrti“

Tesla zemřel v lednu 1943, FBI okamžitě zabavila všechny jeho tiskoviny, schémata, nákresy a zápisky a vše odvezli do Kanceláře pro mimozemský majetek (OAP), kde byly oficiálně zapečetěny až do doby, kdy byly vydány jugoslávskému velvyslanci, který byl zástupcem Teslova majetku. Zůstaly ve skladu na Manhattanu až do začátku 50tých let, kdy se později vrátily do Jugoslávie. Ještě i po návratu se jugoslávská vláda domnívala, že FBI Teslovy papíry prohledala, když byly ve skladě a pořídila si mikrofilmy nebo si je ofotografovala.


J. Edgar Hoover, ředitel FBI, to popírá, ale fotostaické kopie fotografií Teslových papírů byly v držení sekce Armádního výzkumu a vývoje zahraniční technologie (RaD), když jsem je v roce 1961 převzal. Jak se tam dostaly?


Teslův majetek byl oficiálně zabaven vládou Spojených států dva dny po jeho smrti. I když FBI vědělo, že Tesla veřejně řekl, že zdokonalil své paprsky smrti – neexistovalo žádné nezávislé potvrzení jeho tvrzení – vláda nepodnikla žádné kroky, aby mu zabránila v tom, aby nemohl své paprsky smrti a své plány převést do rukou cizích mocností. Avšak víceprezident Henry Wallace řekl FBI, že vláda měla zásadní zájem o Teslovy materiály, ať již v nich bylo cokoli a instruovala FBI, aby je zabavila jakýmkoli způsobem budou moci. Právě proto FBI nařídila Kanceláři pro mimozemský majetek (OAP), aby 9. ledna 1943 vstoupila do Teslova hotelového pokoje a sebrala to. Ostatní Teslovy dokumenty, které již ve skladu byly, byly OAP zabaveny také.

Po několika dalších týdnech v lednu 1943 a po vlně diplomatických aktivit mezi velvyslanectvím Jugoslávie a kanceláří J. Edgara Hoovera, předal FBI celou záležitost OAP, která chtěla také uniknout z těchto diplomatických tahanic mezi Bělehradem a ministerstvem zahraničí. OAP, stále reagující na víceprezidentovy instrukce, že dokumenty, které by mohly pomoci nepříteli, by neměly opustit zemi, kontaktovala předsedu kanceláře RaD, Národního výboru výzkumu obrany úřadu vědeckého výzkumu a vývoje, Dr. Johna Trumpa. Dr. Trump prozkoumal dokumenty, určil, že mnohé z nich byly užitečné, ale rozhodl učinit fotokopie čísla dokumentů, které si Tesla psal během let před svou smrtí. Trump také napsal shrnutí těchto dokumentů, které se týkaly nedatovaných monografií Nikola Tesly označených „Nové umění projektování koncentrované nedispersní energie skrze přirozená média“, Teslův popis toho, jak vygenerovat a nasměrovat vysokoenergetický paprsek elektronů na nějaký cíl. Přestože to Trump zamítl jako nefunkční, nicméně dokumenty popisovaly Teslovo nejnovější myšlení o zbrani směrované energie, zařízení na urychlení paprsku částic.

S fotografiemi OAP a shrnutím Teslových materiálů, zůstal celý majetek ve skladě, dokud nebyl poslán v 50tých letech zpět do Bělehradu. To by bývalo mělo celou záležitost ukončit. Avšak v roce 1945 na konci války Velitelství vzdušných technických služeb (ATSC) se sídlem na Wright Field na kraji Daytonu v Ohaiu našlo kopie Teslových materiálů na OAP ve Washingtonu a vyslalo vojenského kurýra, aby je vzal a přivezl zpět do Wright Field. Ačkoli probíhala nějaká korespondence mezi OAP a ATSC po další dva roky, která se týkala povahy materiálů, minimálně jeden z důstojníků generála Nathana Twininga na Vzdušné velení zabezpečování (AMC) kontaktoval OAP v listopadu 1947, aby jim sdělil, že AMC na Wright Field má ve svém držení Teslovy materiály a bude je mít minimálně ještě po 1. lednu 1948. Poté, jak se zdá, materiály včetně Teslových vlastních monografů o jeho zbrani na urychlení částic úplně zmizely - dokud se zase neobjevily v mých spisech z OCRD (Kancelář náčelníka výzkumu a vývoje) v roce 1961. Ale byla to pouze jedna kopie.

Přinejmenším jedna další kopie Teslových monografů zůstala ve vlastnictví pracovní skupiny pod velením generála Twininga a našla si cestu do ARPA – Agentura pro výzkum vyspělých projektů ve Washingtonu během dalších deseti let. Ta se stáhla, když si pracovní skupina uvědomila, že na základě vypuštění Sputniku, neměly Spojené státy vůbec žádnou obranu proti válce ve vesmíru, kterou by započalo Rusko a ani proti mimozemšťanům. Měli jsme k tomu jeden životně důležitý klíč, avšak jen pouhý jeden možný proces, který by mohl narušit elektromagnetické pole pohonu, ze kterého jsme podezírali mimozemšťany, že ho používají: zbraň na směrovanou energii částic, která by mohla porušit elektromagnetickou vlnovou formaci kolem vesmírné lodi a proniknout antigravitačním polem. A nemohli jsme ani vyslat mikrovlny na vesmírnou loď vybuzenými molekulami v kompozitním materiálu. Protože zbraň s urychlenými částicemi nese s sebou silný elektromagnetický pulz, účinek tohoto el.mag. pulzu – stejný účinek, který má el. mag. pulz na jakékoli elektrické vybavení – má porušit antigravitační pole zničením integrity elektromagnetických vln lodi. Tímto způsobem, aniž by vesmírná loď explodovala by mohl paprsek částeček donutit loď ke zřícení zničením její schopnosti proti-gravitace. Ve své úloze jako konvenčnější zbraň proti příchozím bojovým hlavicím nebo nepřátelským satelitům, kromě zničení jakékoli elektroniky uvnitř zbraně skrze své elektromagnetické pulzy, vybudí paprsek částic atomy v cíli, což způsobí, že se rozptýlí a cíl exploduje. Tímto způsobem má paprsek částic dvojí destruktivní schopnost.


Tesla pochopil, že tato zbraň na paprskovité částice byla jako blesk se stejnou ničivou silou, pouze mnohem více kontrolovaná. Blesk je masivní paprsek elektronů. Vědci teoretizovali, že můžete dosáhnout stejného ničivého efektu s paprskem protonů. Přesto ostatní vědci argumentují tím, že protože elektrony nesou negativní náboj a protony pozitivní náboj, jsou náchylné ke zkřivení uvnitř pozemského magnetického pole, protože paprsek buď je přitahován opačným nábojem nebo odpuzován stejným nábojem. Kromě paprsku podobných částic bude obsahovat přirozenou rozptylovací sílu, protože podobné náboje v paprsku se budou odpuzovat.


Paprsek částic, na rozdíl od laseru, může operovat v jakémkoli počasí a za jakýchkoli atmosférických podmínek. Lasery se odrážejí od mraků a mlhy a slábnou čímkoli menším než dokonale čistým počasím. Paprsky částic proniknou a mohou operovat za všech podmínek.


Dnes však nízkoenergetická verze těchto zbraní na směrovou energii, částečně pradědeček Teslových paprsků a částečně potomek zařízení na směrovou energii z Roswellské lodi, je v současné době (1997) na trhu pro instalace do policejních aut jako zbraň proti prchajícím vozidlům - jako způsob jak vystřelit vysokorychlostní náboj, který zasáhne motor pronásledovaného vozu, který se okamžitě vypne.
Toto bylo zařízení vyvinuté původně armádou a nyní rozmisťované Armádním velitelstvím pro vesmír jako střela s paprskem na kinetickou energii pro ničení nepřátelských satelitů, o které uvažuje soudní vymáhací komunita. Ale její kořeny sahají zpět až k představám Nikola Tesly a k tomu, o čemž si vědci myslí, že je aktuální dílo technologie na směrovanou energii, která byla stažena ze zřícené vesmírné lodi v Roswellu. Nasvědčují tomu zprávy, které se objevily ve spisu přivezeném do mé kanceláře v Pentagonu v roce 1961 ze sklepa Pentagonu.

Ironií pro mě vždycky byla souhra mezi historickými pracemi a objevy Nikola Tesly a technologií, kterých jsme se dopátrali od mimozemšťanů, které se vyvinuli z našich zhodnocování roswellského vraku. Tesla experimentoval s bezdrátovým přenosem energie a zdá se, že mimozemšťané využívali jakýsi typ bezdrátového přenosu energie pro navigační a obranné důvody. Tesla psal o teoriích stojících za pokřivením nebo manipulací gravitačního pole skrze šíření elektromagnetických vln a zdá se, že mimozemšťané využívali právě takový druh technologie pro pohonný systém. A Teslovy popisy teorií, stojící za paprsky smrti, o kterých tvrdí, že je nakonec zdokonalil, se staly základem pro obranné zbraně, které rozmisťujeme, abychom napadali nepřátelská narušování našeho vzdušného prostoru mimozemšťany. To, co pro nás v Roswellu představovalo hrozbu a to, co jsme se nakonec dozvěděli z Teslových spisů, se stalo dvěma setkáními směrů vědeckých teorií, které se nakonec staly základem Strategické obranné iniciativy antibalistických raket a vesmírných plavidel nesoucí zbraně.

Plukovník Phil Corso, 1997, z knihy „The Day After Roswell“

Preklad: Karel Rašín

Zdroj: http://www.exopolitika.cz/


Súvisiace:

Nikola Tesla
http://www.cez-okno.net/rubriky/nikola-tesla


Autori: 
apríl 30, 2012 21:34 popoludní

 

 

Top