Obrázok používateľa CEZ OKNO
REPTILIÁNI

Typičtí reptiliáni jsou popisováni jako 180 až 240 cm vysoké, dvounohé bytosti, které mají šupinatou, zelenou pokožku, vydávají nepříjemný zápach, mají velké oči, obvykle žluté nebo zlaté s vertikálními zornicemi. Někdy jsou spojovány s mýty o starých astronautech, kteří údajně přišli na Zem osídlit planetu a slíbili, že se jednoho dne vrátí. Teorie týkající se mimozemských reptiliánů jsou svým obsahem metaforické, jako mnoho ostatních kreacionálních mýtů v programech reality, proplétající se spolu se záchytnými body pomoci člověku pochopit lidskou cestu v lineárním čase.

V mytologii, v lidové představivosti, pseudovědeckých teoriích a v písmech Nového věku se naznačuje, že reptiliánští humanoidé jsou inteligentní rasou, a to nadprůměrnou - nebo jsou vysoce vyvinutými humanoidy ještěřího typu, pocházející z per lidí s konspirativním založením. Objevují se v některých konspirativních teoriích a nejpozoruhodněji o nich píše Riley Martin, John Rhodes, David Icke a různé sci-fi. Reptoidé, jakési spojené slovo definující reptiliánsko humanoidní bytosti, je nejčastěji používaným jménem k popisu kryptoidních bytostí, ačkoli někteří autoři  také poukazují na dinosauroidy, ještěří národ nebo na ještěrčí lidi. Existují ještě další jména včetně drakoniánů, sauriánů a sauroidů. O těch se často říká, že jsou zelení nebo mají zlatou barvu. Podobně je to s ostatními kryptoidy (,,zvířata“, která nemají podle vědy existovat. Pozn.přek.), nikdo nepředložil důkaz o existenci reptiliánských humanoidů a nedokázal tvrzení o jejich existenci, o které se při nejlepším můžeme zmiňovat akorát tak v kryptozoologii či pseudovědě.

Mytologické odkazy na reptiliánské humanoidy

Několik prastarých národů po celém světě popisovalo reptiliánské bytosti a někteří popisovali reptiliánské humanoidy. V nesčetných mytologiích jsou společné příběhy reptiliánských bytostí (obvykle ne-humanoidních), kteří jsou často, ale ne vždy, nepřátelští vůči lidskému jedinci. Také dost podobné jsou mýty o „moudrých plazech“, kteří osvítili lidstvo před úpadkem civilizace.

Někteří jedinci pochybují o tvrzeních či kontaktech s těmito reptiliánskými humanoidy a podotýkají, že mytologická jedinečnost reptiliánských forem by mohla pramenit z genetické paměti instinktů, které se vyvíjely před milióny lety, když ještě byli savci kořistí plazů, kteří na Zemi převládali. Sny o plazech, jsou často interpretovány tak, že symbolizují „dávnověké pudy“ a „instinktivní reakce“.

Amerika

Toltécko-máyský bůh Gucumatz byl popisován jako „had moudrosti“, který poučil lidstvo. Jeho aztécký protějšek se jmenoval Qutzalcoatl. V Yucatanu se nazýval Kukulcan.

Kmen Hopi popisoval jakousi rasu reptoidů nazývanou Seti nebo „Hadí bratři“, kteří žili v podzemí. (indiáni kmene Hopi obývají severovýchod Arizony. Jsou známí svou moudrostí a mírumilovností a také rozsáhlými předpověďmi a tvrzením o kontaktu s prastarou mimozemskou civilizací. Pozn.přek). Kmen Cherokee a další původní obyvatelé Ameriky se také odvolávají na reptoidní rasy.

V před-kolumbijské mytologii z Kolumbie se Bachue (pravěká žena) transformovala do velkého hada. Také se někdy nazývala „nebeský had“.

Mnoho uživatelů drogy zvané dimethyltryptamin (účinná přísada v mnoha jihoamerických lektvarech šamanů, jako je ayahuasca), vidělo reptiliánské humanoidy nebo reptiliánské entity zbavené své přirozené formy a mimozemšťany, když měli halucinace (Strassman 2000).

Evropa

Kekrops I., legendární první král Atén, byl napůl člověk, napůl had (přesněji – člověk s plazím ocasem. pozn.přek). Staří titáni a giganti byli někdy vykreslováni jako okřídlené bytosti podobné člověku s hady místo nohou, například na freskách z chrámu v Pergamumu (starobylé řecké město asi 22 km od Egejského moře, nyní ležící v současném Turecku. Pozn. přek.). Na těchto vyobrazeních z Pergamumu, některá znázorňují gigantomachy (mytologický zápas mezi bohy Olympu. Pozn.přek.), kde člověk vidí obra Klytiose s mohutnými hady na místo nohou.

Boreas (řecky Aquilon) byl řecký bůh studeného severního větru, popisovaný Pausaniasem (řecký cestovatel a zeměpisec 2. století. Pozn. přek.), jako okřídlený člověk s hadíma nohama.

Evropský drak pochází ze starověkého vypodobňování, nalezeného na různých archeologických artefaktech. Dávným příkladem v literatuře byl drak, který střežil Zlaté rouno na plavbě Argonautů (mytologičtí mořeplavci za zlatým rounem. Pozn. přek). Zdá se, že ve středověku se příběhy o dracích stávaly běžnější. Drak v Evropě zpravidla nebyl představován s humanoidní formou a nebyl určován jako příklad reptiliánského humanoida, dokud vysloveně nebyl jako humanoid popisován.

Indie

V indických písmech a legendách vystupují Naga, což jsou reptiliánské bytosti žijící prý v podzemí a působící na lidské bytosti na povrchu. Někteří se údajně změnili na člověka. V některých verzích měli prý žít na nějaké pevnině v Indickém oceánu, který se potopil pod hladinu. Indické texty se také odkazují na reptiliánskou rasu nazývanou „Sarpa“. Indický Syrictae byl kmen lidí s nosními dírkami podobnými plazům namísto nosů a s křivýma, hadovitýma nohama.

Krishna (hinduitský Ježíš) seděl pod banánovníkem, kde ho vinoucí se had zasvětil do spirituálních znalostí lidstva.

Řekové měli ostrovy požehnání nebo-li zahradu Hesperidek. Zde rostou zlatá jablka nesmrtelnosti. Je bráněna drakem.

Číňané měli zahradu, kde roste ovoce nesmrtelnosti, která je také chráněna okřídleným drakem.

Mexičané – jejich verze příběhu Evy zahrnuje velkého mužského hada.

Hinduisté mají legendu o Svaté hoře Meru chráněné hrůzostrašným drakem.

Víra v hada, polo-ještěra, polo-člověka, dávajícího znalosti lidstvu je universální příběh.

Východní Asie

Čína, Korea a Japonsko mluví po celou svoji historii o Lóngech (Young v Korei, Ryu v Japonsku) nebo o dracích, kteří se představují jak ve fyzické, tak nefyzické formě, však vzácně zobrazované v humanoidní formě, přestože mohou přebírat nereptiliánskou lidskou formu.

Japonci mají příběhy o Kappě, což je v podstatě reptiliánský humanoid (Kappa – v 80tých letech slavný japonský film o příšeře ještěrčího typu.Pozn. přek.).

V Číně, Korei a Japonsku se odvolávají na podvodní říši, kde žili dračí králové a jejich potomci, jakožto i linie lidí pocházející z rasy draků. O tomto rodokmenu lidí se často tvrdilo asijskými dobyvateli, že jsou prý schopni měnit se na dračí formu dle libosti, stejně jako v pojetí s reptiliány, kteří jsou schopni měnit tvar. Avšak ve východní tradici je drak jako humanoid viděn spíše jako dobro než zlo.

Střední východ

Na Středním východě se reptiliánské bytosti pohybují v termínech od jistých Jinn (údajně fiktivní postava japonských dějin) až po draky a ještěrčí lidi, o kterých se mluvilo již od starověku. V jedné z apokryfních knih značící ztracenou knihu Jasher, se popisuje ještěří rasa. (Kniha přímého (the Book of Jashar) resp. Kniha spravedlivého či Kniha upřímného  je biblisty považována za ztracenou. Podle tradice přetrvala kniha Jasher požár Alexandrijské knihovny. Později ji prý nalezl opat Albinus Alcuin a v roce 800 n.l. přeložil z hebrejštiny do angličtiny. Poté byla kniha zapomenuta a znovu objevena až v r. 1829. Podle jiné verze byl hebrejský spis předáván z generace na generaci a teprve v roce 1840 jej přeložil učenec Moses Samuel. Kniha Jasher měla být dokonce předlohou prvých knih hebrejské bible. Objevily se i snahy zařadit text do biblického kánonu. Přes její nesmírnou hodnotu náboženskou i historickou se jí však dosud nedostalo náležité pozornosti. Pozn. přek).

V knize Genesis Bůh trestá hada za to, že oklamal Evu, aby pojedla ovoce ze stromu poznání dobra a zla tím, že mu nařizuje: Po svém břichu se budeš plazit a prach pojídat po celé dny svého života“ (Genesis 3:14 KJV). Tradičně, mnozí z toho mlčky vycítili, že had (plaz nebo ještěr) měl předtím nohy. Čili had je proto často zobrazován v západním umění jako humanoidní (žena) s hadím ocasem a někdy i s chodidly, tak jako je to podrobně vidět u Bosche v „Poslední večeři“.

Ve středověku směrem k moderní době byl ďábel často uváděn jako humanoid s reptiliánskými charakteristikami, které byli obecně znázorňovány jako démoni. Ale zmínka Nového zákona o Zjevení 12:9, které identifikuje hada z Genesis jako samotného Satana („drak, ďábel, Satan, starodávný had“ apod.) poskytuje pohled z jiného úhlu. Had v zahradě Eden byl samotný Satan, překrásná přírodní hadí bytost (buďto nazývaná „had“ symbolicky, nebo protože se projevil, obyčejně v dračí/hadí formě podobné člověku). Z toho důvodu zmínka o „plazit se“ a „pojídání prachu“ je čistě symbolická znázorňující jeho konečnou porážku a ponížení.

Afrika

V Africe tvrdí někteří šamani, že nesou rozsáhlé esoterické znalosti rasy reptiliánů nazývaných Chitauri, o kterých říkají, že řídí Zemi. Také tvrdí, že mají zprávy o reptiliánské rase, která je stvořila a používala k práci ve svých zlatých dolech. Chitauri jsou pradávnou technologicky vyspělou rasou mimozemských fanatiků věnujících se řízení všeho ostatního života ve vesmíru, vykořeňujíce to, co nemohou kontrolovat. (Chitauri je africké pojmenování pro Anunnaki, Nágy, Dravidiany apod... jsou to stejní lidé ze Země Zlatého věku. Chitauri podle legend daly lidem rozličné jazyky, aby se nemohli domluvit – zmátli jejich jazyky.Tato epizoda se vytratila ze starých textů. Chitauri se křížily se všemi lidmi s cílem vytvořit reptiliány - savčí hybridy. Linie afrických králů pochází z jednoho zdroje, jsou spojeni s Evropou. Např. Robert Mugabe ( prezident Zimbabwe ) se narodil do chudoby a chaosu. Byl však i přesto zvolen prezidentem. To se dělo za podpory Iluminátů, kteří manipulovali s volbami. Pozn. přek).

Na začátku časů se rozhodli přinést harmonii do vesmíru, protože se považovali za jakýsi imunitní systém vesmíru, čistili nemoci jako je chaos, nepořádek a nezávislé myšlení. Přezdívaní Afričany Chitauri, kteří se s nimi na Zemi setkávali, byli tito mimozemšťané známí jako Annunaki nebo jinými slovy Skrullové. Uvnitř jejich vlastní společnosti málo používali individuální jména nebo osobnosti, fungovali jako kolektiv se stejnými cíli a hodnotami, avšak osvojili si identity při infiltraci do ras z jiných světů. Replikovali vzhled jiných forem života, ale museli nejprve zkonzumovat své oběti, aby převzali jejich tvary. Ve svém přirozeném stavu jsou Chitauri 240 cm vysocí a reptiliánského vzhledu. Při nejmenším někteří z nich vlastní zvětšenou sílu, odolnost, smysly a regenerační schopnost. Jejich vládnoucí třída tyto zvláštnosti očividně vlastní ve větší míře než řadoví členové. Údajně tráví poslední část svých životů v říši za hranicí trojrozměrného prostoru, ale používají své schopnosti měnit tvar k přijetí forem lépe vyhovujícím třetímu rozměru, když operují uvnitř naší reality.

Moderní tvrzení

Dokonce i v moderní době vyprávějí někteří jedinci, že se setkali s reptiliánskými humanoidy. V mnoha z těchto případů, je UFO součástí takových setkání; mimozemské únosy vypráví někdy o údajném kontaktu s reptiliánskými bytostmi.

Vědecké spekulace

V experimentu nového myšlení uveřejněném v roce 1982 paleontologem Dalem Russellem, kurátorem národního muzea fosílií obratlovců v Kanadě v Otavě, se tento vědec domnívá, že kráter po meteoritu Chicxulub (Kráter Chicxulub se nachází na mexickém poloostrově Yucatán a jeho průměr se odhaduje na bezmála 180 kilometrů. Objekt, který kráter vyhloubil, musel mít průměr přes 10 km. Pozn.přek.) nevyhladil dinosaury před 65 milióny lety, dvounohé predátory (tzv. theropodi), kteří tenkrát existovali jako např. troodon (menší ptačí dinosaur. Pozn.přek.) by se býval vyvinul v inteligentní bytosti podobné dizajnu lidí. Troodontidé měli prsty napůl uzpůsobené k manipulaci, byli schopni uchopit a držet předměty do určitého stupně a měli binokulární vidění.

Jako většina dinosaurů z čeledi troodontidů, tato imaginární bytost, kterou Russell nazývá „dinosauroid“ by bývala měla velké oči a tři prsty na každé ruce, z nichž jeden by byl částečně proti ostatním. Jako u novodobějších plazů (a ptáků), by bývali měli vnitřní genitálie.

Russell uvažoval, že by to vyžadovalo jakýsi pupek jako pomůcku placenty při vývoji velké schránky pro mozek, avšak tvor by nevlastnil savčí žlázy a krmil by své mladé tak, jako to dělají ptáci, vyvrhováním potravy. Jejich řeč by zněla nějak jako ptačí zpěv.

Russellovy fantastické spekulace se od 80tých let setkávaly s kritikou od ostatních paleontologů, mnozí z nich upozorňovali na to, že Russellův dinosauroid je celkově antropomorfický (podobný člověku. Pozn. přek.).

Gregory S. Paul (1988) a Thomas R. Holtz Jr. se domnívají, že „To“ je „podezřele lidské“ (Paul 1988) a argumentují tím, že vysoce inteligentní troodonit s velkým prostorem pro mozek by si udržel standardnější theropodí konstituci s horizontálním držením těla a dlouhým ocasem a pravděpodobně by manipuloval s předměty pomocí čenichu a nohou způsobem, jakým to dělají ptáci, spíše než jako ti podobní lidem, pomocí „rukou.“

Darren Naish (2006) ukazuje na zoborožce žijícího v doupěti, jako na lepší model pro inteligentního dinosaura.

Umělci tyto nové přístupy použili do původního experimentu myšlení, aby znovu interpretovali dinosauroida a zašli dále než doposud, co se týká vytvoření „jeskynního umění dinosauroida“, které vyobrazuje vnímavé troodontidy používající nástroje a další dinosaury a pterosaury, kreslící za použití tyček a pírek.

Konspirační teorie

Existuje mnoho konspiračních teorií, které se týkají reptiliánských mimozemšťanů nebo pozemské linie reptiliánů. Mnozí předpokládají, že takzvaní Šedí jsou ve skutečnosti plazy a měly by se zařadit do kategorie „reptoidů“, ostatní, že reptoidé jsou úplně jiným druhem pracujícím s/nebo v opozici proti Šedým. Někteří také tvrdili, že jsou schopní měnit tvar (Icke 2004).

Jedna z nejranějších zpráv moderní doby je z Ashlandu v Nebrasce, od policejního důstojníka Herberta Schirmera. 3. prosince 1967 Schirmer tvrdí, že byl vzat na palubu UFO, které se objevilo na kraji Ashlandu, kde se setkal s humanoidními bytostmi asi 120 až 150 cm vysokými, které měli na sobě přiléhavou stříbrno-šedou uniformu, vysoké boty a rukavice. Jejich hlavy byly tenké a delší než lidské. Pokožka na jejich tvářích byla šedavě bílá, nos byl plochý, místo úst jen štěrbina, která se nehýbala, když mluvili. Jejich oči byly lehce zešikmené. Přestože v jejich vzezření byl mírný náznak reptiliána, nosili tyto bytosti na levé straně hrudníku emblém „okřídleného hada“. Schirmer vypovídal, že bytosti jsou z jiné galaxie a že mají na Zemi základnu.

John Rhodes byl první osobou, která seriózně problém zkoumala a veřejně prohlásila, že pozorovala reptiliány a měla s nimi kontakt. V roce 1977 založil Reptoid.com - Výzkumné středisko k sbírání, zhodnocování a předkládání důkazů o činnosti reptoidů. Také se objevil v televizi a v rozhlasovém pořadu, kde s ním byl rozhovor o jeho objevech a vědecké podpoře teorie o reptoidech.

Rhodes se pře o to, že většina reptiliánských humanoidů jsou potomky dinosaurů a jsou biologickými vedlejšími produkty pozemní evoluce. Také prohlašuje, že lidská pozornost byla úmyslně poslána špatným směrem, pryč od podzemí k dalekému vesmíru, takže téma podzemních pozemských obydlí reptoidů a ztracených pradávných civilizací může zůstat utajené. Rhodes také dodává, že většina obvinění politiků z toho, že mění podobu na reptiliánské humanoidy jsou zcela nepodložená a že takové zprávy jsou jednoduše kolektivní strach a obviňování za světové poměry.

Když se ptali, pokud jde o to, proč se reptoidé stali příslovečnými „fackovacími panáky“ novodobé ufologie, jeho odpověď byla, že je to proto, že lidé mají sklon mít bezmyšlenkovité reakce na tuto představu, že západní náboženské autority nás podmiňují ke strachu a nedůvěře.

Podzemní, s nacisty spřízněná superrasa, je někdy spojována s hlášením o reptiliánských humanoidech a také s telekinetickou superrasou vykreslovanou ve Vril: moc přicházející rasy. (Vril - rasa, která žila pod zemí a plánovala dobýt svět pomocí psychokinetické energie. Pozn. přek.).

Riley Martin, autor „The Coming of Tan“ a častý host Howarda Sterna (americký rozhlasový moderátor. Pozn. přek.) tvrdí, že má osobní poznatky o Targzissianech, zlovolné rase reptiliánů, kterým se daří spoluexistovat se šesti dalšími typy mimozemšťanů na mateřské lodi blízko Saturna.

Paul Shockley samozvaný duchovní také mluví o zlovolných bytostech reptiliánů. Avšak vysvětluje, že nevěří, že všichni reptiliáni jsou zlovolní a že existují i benevolentní členové těchto druhů.

Teorie Davida Ickeho

Podle Davida Ickeho, jsou reptiliánští humanoidé silou stojící za celosvětovou konspirací a jsou směrovaní k manipulaci a kontrole lidstva. Tvrdí, že většina našich světových lídrů od George W. Bushe až po členy britské královské rodiny, jsou ve skutečnosti až 210 cm vysocí, krev pijící reptiliáni z hvězdného systému Alfa Draconi.

Podle rozhovoru s Davidem Ickem, Christina Fitzgerald, důvěrná přítelkyně princezny Diany, tvrdí, že jí Diana řekla, že královská rodina jsou reptiliánští mimozemšťané a že umějí měnit tvar. David Icke a ostatní prohlašovali, že americký prezident George W. Bush a jeho rodina jsou součástí stejné pokrevní linii (Icke 2004).

Icke říká, podle jeho výzkumu genealogického spojení k evropské monarchii, že prezidenti Spojených států byli a jsou reptiliánskými humanoidy. Podle jeho názoru, zahraniční politika Spojených států po 11. listopadu je produktem reptiliánského spiknutí, aby zotročilo lidstvo s Georgem Bushem v čele, jako se sluhou těchto ještěrů.

Také teoretizuje o tom, že reptiliáni sem přišli ze souhvězdí Draka. Je to jeden z typů reptiliánské entity, které vidí lidé během údajných setkání s bytostmi podobnými reptoidům, jako ti, kteří se objevují v studiích Střediska Johna Rhodese. Jako většina spikleneckých teorií, prokázání Ickeho hypotézy je nemožné, ale Icke prodává knihy a pořádá přednášky založené na konceptech v rozsahu od Nového věku až po jeho politické názory.

Jsou tu i jiní, kteří sdílejí negativní pohled na reptiliánské humanoidy včetně Cathy O´Brien, ženy, která tvrdí, že byla obětí ovládání mysli CIA MKULTRA. (Projekt MKULTRA nebo MK-ULTRA je kódovaný název pro projekt CIA, jehož cílem bylo získat možnost řídit myšlení pomocí drog. Projekt byl spuštěn v roce 1950. V rámci projektu byl prováděn výzkum na nic netušících osobách v USA a v Kanadě, při němž jim mimo jiné byly podávány drogy, jako např. LSD. V roce 1974 se o něm objevily zprávy v tisku, což vedlo k rozsáhlému skandálu a vyšetřování), (viz. YouTube – Mind control&MKULTRA, Cathy O´Brien and Mark Philips. Pozn. přek.). Ve své knize „The Transformation of America“ (s Markem Philipsem), O´Brien říká, že byla svědkem fyzické proměny George Bushe staršího na reptiliánskou mimozemskou bytost. Odůvodňuje to tím, že je to potencionálně jakási holografická iluze, která je součástí jejího naprogramování při ovládání mysli. Arizona Wilder oznámila podobné pozorování prominentních politiků měnících se na reptiliánské bytosti během krvavého rituálu Illuminati. Zatímco její tvrzení zní děsivě, neexistují žádné podpůrné důkazy ani dodatečná očitá svědectví. (Arizona Wilderová tvrdí, že unikla ze spárů Illuminati. Říká, že na ní vykonávala ovládání mysli za účelem otroka skupina, která prováděla satanistické rituály pro Illumináty, při kterých byla svědkem mnoha známých lidí včetně Královny Matky, kteří fyzicky měnili podobu z lidí na ještěry a konzumovali oběti. Prohlašuje, že od té doby, co její naprogramování selhalo, byla schopna odhalit tyto informace široké veřejnosti. Viz. YouTube – Arizona Wilder. Pozn. přek.).

Patrick Bellringer a další podporovatelé NESARA také tvrdí, že George Bush je reptilián. (NESARA - National Economic Stabilization and Recovery Act - je acronym pro navrhovaný Národní ekonomický stabilizační a obnovovací zákon. Je to jakási sada ekonomických reforem vyhlášených během 90tých let Dr. Harvey Barnardem. Návrhy nikdy nebyly představeny kongresu a jediný známý kongresman, který je doporučil jako návrh zákona je Ron Paul. NESARA se od té doby stala známá spíše jako téma konspirace podobné kultu podporované Shaini Goodwin). V tomto scénáři, vyhlášení a provedení NESARA (zákon prošel v tajnosti), ukončí nakonec reptiliánskou vládu nad planetou Zemí. Pozn. přek.).

Reptiliánští humanoidní mimozemšťané sehráli v roce 2003 markantní úlohu při soudním procesu vraždy s příznivkyní Davida Ickeho, Lindy Henning, která byla posléze usvědčena z vraždy přítelovy bývalé ženy Girly Chew Hossencofft. Soudní líčení přenášela Court TV (televizní kanál soustřeďující se na přenosy ze soudních síní. Pozn. přek.), čímž poskytla celonárodní zveřejnění a pohled na konspirační teorie týkající se takovýchto bytostí. Henningová údajně věřila, nebo jí bylo řečeno spolupachatelem Diazienem Hossencoffetem, že zavraždění Girly sloužilo jako dobrá praxe pro nadcházející zúčtování s reptiliány. Jako důkaz o upevnění pozic ve spojení se soudním líčením se vynořila na povrch důvěrně známá témata Bushovy rodiny o reptiliánských konexích. Jak Hennigová, tak Hossencofft dostali doživotí.

Tvrzení ohledně Annunaki

Zecharia Sitchin říká, že přeložil sumerské tabulky, které se odkazují na jakousi mimozemskou rasu, která stvořila jistou rasu lidí k práci jako otroky pro své doly v Africe. Této rase se říká Annunaki a Sitchin tvrdí, že tzv. „černohlaví lidé“ ze Sumeru byli právě těmito bytostmi stvořeni za pomoci smísení „životní esence“ z „člověka a zvířete“. Podle Sitchina, byli „černohlaví lidé“ v sumerské kastovní hierarchii, považováni za otroky, byli níže než jejich tvůrci. Sumerské tabulky upozorňují na stvoření černohlavých lidí v geografické oblasti nazývané „ABZU“, o které se praví, že koresponduje se západní Afrikou. Viz také Stargate. (ABZU - v sumersko-akkadské mytologii pojmenování pro podzemní sladkovodní oceán či rozlehlý močál, kde byly ryzí zdroje. Abzu – akkadsky Apsû, řecky Apsón. Podle mýtu Enúma eliš se Apsû (personifikovaný) smísil s Tiamat a tím vznikli první bohové. Jelikož Apsû byl nespokojen s novými bohy, protože rušili staré pořádky, vedl s nimi válku, ve které byl poražen a zabit Enkim, který se tak stal pánem tohoto oceánu. Nad tímto oceánem byli podle jedné z verzí stvořeni první lidé. Pozn. přek.).

Královská hodnost byla prý kombinací mezi „draky“ a lidmi nebo byla přímými následovníky boha Slunce Shamhash. Narozdíl od tvrzení Davida Ickeho, aspekty královské hodnosti drakoniánského slunečního boha nekorespondují s Annunaki, ale s jinou sadou bohů. Annunaki obsahovali pouze 23 bohů v sumerských antických  chrámech (panteon) včetně Enlila (pána vzduchu/větru) a Enkila (pána země). Ostatní bohové nebyli vůbec Annunaki, ale byli perzonifikací Slunce nebo toho, co se v Babylónii popisovalo jako „Sir“ nebo drak. Toto slovo „Sir“, také zřejmě znamená „velký plaz“ a souvisí se sanskritským slovem „Sarpa“, které se také používalo k popisu velkých „dračích bohů“, kteří panovali a vytvořili původní dravidianskou kulturu. (Dravidianská kultura, také dravidiani, jsou lidé, kteří hovořili rodnými jazyky, které patřily do skupiny dravidiánských řečí. Populace takto mluvících nalezneme většinou v jižní Indii. Jiní dravidiánští lidé se nalézají v částech centrální Indie, na Srí Lance, v Bangladeši, Pákistánu, Afghánistánu a Iránu. Někteří učenci trvají na tom, že dravidiánští lidé byli původními obyvateli civilizace v oblasti Induského údolí (rozuměj řeka Indus). Dravidianší lidé mluvili přibližně 73 jazyky včetně malajštiny, nepálštiny, bangladéštiny atd.). Sitchin také naznačuje, že Annunaki pravděpodobně stále existují v té či oné formě a nějakou měrou ovlivňují lidstvo. O těchto bytostech se vedou spekulace, že jsou buďto obojživelní ještěři, nebo poloještěři ze starodávných popisů.

Podle Arizony Wilder, která tvrdí, že byla dříve určena k ovládání mysli subjektem MK-Ultra (stejně jako Cathy O´Brien), je Zecharia Sitchin linií spojenou s reptiliány a je dezinformačním agentem. Tvrdí, že jej viděla s ostatními tvar-měnícími reptiliány na mnoha funkcích vysoké úrovně doprovázené světovými „elitami“. Její tvrzení o tom, že její mysl byla ovládána, činí její zprávy o „očitém svědectví“ podezřelé.

Laurence Gardner, historik a držitel mnoha dalších titulů (o jejich platnosti se debatuje), tvrdí, že „krevní linie draků“ („Svatý Grál“) byla vytvořena v starém Sumeru, když reptiliánští mimozemšťané nazývaní Annunaki přepadli tuto oblast a stvořili královskou pokrevní linii skrze genetické inženýrství.

Steward Swerdlow i starý přítel z New Yorku tvrdí, že Swerdlow má rozsáhlé vědomosti o mimozemském zásahu do lidsko-pozemské společnosti a podrobně popisuje aktivity reptiliánské rasy nazývané draci, původem z hvězdného systému Draka. Také se zmiňuje o mírumilovnější reptiliánské rase nazývané sumerský program Annunaki, který stvořil černou rasu v Africe. Tvrdí, že podporu nalezneme v sumerských tabulkách, jakožto i v historii domorodých lidí Afriky, jako jsou Zuluové, jakož i ve fyzických důkazech, jako jsou pradávné doly, které byly objeveny anglo-americkou společností, které se datují až na 60 000 let před naším letopočtem.

Preklad Karel Rašín

Zdroj: EXOPOLITIKA.cz

január 19, 2010 17:00 popoludní

 

 

Top