Obrázok používateľa CEZ OKNO
PŘÍPAD Z FRANCOUZSKÉ VESNICE CUSSAC

Pokusme se nejprve stručně shrnout, co se tenkrát vlastně stalo. Podle dostupných zdrojů viděly dvě děti asi dva metry v průměru velkou kouli a na zemi čtyři malé „ďábly“. Jedna z bytostí byla nad koulí, další očividně zaměstnaná něčím na zemi a jiná držela předmět podobný zrcadlu. Děti pozorovaly jak se vznášejí vzduchem, než rychle nastoupily do UFO a odletěly. Tvrdily, že UFO vydávalo měkký zvuk a ve vzduchu byla cítit síra.

Setkání s ďábly

Na contalské náhorní rovině v prostředí pastvin rozdělené malou kamennou zídkou a clonou stromů leží na kopci vesnička Cussac, je to 20 km jihovýchodně od města St. Flour ve Francii. Je právě 10:30 dopoledne, 29.8. 1967! Na louce vedle silnice D57 se pase asi 10 krav, které má v péči Francois Delpeuch (13 let) a jeho sestra Anne-Marie (9 let). Děti doprovází malý pes Medor. Počasí je pěkné, je jasná obloha a vane mírný vítr od západu. Když se krávy pohnou, aby překročily nízkou zídku, zvedne se Francois, aby je zahnal zpátky. Otočí se směrem k silnici a uvidí to, co nejprve považuje za nějaké 4 děti. Byly za živým plotem ve vzdálenosti asi 40 metrů. Vylezl na vrchol několika kamenů, aby měl lepší rozhled a viděl na „děti“, které nepoznával. Francois a Anne-Marie spatřují poblíž „cizinců“ velkou kouli napůl schovanou za živým plotem. Je oslnivá a tolik září, že je bolestivé se na ni dívat. Jedna z malých bytostí se sklání nad zemí a zdá se, že ji v půdě něco zaujalo, zatímco jiná bytost drží v ruce nějaký předmět, který odráží slunce (což Francois přirovnává k zrcadlu). Bytosti mávaly rukama, jak patrně dávaly znamení svým společníkům.

Pak na ně Francois zavolá: „Přišli jste si s námi hrát?“ V tuto chvíli si malé bytosti, které se o děti nijak nezajímaly, uvědomily, že je někdo pozoruje. Ta první bytost (viz obrázek) se vertikálně vznesla a ponořila se hlavou napřed do koule až na samém vrcholku. Ta druhá ji následovala stejně, ta třetí, se vztyčila, protože v zemi cosi dělala, a unikla podobným způsobem. Ta čtvrtá se také postavila, ale než se ponořila do koule, slezla znovu dolů, aby sebrala něco na zemi (Francois si myslí, že to bylo její zrcadlo). Vystartovala vzhůru, aby chytla kouli, která se začala pozvolna spirálovitě vznášet vzhůru a jež byla v tu chvíli asi 15 metrů nad zemí. Pak zmizela uvnitř jako ty ostatní bytosti před ní. Jak koule stoupala, vydávala jemný, ale pronikavý, pískavý zvuk, který se mísil se zvukem foukání větru, který děti cítily.

Koule pak udělala několik kruhů, ale pocelou tu dobu stoupala a přitom intenzita světla, které vydávala, podstatně vzrostla. Pak zvuk ustal a koule velkou rychlostí odplula směrem na severozápad. Ve stejnou chvíli se začal šířit zápach síry, který děti jasně ucítily. Krávy začaly bučet a shlukovat se kolem Francoise a Anne-Marie.

Pes Medor štěkal a utíkal za objektem. Děti neviděly objekt zmizet, protože musely dohlížet na krávy, které byly velmi rozrušené. Když se uklidnily, odvedly je domů, ale o půl hodiny dříve než obvykle.

Podrobnější informace

Podrobnosti objektu jsou skrovné. Tvar byl jasná koule, asi 2 metry v průměru, velmi světlá, zářivá, stříbrné barvy a oslňující. Francois, který nosil brýle, určitě měl citlivé oči, a tak mu zhruba čtvrt hodiny po setkání s objektem silně teklo z očí a několik dní nato, každé ráno, když vstal, mu oči rovněž slzely. Jeho sestra, která brýle nenosí, necítila nic. Žádných jiných detailů si na kouli nevšimli až na to, že byla dokonale hladká a že na ní nebyl vidět žádný viditelný otvor. Zdálo se, že malé bytosti procházely skrze plášť koule snadno. Byl tu jeden detail, který se poněkud lišil ve vyprávění dětí, a to bylo vyprávění Anne-Marie. Řekla, že viděla pod „strojem“ nějaké přistávací zařízení, které se skládalo ze tří nebo čtyř nohou, vybavených kulatými „botami“, které byly asi 10 cm velké. Ty nebyly za letu objektu vůbec vidět. Neviděla, zda se zatahují jako podvozek. Jednu chvíli tam „přistávací nohy s botami“ byly, druhou chvíli tam již nebyly. Možná se tím myslelo, že když stroj stoupal a intenzita světla vzrostla k bodu, kdy bylo již neúnosné objekt pozorovat, viditelné detaily objektu byly zaplaveny oslnivým světlem, což by vysvětlovalo, proč by Francois svýma citlivýma očima neviděl přistávací nohy v okamžiku startu – protože byl objekt v tomto případě ozářen. Zápach síry se rozprostřel, když objekt začal stoupat ve spirále nebo přesněji šnekovitě. Směrem od objektu k dětem vanul lehký západní vítr. Krávy začaly bučet, jakmile se objekt dostal do vzduchu. Zde je třeba si všimnout, že v dostatečné koncentraci má ozon zápach, který se dá zaměnit za síru, respektive za sirný plyn a že zápach ozonu je při přistání UFO často zmiňován.

Podrobnosti malých bytostí jsou početnější a zajímavější. Byly 1 metr až 1,20 metrů vysoké, ale nebyly všechny stejně vysoké. První a druhá bytost byly stejně vysoké a čtvrtá bytost, ta, co měla v ruce „zrcadlo“, byla nejvyšší. Byly úplně černé, ale se „zářivým“ pohledem, který Francois přirovnal jako kdyby byly z hedvábí. Děti si nebyly jisté, zda černá barva je jejich kůže nebo barva ochranného obleku, protože na bytostech nebyly viditelné stopy po švech obleku, ani kolem krku. Pokud to byl ochranný oblek, pak musel dokonale padnout. Proporce končetin nebyly zcela v souladu s normami lidského druhu. Paže byly příliš dlouhé a tenké. Děti nedokázaly rozlišit nic, co by mohlo sloužit jako ruce. Hlava se zdála relativně v normálu vůči tělu, ale jejich lebka byla do špičky a jejich brada byla velmi zvýrazněná. Nos rovněž do špičky. Přestože se zdálo, že bytosti neměly žádný pohon na zádech, létaly s lehkostí a rychlostí.

Francouzští badatelé na scéně

Dr. Claude Pavy je badatel GEPAN – což je oficiální projekt francouzské vlády vědeckého výzkumu UFO, který se s kolegou Joelem Mesnardem účastnil na vyšetřování případu, které trvalo 10 let, od roku 1968 do roku 1978. Ve své zprávě pro francouzskou vládu píše: „V Cussacu jsme vyhledali Anne-Marie a její matku, kde jsme byli velmi dobře přijati. Anne-Marie jsme se dotazovali asi hodinu, byla jen s námi dvěma a my na oplátku odpovídali na její otázky v souvislém toku, občas jsme se vraceli zpět se stejnou otázku, ale jinak formulovanou v úmyslu přimět jí k rozporu. Je to plaché děvče, ale nikdy se nenechala zmást. Po našem výslechu nás vzala ven najít svého bratra Francoise, který pracoval na poli se svým starším bratrem Raymondem. Vrátili jsme se s ním zpět do domu a podrobili ho dotazování tak, jak jsme to učinili s jeho sestrou. Ani on se nezačal popírat či mluvit protichůdně. Když jsme je vyslýchali společně, jak doma, tak na místě, kde se incident odehrál, pokládali jsme jim specifické otázky, ale ani tehdy jsme mezi nimi nezahlédli jakékoli tajné pomrkávání. Nikdy je naše otázka nepřivedla do rozpaků. Buď prostě některé detaily viděli nebo ne. Například Francois nám řekl:


"Již od začátku Anne-Marie říkala, že viděla pod objektem nohy, ale já jsem neviděl nic, takže jsem vám nemohl říct, že jsem je viděl také!“ Myslel si totiž, že se sestra spletla a považovala větve živého plotu za „nohy“ pod koulí.
Vše shora uvedené jen zesílilo náš pocit o tom, že jsme měli informace, které nás konfrontovaly se seriosním a velmi důvěryhodným případem, jehož význam a důležitost nemůžeme zanedbat.“

UFO Magazine

Preklad: Karel Rašín

Zdroj: http://www.exopolitika.cz/


Súvisiace:

Seriál: Sú oveľa bližšie než sme ochotní pripustiť
http://www.cez-okno.net/rubrika/serial-su-ovela-blizsie-nez-sme-ochotni-...


jún 18, 2012 00:52 dopoludnia

 

 

Top