Obrázok používateľa CEZ OKNO
Příběh muže, který 10 dní chyběl

Jedno pondělí uprostřed února roku 1989 se Alec Newald na Novém Zélandě vydal na cestu od Rotorua do Aucklandu, která měla trvat tři hodiny. Když přijel do Aucklandu, cítil se unaven a zmaten, ale byl ještě více zmaten, když se ono pondělí dozvěděl, že je vlastně úterý, at o 10 dní později - a on neměl ani tušení, co se dělo mezi tím! Když se Alecovi obnovila paměť na oněch 10 chybějících dní, uvědomil si, že se jeho život navždy změnil. Na cestě, když projížděl mlhou přes hornatý pás, byl Alec vytlačen ze silnice bytostmi z mimozemské civilizace.


To, co se dozvěděl a co prožil během svého pobytu s těmito přátelskými bytostmi, má hluboké důsledky pro nás pro všechny na Zemi.

Brzy po jeho „návratu“ se Alecovi začali dít podivné návštěvy od „vládních vědců“, kteří chtěli znát jeho zkušenosti. Mezi dalšími záležitostmi byli „vědci“ horliví se dozvědět, jakých schopností si všiml u této mimozemské rasy. Alec moc nespolupracoval, a tak se brzy ocitl ve svízelné situaci.

Bylo zřejmé, že tito „vědci“ věděli o Alecových únoscích všechno a očekávali, že se jednou na Zemi vrátí – a to brzy.

Alec podle svých zkušeností napsal knihu „Co-Evolution“. Následující informace jsou právě z této knihy...

Skrytá realita

Existuje mnoho z historie této planety, o níž se nikdy nehovořilo. Nemluvím zde o již objevených historických faktech, ale pouze o materiálu, který je již znám pár vybraným jedincům uvnitř naší komunity. Většina z těchto znalostí se předává pomocí vět a byly úzkostlivě střeženy několika tajnými sektami, které byly zasvěceny od počátku, ale tyto sekty nebyly nutně „tajné“. Původní záměr byl, že tyto staré vědomosti budou hromadně sdíleny s obyvateli planety, když to držitelé důvěry uznali za vhodné. Druh, uváděný pro zdědění těchto znalostí, je znám jako Homo sapiens. Pro vaši informaci: Homo sapiens a kromaňonec byli uměle geneticky upraveni!

Poslední kousky do skládačky kromaňonce byly dány dohromady přibližně před 70 000 lety. Nebyla to první humanoidní bytost, jež chodila po Zemi, ale byl to první typ, který byl zkonstruován, aby se choval jako přijímač nebo sběrač, tak, aby jiné „entity bez těla“ mohly spolužít s touto humanoidní formou, aby prožívaly fyzicky děje své hostující pevné vnější tělesné formy! Na tyto entity se odkazuji jako na duši nebo ducha.

Tyto nové druhy byly navrženy tak, aby byly schopné uchovávat všechny skladované informace, které se v budoucnu kdykoli oživí. Všechny vědomosti, které tato rasa potřebovala až do dalšího evolučního kroku, byly již na planetě překonány a uchovány v trezorech těch, kdož mají důvěru.

Tito poživatelé důvěry od té doby porušili své závazky, které vůči poskytovatelům vědomostí měli a já si myslím, že poměrně nedávno zapomněli dokonce na identitu svých prastarých patronů.

Setkání se strážcem

Když jsem vzhlédl, uvědomil jsem si, že se k nám blíží tři mimozemšťané, ten nejvyšší vypadal jako můj ženský doprovod z dřívějška. Ten druhý byl o něco menší a byl to muž. Ten třetí byl menší, mnohem menší a šel vepředu před těma dvěma. Měl střední postavu a kulatou hlavu a poněkud neobvykle přimhouřené oči, které byly velké a posazené níže než máme my. Měl malá ústa, ale neviděl jsem žádné uši ani nos. Jeho fyzický vzhled byl téměř bez vad, neboť jsem byl okamžitě zasažen nezdolným pocitem jeho přítomnosti. Nemohu říci, že to bylo hypnotické, spíše naopak. Bylo to jakoby jeho energie byla projektována na moje tělo a to ji absorbovalo. Nejsem vůbec schopen adekvátně popsat ten pocit za použití pouhých slov. Ti, kteří měli takový zážitek, budou vědět, co mám na mysli! Jeho komunikace se mnou byla také mnohem silnější a jasnější, než jsem zažil s kýmkoli jiným. Toto ale nebyl onen mimozemšťan, o kterém jsem četl nebo jehož jsem viděl nakresleného v různých časopisech a knihách. Byl vysoký tak 120 cm.

„Vítej,“ řekl. „Jsem strážce určený pro tento sektor. Cokoli budeš chtít nebo potřebovat anebo budeš-li chtít se tu s námi zdržet, zeptej se a já udělám vše, co budu moci, abych to zajistil. Oblečení, které ti bylo dáno, ti umožní nám porozumět a nám zase porozumět tobě.“

Musel mi číst myšlenky, když vstoupil do místnosti, neboť jsem se právě na ty šaty chtěl zeptat.

„Nemluvíme tak jako ty, jak sis nyní všimnul. Někdy je verbální zvuková zpráva nutná, v případě dlouhých vzdáleností. Nebudu se vyptávat, zda budeš chtít zůstat, nebo se vrátit. Doufám, že si budeš přát mít příležitost vstřebat vědomosti a pochopení předtím, než se rozhodneš. Existuje několik věcí, které ti v tuto chvíli říci nemohu. Doufám, že to pochopíš. Nicméně, budeš mít příležitost získat značné vědomosti o různých tématech, včetně svých vlastních. Avšak něco nebo všechno z těchto vědomostí ti bude muset být odstraněno, pokud se rozhodneš odejít a vrátit se na svou planetu.“

Příjezd


První nejpozoruhodnější věcí na tomto městě byla jeho uspořádanost a řád, druhou jeho rozlehlost. Nebyly vidět žádné hranice. Město to bylo patrně větší než na Zemi; tam, kam jsem přijel, to bylo velké, velmi velké. Rozléhalo se na všechny směry, všude tam, kam jsem dohlédl. Zdálo se, že je to jen úzký pruh země, avšak nejednalo se o pobřeží ani o poušť - město bylo mezi to vmáčknuto. Jak klesala naše výška, moře ztratilo svou namodralou barvu a změnilo se skoro na černou. Nebyl tam vítr a vše vypadalo jako skleněné. Mohl bych rozeznat tmavou linii nedaleko od pobřeží, které pravděpodobně ustoupilo od pobřežní mělčiny. Poslední věcí, která na mě zapůsobila, byl nedostatek výškových budov, kromě jedné nebo dvou podivných věží a dominanty malých kruhovitých tvarů mezi několika velkými konstrukcemi do tvaru pyramidy.

Trvalo sotva několik minut než jsme vstoupili do atmosféry, ale pak loď přistála. Cítil jsem směsici obav a vzrušení. Nyní, když jsem byl zde, ať už to bylo kdekoli, všechno co se odehrávalo jsem začal chápat. Uvidím ještě někdy svůj domov? Hledá mě někdo? Panika ustoupila a ten den zvítězila zvědavost. Dychtivě jsem sledoval pohledem diváka svůj první pohled na mimozemskou krajinu. To, co jsem zrovna uviděl, byla oblast na úrovni země podobná jakémusi dvoru vedoucímu do dvou pyramidových budov. Vypadalo to, že jsou z materiálu připomínajícího tónovací sklo nebo poloprůhledný plastik. Z mého stanoviště jsem neviděl vrcholek těch budov, ale později jsem zjistil, že byly opatřeny spirálovitou věží nebo nějakou anténou. Výška věže byla přibližně o 25% větší než celková výše budov. Každá budova byla zase završena něčím, co těžko dokážu popsat – snad jako velká světelná baňka. I když to zní sebepodivněji, jaktěživ jsem nic takového ve své vzdálené minulosti neviděl. Tyto baňky zářily dnem i nocí a při bližším průzkumu vypadaly, že jde spíše než jen o nějaké skleněné koule, o nějakou síť nebo pletivo staveb. Asi to byla nějaká forma elektromagnetické sítě nebo štítu nad vlastním přistávacím místem, možná nějaké silové pole či energii soustřeďující zařízení.
Od jedné ke druhé stavbě to byla jen krátká cesta, což jsem viděl z lodi. Vzduch byl klidný a bylo překvapivé ticho. Vskutku, bylo to něco jiného, než když jsem vystoupil z transportní lodi, kde byl v pozadí jakýsi druh hluku, ačkoli jsem nic nikde neviděl.

Povrch, po kterém jsem chodil, byl podobný korku, vypadalo to, že to má póry a byl pod nohami mírně poddajný…

Zeena

Alec mluví se svým kontaktem jménem Zeena, když byl na jiné planetě. Vysvětlovala mu historii Země a proč je to tak, jak to je. Vysvětluje mu sílu temnoty, která vládne vším a způsobuje všechny problémy, které dnes na Zemi máme.

"Zákony přírody porušujete každý den, když jedete autem do práce. Tohle je dokonce pro nás to nejkurióznější, že i když všechny tyto věci znáte, i přesto s tím pokračujete dál. Proč nemáte proti tomu u vás ve vaší společnosti nějaký zákon? Copak znečišťování nezabíjí? Jste vy lidé tak slepí, že nevidíte, co se stane společně s nárůstem těch vašich divných strojů? Nepotřebujete odpověď, neboť tyto důvody znáte. To je jen tak jako příklad…“

"My v podstatě pocházíme z vaší budoucnosti. Nezáleží na tom, je-li to šest minut do vaší budoucnosti nebo šest let. Když se můžete dostat k jednomu, dostanete se k druhému. Ale pro nás to není tak jednoduché, protože my pocházíme ještě z jiné dimenze. My jsme pro vás těmi, které byste nazvali „vesmírní cestovatelé časem a dimenzemi“. Zní to jako dobrý film, že? Vašemu Spielbergovi by se to líbilo!“

http://www.bibliotecapleyades.net/vida_alien/alien_coevolution.htm
http://www.bibliotecapleyades.net/vida_alien/vidaalien_signtimes02a.htm

Preklad: Karel a Dana Rašínoví

Zdroj: http://www.exopolitika.cz/


Súvisiace:

Seriál: Projekt Alfa
http://www.cez-okno.net/rubrika/serial-projekt-alfa


január 10, 2013 21:39 popoludní

 

 

Top