Obrázok používateľa CEZ OKNO
Obrana posvátné země (UTAJOVANÉ DEJINY ZEME časť XII.)

Příběh o Marsu, o který se se mnou Andromeďané podělili je jak přesvědčivý, tak zcela fascinující. Narozdíl od některých měsíců Jupitera a Saturna, měsíc Země a planety Venuše, Mars, vznikl v našem solárním systému. Je starý 6,1 miliard let a jeho vnitřní slunce, které všechny planety mají nebo měly, vyhaslo. Takže uvnitř je chladno, temno a mokro. Povrch je zpustošený a větrný. Avšak Mars se mění a měnil se za posledních 30 let. Andromeďané říkají, že se Mars ke Slunci přibližuje každé tři roky a že bouřky dosahující až 200 mil za hodinu, se zmenšují a mají menší frekvence. Každý rok polární čepice ukazují více a více změn v ročních obdobích. Dnes existuje technologie, která umožňuje, aby se na Marsu udržoval lidský život tak, jak jej známe.

Tajné kolonie na Marsu

Podle Andromeďanů, kteří provedli správnou koordinaci událostí v termínech technologického použití, mohl by být Mars plně osídlen pro lidský život za pouhých 20 let (rok 1997, pozn. překl.).

Jeden z měsíců Saturna nám také nabízí tuto možnost. Mars má jednu část velmi podobnou té zemské. Má svou historii opětovných kolonií a života. Podle Moraneye, byl Mars první planeta v našem solárním systému, která byla prozkoumána a kolonizována. Když do našeho solárního systému přišla civilizace, zastavila se nejprve na Marsu. Kdysi byl na Marsu oceán a atmosféra. Byl také na jiné oběžné dráze, než je nyní. Měl rostlinný život a některé základní životní formy, které se tam však nevyvinuly, ale byly tam přeneseny a to nejen na Mars, ale i na Zemi a to před 189 milióny let. Přinesli je tam obchodníci, výzkumníci a horníci ze systémů Alfa Draconi, Ursa Major a Ursa Minor, Lyra, Plejády, Zeta Reticuli a Sirius.

Nyní existuje několik dalších skupin, které tudy prošly, ale byly to skupiny, které v našem solárním systému převážně těžily minerály, rudy, biologické vzorky a všechny druhy různých věcí. Když přišly, vždy po sobě něco zanechaly. Některé ze životních forem, které byly a budou objeveny na Marsu, jsou přesně identické životním formám, které máme zde na Zemi. Vesmírné cestování existovalo v naší galaxii po 4,4 miliard let, podle toho, co říkají Andromeďané. Fosilní záznamy jak Země, tak Marsu, jasně ukazují, že většina životních forem měla velmi malý aktuální vývoj a zdá se, že téměř plně zformovaný. Jinými slovy, prostě se náhle objevily na scéně, protože sem byly zavlečeny, podle Andromeďanů dřívějšími vesmírnými průzkumníky a inženýry biologie. Pokaždé, když přišli, pohráli si se životními formami. Je zřejmé, že před 69,3 milióny lety prošel naší sluneční soustavou velký planetární asteroid obtěžkaný mnoha úlomky. Tento asteroid, podle Vasaise měl takovou magnetickou sílu, že jak prolétával, odtrhnul Mars z jeho původní oběžné dráhy (která byly blízko Země) a stáhnul jej o 19 miliónů mil dále. Tohle všechno se stalo ve velmi krátké době, čímž se všechno na planetě zdevastovalo, odtrhlo to atmosféru a zapříčinilo tři postupné polární posuny. Ačkoli tento asteroid zanechal atmosféru Země mírně nedotčenou, Marsu to trvalo desítky miliónů let, než byl schopen hostit dokonce i základní formy života.

Podle Andromeďanů, měl Mars dokonce kdysi i dinosaury a fosilie těchto zvířat tam nalezly vyslané týmy. Konečně, ještě o tom uslyšíme, až se věci stanou otevřenější.

Podle Andromeďanů byl Mars periodicky obydlován po 3,8 miliard let a po celé planetě jsou ruiny. Většina z těchto ruin je pohřbena pod desítkami tun písku, tak jako zde na Zemi je to poušť Gobi, pod kterou jsou rozvaliny starých měst. Většina z nás také slyšela o Cydonii a pyramidách na Marsu. V oblasti Cydonie existují také válečné rozvaliny, které dosud nebyly objeveny. Je zajímavé, že slovo alquahir – egyptské slovo označující město Káhiru – znamená také Mars a to v egyptském jazyku existuje tisíce let. Podivná náhoda.

Rozvaliny na Marsu

Oblast známá jako Tharsis Ridge obsahuje ruiny starého města s věkem přibližně 69 miliónů let. Oblast Utopia má také ruiny starého města. Tato města byla pohřbena po 69 miliónů let. Skutečně zajímavá oblast se nazývá Mariner Valley Canyon, kde leží prastaré lyránské město, které bylo pohřbeno po 113 miliónů let. Pod touto oblastí existuje široká síť podzemních tunelů a jeskyní. Tato oblast se nalézá tam, kde je umístěna základna Eva.

Podzemní základna Eva

Podzemní základna na Marsu nazvaná Eva je rozsáhlý komplex postavený původně před milióny lety, která byla znovu aktivována za pomoci Šedých pro pozemskou vládu. Rozprostírá se přes oblast 118 mil dlouhou a v některých místech sahající tři patra pod zem. Je domovem přibližně 300 000 lidských bytostí a ta nejhlubší část je téměř 2 km pod povrchem. Má čtyři vchody na povrchu, které se skládají ze dvou výtahových šachet a dvou hangárových, tlak vyrovnávajících vchodů doplněných výtahy. Jinými slovy, pokud letíte lodí, vlétnete do hangáru, který se zavře a vám se vyrovná tlak a klesáte do obytných čtvrtí.

Podzemní základna Adam

Většina hardwaru dovezená na Mars, jak jsem se zmínil na začátku, pochází z Měsíce přes Rusko a Diego Garcia v Indickém oceánu.

Oblast známá jako Hellas Elanitia nebo Plains of God, je místem pozemní kolonie a východně odtud je město označené jako Adam. Daleko v minulosti v této oblasti bývalo velké vodní jezero. Jsou tam tři kopulovité struktury vestavěné do horského masivu. Největší z těchto tří kopulí dosahuje 2,6 mil v průměru a další dvě přibližně jednu míli v průměru. Každá z těchto kopulovitých struktur je spojena mezi sebou tunely. Nejvyšší kopule měří 300 metrů pod povrch Marsu. Pod hornatou oblastí, kde leží Adam je další tunel, který vede do jeskyní oblasti, která je 7 čtverečních mil rozsáhlá. Andromeďané nemají ponětí, co je uvnitř těchto jeskyní, protože skupina z Orionu má silové pole, které je odstiňuje před jakýmikoli zraky. Nikdo neví, co se tam děje.

Skupina Orion Redoux

V březnu 1989 ruská sonda Phobos udělala obrázky mateřských lodí přistávajících na povrchu Marsu, jakož i snímky jedné průzkumné lodě, která vypálila sondu, která explodovala. Jedna z těchto velkých lodí, 250 mil dlouhá, přistála na staré základně skupiny Orion, která byla znovu aktivována. Tato základna je více než jeden milión let stará a je zcela pod zemí zabíraje 64 čtverečních mil, obsahujíce pět podlaží a rozprostírá se 2.550 metrů pod povrchem. Byla plně funkční od června 1994 a obsahuje 2 111 průzkumných lodí a přes 100 000 vojáků z Orionu a Alfa Draconi.

Oblast Cydonie byla poslední základnou obývanou Plejáďany, Lyřany a Siriány, když náš solární systém padl do rukou skupiny z Orionu kolem 317.000 let před n.l. Tato základna byla částečně zničena při útoku.

NSA v roce 1959 přistává na Marsu

První přistání na Marsu NSA (Agentura národní bezpečnosti) „černou vládou“ bylo v březnu 1959, kdy byly poslány tři lodě do oblasti Cydonie. Na tuto první misi bylo posláno pouze 29 vojáků a vědeckých zaměstnanců. Tato „opevněná“ oblast měla loď a pracovníky, zatímco Eva byla znovu otevřena za asistence Šedých. Provedenou konstrukci postavily stejné skupiny, které pracovaly na konstrukci na Měsíci, byly to: Army Corps of Engineers; Betchel; A. A. Matthens; Robbins Corporation; Psi Corps a vědci a inženýři z JPL. Všichni na tomto projektu zaměstnaní neměli rodiny, které by se o ně mohly bát a všechny záznamy o jejich existenci, kromě osobních vzpomínek lidí ze Země, byly vymazány jednotkami NSA Ultra a Blue Moon (což je Alfa I. a II.), kteří se pro tuto misi rekrutovali z řad zaměstnanců. Tohle všechno bylo z toho důvodu, že Země se blíží samodestrukci díky znečištění, přelidnění a mizení přírodních zdrojů. Tyto základny byly dokončeny v roce 1968. Andromeďané řekli, že „černá vláda“ by udělala cokoli, aby zachovala v této věci tajemství. V březnu 1989, 30 let po prvním přistání na Marsu, skupina Orionu a Drakoniánů podnikla na kolonii na Marsu invazi a veškerá komunikace mezi základnou na Měsíci a Marsem ustala. Někteří z největších talentů a mozků na Marsu uvízli. Tři stovky tisíc lidí se ocitlo bez komunikace. Americké a ruské sondy byly následně na to vyslány, aby se podívaly, co se na Marsu mohlo stát a byly z povrchu Marsu zničeny nebo znehybněny.

Otázka: Až začneme vidět na nebi lodě, čí budou? (píše se rok 1997, pozn. překl.).

Collier: Bylo mi řečeno, že první masové pozorování lodí, které se bude pozorovat v USA budou naše vlastní lodě. Budou to ty, které naše vláda již postavila. Nebudou to mimozemšťané. Budou naše. První skutečné velké signály budou v oblasti Nového Mexika, protože je to oblast nejvíce kontrolovaná vládou a Šedými. Mají tuto oblast tak uzavřenou, že se tam nic nemůže pokazit.

Holografický záznam křesťanství

Otázka: Můžete být přesnější o tom, jaké je stanovisko Andromeďanů ohledně křesťanství, zvláště z pohledu faktu, že měli holografický přístup ke všem událostem, co se na Zemi staly?

Collier: Víte, nemluví se mi o tom dobře, protože jsem byl vychován jako katolík. Byl jsem ministrantem. Tato pravda mě zlomila srdce. Chápejte, zjistit, že to, co jsem si myslel, že je pravda, ve skutečnosti pravdou není, to je pro mě hodně osobní, ale nepočítám s tím, že někdo sestoupí a spasí mě. Pohled Andromeďanů na celý tento scénář je skutečně jiný než to, co mi bylo řečeno zde.

Otázka: Je zřejmé, že existovalo několik osob v historii se jménem Jošua, přeloženo volně jako „Ježíš“. Existuje přeci Jošua Ben Josef atd. Jak se tohle všechno vyvíjelo?

Collier: Dobrá. V podstatě to, co se stalo bylo, že katolická církev vytvořila kombinovanou postavu, protože tenkrát vynaložili mnoho zdrojů na uhašení náboženské války. Tehdy se to zdálo jako dobrý nápad, ale jako mnoho věcí, se to zvrtlo. Jošua Ben Josef byl židovský rabín, který žil mezi lety 70 až do 9 let před n.l. V určité době byl zřejmě ukřižován, obviněn ze zlodějství. Dříve existoval muž jménem rabín Hallel, který zemřel v roce 100 před n.l. Rabín Hallel byl nazýván „Velký učitel“. Mnoho křesťanů to vedlo k tomu, aby věřili, že muž jménem Ježíš se takto jmenoval, přičemž to byl ve skutečnosti rabín Hallel. Teď, to co se stalo bylo, že Nový zákon, za pomoci koncília Nicea vytvořil kombinovanou postavu „Ježíše Krista“. Většina slov, která jsou přičítána této kombinované postavě se hovorově odvolávají na „Ježíše“, byla ve skutečnosti vyslovována Apolloniusem z Tyany, kterého bible nazývá „Pavlem z Tarsu.“ Protože měl Řím svoje vojáky roztroušené po celém území a všechny války byly z důvodů náboženství, tak to, o čem koncílium Nicea rozhodl, bylo, že v podstatě vytvoří „státní náboženství“. Udělali vlastně kombinaci náboženství východu a západu, obojí se zabývaly uctíváním Slunce. Ti na západě vyznávali Hesose, také zvaného Hesse. Ti na východě vyznávali Slunce, vyznávali Krišnu, který je v Řecku nazýván Kristosem. Ta úplně první „bible“, která byla dána dohromady v roce 325 našeho letopočtu; vzali několik knih, které Apollonius z Tyany přinesl z Barmy nazvali je „Codes of the Iniciates“ (Kódy zasvěcených – také Zákoník zasvěcených), který se zajímaly o lidský vztah k ročním obdobím, mezi jinými. Obsahovaly lekce, které byly předávány těm konkrétním Svatým mužům v Indii během této konkrétní doby v historii. Kódy zasvěcených obsahovaly údajně slova, která vyslovoval Krišna. Ta úplně první „bible“ se nazývala Helios Biblos, což znamená „Kniha Slunce“.

Helios Biblos byla sestavena mezi lety 324 a 355 našeho letopočtu koncíliem Nicea pod vládou vladaře Konstantina Velikého. Pak pomalu vyvinuli „Boha“, persónu, která nahradí Slunce a pomalu změnili knihy podrobným uspořádáním materiálu hovořícím o reinkarnaci a o mnoha dalších učeních. Změnili význam a každý písař, který na tom pracoval, pozměnil věci, jako systémy víry, které byly korigovány s převládající dobou.

Přesná slova připisované historickému „Ježíši“ s odvoláním na kázání na hoře, byly nalezeny v tureckém muzeu. Jejich autorem je řecký senátor z roku 64 našeho letopočtu. Církev roztrousila všechny sesbírané informace co mohla z různých dob v historii a potlačila to, s čím nesouhlasila nebo to, co nechtěla, aby lidé věděli.

Léčitel (ranhojič) v celém scénáři byl Apollonius z Tyany, který poukazoval na katolickou církev jako na „antikrista“, nehledě na skutečnost, že byl také znám jako Pavel z Tarsu, hlavně proto, že podněcoval rebelii proti římské tyranii.
Jošua Ben Josef z toho, co vím, byl z královské linie, ale pokusil se také vytvořit rebelii proti římské tyranii.

Ovšem byl tu také další Jošua. Ano, bylo to velmi běžné jméno více než Judea. Byl to rabín, který byl také jaksi rebelem. Zemřel v Massadě v roce 64 našeho letopočtu a jeho přítomnost v Massadě byla příčinou proč byla Massada napadena. Jeho jméno bylo Jošua Malathiel. V konečném součtu v historii neexistoval vůbec žádný „Ježíš Kristus“. Byla to kombinovaná postava a historie tento fakt odkrývá.

Otázka: Robert Morning Sky odhalil, že specifické ukřižování, které se týkalo Jošui bylo nepravým ukřižováním při kterém osoba ve skutečnosti nezemřela, protože jí byla podána bylinná směs k stimulaci smrti a že Bar Abbas byl ve skutečnosti synem Jošui zde zmiňovaného.

Collier: Ano, pokud vezmete jméno Bar Abbas, které je jménem o dvou slovech (nikoli Barabáš jako biblický produkt římské církve) dostanete se až ke staré hebrejštině, ve které to znamená „syn učitele“ nebo „syn mistra.“

Takže Bar Abbas je synem Jošui Malathiela a odsud vzrůstá linie do Francie. Kniha Alexe Christophera „Pandořina skříňka“ se tím zabývá. Takzvaná „pokrevní linie Krista“ se vztahuje na misi Templářů. Vztahuje se nikoli na Jošuu (Ježíše) Malathiela samotného, který zemřel v roce 64 našeho letopočtu, ale na jeho syna Bar Abbase, který přežil a odešel do Francie.

Otázka: Je to také spojeno s „modrou krví“ a mimozemskou genetikou?

Collier: To je správné.

Otázka: Takže Jošua Malathiel měl „modrou krev?“

Collier: Ano měl, a měl spojení do domu Davida (Hospodin vybuduje Davidovi dům – to znamená královskou dynastii pozn. překl.) a když projdete celou cestu zpátky, celou linií přes Davida dostanete se k Mojžíšovi, který byl lidsko-mimozemský „kříženec“.

Otázka: Takže to byl Jošua Malatheil, kdo byl do tohoto „scénáře křížení“ zapleten?

Collier: Nevím to jistě. Jediné místo, kde jsem slyšel příběh, o kterém mluvil Robert Morning Sky je v knize nazvané „Crucifiction by an Eyewitness“ (Ukřižování svědky) což vůbec nenaznačuje, že Robert má tyhle údaje z této knihy, ale Esejci byli bylinkáři a věděli, jak namíchat dávky a tyhle věci všechny znali. Ovšem ta skutečná tajemství o všech těchto věcech leží ve Svitcích od Mrtvého moře.

Otázka: Které vláda uzamkla nebo přinejmenším většinu z nich a nechá do nich nahlédnout jen vybraným lidem.

Collier: Ano, římskou církví, protože to, co ukazují Svitky od Mrtvého moře podle Andromeďanů je, že vyprávějí pravdivý příběh o tom, kdo byl Jošua, jak jsme o tom mluvili.

Otázka: Jošua Malathiel?

Collier: Ano. Mezi lety 1950 a 1960 učinil rabín Wise rozsáhlé studium rozsudků smrti a úmrtních listů těch, kteří byli během oné doby ukřižováni, protože Římané udržovali záznamy a jediný Jošua uvedený v seznamech, který byl ukřižován, byl muž, který se shodou okolností jmenoval Jošua Malathiel. Byl uveden jako zrádce a zloděj. Máří Magdaléna (Mary of the house of Magdalena) byla žena Jošui Malathiela. Pocházela z velmi dobře situované rodiny, která pěstovala holubice kvůli obětem inscenovaných v chrámech Farizejci. Myslím, že kniha Svatý Grál o tom také trochu hovoří. Židovskou tradicí tehdy bylo, že každý 13tiletý muž, který byl rabín, si musel vzít ženu, mít děti. To byl zákon.

Otázka: Jak vzešel scénář ukřižování Jošui Malathiela a jeho syna Bar Abbase?

Collier: Příběh, který se za tím skrývá je, že oni si vzali Bar Abbase, protože věděli, že si pro něj jeho otec Jošua přijde. Zaplatilo se výkupné a oni udělali „zfalšované“ ukřižování, aby ukryli fakt, že Římany vyplatili. Malathiel území neopustil. Pokračoval v tom, co činil a zemřel v Massadě. Existuje zřejmě jistý svitek, který je v držení Rusů, který to dokazuje a také, že jeho syn Bar Abba byl eskortován do Francie se zbytkem rodiny.
Otázka: Co byste jim řekl, kdyby se o to zajímali?

Collier: Všechno, co bych jim řekl je, že skutečná historie nepodporuje myšlenku nebo důkaz, že „Ježíš Kristus“ žil. Dokazuje, že Apollonius z Tyany byl skutečný a další věc, o které bych řekl, že „jste byli napáleni“. Není žádný prostředník mezi vámi a Tvůrcem, váš vztah je přímo k Tvůrci.

Otázka: Ovšem, právě proto byl gnosticismus (souhrnné označení pro mystický náboženský proud, který silně ovlivnil pozdní antickou kulturu. Pozn. překl.) po celou dobu historie potlačen.

Collier: Tyto „církve“ existují pouze, aby lidé „v ně věřili“ a podporovali je finančně. Když tohle dáte pryč a řeknete „můj vztah je s Tvůrcem, nepotřebuji prostředníka“, a pak „už vás není potřeba“. Postavme se tomu, církev je politika a formuje se z vlády. Andromeďané sdílejí velmi stejný názor jako některé plejáďanské skupiny – že veškerá náboženství na planetě jsou tvořena vládou a oni nevidí žádný rozdíl mezi vládou a politikou (zprostředkující moc) v jejich chápání. Mám na mysli lidi platící si kněze, aby jim „zajistili místo na nebi“.

Otázka: Jsou nějaké náboženské systémy na této planetě, které jsou vůbec prospěšné?

Collier: Jsou dva náboženské systémy, o kterých bych řekl, že byly prospěšné a ty byly původem z buddhizmu a původem z Shinto (Šintoismus - původní náboženství Japonska založené na animismu a polytheismu. Pozn. přek.) Všechny ostatní jsou navržena tak, aby vás zastavila a řídila vás. Takhle to chápou Andromeďané.

Alex Collier

Překlad Karel Rašín

Zdroj: EXOPOLITIKA.cz


Náš preklad vybraných pasáží knihy nájdete na tejto adrese.

   Svoje tipy do seriálu UTAJOVANÉ DEJINY ZEME môžete posielať na redakčný mail.

Celý seriál "Utajované dejiny Zeme" nájdete postupne na tejto adrese.

december 21, 2009 13:33 popoludní
 • krát komentár

3 krát komentár

 1. Obrázok používateľa Anonym
  Anonymdecember 26, 2009 23:39 popoludní

  Komentár: 

  aby to mohlo byť pravdivé. Ale ako sci-fi sa to číta celkom dobre.

 2. Obrázok používateľa Lusyen
  Lusyenjanuár 22, 2010 14:02 popoludní

  Komentár: 

  Týto ludia ktorí akože poznajú tajomstvo o ktoré sa chcú nezištne podeliť a neskôr zarobia státisíce dolárov na vlastných knihách mi už poriadne dvíhajú tlak.....iba prinášajú bludy medzi ľudí, ktorí sa snažia pátrať po skutočnej pravde......keby aspoň nebol taký megaloman a uvažoval v menšej mierke....vlády majú podzemné základne ale aj na zemi postaviť niečo také stojé neskutočné prachy a tento múdrak popisuje základne na marse ktoré by nevymyslel ani Georg Lucas.....prosím ušetrite nás takýchto "prorokov".....osobne mám rád serióznych záhadológov typu doktor Jesenský nie týchto pseudovedcov s cansasu ako pán collier

 3. Obrázok používateľa Fero
  Ferojanuár 23, 2010 07:20 dopoludnia

  Komentár: 

  Veľmi veľmi veľmi hlboko sa v prípade Colliera mýliš
  Zisti si o ňom viac - nebude problém v tom, že píše o fantastickejších veciach, než si ochotný uveriť?
  Ináč Jesenský má dobré veci...

 

 

Top